OLEDRO HOT TEK DOZLUK EFERVESAN GRANUL ICEREN 6 POSET Prospektüs

OLEDRO® HOT
Tek Dozluk Efervesan Granül İçeren Poşet
FORMÜLÜ
Her bir 10 g' lık poşet :
Parasetamol 500 mg
Fenilefrin hidroklorür 10 mg
Oksolamin sitrat 100 mg
Klorfeniramin maleat 2 mg içerir.
Yardımcı maddeler : Koruyucu olarak Sitrik asit; boyar madde olarak kinolin sarısı; tatlandırıcı olarak limon
aroması, sakarin ve şeker içerir.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
OLEDRO® HOT Tek Dozluk Efervesan Granül İçeren Poşet, soğuk algınlığı, nezle, grip, gibi üst solunum
yolları non-spesifik enfeksiyonlarının semptomatik tedavisi için formüle edilmiş; analjezik, antipiretik,
antialerjik ve dekonjestan etkilere sahip antigribal bir ilaçtır.
Farmakodinamik Özellikleri:
Parasetamol: Analjezik-antipiretik bir maddedir. Prostaglandin sentezini inhibe ederek periferik ağrı
reseptörlerinin duyarlılığını azaltır.
Klorfeniramin maleat: Antihistaminik ve antimuskarinik etkileri olan bir maddedir. Antimuskarinik etkisiyle
burun akıntısını ve dolgunluğunu azaltır, solunum yollarını açar, öksürük refleksini başlatan önemli bir
nedeni ortadan kaldırır. Histaminin H1-reseptörlerine bağlanmasını kompetitif olarak inhibe ettiğinden
allerjik üst solunum yolları hastalıklarında semptomatik iyileşme sağlar.
Fenilefrin HCl: Fenilefrin potent bir vazokonstriktördür. Direkt ve indirekt sempatomimetik etkilere sahiptir.
Başlıca etkisi postsinaptik α-adrenerjik reseptör agonisti olmasıdır. Terapötik dozları vazokonstriksiyona
neden olur. Fenilefrinin mukozaya topik veya oral uygulanması sonrası nazal mukozada kan damarlarının
konstriksiyonu sonucu dekonjestif etki oluşur.
Oksolamin sitrat: Sentetik antitüssif bir maddedir. Etkisi periferik olup solunum yollarındaki afferent sinir
uçlarının duyarlılığını azaltarak öksürük merkezine impuls transmisyonunu azaltır.
Farmakokinetik Özellikleri:
Parasetamol: Analjezik etkisi 30 dakikada görülür. 1 - 2 saatte maksimuma varır ve 3-4 saat sürer.
Parasetamol’un % 90 - 95’ i karaciğerde konjuge metabolitlere dönüşerek idrarla atılır.
Klorfeniramin maleat: Klorfeniramin ağız yoluyla iyi absorbe olur, etkisi 15-60 dakikada başlar, 3-6 saatte
maksimuma erişir, 24 saat içinde metabolitler şeklinde böbrek yoluyla atılır.
Fenilefrin HCl: Oral uygulamada 15 – 20 dakika sonra oluşup etkisi 4 saate kadar sürmektedir. Fenilefrin
gastrointestinal kanaldan absorbe ve metabolize edilir. Enterik absorbsiyonu başlangıçta tam ve düzenli
olmamasına rağmen fenilefrin oral uygulamadan sonra hemen ve tamamen absorbe edilir. Fenilefrin
barsak duvarında ve karaciğerde biyotransformasyona uğrar; ana metabolizma yolağı barsak çeperinde
sulfat konjugatlarına dönüşmesidir ve monoamin oksidaz ile oksidatif deaminasyona uğramasıdır.
Değişmemiş fenilefrin ve metabolitleri idrarla atılır.
ENDİKASYONLARI
OLEDRO® HOT Tek Dozluk Efervesan Granül İçeren Poşet, nezle, grip, soğuk algınlığı, vb. durumların
semptomatik tedavisinde kullanılır.
KONTRENDİKASYONLARI
Bileşimindeki maddelere karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen kişilerde, ağır karaciğer, böbrek ve kalp
hastalığı olanlarda, önceki iki hafta MAO inhibitörü almış veya halen alan hastalarda kullanılmamalıdır.
UYARILAR / ÖNLEMLER
Prostat hipertrofisi, mesane çıkışında obstruksiyon, dar açılı glokom, akut astma, hipertroidizm, ağır
hipertansiyon, kardiak aritmiler, serebrovasküler hastalığı olanlarda dikkatli kullanılmalıdır.
Dikkat isteyen makine kullanan kişilerin bu dönem içinde ilacı kullanmamaları önerilir. Gebeliğin ilk üç
ayında, emziren annelerde çok gerekmedikçe kullanılmamalıdır.
GEBELİKTE KULLANIM (Kategori C):
Gebelerde ilacın güvenilirliği kanıtlanmamıştır. Bu nedenle zorunlu olmadıkça kullanımı önerilmez.
LAKTASYON:
Emziren kadınlarda herhangi bir veri mevcut değildir. Bu nedenle emziren annelerde kullanımı
kontrendikedir.
Yaşlılarda kullanım: Geriatrik hastalar antimuskarinik ve vazopressör etkilere daha duyarlı olabileceği
için OLEDRO® HOT yaşlı hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.
Pediatrik kullanım: Klorfeniramin çocuklarda paradoksal eksitasyona neden olabilir. Bu yönden
OLEDRO® HOT‘ ın 6 yaşından küçük çocuklarda kullanılmaması yerinde olur.
DOKTORUNUZA DANIŞMADAN KULLANMAYINIZ.
YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER
Duyarlı kişilerde nadiren uyuklama, baş dönmesi, mide yanması, uykusuzluk, asabiyet, ağız kuruluğu,
deri döküntüsü, idrar zorluğu, çarpıntı, görmede bulanıklık, iştahsızlık, terleme, taşikardi, kulak çınlaması,
fotosensitivite görülebilir. İlacın dozu azaltıldığında veya alımı durdurulduğunda bu etkiler ortadan kalkar.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
İLAÇ ETKİLEŞMELERİ
1)Kronik alkolizm ve hepatotoksik ilaç alanlarda ve hepatotoksik ilaç alanlarda parasetamol’ un
hepatoksisite riski artabilir.
2)Alkol, fenotiazinler, trisiklik antidepresanlar, klorfeniramin ile birlikte merkezi sinir sistemi üzerindeki
depresan etkiyi artırırlar.
3)Klorfeniramin’ in antimuskarinik etkisi atropin, amantadin, haloperidol, fenotiazinler, prokainamid, kinidin
tarafından artırılır.
4)MAO inhibitörleri klorfeniramin’ in antimuskarinik ve merkezi sinir sistemi depresif etkisini fazlalaştırır.
5)Klorfeniramin; sisplatin, paramonosalisilatlar ve vankomisinin ototoksik etkisini maskeleyebilir.
6)Hepatik enzim inhibitörleri (barbitüratlar) primer parasetamol metabolizmasını hızlandırarak klinik
etkinliğini azaltabilir.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
OLEDRO® HOT Tek Dozluk Efervesan Granül İçeren Poşet, oral yol ile aşağıdaki şekilde kullanılır :
Her bir poşetin içindeki ilaç yaklaşık 2/3 su bardağı sıcak su içerisinde karıştırılarak çözünmeli ve sıcak
iken içilmelidir. OLEDRO® HOT 6 saat ara ile tekrarlanabilir. Günde 4 dozdan fazla kullanılmamalıdır.
DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ
Hasta erken görülmüşse kusturulur veya midesi yıkanır. Küçük çocuklarda aspirasyon tehlikesine karşı
tedbirli olmalıdır. Katartik (milk of magnesia) verilmesi faydalı olabilir. Daha sonra vakanın seyrine göre
genel süpportif ve semptomatik tedavi (i.v. sıvılar, oksijen) uygulanır. Hipotansiyon varsa vazopressörler
kullanılabilir. Ancak adrenalin verilmemelidir. Tansiyonu daha da düşürür. Analeptikler kullanılmamalıdır,
konvulsiyonlara sebep olabilir. Oral N-asetilsistein parasetamolün spesifik antidotudur.
SAKLAMA KOŞULLARI
25 oC’nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan koruyarak, kuru bir yerde saklayınız.
ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAKLARI YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ İÇERİĞİ
OLEDRO® HOT Tek Dozluk Efervesan Granül İçeren Poşet; 12 poşet içeren ambalajlarda.
PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ :
OLEDRO Pediatrik Şurup; 100 mL' lik cam şişelerde.
OLEDRO Tablet 30 tablet içeren blister ambalajda.
RUHSAT TARİHİ : 18.08.2003
RUHSAT NO : 202/95
RUHSAT SAHİBİ :
DROGSAN İlaçları Sanayi ve Ticaret A.Ş. 06520 Balgat / ANKARA
İMAL YERİ :
DROGSAN İlaçları Sanayii ve Ticaret A.Ş. 06760 Çubuk / ANKARA
REÇETE İLE SATILIR


İlacabak Logo


Önemli Uyarı : İlacabak.com Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

İlacabak sosyal medyada :
İlacabak Twitter Sayfası İlacabak İnstagram Sayfası İlacabak Facebook Sayfası

© 2005 - 2021 İlacabak.com. Her hakkı saklıdır.