E ile başlayan ilaçlar » Novartis » EMADİNE % 0,05 5 ML OFTALMİK SOLÜSYON

EMADİNE % 0,05 5 ML OFTALMİK SOLÜSYON

 • İlaç Firması :
  NOVARTIS
 • Barkod :
  8699504613025
 • Fiyatı :
  19.83TL
  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  S01GX06
 • Etkin madde :
  emedastin
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi.

 • ATC SINIFLAMASI - S - DUYU ORGANLARI
  S01 OFTALMOLOJİK İLAÇLAR
  S01G DEKONJESTANLAR VE ANTİALLERJİKLER
  S01GX Diğer
  S01GX06 emedastin

emedastin etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Allerjik konjunktivitte, selektif H 1 -reseptör antagonisti.
Günde 2 kere 1 damla. Kontakt lens kullanılıyorsa uygulamadan 15dk sonra takılmalı.

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Prospektüs

EMADINE %0.05
Steril Oftalmik Solüsyon
Formülü:
Etkin madde: % 0.0884 Emedastin difumarat (%0.05 Emedastin’e e.değer), Koruyucu: %0.01
Benzalkonyum klorür, Etken olmayan: %0.50 Trometamin; % 0.68 Sodyum klorür ; %0.25
Hidroksipropil metilselüloz; Hidroklorik asit ve/veya Sodyum hidroksit (pH ayarı için); ve Saf su
k.m. %100 içerir.
Farmakolojik özellikleri:
Farmakodinamik özellikleri:
Emedastin, güçlü selektif ve topikal olarak etkili bir histamin H1 antagonistidir. Histamin
reseptörlerinin emedastin affinitesinin in vitro değerlendirmesi, H1 histamin reseptörlerine
oldukça seçici olduğunu göstermektedir. Topikal oküler uygulamayı takiben konjunktivada
histaminle uyarılan vasküler geçirgenliği konsantrasyona bağlı olarak inhibe eder. Emedastinin
adrenerjik, dopaminerjik ve serotonin reseptörleri üzerine herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.
Farmakokinetik özellikleri :
EMADINE %0.05 Steril Oftalmik Solüsyonun 15 gün süreyle bilateral günde iki kez
uygulanmasıyla ana bileşiğin plazma konsantrasyonları genellikle ölçüm için gerekli olan
saptama sınırının (0.3 ng/ml) altında bulunmuştur. Emedastin başlıca karaciğerde metabolize
olmaktadır. Başlıca iki metaboliti 5- ve 6-hidroksiemedastindir ve serbest şekilde ve konjuge
halde idrarla atılırlar. 5- ve 6-Hidroksiemedastinin 5-okso analogları ve N-oksit de ayrıca minor
metabolitleri olarak oluşmaktadır. Topikal emedastinin eliminasyon yarı ömrü 10 saattir.
Endikasyonları:
EMADINE %0.05 Steril Oftalmik Solüsyon, mevsimsel allerjik konjunktivitin semptomatik
tedavisinde endikedir.
Kontrendikasyonları:
Emedastin difumarat’a ya da formülündeki herhangi bir bileşene aşırı hassasiyet gösterenlerde
kontrendikedir.
Uyarılar/ Önlemler:
Sadece topikal kullanım içindir. Enjeksiyon amacıyla ya da oral yolla kullanılmaz.
EMADINE ile bağlantılı korneal infiltratlar bildirilmiştir. Korneal infiltrat durumunda ürünün
kullanımı kesilmelidir ve uygun tedavi başlatılmalıdır.
Ürünün içinde koruyucu madde olarak kullanılan benzalkonyum klorürün punktat keratopatiye
ve/veya toksik ülseratif keratopatiye neden olabileceği bildirilmiştir. Benzalkonyum klorür
gözde irritasyona neden olabilir.
Ürün benzalkonyum klorür içerdiğinden kontakt lens varken EMADINE Steril Oftalmik
Solüsyon kullanılmamadır ve damlatma işleminden sonra kontakt lensi takmak için en az
15 dakika beklenmelidir. Benzalkonyum klorürün yumuşak kontakt lenslerde renk
değişikliğine neden olduğu bilinmektedir.
Hamilelik ve emzirme döneminde kullanımı:
Gebelik Kategorisi C: Hamile kadınlarda emedastin kullanımına ait yeterli veri
bulunmamaktadır. Gebelikte beklenen yararlılığın fötus üzerine olası riskten üstün olduğunda
kullanılmalıdır.
Emzirme döneminde, topikal uygulamadan sonra anne sütünde saptanabilir miktarlarda yeterli
sistemik dolaşıma geçip geçmediği bilinmemektedir. Emziren kadınlarda EMADINE uygulanırsa
dikkatli olunmalıdır.
Çocuklarda Kullanım:
3 yaşından küçük çocuklarda güvenlik ve etkinliği kanıtlanmamıştır.
Araç ve makine kullanımı üzerine etkileri:
Diğer oküler ilaçlarla olduğu gibi, damlatma sırasında geçici görme bulanıklığı ortaya çıkarsa,
hasta araç veya herhangi bir makine kullanmadan önce görme netleşinceye kadar beklemelidir.
Yan etkiler /Advers etkiler:
EMADINE Steril Oftalmik Solüsyon ile bildirilen en yaygın oküler advers etki damlatmaya bağlı
geçici yanma ve batma hissidir. Hastaların %1-4.4’ünde görülen yan etkiler kuru göz, hiperemi,
kaşıntı ve görme bulanıklığıdır. Daha az sıklıkla (<%1) görülen yan etkiler korneal boyanma,
göz yaşarması, korneal infiltratlar, göz yorgunluğu ve göz anormal duyu hissidir. Baş ağrısı, tat
duyusu değişikliği ve deri döküntüsü de bildirilmiştir.
BEKLENMEYEN B R ETK GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
laç Etkileşimleri ve Diğer Etkileşmeler:
Diğer oftalmik ilaçlarla beraber kullanıldığında, her bir ürünün uygulamaları arasında 10
dakikalık bir süre bırakılmalıdır.
Kullanım şekli ve dozu:
Etkilenen her göze günde iki kere 1 damla uygulanmalıdır.
laç açıldıktan sonra 1 ay içinde kullanılmalıdır. Bu süre sonunda atılmalıdır. Damlalığın ucu
göze değdirilmemeli ve ucuna dokunulmamalıdır. Kullanmadığınız zaman şişeyi sıkıca
kapayınız.
Doz aşımı:
Kazaen veya kasıtlı olarak ağız yolundan alınan aşırı dozla ilgili insanlarda veri
bulunmamaktadır. EMADINE şişesinin tüm içeriğinin kazaen alınması durumunda, emedastinin
QT intervalini artırma potansiyeli akılda tutulmalıdır ve uygun izleme ve tedavi başlatılmalıdır.
SAKLAMA KOŞULLARI:
25 ° C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
T CAR TAKD M ŞEKL VE AMBALAJ:
Steril Oftalmik Solüsyon olarak plastik DROPTAINER® şişelerde 5 ml
RUHSAT SAH B : L BA Laboratuarları A.Ş.
Otağtepe Cad. No5
Kavacık, Anadoluhisarı 34810
stanbul
RUHSAT TAR H VE NO: 6.4.2005-117/38
ÜRET M YER VE ADRES : Alcon Pharmaceuticals Ltd. sviçre lisansı ile,
s.a. Alcon Couvreur n.v.
Rijksweg 14, 2870 Puurs / Belçika
REÇETE LE SATILIR.
Prospektüs onay tarihi: 06.04.2005

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlaç Eşdeğerleri (emedastin etkin maddesini içeren ilaçlar)


İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.