I ile başlayan ilaçlar » Munir Sahin » ISORAT 20 MG 20 TABLET

ISORAT 20 MG 20 TABLET

 • İlaç Firması :
  MUNIR SAHIN
 • Barkod :
  8699523010218
 • Fiyatı :
  9.65TL
  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  C01DA14
 • Etkin madde :
  isosorbid-5-mononitrat
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi.

 • ATC SINIFLAMASI - C - KALP DAMAR SİSTEMİ
  C01 KALP İLAÇLARI
  C01D KALP HASTALIĞINDA KULLANILAN VAZODİLATÖRLER
  C01DA Organik nitratlar
  C01DA14 isosorbid-5-mononitrat

isosorbid-5-mononitrat etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Koroner vazodilatatör.
Günde 40-120mg tek doz veya iki dozda.

Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık, hipotansiyonla seyreden akut MI, ciddi hipotansiyon, hipertrofik kardiomiyopati, kor pulmonale ve ağır anemiye bağlı hipoksi, kafa travması- serebral hemoraji.

Etkileşim; beta blokerler, kalsiyum antagonistleri, trisiklik antidepresanlar, alkol.

Yan etkiler; bağ ağrısı, hipotansiyon, baş dönmesi, taşikardi, bulantı, ciltte kızarma...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Prospektüs

İSORAT® 20 mg Tablet

FORMÜL :
Bir tablet; 20 mg İsosorbid - 5 - mononitrat içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ :
İsosorbid-5-mononitrat, isosorbid dinitratın esas metabolitidir ve ondan daha güçlü bir etkinlik gösterir.İsosorbid-5-mononitrat esas farmakolojik etkinliğini damar kasları üzerinde gösterir. Bunun sonucu olarak periferik arter ve özellikle venlerde dilatasyon meydana getirir.Venlerin dilatasyonu ile kanın venlerde göllenmesine böylece kalbe venöz kan dönüşünün azalmasına yol açar.Bunun sonucunda ventriküllerin diyastol sonu hacmi ve kalbin pre şarjı azalmış olur.Arteriyolleri genişleterek total periferik damar rezistansını düşürür. Böylece sistolde sol entrikülün önündeki yük yani post-şarjı azalır.Koroner arterlerde de dilasyonu sağlar.

Farmokodinamik Özellikleri: İlaç kronik olarak kullanıldığı zaman,doz ayarlaması genellikle plazma konsantrasyonu devamlı olarak minimum etkin konsantrasyonun üstünde olacak şekilde yapılır. Ancak bu organik nitratlar için uygun değildir.Bazı klinik deneylerde kronik olarak alınan nitratların anjinal etkinliklerini değerlendirmek için yapılan testler sonucu, bu denemelerin büyük bölümünde,aktif ajanın,24 saat devamlı tedaviden sonra plasebodan ayırt edilmediği ortaya çıkmıştır. Doz artırımı yoluyla,yüksek doz toleransını yenmeye çalışmak, günlük dozun,aşırı olmasına yol açar,ki bu devamlı olarak yapılamaz. Ancak nitratların vucuttan birkaç saat süreyle temizlanmesi onların antianjinal etkilerini tekrar ortaya çıkarır. İlaçsız bir zaman aralığının,İsosrbid-5-mononitrata toleransın önlenmesinde yeterli olması tam açıklanamamakla beraber,günde iki sefer İsosorbid-5-mononitrat alınması yöntemi,toleransın ortadan kalkmasına yol açtıgından,İsorat tablet günde iki doz,7saat ara ile verilir. Böylece ikinci doz ile ertesi gün alınacak ilk dozun arasında 17 saatlik zaman bırakılmış olur.

Farmokokinetik Özellikleri: İsorat gastro intestinal, kanaldan hızla ve tamamen absorblanır. Pik plazma konsantrasyonuna 30-60 dakikada ulaşır.Yiyecekler absorbsiyonuna ve biyoyararlanımına önemli bir etki yapmaz. Metoprolol ile birlikte uygulanması isoratın farmokinetiğini etkilemez. Dağılma hacmi yaklaşık 0,6L/kg blunmuştur. Plazma proteinlerine bağlanan kısmı %5’ten küçüktür. Radyoizotoplarla yapılan çalışmada mononitratın alınan miktarının yarısının metobolize olduktan sonra denitrate olduğu ve böbreklerden İsosorbit ve Sorbitol olarak atıldığı bulunmuştur. Alınan dozun dörtte biri idrarda esas ilacın vazoaktif olmayan metaboliti olarak bulunur.%2’si ise hiç değişmeden atılır.İsoratın ortalama yarı ömrü 5 saattir.Klirensi,sağlıklı genç yetişkinlerde,çeşitli derecelerde renal,hepatik veya kardiyak bozukluk gösteren hastalarda ve yaşlılarda farklılık göstermez. Radyoizotoplarla yapılan çalışmalarda alınan dozun %93’ü 48 saat içinde idrarla atılmıştır. Böbrek yolu ile atılma 5 günde tamamlanır. Dozun yaklaşık %1’i feçesle atılır.İsoratın renal ve hepatik fonksiyonlara etkisi bilinmemektedir. Karaciğer sirozlu hastalarda tek doz uygulamasından sonra farmokokinetik paremetreler sağlıklı gönüllülerde benzer bulunmuştur. İsosorbid mononitrat,hemodiyaliz sırasında kandan önemli miktarda yok edilir. Buna karşın kaybolan ilacı ilave dozla karşılanması gerekli değildir.

ENDİKASYONLARI :
Koroner arter hastalığına bağlı angina pektorisin iyileştirilmesinde ve korunmasında endikedir.

KONTRENDİKASYONLARI :
- Organik nitratlara alerjik reaksiyonlar oldukça az görülür. Ancak, yinede ortaya çıkabilir.
Bu nedenle isosorbid-5-mononitrata alerjik reksiyon gösteren hastalarda,
- Sildenafil ve bunun gibi fosfodiesteras blokörleri ile kullanımında,
- Düşük vertriküler basınçlı akut kalp enfarktüsünde,
- Dolaşım yetmezliğinde (şok, damar kollapsı),
- Şiddetli hipotansiyonda,
- Corpulmonole ve diğer nedenlere bağlı hipoksemi olgularında (anemi vb.)
- Kafa travması ve serebral hemorajisi olanlarla hipertrofik obstrüktif kardiomiyopatisi
olan hastalarda kontraendikedir.

UYARILAR / ÖNLEMLER :
Akut miyokard enfarktüste veya konjestif kalp rahatsızlığı olan hastalarda İsosorbid-5-mononitratın yararı saptanamamıştır. Bu durumlarda kullanılması önerilmez. Eğer kullanılırsa hipotansiyon ve taşikardi riskine karşı gereken önlemler alınmalıdır. Bazı durumlarda küçük dozlarda şiddetli hipotansiyon ortaya çıkabilir. (Hastanın daha önceden hipotansiyonlu olduğu zaman ) Bu durumda ilaç dikkatli kullanılmalıdır. İsosorbid-5-mononitrat nedeniyle ortaya çıkan hipotansiyon,paradoksiyal bradikardi ve artmış angina pektorise eşlik edebilir. Uzun süre iş ortamında bilinmeyen dozda organik nitrata mağruz kalan işçilerde tolerans ortaya çıkar. İşninden ayrılıp Nitratsız ortamada yaşamaya başlamak bu kişilerde ‘’rebound’’ vazokonsitriksiyona bağlı istirahatle gelen angina ağrıları ve akut miyokard infaktüs oluşturabilir.Kronik nitrat kullanan hastalarda da ilaç birden değil dozu azaltılarak yavaş yavaş kesilmelidir. Gebelikte Kullanımı: Deney hayvanlarındaki üreme ile ilgili incelemeler ilacın fototoksik etkisi olmadığını göstermekle birlikte, hamile kadınlarda yapılmış kontrollü incelemeler yoktur.Bununla birlikte çok gerekliyse hamilelerde kullanılabilir. (Kategori B) Emziren annelerde kullanımı: İsorbid-5-mononitratın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle geçebileceği düşünülerek emziren annelerde dikkatli olunmalıdır. Çocuklarda Kullanım: Çocuklarda etkinliği ve güvenilirliği henüz saptanmamıştır. Yaşlılarda kullanım: Yaşlılıarda kullanım özel tedbir gerektirmez.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER :
En sık görülen yan etki, (%2’den büyük) baş ağrısı olarak bildirilmiştir. Tedavinin başlangıcında doz azaltılıp,sonra yavaş yavaş artırılarak önlenebilir. Daha az (%1’den az) görülen yan etkiler; yorgunluk,baş dönmesi, mide bulantısı,purit,kusma,ishal ve ilacın tedavisi ile ilgili olan hipotansiyon,hipertansiyon, bradikardi, taşıkardi,pulpitasyon,anoreksi, ağız kuruluğu, vücut ağrıları, anksiyete, sinirlilik halidir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER :
Diğer vazodilatatörlerle birlikte kullanıldığında İsosorbid-5-mononitrat vazodilasyon etkisi artabilir. Kalsiyum kanal blokerleri ile birlikte kullanıldığında semptomatik ortostatik hipotansiyon belirlenmiştir. Doz ayarlanmalıdır. Alkol ile birlikte alınmamalıdır. Araç ve makine kullananlar dikkatli olmalıdır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU :
Tolerans gelişmemesi için asimetrik doz önerilir. Günde iki defa 20mg tablet sabah ve akşam 7 saat ara ile alınır.

DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ :
Aşırı miktarda alınan İsosorbid-5-mononitrat ile ortaya çıkan Hemodinamik etkilerin sebep olduğu hipotansiyon, şiddetli baş ağrısı, baş dönmesi, görme bozukluğu, taşikardi,siyanoz,bulantı,kusma,senkop, methemoglobinemiyi, önce hipernea , sonra dispne ve yavaş solunum, nabızda yavaşlama, kalp bloğu ve bradikardi,dolaşım kollapsı, felç, koma ve ölüm takip edilebilir. Spesifik bir antagonisti bilinmemektedir. Efinefrin veya başka bir vazokonstriktör kullanılabilir. Renal rahatsızlığı olanlarda veya konjestif kalp hastalığı olanlarda doz aşımı tedavisi güçtür ve hassasiyetle takip edilmelidir. Methemoglobinemi görülmesi halinde intrvenöz olarak 1-2 mg/kg metilen blue uygulanabilir.

SAKLAMA KOŞULLARI :
Direkt ışıktan uzakta, 25oC’nin altındaki oda sıcaklığında ve rutubetsiz yerde mahafaza ediniz.Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI :
20 mg’lık 20 tablet, blisterde, karton kutuda

DİĞER TİCARİ ŞEKİLLERİ :
40 mg’lık 20 tablet, blisterde, karton kutuda

RUHSAT TARİHİ VE NO : 06.07.1998 - 187/74

RUHSAT SAHİBİ VE İMAL YERİ : MÜNİR ŞAHİN İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kartal/ İSTANBUL
http://www.munirsahin.com.tr
Reçete ile satılır.

Onay tarihi: 06/02/2006

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.