Tansiyon - Hipertansiyon İlaçları, Antihipertansif İlaçlar

1. DİÜRETİK İLAÇLAR

A) Primer etkileri proksimal tübül üzerine olanlar:

Karbonik anhidraz inhibitörleri
Asetazolamid
Metazolamid
Etokzolamid
Diklorfenamid
Mafenid

Osmotik etkili diüretikler
Mannitol, üre, izosorbid, glukoz, gliserin

Ksantin türevleri
aminofilin, kafein

B) Primer etkileri henle kıvrımı üzerine olanlar:

Furosemid
Torasemid
Bumetanid
Etakrinik asid
Civalı diüretikler

C) Primer etkileri distal tübül üzerine olanlar:

Tiyazid

Tiyazid benzerleri :
İndapamid
Klorotiazid
Politiazid
Klortalidon : klortalidon + rezerpin - atenolol + klortalidon
Klopamid
Kinetazon
Mefrusid
Metazolon
Benztiazid
Hidroflumetiazid
Bendroflumetiazid
Methyclotiazid
Metiklotiazid
Triklormetiazid

D) Primer etkileri toplayıcı tübül üzerine olanlar:

Triamteren : triamteren hidroklortiazid
Amilorid : amilorid hidroklorotiazid

Aldosteron antagonistleri;
spironolakton - spironolakton + hidroklorotiazid
Kanrenon


2. ADRENERJIK NÖRON BLOKÖRLERİ

Reserpin : klortalidon + rezerpin
Guanetidin
Guanadrel
Bethanidin
Debrisoquin
Bretilyum


3. ALFA1-RESEPTÖR BLOKÖRLERİ

Prazosin
doksazosin mesilat
terazosin
alfuzosin hcl
Urapidil


4. BETA-RESEPTÖR BLOKÖRLERİ

A) Non-selektif olanlar:
propranolol hcl
metipranolol
Oksprenolol
pindolol
sotalol hcl
Nadolol
timolol maleat
Tertatolol
karteolol hcl
Penbutolol
Labetolol

B) Beta1-selektif olanlar:
Bisoprolol : bisoprolol fumarat - bisoprolol fumarat + hidroklortiazid
Atenolol : atenolol - atenolol + klortalidon
asebutolol
metoprolol
esmolol
betaksolol hcl
Celiprolol

C) Beta2-selektif olanlar:
Butoksamin
Alfa-metilpropranolol

D) Beta3-selektif olanlar:
Bupranolol


5. SANTRAL ETKILI SEMPATOLITIKLER (SANTRAL ALFA2-AGONISTLER)

Klonidin
rilmenidin
moksonidin
Guanfasin
Guanabenz
Lofeksidin
metildopa

6. KALSİYUM KANAL BLOKÖRLERİ

1) Dihidropiridin (DHP) türevleri
nifedipin
nimodipin
amlodipin besilat - amlodipin ,atorvastatin
Nizoldipin
Nikardipin
felodipin
nitrendipin
lacidipin
isradipin
lerkanidipin hcl
2) Fenilalkilamin türevleri
verapamil hcl - trandolapril + verapamil hcl
Gallopamil
3) Benzotiazepin türevleri:
diltiazem hcl
4) Bepridil
5) Mibefradil


7 ACE INHIBITÖRLERI

kaptopril
enalapril maleat - enalapril + nitrendipin - enalapril maleat + hidroklorotiyazid
fosinopril - fosinopril hctz
lisinopril - lisinopril dihidrat + hidroklorototiazid
benazepril hidroklorür - benazepril hidroklorür + hidroklorotiazid
perindopril - perindopril + indapamid
ramipril - ramipril + hidroklortiazid
silazapril - silazapril+hidroklorotiazid
kinapril hcl - kinapril hcl + hidroklorotiazid
trandolapril - trandolapril + verapamil hcl


8. POTASYUM KANAL AÇICI İLAÇLAR

Minoksidil
Kromokalim


9. DİREKT ETKİLİ VAZODİLATÖRLER

Hidralazin


10. HİPERTANSİF KRİZ SIRASINDA KULLANILANLAR

sodyum nitroprusid
sodyum nitroprusid Trimetafan kamsilat
Diazoksit
İlacabak Logo


Önemli Uyarı : İlacabak.com Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

İlacabak sosyal medyada :
İlacabak Twitter Sayfası İlacabak İnstagram Sayfası İlacabak Facebook Sayfası

© 2005 - 2021 İlacabak.com. Her hakkı saklıdır.