O ile başlayan ilaçlar » Biofarma » OSMOLAK 667 MG 100 ML SOLUSYON

OSMOLAK 667 MG 100 ML SOLUSYON

KUB ve KT:Kısa Ürün Bilgisi ( KUB ) ve Kullanım Talimatı ( KT ) yakında eklenecektir.
Etkin madde:laktuloz
ATC: ATC SINIFLAMASI - A - SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA
A06 LAKSATİFLER
A06A LAKSATİFLER
A06AD Osmotik etkililer
A06AD11 laktuloz
SB.atc:A06AD11
Reçete Durumu:Normal Reçete ile satılır.
İlaç Firması: BIOFARMA
Barkod :8699578653026
Satış Fiyatı:14.14 ₺

Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

laktuloz Etkin Maddesi Hakkında Kısa Bilgi

Laksatif.
Yetişkinlerde 15ml gece yatarken.
5-10 yaş arası 10ml, 5 yaş altında 5ml, bebeklerde 2.5ml.

Kontrendikasyon; GİS obstrüksiyonları, galaktozemi, laktoz intoleransı.

Yan etkiler; Karın bölgesinde sıkıntı, şişkinlik ve kramp...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

OSMOLAK Hakkında Kısa Bilgi

OSMOLAK 667 MG 100 ML SOLUSYON, BIOFARMA firması tarafından üretilen, bir kutu içerisinde 100 adet 667 MG laktuloz etkin maddesi barındıran bir ilaçtır. OSMOLAK , piyasada 14.14 ₺ satış fiyatıyla bulunabilir ve Normal Reçete ile satılır. İlacın barkod kodu 8699578653026 dir.

OSMOLAK , ATC sınıflamasının A - SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA kategorisinde ve A06 LAKSATİFLER sınıfında bulunur. TİTCK listesindeki ATC kodu A06AD11 ve ATC adı lactulose dır. İlacın 11 adet eş değer ilacı bulunur.

Prospektüs

FORMÜL : Osmolak solüsyonun bileşiminde ;
15 ml solüsyonda (1 ölçek).........10 g Laktüloz ; (667 mg/ml)
2.2 g’dan az galaktoz, 1.2 g’dan az laktoz ve 1.2 g’dan az diğer şekerler bulunur.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ :
Farmakodinamik Özellikleri :
Laktüloz, semisentetik bir disakkariddir; bir galaktoz ve bir fruktoz molekülünden oluşur.Laktüloz osmotik olarak etki gösteren bir laksatiftir. İnce bağırsakta laktülozu parçalayacak bir enzim olmadığı için laktüloz alındıktan sonra değişmeden kolona erişir. Kolonda bakterilerin etkisi ile laktülozun ayrışması sonucu küçük moleküllü organik asitler oluşur. Bu şekilde kolon lümeninde osmotik basınç yükselir, asidite fazlalaşır, pH düşer, kolon motilitesi ve salgıları artar.
Laktüloz etkisiyle yumuşak ve şekilli defekasyon olur. Laksatif etki 1-3 gün içinde belirgin hale gelir. Portal-sistemik ensefalopatide de kullanılan Osmolak, kolonda oluşturduğu asit ile ortamdaki amonyakı amonyum iyonuna çevirir. Bağırsakta amonyak miktarı azalacağından, kanda yüksek seviyede bulunan amonyak bağırsağa geçer ve amonyum iyonu şeklinde bağlanır. Kalın bağırsaktaki amonyak ve amonyum iyonu Osmolak etkisi ile çabuk dışarı atıldığından
bunların birikimi ve absorpsiyonları azalır, kanda amonyak seviyesi düşer. Bu etkisiyle de hepatik prekoma veya komayı düzeltir veya ilerlemesini engeller.

Farmakokinetik Özellikleri :
Laktüloz, oral olarak alındığında ince bağırsaktan önemli derecede absorbe olmadığı gibi, ince bağırsak mukozası tarafından metabolize de edilmez Laktüloz molekülü hiç değişmeden çekuma erişir. Çekumda bağırsak bakterileri tarafından metabolize edilen laktüloz önce galaktoz ve fruktoza ayrışır, bunlar da daha sonra laktik, asetik ve formik aside dönüşür. Bu ayrışma ürünleri de ancak kısmen absorbe olur. Bu şekilde kolonda absorbe olmamış moleküllerin birikmesiyle kolon osmolaritesi yükselir ve laksatif etki oluşur.
Gerek insanlarda, gerekse hayvanlarda yapılan denemeler laktülozun pek azının absorbe olarak kana erişebildiğini göstermiştir. Laktüloz ince bağırsak ekstreleri ile enkübasyonda tutulursa 24 saat içinde laktülozda hiçbir kimyasal değişme görülmez. Ayrıca bu ekstreler bakterilerin laktülozu parçalamasını da etkilemez.
Ağız yoluyla alınan bir laktüloz dozunun yaklaşık % 3’ü 24 saat içinde idrarla çıkar.

ENDİKASYONLARI :
1) Laksatif olarak erişkin ve çocuklarda görülen akut ve kronik konstipasyon tedavisinde.
2) Gebelikte görülen konstipasyon tedavisinde. (2. trimesterden sonra)
3) Hepatik (portal-sistemik) ensefalopati, hepatik prekoma ve hepatik koma tedavisi ve önlenmesinde kullanılır.

KONTRENDİKASYONLARI :
- Gastrointestinal obstrüksiyonda
- Galaktoz almaması gereken kimselerde kullanılmaz.

UYARILAR/ÖNLEMLER :
Gebelikte Kullanım : Gebelik kategorisi : B
Gebeliğin ilk üç ayında kullanılmaması veya hekimin tercihine bırakılması önerilir.
Emzirme Döneminde Kullanım :
Laktülozun insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Ancak birçok ilacın anne sütüne geçmesi nedeniyle Osmolak, emziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır.
1) Her ne kadar preparat şeker içermezse de diyabetik hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.
2) Doz hastanın ihtiyacına göre düzenlenmelidir.
3) Antasidlerle birlikte kullanılırsa etkisi azalabilir.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER :
Özellikle tedavinin ilk günlerinde ve yüksekçe dozlarla şişkinlik, meteorismus, geğirme, kramp, karın ağrısı görülebilir. Nadiren bulantı ve kusma bildirilmiştir. Bu yan etkiler genelde hafiftir ve doz azaltılırsa tedavinin devamında kendiliğinden kaybolurlar.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ :
1- Oral Neomisin veya diğer antibiyotik alan hastalarda kolon bakterilerinin inhibisyonu sonucu
laktüloz degradasyonu yetersiz olabilir. Böyle hastalarda laktüloz tedavisinin sonuçları daha
yakından izlenmelidir.
2- Antasidler Osmolak ile birlikte kullanıldığında kolonda pH düşmesini engelleyici olurlar;
beklenen etkiyi azaltırlar.
3- Osmolak tedavisinin
özellikle başlangıç devresinde başka laksatifler kullanılmamalıdır.
Çünkü bunların dozunun ayarlanması zorlaşabilir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU :
Konstipasyon (Kabızlık) Tedavisi İçin :
Büyükler için mutad doz : Günde l-2 ölçek (15-30 ml) yeterlidir. Gerektiğinde günlük doz 60 ml’ye (4 ölçek) kadar arttırılabilir. Normal bağırsak hareketlerinin başlaması genelde 24-48 saat içinde görülür.
Çocuklar için doz :
7-14 yaş arası ; günde l ölçek( 15 ml) ; sürdürme dozu 10 ml l-6 yaş arası ; günde 5-10 ml ; sürdürme dozu 5-10 ml
Bebekler ; günde 5 ml
İstenilen sonuç alındıktan sonra tedaviye etkili olabilen en küçük günlük sürdürme dozlarıyla devam edilir. Osmolak solüsyon sıvı gıdalarla (süt veya meyve sularıyla) karıştırılabilir. Bildirilen toplam günlük doz sabah kahvaltısında bir defada alınabilir.
Hepatik Ensefalopati Tedavisi İçin :
Osmolak Solüsyon hepatik ensefalopati tedavisi için oral yolla, rektal lavmanla veya mide sondası ile verilebilir.
Oral yolla tedavi şeması :
Büyükler için mutad doz günde 2-3 ölçektir (30-45 ml). Günlük doz hastanın 2-3 kere yumuşak çıkışını sağlayacak şekilde ayarlanmalıdır. Hepatik prekoma ve hepatik komanın ilerleme tehlikesine karşı çabuk bir laksatif etki gerektiğinde saatte bir 2-3 ölçek (30-45 ml) verilir.
Laksatif etki görüldükten sonra günlük sürdürme dozuna geçilir. Çocuklarda doz günde normal defekasyonu sağlayacak şekilde ayarlanmalıdır. Eğer tedavi sırasında ishal görülürse doz azaltılmalıdır. Buna rağmen ishal kesilmezse Osmolak kesilmelidir.
Rektal yolla tedavi şeması :
Hasta komada ise veya diğer nedenlerle oral tedavi yapılamıyorsa Osmolak erişkin hastalarda retansiyon lavmanı şeklinde rektal yolla verilebilir. Bunun için 300 ml Osmolak, 700 ml su veya serum fizyolojik ile karıştırılarak lavman olarak verilir ve 30-60 dakika kolonda tutulur.
Lavman 4-6 saat ara ile tekrarlanabilir. Tedavinin amacı hastanın komadan çıkarak oral yolla ilaç alabilmesini sağlamaktır.
Mide sondası ile tedavi :
Hastanede yatırılan erişkin hastalara 6-10 ölçek (90-150 ml) Osmolak olduğu gibi veya su ile sulandırılarak mide sondasıyla verilir.

DOZ AŞIMI VE TEDBİRLERİ :
Bugüne kadar doz aşımı bildirilmemiştir. Doz aşımı halinde başlıca belirtilerin ishal ve abdominal kramplar olması beklenir. Bu durumda ilaç kesilerek hasta izlenmelidir. Su ve elektrolit kaybı olursa düzeltilmelidir.

SAKLAMA KOŞULLARI :
Çocukların ulaşamayacağı yerlerde, ambalajında ve 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Dondurulmamalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI :
Osmolak 250 ml Solüsyon, 15 ml’lik ölçeği ile birlikte
Osmolak 100 ml Solüsyon, 15 ml’lik ölçeği ile birlikte.
RUHSAT SAHİBİ VE İMAL YERİ :
BİOFARMA İLAÇ SAN. ve TİC.A.Ş. Samandıra/İSTANBUL
RUHSAT TARİH VE NO : 15.05.1995 - 173/60
Reçete ile satılır.

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.


İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.