F ile başlayan ilaçlar » Novartis » FAMVIR 250 MG 21 TABLET

FAMVIR 250 MG 21 TABLET

KUB ve KT:Kısa Ürün Bilgisi ( KUB ) ve Kullanım Talimatı ( KT ) yakında eklenecektir.
Etkin madde:famsiklovir
ATC: ATC SINIFLAMASI - J - ANTİENFEKTİFLER (SİSTEMİK)
J05 SİSTEMİK ANTİVİRALLER
J05A DİREKT ETKİLİ ANTİVİRALLER
J05AB Nükleozidler ve nükleotidler
J05AB09 famsiklovir
SB.atc:J05AB09
Reçete Durumu:Normal Reçete ile satılır.
İlaç Firması: NOVARTIS
Barkod :8699504090451
Satış Fiyatı:148.84 ₺

Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

famsiklovir Etkin Maddesi Hakkında Kısa Bilgi

Herpes virüslere etkili antiviral.
Yetişkinde 3 x 250-500mg.

Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık.

Etkileşim; probenesid.

Yan etkiler; baş ağrısı, bulantı...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

FAMVIR Hakkında Kısa Bilgi

FAMVIR 250 MG 21 TABLET, NOVARTIS firması tarafından üretilen, bir kutu içerisinde 21 adet 250 MG famsiklovir etkin maddesi barındıran bir ilaçtır. FAMVIR , piyasada 148.84 ₺ satış fiyatıyla bulunabilir ve Normal Reçete ile satılır. İlacın barkod kodu 8699504090451 dir.

FAMVIR , ATC sınıflamasının J - ANTİENFEKTİFLER (SİSTEMİK) kategorisinde ve J05 SİSTEMİK ANTİVİRALLER sınıfında bulunur. TİTCK listesindeki ATC kodu J05AB09 ve ATC adı famciclovir dır. İlacın 7 adet eş değer ilacı bulunur.

Kısıtlamalar

UH-P
Ayaktan tedavide uzman hekimlerce veya uzman hekim raporuna bağlı olarak tüm hekimlerce, yatarak tedavide tüm hekimlerce reçete edilebilir.

Prospektüs

FORMÜLÜ
Bir film kaplı tablet 250 mg famsiklovir içerir.
Yardımcı madde: titan dioksit.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Farmakodinamik Özellikleri
Famsiklovir, pensiklovirin oral şeklidir. Famsiklovir, in vivo’da hızla, varisella zoster virüsü
dahil insan herpes virüslerine karşı in vivo ve in vitro aktivitesi olan pensiklovire dönüşür.
Oral yoldan uygulanan famsiklovirin antiviral etkisi bir çok hayvan modelinde
kanıtlanmıştır. Bu etkinin nedeni, in vivo’da pensiklovire dönüşmesidir. Pensiklovir, hızla ve
etkin şekilde (virüsle endüklenen timidin kinaz aracılığıyla) trifosfata dönüştüğü virüsle
enfekte hücreleri hedef alır. Pensiklovir trifosfat, viral DNA çoğalmasını inhibe ettiği bu
enfekte hücrelerde 12 saatin üzerinde kalır. Pensiklovir uygulanan enfekte olmayan
hücrelerde pensiklovir trifosfat konsantrasyonları ancak teşhis edilebilir düzeydedir. Bu
nedenle, enfekte olmayan hücrelerin pensiklovirin terapötik konsantrasyonlarından
etkilenmesi olası değildir.
Pensiklovirin yeni izole edilmiş, asiklovire dirençli ve değiştirilmiş bir DNA polimeraz taşıyan
bir Herpes simpleks virüsü suşuna karşı aktif olduğu gösterilmiştir.
Farmakokinetik özellikleri
Oral uygulama sonrasında famsiklovir hızla ve büyük ölçüde absorbe edilerek pensiklovir
aktif bileşiğine dönüşür. Oral Famvir’in biyoyararlılığı %77’dir. 250 mg’lık oral famsiklovir
dozundan ortalama 45 dakikalık bir süre sonra pensiklovirin ortalama pik plazma
konsantrasyonu 1.6 mikrogram/ml’dir. Tek ve tekrarlanan (t.i.d.) dozlamadan sonraki
pensiklovir plazma konsantrasyonu-zaman eğrileri benzerdir. Hem tek hem de tekrarlanan
famsiklovir dozlamasından sonra pensiklovirin terminal plazma yarı ömrü yaklaşık 2.0
saattir. Tekrarlanan famsiklovir dozlamasından sonra pensiklovir akümülasyonu meydana
gelmez. Pensiklovir ve pensiklovirin 6-deoksi prekürsorları plazma proteinlerine zayıf
ölçüde (<%20) bağlanır.
Famsiklovir, öncelikle, idrarla değişmemiş şekilde atılan pensiklovir ve 6-deoksi prekürsoru
şeklinde elimine edilir. İdrarda Famvir teşhis edilmemiştir. Bileşiğin renal eliminasyonuna
tübüler sekresyonun katkısı olmaktadır.
Özel hasta grupları
Komplikasyon görülmeyen
Herpes zoster enfeksiyonunda, oral Famvir uygulamasından
sonra ölçüldüğü üzere pensiklovirin farmakokinetiği önemli ölçüde değişmez.

ENDİKASYONLARI
Famvir (famsiklovir) akut Herpes zoster (zona) enfeksiyonlarının tedavisi ve post-herpetik
nevralji gelişimi riskinde olduğu düşünülen hastalarda bu komplikasyonun iyileşme süresini
kısaltmada endikedir.

KONTRENDİKASYONLARI
Famsiklovire bilinen aşırı duyarlılık.

UYARILAR / ÖNLEMLER
Doz ayarlaması gerekebileceği için renal fonksiyon bozukluğu görülen hastalara özel dikkat
gösterilmelidir.(Kullanım Şekli ve Dozu bölümüne bakınız). Hepatik bozukluğu olan veya
yaşlı hastalara özel hiç bir önlemin alınması gerekli değildir.
Gebelik ve Emzirme döneminde kullanımı
Hayvan araştırmalarında famsiklovir veya pensiklovirle embriyotoksik veya teratojenik hiç
bir etki görülmemişse de Famvir’in insan gebeliğindeki güvenilirliği tespit edilememiştir. Bu
nedenle, Famvir’in gebe kadınlarda veya emziren annelerde kullanılmasına ancak
tedavinin potansiyel faydalarının olası risklerinden çok daha üstün geldiği durumlarda karar
verilmelidir.
Sıçanlarda yapılan araştırmalar, oral famsiklovir verilen dişilerde pensiklovirin anne sütüne
geçtiğini göstermiştir. Bu maddenin insanlarda anne sütüyle atıldığına dair herhangi bir bilgi
yoktur.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER
Famsiklovir insan araştırmalarında iyi tolere edilmiştir. Klinik araştırmalarda baş ağrısı ve
mide bulantısı görüldüğü bildirilmiştir. Bunlar genellikle hafif ve orta şiddettedir ve görülüş
sıklıkları plasebo verilenlerde görülenlerle aynıdır.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER
Klinik anlamı olan herhangi bir farmakokinetik etkileşim tanımlanmış değildir. Probenesid
ve renal fizyolojiyi etkileyen diğer ilaçlar pensiklovirin plazma seviyelerini etkileyebilir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Doktora danışılmadan kullanılmamalıdır.
Erişkinler:
Akut Herpes zoster (zona) enfeksiyonlarının tedavisi için yedi gün süreyle günde üç kez
250 mg’lık tablet. Post-herpetik nevralji gelişimi riski taşıdığı düşünülen hastalarda yedi gün
süreyle günde üç kez 500 mg önerilir.
Tedavi, hastalığın seyri sırasında mümkün olduğunca erken, teşhisten hemen sonra
başlatılmalıdır.
Yaşlılar:
Renal bozukluk söz konusu değilse dozajın değiştirilmesi gerekmez.
Renal bozukluk:
Pensiklovir klirensinin azalması, renal fonksiyonun azalmasına bağlı olduğu için renal
fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dozaja özel dikkat gösterilmelidir. Aşağıdaki dozaj
değişiklikleri önerilir:
Kreatinin klirensi Dozaj Dozaj
(ml/dak/1.73 m 2 ) (Herpes Zoster) (Post Herpetik Nevralji)
30-59 Günde iki kez 250 mg Günde iki kez 500 mg
<30 Günde bir kez 250 mg Günde bir kez 500 mg
Sadece serum kreatinini mevcutsa bir nomogram veya aşağıdaki formülden (Cockroft ve
Gault) kreatinin klirensi değerlendirilmelidir.
Kreatinin klirensinin (ml/dak/1.73 m 2) değerlendirilmesi için formül:
(140 - yıl cinsinden yaş) x kilo (kg) x 88.5 veya 75.2
72 x serum kreatinini (µmol/L)
88.5 : erkeklerde kullanılır
75.2 : kadınlarda kullanılır
Diyaliz uygulanan hastalar için herhangi bir bilgi mevcut değildir.
Hepatik Bozukluk:
Kronik karaciğer hastalıkları iyi bir şekilde telafi edilen hastalarda dozaj değişikliği gerekli
değildir. Kronik karaciğer hastalıkları açık bir şekilde telafi edilmemiş hastalar için kesin doz
tavsiyeleri yapılamamaktadır.
Çocuklar:
Halen, Famvir’in çocuklarda emniyet ve etkinliğiyle ilgili yeterli veri bulunmamaktadır; bu
nedenle çocuklarda kullanılması önerilmemektedir.

DOZ AŞIMI
Famvir ile akut hiç bir doz aşımı bildirilmemiştir. Uygunluğuna göre semptomatik ve
destekleyici tedavi yapılmalıdır. Pensiklovirin plazmadan giderilmesinde hemodiyalizin
etkinliği üzerinde hiç bir veri bulunmamaktadır.

SAKLAMA KOŞULLARI
30 oC' nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklayınız.
Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI
Famvir 250 mg film kaplı tablet, 21 tablet içeren blister ambalajda.
RUHSAT SAHİBİ
Novartis Sağlık, Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
34730 Bakırköy - İstanbul
Üretim yeri:
SmithKline Beecham Pharmaceuticals, Brentford, İngiltere
Novartis Pharma AG, Basel -İsviçre’ den ithal edilmiştir.
Ruhsat tarihi ve No : 18.04.2001 – 109/77
Reçete ile satılır.

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.


İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.