P ile başlayan ilaçlar » Sanofi Aventis » PARANOX 120+15 MG 10 SUPPOZİTUAR

PARANOX 120+15 MG 10 SUPPOZİTUAR

KUB ve KT:Kısa Ürün Bilgisi ( KUB ) ve Kullanım Talimatı ( KT ) yakında eklenecektir.
Etkin madde:parasetamol + fenobarbital
ATC: ATC SINIFLAMASI - N - SİNİR SİSTEMİ
N02 ANALJEZİKLER
N02B DİĞER ANALJEZİK VE ANTİPİRETİKLER
N02BE Anilidler
N02BE51a parasetamol + fenobarbital
SB.atc:N02BE51
Reçete Durumu:Normal Reçete ile satılır.
İlaç Firması: SANOFI AVENTIS
Barkod :8699809897038
Satış Fiyatı:5.04 ₺

Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

parasetamol + fenobarbital Etkin Maddesi Hakkında Kısa Bilgi

Analjezik, antipiretik parasetamol ile antiepileptik fenobarbital kombinasyonu.
Doz, kontrendikasyon, etkileşim, ve yan etkiler yönünden parasetamole benzer.

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

PARANOX Hakkında Kısa Bilgi

PARANOX 120+15 MG 10 SUPPOZİTUAR, SANOFI AVENTIS firması tarafından üretilen, bir kutu içerisinde 10 adet 120+15 MG parasetamol + fenobarbital etkin maddesi barındıran bir ilaçtır. PARANOX , piyasada 5.04 ₺ satış fiyatıyla bulunabilir ve Normal Reçete ile satılır. İlacın barkod kodu 8699809897038 dir.

PARANOX , ATC sınıflamasının N - SİNİR SİSTEMİ kategorisinde ve N02 ANALJEZİKLER sınıfında bulunur. TİTCK listesindeki ATC kodu N02BE51 ve ATC adı paracetamol, combinations excl. psycholeptics dır. İlacın 2 adet eş değer ilacı bulunur.

Prospektüs

Paranox®
Suppozituar
FORMÜLÜ
Bir suppozituarda:
Parasetamol 120 mg
Fenobarbital 15 mg
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Farmakodinamik Özellikler
Parasetamol, klinik etkinliği kanıtlanmış analjezik, antipiretik bir maddedir.
Etki mekanizması ağırlıklı olarak santral sinir sisteminde siklooksijenaz enziminin
inhibisyonu aracılığıyla prostaglandin sentezinin inhibisyonuna dayanır; bu
mekanizmanın periferde daha az etkili olduğu düşünülür. Hipotalamustaki ısı
düzenleyici merkezi etkileyerek antipiretik etkisini gösterir; antiinflamatuvar etkisi
zayıftır.
Fenobarbital, çocuklardaki febril konvülziyonları önleyebilmek amacıyla yatıştırıcı olarak
formüle eklenmiştir.
Farmakokinetik Özellikleri
Parasetamol, mide-barsak kanalında hızla ve hemen hemen tamamen emilir.
Karbonhidrat içeriği yüksek yiyecekleri takiben alındığında emilimi azalabilir.
Proteinlere bağlanmaz, %90-95 kadarı karaciğerde metabolize edilir. 0.5-2 saatte
plazma doruk konsantrasyonuna ulaşır, yarı ömrü 1-4 saattir. Karaciğerde metabolize
olur ve büyük kısmı böbreklerden birleşik (konjuge) şekilde atılır.
Fenobarbital mide-barsak kanalında kolayca emilir; yaklaşık %45 oranında plazma
proteinlerine bağlanır ve kısmen karaciğerde metabolize edilir. Oral uygulamyaı
takiben, 1-6 saat içinde doruk plazma konsantrasyonuna ulaşır. Yarı ömrü yetişkinlerde
90-100 saat, çocuklarda 65-70 saattir. Uygulanan dozun yaklaşık %25’i idrarla
değişmeden atılırken, geri kalanı hepatik mikrozomal enzimler tarafından inaktive edilir.
ENDİKASYONLARI
Süt çocukları ile küçük çocuklarda, soğuk algınlığı, aşı sonrası reaksiyonlar,
tonsillektomi sonrası rahatsızlıklar ve enfeksiyona bağlı (bronşit, faranjit, larenjit, orta
kulak iltihabı gibi) ağrılı ve/veya ateşli rahatsızlıklarda ağrı kesici ve ateş düşürücü
olarak kullanılır.
KONTRENDİKASYONLARI
- İlacın bileşenlerinden herhangi birine karşı bilinen aşırı duyarlılığı olanlarda
- Porfirili hastalarda
- Glukoz 6 fosfat dehidrojenaz enzim eksikliği olanlarda kontrendikedir.
UYARILAR/ÖNLEMLER
BELİRTİLEN DOZ AŞILMAMALIDIR.
Parasetamol, kalp, akciğer hastalığı, ağır böbrek ve ağır karaciğer bozukluğu (Child-
Pugh kategori C), anemisi olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. 5 günden uzun süren
ağrılarda, ateşi 39.5°C’den fazla olanlarda, 3 günden daha uzun süren ateşte ve
tekrarlayan ateş vakalarında doktor tavsiyesi olmadan kullanılmamalıdır.
Parasetamolle, ağırlıklı olarak doz aşımında olmak üzere karaciğer toksisitesi
(hepatotoksisite) ortaya çıkabilir. Bu yüzden, çocuklarda (<12 yaş) ≥150 mg/kg’lık
dozların 8 saat ya da daha kısa sürede alımı toksik sayılır.
Alkol alan kişilerde karaciğer toksisitesi riski nedeniyle günlük alınan parasetamol
dozunun 2 gramı aşmaması gerekir (15 Kasım 2005 tarihli ve 056474 no’lu sirküler).
Şiddetli ve tekrar eden ağrı veya sürekli yüksek ateş önemli bir hastalığın habercisi
olabilir. Karaciğeri etkileyen ilaçları almakta olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.
Tek başına ya da kombinasyon halinde parasetamol içeren başka preparatlarla birlikte
kullanılmamalıdır.
Glokomu, hipertansiyonu, tiroid hastalıkları ve diyabeti olanlarda doktor kontrolü altında
kullanılmalıdır.
Fenobarbital, çocuklara kilo başına 1-2 mg’dan fazla verildiğinde, uzun süreli tedavide
alışkanlık yapabilir.
Gebelik ve laktasyonda kullanım:
Paranox Suppozituar çocuklarda kullanılması tavsiye edilen bir ilaçtır; bununla birlikte
gebelik ve emzirme döneminde kullanımına ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir:
Parasetamol
Gebelik kategorisi: B
Gebelerde yapılan epidemiyolojik çalışmalar önerilen dozlarda kullanılan parasetamole
bağlı hiçbir zararlı etkinin bulunmadığını göstermiştir; ama yine de hastalar ilacı
doktorlarının tavsiyesine uygun olarak kullanmalıdırlar.
Parasetamol anne sütüne klinik bakımdan önemli olmayan miktarlarda geçer. Mevcut
veriler emzirmeye kontrendikasyon oluşturmamaktadır.
Fenobarbital
Gebelik kategorisi: D
Plasenta engelini aşar. Anne sütüne geçer.
Risk-yarar değerlendirmesi, genellikle gebelik ve emzirme sırasında kullanıma devam
edilmesini destekler.
Araç ve makine kullanımı üzerine etkisi
Parasetamolün araç ve makine kullanımı üzerine bilinen bir etkisi yoktur.
Fenobarbitalin en sık görülen yan etkisi uyuşukluk hissi olduğundan, araç ve makine
kullanımını etkileyebilir.
YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER
Parasetamolle, yüksek dozlarda ve hassas kimselerde nadir olarak gastrointestinal
bozukluklar, anemi, methemoglobinüri, hepatik nekroz görülebilir.
Çok ender olarak, deri döküntüleri, kaşıntı vb. aşırı duyarlık reaksiyonları görülebilir.
Fakat bu yan etkiler ilacın kesilmesini takiben ortadan kalkar. Nadir olarak
trombositopeni, lökopeni ve nötropeni görülebilir.
Fenobarbital uygulamasının ardından en sık rastlanan yan etki uyuşukluk hissidir. Bu
etki yineleyen uygulamalarla ortadan kalkma eğilimindedir.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER
Alkol, antiepileptikler, barbitüratlar ve trisiklik antidepresanlar gibi potansiyel olarak
karaciğere toksik maddelerin eş zamanlı kullanımı parasetamolün karaciğere
toksisitesine ilişkin riskini artırabilir.
Antikonvülsanlar ve steroid yapılı oral kontraseptiflerin kronik kullanımı karaciğer
enzimlerini indükler ve parasetamolün terapötik düzeylere ulaşmasını engelleyip,
analjezik etkiyi azaltabilirler. Uzun süreli ve yüksek dozlarda alınan parasetamol,
kumarin, indandion türevleri gibi antikoagülan ilaçların etkisini artırabilir, ancak
antitrombosit aktivitesi olmadığı için bu ilaçları alan hastalarda asetil salisilik aside
nazaran daha güvenle kullanılır. Yine uzun süreli kullanımda fenotiyazinlerle
etkileşebilir. Metoklopramid parasetamolün ince barsaklardan absorpsiyonunu
hızlandırır. Aktif kömür parasetamolün absorpsiyonunu azaltır. Parasetamol ile birlikte
kloramfenikol uygulaması serum düzeyini yükseltir. Üriner 5-hidroksi -indol asetik asit
testinde yanlış pozitif sonuç elde edilebilir.
Fenobarbital ve diğer ilaçlar arasında görülen etkileşimler genellikle, fenobarbitalin
hepatik mikrozomal enzim sistemini indüklemesiyle ilgilidir.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Çocuklarda kullanılır.
Doktor tarafından farklı bir dozaj önerilmemişse, dozlar arasında en az 4-6 saat olmak
üzere:
0-3 ay: Günde 1-2 suppozituar
4-11 ay: Günde 2-3 suppozituar
1-3 yaş arası günde 3-4 suppozituar,
3-6 yaş arası günde 4-6 suppozituar;
6-12 yaş arası günde toplam 6-8 suppozituar kullanılabilir. [2, 10, 11]
Suppozituar çocuklara tercihan büyük abdest sonrasında tatbik edilmelidir.
Yaz aylarında suppozituar tatbik edilmeden önce ambalaj 5 dakika kadar soğuk suya
batırılmalıdır.
DOZ AŞIMI
Parasetamol tedavi dozlarında çok iyi tolere edilir. Doz aşımında ishal, iştahsızlık,
bulantı, kusma, mide krampları, aşırı terleme görülebilir.
Önerilen dozun üstüne çıkıldığı takdirde hemen doktora başvurulmalıdır.
Parasetamolle, 12 yaşın altındaki çocuklarda 150 mg/kg ve 12 yaş üzerindeki
ergenlerde ve erişkinlerde 7.5-10 g’ın üzerindeki dozlarda karaciğer toksisitesi
görülebilir. Karaciğer toksisitesi 12-24 saatten sonra enzimlerde yükselme ile ortaya
çıkabilir. Ancak 48-72 saate kadar klinik ve laboratuar olarak herhangi bir bulgu
görülmeyebilir. Mümkünse ilaç alımından sonra 4. ve 6. saatte serum düzeyleri kontrol
edilmelidir. Aşırı doz halinde hastanın vakit geçirmeden midesi yıkanmalıdır. Spesifik
antidotu N-asetil sistein ve metionindir. Toksik sınırı geçen hastalarda N-asetil sistein
ile antidot tedavisine başlanmalıdır. Antidot uygulanamayacak hastalarda aktif kömür
veya katartikler verilebilir. Destekleyici tedavi ile sıvı ve elektrolit dengesi korunur.
Fenobarbitalle doz aşımı semptomları arasında dengesiz yürüyüş, sözleri ağızda
geveler gibi konuşma, konfüzyon, sarılık, hipotermi, hipotansiyon, solunum depresyonu
ve koma yer alır. Hipotansiyon ortaya çıkarsa, intravenöz (IV) sıvılar uygulanmalı ve
hasta Trendelenburg pozisyonuna getirilmelidir. Buna yanıt alınamazsa, bir IV
vazopresör (ör., dopamin, adrenalin) uygulanması gerekebilir. Yinelenen oral aktif
kömür dozları, böbrek dışı eliminasyonun artırılmasının bir sonucu olarak fenobarbitalin
yarı ömrünü anlamlı bir biçimde azaltır. Yeterli hidrasyon ve böbrek fonksiyonlarının
devamı sağlanmalıdır.
SAKLAMA KOŞULLARI
Oda sıcaklığında (25 ̊C’nin altında) saklayınız.
ÇOCUKLARIN GÖREMEYECEĞİ VE ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE VE
AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI
10 suppozituarlık ambalajda.
Piyasada mevcut diğer farmasötik dozaj şekilleri:
Paranox FORT Suppozituar : 240 mg parasetamol
Paranox S Suppozituar : 120 mg parasetamol
Ruhsat sahibi : Sanofi aventis İlaçları Ltd. Şti.
No. 209 4. Levent - İSTANBUL
Ruhsat tarih ve numarası : 26.11.2007 - 213/42
Üretim yeri : Biofarma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Kartal - İSTANBUL
Reçete ile satılır.

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlaç Eşdeğerleri (Parasetamol + fenobarbital etkin maddesini içeren ilaçlar)İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.