A ile başlayan ilaçlar » Nobel Ilac Sanayi » AKSEF 250 MG IM/IV ENJEKSIYONLUK TOZ 1 FLAKON

AKSEF 250 MG IM/IV ENJEKSIYONLUK TOZ 1 FLAKON

 • İlaç Firması :
  NOBEL ILAC SANAYI
 • Barkod :
  8699540270503
 • Fiyatı :
  8.91TL
  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  J01DC02
 • Etkin madde :
  sefuroksim
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi.

 • ATC SINIFLAMASI - J - ANTİENFEKTİFLER (SİSTEMİK)
  J01 SİSTEMİK ANTİBAKTERİYELLER
  J01D DİĞER BETA-LAKTAM ANTİBAKTERİYELLER
  J01DC İkinci Second kuşak sefalosporinler
  J01DC02 sefuroksim
 • DDD (Yetişkin için ortalama günlük doz) : 0.5g Oral, 3g Parenteral

sefuroksim etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Hücre duvarı sentezi inhibitörü sefalosporin grubu antibiyotik.
Yetişkin oral 2 x 250-500mg. enjektabl 1-3 x 750mg-1,5gr (böbrek yetmezliğinde dozlar ayarlanmalı)
Çocuk oral 30mg/kg/gün ikiye bölünerek. enjektabl 50-200mg/kg/gün üçe bölünerek.

Gebelik kategorisi B. Anne sütüne geçer.

Kontrendikasyon; sefalosporin allerjisi.

Etkileşim; Probenesid.Gastrik asiditeyi azaltan ilaçlar sefuroksim aksetilin biyoyararlanımını bir miktar azaltabilirler.

Yan etkiler; diyare, bulantı, kusma...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Kısıtlamalar

Parenteral formları UH-P
Ayaktan tedavide uzman hekimlerce veya uzman hekim raporuna bağlı olarak tüm hekimlerce, yatarak tedavide tüm hekimlerce reçete edilebilir.

Prospektüs

250 mg sefuroksime eşdeğer sefuroksim sodyum içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER:
Sefuroksim çoğu beta-laktamazlara dayanıklı, yarı-sentetik, geniş spektrumlu, parenteral yoldan kullanılabilen ikinci kuşak sefalosporin grubundan bir antibiyotiktir. Bir çok gram-negatif ve gram-pozitif mikroorganizmaya karşı in vitro bakterisidal etkinliğe sahiptir. Bakteriyel beta-laktamazlara karşı iyi bir kararlılık gösterir ve sonuç olarak ampisilin ve amoksisiline dirençli suşların çoğuna etkilidir. Sefuroksim�in bakterisidal aktivitesi mikroorganizmaların hücre duvarı sentezini engellemesine bağlıdır. Sefuroksim aşağıdaki mikroorganizmalara karşı genellikle in vitro olarak etkilidir.
Aerob, gram-pozitif mikroorganizmalar:
Staphylococcus aureus; Staphylococcus epidermidis; Steptococcus pneumoniae; Streptococcus pyogenes (ve diğer Steptococcus türleri).
Birçok enterokok örneğin Enterococcus faecalis (Streptococcus faecalis) sefuroksime dirençlidir. Metisiline dirençli Staphylococcus türleri ve Listeria monocytogenes sefuroksime de dirençlidir. Aerob, gram-negatif mikroorganizmalar: Citrobacter türleri, Enterobacter türleri, Escherichia coli; Klebsiella türleri (Klebsiella pneumoniae dahil), Haemophilus influenzae (ampisiline dirençli suşlar dahil), Haemophilus parainfluenzae, Moraxella (Branhamella) catarrhalis (ampisilin ve sefalotine dirençli suşlar dahil), Morganella morganii; Neisseria gonorrhoeae (penisilinaz ve non-penisilinaz üreten suşlar dahil), Neisseria meningitidis; Proteus mirabilis, Providencia rettgeri, Salmonella türleri, Shigella türleri.
Morganella morganii (Proteus morganii), Enterobacter cloacae ve Citrobacter türlerinin bazı suşlarının sefuroksim ve diğer sefalosporinlere dirençli olduğu in-vitro olarak gösterilmiştir. Pseudomonas, Campylobacter, Serratia türleri, Acinetobacter calcoaceticus ve Proteus vulgaris birçok birinci ve ikinci kuşak sefalosporine dirençlidir.

Anaerob mikroorganizmalar:
Gram-pozitif ve gram-negatif koklar (Peptococcus ve Peptostreptococcus türleri dahil); gram-pozitif basiller (Clostridum türleri dahil); gram-negatif basiller (Bacteroides ve Fusobacterium türleri dahil); Propionibacterium türleri. Clostridium difficile ve Bacteroides fragilis�in birçok suşu sefuroksime dirençlidir.

ENDİKASYONLAR:
Aksef enjektabl duyarlı mikroorganizmalar tarafından oluşturulan aşağıdaki infeksiyonların tedavisinde kullanılır:
· Alt solunum yolu infeksiyonları,
· Genitoüriner sistem infeksiyonları,
· Deri ve yumuşak doku infeksiyonları,
· Septisemi,
· Menenjit,
· Gonore,
· Kemik ve eklem infeksiyonları,
· Pre- ve Post-operatif Profilaksi,

KONTRENDİKASYONLAR:
Sefalosporin grubu antibiyotiklere karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda kullanılmamalıdır.

UYARILAR / ÖNLEMLER:
Sefalosporin grubu ile penisilin grubu antibiyotikler arasında çapraz aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmesine rağmen penisiline alerjik hastalarda sefalosporin grubu antibiyotikler güvenle kullanılabilmektedir. Ancak yinede penisilinlere duyarlı olduğu bilinen hastalarda sefalosporin grubu antibiyotikler kullanılırken dikkatli olunmalıdır.
İlacın kullanımı sırasında alerjik reaksiyon ortaya çıkması halinde ilaç derhal kesilmelidir. Ciddi alerjik reaksiyon durumunda epinefrine ve diğer acil önlemlere gerek duyulabilir. Gebelikte kullanım kategorisi B dir. Sefuroksim anne sütüne geçer. Emziren annelere uygulanırken dikkatli olunmalıdır.

KULLANIM ŞEKLİ ve DOZAJ:
Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde:
Yetişkinler:
Yetişkinlere her sekiz saatte bir 750 mg ile 1500 mg arasında 5-10 gün süre ile uygulanır. Komplikasyonsuz üriner sistem infeksiyonlarında, deri ve yumuşak doku infeksiyonlarında, dissemine gonokokal infeksiyonlarda ve komplikasyonsuz pnömonide, her sekiz saatte bir 750 mg dozunda uygulanabilir.
Şiddetli veya komplikasyonlu infeksiyonlarda, 8 saatte bir 1500 mg doz uygulanır.
Kemik ve eklem infeksiyonlarında, 8 saatte bir 1500 mg doz uygulanır.
Hayatı tehdit eden infeksiyonlarda veya düşük duyarlılıklı ajanların neden oldukları infeksiyonlarda, her 6 saatte bir 1500 mg dozunda uygulanabilir.
Bakteriyel menenjitte, doz 8 saatte bir 3000 mg� ı geçmemelidir.
Komplikasyonsuz gonokokal infeksiyonlar için önerilen doz, İ.M. yolla 1500 mg dır. Bu doz bölünerek iki farklı bölgeye tek seferde uygulanır. Profilaktik amaçla cerrahi işlemden yaklaşık olarak yarım ile bir saat önce İ.V. yolla 1500 mg uygulanması önerilir. Cerrahi işlemin süresine göre 8 saatte bir intramusküler yada intravenöz olarak 750 mg dozunda uygulama yapılır.
Açık kalp cerrahisi uygulamalarında, anestezi indüksiyonu sırasında ve takip eden 12 saatlik periyotlarda, İ.V. yolla 1500 mg uygulanması önerilir. Toplam doz 6000 mg ı aşmamalıdır.

Bebeklerde ve 3 aylıktan büyük pediyatrik hastalarda:
Bu gruptaki hastalarda, sefuroksime duyarlı mikroorganizmalar tarafından oluşturulmuş infeksiyonlarda, günlük doz 50-100 mg/kg olmalıdır. Bu doz 6 yada 8 saat ara ile eşit dozlarda uygulanmalıdır. Çok şiddetli ve ciddi infeksiyonlarda 100 mg/kg/gün uygulanmalıdır.
Kemik ve eklem infeksiyonlarında günlük doz 150 mg/kg dır. Bu doz dört eşit parçaya bölünerek uygulanır.
Bakteriyel menenjitte, önerilen günlük doz 200-240 mg/kg dır. Bu 6 yada 8 saatte bir intravenöz yolla uygulanmalıdır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ ve AMBALAJ MUHTEVASI:
Aksef 750 mg Enjektabl İV/İM; 750 mg sefuroksim içeren 1 flakon ve 6 ml enjeksiyonluk su içeren ampul, karton kutuda.
Aksef 250 mg Enjektabl İV/İM; 250 mg sefuroksim içeren 1 flakon ve 2 ml enjeksiyonluk su içeren ampul, karton kutuda.

PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ:
Aksef
500 mg Film Tablet; 10 ve 20 film tabletlik blister ambalajda.
Aksef 250 mg Film Tablet; 20 film tabletlik blister ambalajda.

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlaç Eşdeğerleri (sefuroksim etkin maddesini içeren ilaçlar)


İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.