G ile başlayan ilaçlar » Metin Ecza » GERALGINE-M 2 ML 1 MG 10 AMPUL

GERALGINE-M 2 ML 1 MG 10 AMPUL

 • İlaç Firması :
  METIN ECZA
 • Barkod :
  8681023750015
 • Fiyatı :
  18.52TL
  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  N02BB02
 • Etkin madde :
  metamizol sodyum
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi.

 • ATC SINIFLAMASI - N - SİNİR SİSTEMİ
  N02 ANALJEZİKLER
  N02B DİĞER ANALJEZİK VE ANTİPİRETİKLER
  N02BB Pirazolonlar
  N02BB02 metamizol sodyum

metamizol sodyum etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Pirazolon türevi analjezik antipiretik.
Yetişkinde günde 3-4 defa 500-1000mg.
3 aylık (5kg)'dan küçüklere kullanılmamalı.Damla formu 1yaşda max 4x5damla, 1-3 yaş max 4x10, 4-6 yaş max 4x15, 7-9 yaş max 4x20, yetişkinde max 4x40 damla (17mg/damla).

Kontrendikasyon; daha önce pirazolidinlerle agranülositoz görülenler, konjenital glukoz-6fosfat dehidrogenaz eksikliği, hepatik porfiri, aşırı duyarlılık.

Etkileşim; siklosporin, alkol.

Yan etkiler; agranülositoz, lökopeni, trombositopeni, soğuk ter, baş dönmesi, uyuşukluk, şok, böbrek fonksiyon bozukluğu, allerjik reaksiyonlar...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Prospektüs

Geralgine®-m Ampul
Steril I.M.-I.V.
FORMÜL:
2 ml'lik 1 ampul; Metamizol Sodyum 1 g
Enjeksiyonluk su q.s.p. 2 ml.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:
Farmakodinamik Özellikler :
Metamizol'ün analjezik, antienflamatuar ve antipiretik etkileri vardır.

Farmakokinetik Özellikler:
Parenteral ve oral kullanımdan sonra tamamına yakını absorbe edilir. Oral kullanımdan sonraki 1-1.5 saat içinde plazmada doruk seviyeye ulaşılır. Analjezik ve antipiretik etkisi oral yoldan alındığında 30 dk. I.V. kullanıldığında 15 dk. içinde görülür.
Metamizol'ün ana metaboliti 4-metil amino antipirindir. Bu metabolit serum ve idrarda esas olarak bulunur. Oral yoldan alınan metamizol'ün yaklaşık %70'i, İ.V. dozun %90'dan fazlası 24 saat içinde metabolitleri şeklinde idrarla atılır.

ENDİKASYONLARI:
Metamizol enjeksiyonu oral veya rektal uygulamanın uygun ya da mümkün olmadığı durumlarda aşağıdaki endikasyonlarda kullanılır.
- Şiddetli akut ağrılar (Tümör ağrıları, cerrahi müdahele sonrası ağrılar gibi)
- Mide-Barsak kanalına, safra yollarına, böbrek ve alt idrar yollarına ait şiddetli akut ağrılar.
- Başka önlemlerle, örneğin soğuk ıslak kompresle düşürülemeyen yüksek ateş Metamizol enjeksiyonun, hafif ağrılı durumlarda ve uzun süreli tedavilerde kullanımı tavsiye edilmez.

KONTRENDİKASYONLARI:
Metamizol veya diğer pirazolon grubu ilaçlara allerjisi veya entoleransı olduğu bilinen hastalarda, hepatik porfirin vakalarında, kan diskrazilerinde ve doğuştan glikoz-6 fosfat dehidrogenaz noksanlığı olanlarda kullanılmamalıdır.

UYARILAR / ÖNLEMLER:
Metamizol kullanımına bağlı olarak ciddi kan tablosu bozuklukları (agranülositoz) ve anaflaktik şok gibi aşırı duyarlık reaksiyon görülebilir. Uzun süreli kullanımlarda sıklıkla kan kontrolleri yaplmalıdır. Yüksek ateş, titreme, kan sedimantasyon hızının çok artması, ağız, boğaz ve genitoüriner bölgelerde ağrı, yanma ve ülserasyon, lenfadenopati gibi agranülositoz semptomlarının tespit edilmesi halinde ilaç derhal kesilmelidir. Kan basıncı 100 mm Hg'nın altında olanlarda, dolaşım bozukluğu olanlarda, Geralgine-m Ampul çok dikkatle ve sadece doktor gözetiminde verilmelidir. Kronik ürtiker, polipöz rinosinüzit ve tekrarlayan konjonktivit gibi hastalıkları olanlar veya buna eğilim gösterenler ile diğer analjezik ilaçlara entoleransı bulunanlarda özellikle parenteral yoldan kullanılması halinde ANAFLAKTİK ŞOK ihtimali dikkate alınmalıdır. Aynı durum ilaç ve besin allerjisi olanlar için de söz konusudur. Bu hastalar kendi durumları hakkında hekimi önceden bilgilendirmelidirler.

ANAFLAKTİK ŞOK görülürse şu önlemler alınmalıdır. Öncelikle terleme, bulantı, siyanoz gibi belirtiler ortaya çıktığında enjeksiyona derhal son verilmeli, iğne ven içinde bırakılıp ve / veya damar yolunun açık tutulması için vene uygun bir kanül yerleştirilmelidir. Mutad olarak alınan diğer önlemlerin yanında hasta başı aşağıya gelecek şekilde yatırılmalı ve solunum yolu açık tutulmalıdır.


DERHAL UYGULANMASI GEREKEN İLAÇLAR:
İ. V. YOLDAN ADRENALİN(EPİNEFRİN): Bunun için piyasada mevcut 1/1000'lik epinefrin çözeltisinin 1 ml'si 10 ml'ye seyreltilir ve bunun 1 ml'si (0.1 mg epinefrin) nabız ve kan basıncı kontrol altında tutularak yavaş bir şekilde zerkedilmelidir. (kalp ritm bozukluklarına dikkat edilmelidir.) Gerekirse epinefrin enjeksiyonları tekrarlanabilir.
Daha sonra İ. V. yoldan glikokortikoidler, örneğin 250-1000 mg metilprednizolan uygulanır. Gerekirse bu dozlar tekrarlanabilir. Buna takiben plazma ekspander, Human albümin, tam elektrolit çözeltisi gibi solüsyonlarla İ. V. yoldan volüm substitüsyonu yapılır.
DİĞER TEDAVİ YÖNTEMLERİ :Suni solunum, oksijen inhalasyonu ve antihistaminikler.

Zaman zaman idrarın renginde kızarma görülebilir. Bu durum zararsızdır, metabolik rubazonik asitin itrahına bağlıdır.
Metamizol tıbbi zorunluluk olmadıkça 3 aylıktan küçük veya 5 kg.'dan düşük ağırlıktaki çocuklarda uygulanmamalıdır.
Alkolle birlikte alınmamalıdır.

GEBELİK VE LAKTASYONDA KULLANIMI (KATEGORİ C)
Gebelik sırasında, özellikle gebeliğin ilk 3 ayı ile son 6 haftası içinde ancak doktor tavsiyesiyle kullanılabilir.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER:
İlaca hassasiyeti olan kişilerde aşırı duyarlılık belirtileri görülür. En önemli olanlar şok ve kan tablosu bozukluklarıdır.

Şokta; soğuk ter, baş dönmesi, uyuşukluk, bulantı, deri renginin solması, solunum güçlüğü, yüzde şişkinlik, kalpte darlık hissi, nabızda artış, kaşıntı, kol ve bacaklarda kan basıncının şiddetli düşmesinden dolayı olan soğukluk hissi görülebilir. Bu belirtiler enjeksiyondan sonraki 1 saat içinde ortaya çıkar. Bu durumda derhal doktora başvurulmalı, hasta başı aşağıya gelecek şekilde yatırılarak solunum yolları açık tutulmalıdır.
(Uyarılar/Önlemler bölümünü okuyunuz.)

Agranülositozda; yüksek ateş, titreme, boğaz ağrısı, yutma güçlüğü ağız-burun-boğaz, genital ve anal bölgelerde enflamatuar lezyonlar gibi belirtiler görülür. Bu durumda da ilaç derhal kesilerek doktora müracaat edilmelidir.
Trombositopenide, kanama eğiliminde artış ve/veya deri ve mukozalarda peteşi şeklinde kanamalar görülür.
Diğer yan etkiler: konjunktivit, burun, boğaz ve deride ürtiker şeklinde döküntüler görülebilir. Bu tür reaksiyonlar görüldüğünde ilaç kesilerek doktora başvurulmalıdır.
Astma öyküsü olan hastalar astma atağına karşı kontrol altında tutulmalıdırlar.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER:
Siklosporin ile birlikte kullanıldığında siklosporin seviyelerini düşürebilir. Bu yüzden düzenli olarak kontrol yapılmalıdır. Alkol ile birlikte kullanıldığında birbirlerinin etkisini arttırabilirler. Metamizol aynı enjektörde başka ilaçlarla karıştırılmamalıdır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:
Metamizol enjeksiyon mutlaka doktor tavsiyesiyle kullanılmalıdır. İntravenöz uygulama doktor kontrolü altında yapılmalıdır.
Yetişkinlerde ve 15 yaşın üzerindekilerde İ.M. ve İ.V olarak uygulanacak 1 defalık doz 2-5 ml'dir. (1 gram- 2.5 gram) . Günlük max. doz 10 ml'dir (5 gram).

Çocuklarda:
Bir defalık dozlar:
5- 8 kg ağırlığındaki bebekler; sadece İ.M.olarak 0,1 - 0,2 ml
9-15 kg ağırlığındaki çocuklar; İ.M. ve İ.V. olarak 0,2 - 0,5 ml
16-23 kg ağırlığındaki çocuklar; İ.M. ve İ.V. olarak 0,3 - 0,8 ml
24-30 kg ağırlığındaki çocuklar; İ.M. ve İ.V. olarak 0,4 - 1 ml
31-45 kg ağırlığındaki çocuklar; İ.M. ve İ.V. olarak 0,5 - 1,5 ml
46-53 kg ağırlığındaki çocuklar; İ.M. ve İ.V. olarak 0,8 - 1,8 ml
Bu bir defalık dozlar günde 4 kereye kadar tekrarlanabilir.

*TIBBİ BİR ZORUNLULUK OLMADIKÇA 3 AYLIKTAN KÜÇÜK VEYA 5 KG'DAN DÜŞÜK AĞIRLIKTAKİ BEBEKLERE METAMİZOL UYGULANMAMALIDIR.
*1 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLARDA METAMİZOL SADECE İNTRAMÜSKÜLER YOLDAN UYGULANMALIDIR.
UYGULAMA ŞEKLİNE İLİŞKİN UYARILAR :
Muhtemel bir şok etkisine karşı gerekli önlemler alınmalıdır. Enjeksiyon solüsyonu uygulanmadan önce vücut ısısına getirilmiş olmalıdır. Ani kan basıncı düşmesine karşı intravenöz enjeksiyonlar, hasta yatar durumda iken kan basıncı, nabız ve solunum kontrol altında tutulmak şartıyla çok yavaş, dakikada 1 ml'i geçmeyecek şekilde yapılmalıdır.
Allerjik olmayan kan basıncı düşmesi doza bağlı olabileceği için tek dozda 1 g'ın üzerindeki metamizol dozları ancak kesin bir endikasyon varsa uygulanmalıdır.
Metamizol aynı enjektörde başka ilaçlarla karıştırılmamalıdır.

DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ :
Metamizol'ün spesifik antidotu yoktur. Semptomatik tedavi yapılmalıdır. Konvülsiyonlar var ise diazepam İ.V. zerkedilir. Metamizol hemodializ veya peritoneal dializle vücuttan uzaklaştırılır. Doktorunuza danışmadan kullanmayınız.
Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.25°C’nin altındaki oda sıcaklığında muhafaza ediniz.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLI VE AMBALAJ MUHTEVASI:
2 ml'lik 10 adet ampul
2 ml'lik 100 adet klinik ambalaj

DİĞER TİCARİ ŞEKİLLERİ:
Geralgine-m Şurup 100 ml.

RUHSAT TARİHİ VE NO: 10.05.1984 - 134 / 46

RUHSAT SAHİBİ: MÜNİR ŞAHİN İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. Kartal/İSTANBUL
http://www.munirsahin.com.tr

IMAL YERI: Mefar Ilaç Sanayı A.Ş. Kartal / İSTANBUL

Reçete ile satılır.
Onay tarihi: 30.06.2006

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlaç Eşdeğerleri (metamizol sodyum etkin maddesini içeren ilaçlar)


İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.