V ile başlayan ilaçlar » Zentiva » VELTIFER 100 MG/5 ML ORAL SOLÜSYON 20 FLAKON

VELTIFER 100 MG/5 ML ORAL SOLÜSYON 20 FLAKON

 • İlaç Firması :
  ZENTIVA
 • Barkod :
  8699502650374
 • Fiyatı :
  25.38TL

  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  B03AB05
 • Etkin madde :
  demir III hidroksit
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.

 • ATC SINIFLAMASI - B - KAN VE KAN YAPICI ORGANLAR
  B03 ANEMİ İLAÇLARI
  B03A DEMİR
  B03AB Demir trivalan, oral
  B03AB04 demir III hidroksit

demir III hidroksit etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Demir eksiklliğinde.
Yetişkinde 150-200 mg/gün, Çocukta 3-6 mg/kg/gün elementer demir, aç olarak, 2-3 dozda.

Yan etkiler; dispepsi, konstipasyon, diyare, koyu renk gaita...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Prospektüs

VELTİFER® 100 mg/5 ml ORAL SOLÜSYON
FORMÜLÜ
Her 5 ml’lik oral flakon etken madde olarak 100 mg elementel demire eşdeğer ferrik (Fe+3)
hidroksit polimaltoz kompleksi, tatlandırıcı olarak sorbitol çözeltisi % 70, sükroz ve tutti frutti
esansı, koruyucu madde olarak metil p-hidroksi benzoat, propil p-hidroksi benzoat ve su
içerir.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Farmakodinamik Özellikleri
Demir tüm hücrelerde bulunan ve yaşamsal çok sayıda fonksiyona sahip olan bir elementtir.
İyonik demir, enerji transferi için gerekli olan çok sayıda enzimin yapıtaşıdır. Aynı zamanda
oksijenin taşınması ve kullanılması için gerekli olan madelerin de yapısında bulunur
(hemoglobin, miyoglobin). Demir(III) hidroksit çekirdekleri yüzeysel olarak kovalent
olmayan şekilde bağlanmış polimaltoz molekülleri ile çevrilidir ve suda çözünürlüğü çok
iyidir. Bu yüzden içindeki (III) değerlikli demir birçok demir tuzuna olduğu gibi, iyonize
olmaz. Bu yüzden de gastrik mukozayı tahriş etmez, dişleri boyamaz ve hastalar tarafından
çok iyi tolere edilir.
Farmakokinetik Özellikleri
Emilim:
Demir (III) Hidroksit Polimaltoz Kompleksi büyük oranda suda çözünmesi ile karakterize bir
moleküldür. Fizyolojik koşullarda iyonize olmaz. Hemoglobin ve miyoglobin sentezi baz
alındığında Demir (III) Hidroksit Polimaltoz Kompleksinin ve demir (II) tuzlarının fizyolojik
ve terapötik dozlarında demir emiliminin benzer olduğu gösterilmiştir. Demir (III) Hidroksit
Polimaltoz Kompleksi ile demir depolarının doldurulması ve serum ferritin düzeyinin artması
demir (II) tuzlarına göre daha uzun zaman alır. Bunun nedeni emilim mekanizmasının farklı
olmasıdır ve bu farklı mekanizma nedeniyle Demir (III) Hidroksit Polimaltoz Kompleksi ile
zehirlenme de gözlenmez. Emilen demir miktarı kişinin demir eksikliği miktarına, doza ve
plazma ferritin düzeyine bağlıdır.
Günlük demir ihtiyacının arttığı durumlar:
• Gebelik ve emzirme dönemi
• Bebekler ve gelişmekte olan çocuklar
• Adolesan veya doğurgan yaşta kadınlar
Yaş ve duruma göre alınması tavsiye edilen günlük demir miktarları:
Yaş ve durum Miktar (mg)
0-6 ay bebekler 6
7-12 ay bebekler 10
1-10 yaş çocuklar 10
11-18 yaş erkekler 12
19 ve üzeri erkekler 10
11-50 yaş kadınlar 15
51 ve üzeri kadınlar 10
Gebeler 30
Emzirenler 19
Dağılım:
Ferröz demir, gastrointestinal mukozadan direkt oarak kana geçer ve hemen transferrine
bağlanır. Transferrin demiri kemik iliğine taşıyarak burada hemoglobin içinde yer almasını
sağlar.
Vücudun ihtiyacını karşılayacak kadar demir sağlandığında, demirin çoğu (%70’den fazla)
işlevsel olarak bulunurken, fonksiyonel demirin %80’den fazlası eritrositlerde hemoglobin
olarak, gerisi miyoglobin ve intraselüler solunum enzimleri içinde (sitokrom) bulunur.
%1’den daha azı enzimlerin içinde yer alır. Demirin geri kalanı depo veya transport amacıyla
kullanılır. Total demir miktarı, günlük alım, kayıp ve depolanma ile belirlenir.
Atılım:
Demirin emilmeyen kısmı feçes ile atılır.
ENDİKASYONLARI
Çeşitli nedenlerle gelişen demir eksikliği anemilerinin, latent ve manifest demir eksikliği
durumlarının tedavisinde endikedir. Gebelikte, telenjektazide, gastrektomi sonrası ve
prematürite, düşük doğum ağırlığı ve ikiz gebelik ile dünyaya gelen yenidoğanlarda
profilaktik olarak kullanılabilir.
KONTRENDİKASYONLARI
Veltifer şu durumlarda kontrendikedir;
• Demir eksikliğinin neden olmadığı anemilerde
• Hemolitik anemiler, sideroblastik anemiler, kronik hastalık anemisinde ve tardif
kutanöz purpurada
• Demir kullanımında bir bozukluk olan veya demir yüklenmesi bulunan vakalarda
• Formülün içeriğindeki maddelerden herhangi birine karşı alerjisi olanlarda
• Talasemi hastalarında
• Sürekli kan transfüzyonu yapılan hastalarda
Belirgin miktarda demir depolanması ile karakterize hepatik sirozda ise rölatif
kontrendikasyon söz konusudur.
UYARILAR / ÖNLEMLER
Mide ve barsak ülseri olanlarda dikkatli kullanılmalıdır.
Enfeksiyöz veya kansere bağlı oluşan anemilerde demir retilülo-endotelyal sistemde
depolanmakta ve ancak primer hastalığın tedavisi ile mobilize olup kullanılmaktadır.
Oral demir preparatlarının kullanımı sırasında dışkının rengi koyulaşabilir. Bu durum normal
olup, herhangi bir önlem gerektirmez.
Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanım
Gebelik kategorisi: B
Gebeliğin ilk trimesterinde yapılan kontrollü çalışmalar mevcut değildir. Gebe kadınlarda ilk
trimesterden sonra yapılan klinik çalışmalarda anne veya bebekte herhangi bir istenmeyen
etkiye rastlanmamıştır.
YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER
Demir (III) Hidroksit Polimaltoz Komplekslerindeki demir (III) non-iyonik olduğu için,
Veltifer solüsyon ile iyonize demir tuz preparatlarında gözlenen gastro-intestinal iritasyon,
epigastrik dolgunluk, bulantı, diyare, kabızlık gibi istenmeyen etkiler nadir olmakla birlikte
konstipasyon yaşlı hastalarda daha sık gözlenebilir. Alerjik reaksiyonlar çok nadirdir.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER
Demir (III) Hidroksit Polimaltoz Kompleksindeki demir (III) kompleks yapmış olduğundan
yiyeceklerle ve ilaçlarla iyonik etkileşime girmesi beklenmez. Antasitler, pankreatik enzim
ekstreleri, kolestramin, süt ve yumurta demir (II) tuzlarının emilimini azaltır. Alopürinol,
karaciğer sirozu olan hastalarda, karaciğerde demir (II) tuzlarının birikimini artırır. Buna
karşın, demir (II) tuzları, tetrasiklinlerin emilimini azaltır. Bu yüzden, demir preparatları bu
ilaçlarla birlikte kullanılacağı zaman, 2 saatlik bir aradan sonra kullanılması önerilir.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZ
Veltifer oral solüsyon yemekler sırasında veya hemen yemekten sonra alınmalıdır.
Prematüre bebeklerde: 1 damla(3,3mg)/kg/gün
Çocuklarda (1-12 yaş): Günde 1/4-1/2 flakon (25-50 mg)
Çocuklar (>12 yaş), erişkin ve yaşlılarda;
Latent demir eksikliği: Günde 1/2-1 flakon (50-100 mg)
Ciddi demir eksikliği: Günde 2-3 defa 1 flakon (200-300 mg)
Tedavi süresi demir metabolizmasının durumuna (azalmış alım, artan ihtiyaç, patolojik kayıp)
ve eritrosit sayısının normalleşmesine bağlıdır. Manifest demir eksikliğinde normal kan
değerlerine ulaşmak ortalama 3-5 aylık tedavi ile olur.
Latent demir eksikliğinde tedavi süresi 1-2 aydır.
Aşağıdaki tabloda hemoglobin düzeyi ve vücut ağırlığına göre önerilen tedavi süreleri
gösterilmiştir.
Tedavi
süresi
(hafta)
Vücut Hb Hb Hb Hb Hb Hb
ağırlığı %6,0 %7,5 %9,0 %10,5 %12,0 %13,5
(kg)
35 7 6 7 6 5 4
40 8 7 8 7 6 5
45 9 7 8 7 6 5
50 9 8 9 7 6 5
55 10 9 9 8 6 5
60 11 9 10 8 7 5
65 12 10 10 9 7 5
70 12 11 11 9 7 5
75 13 11 11 9 7 6
80 14 12 12 10 8 6
85 15 13 12 10 8 6
90 15 13 13 11 8 6
Hemoglobin derişiminin normale dönmesinden sonra depoların dolması için 2-3 aylık süre
boyunca, önerilen dozda tedaviye devam edilmelidir.
DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ
Doz aşımına bağlı herhangi bir entoksikasyon bildirilmemişse de, bu durumda desferoksamin
ve kalsiyum disodyum EDTA kullanımı önerilmektedir.
SAKLAMA KOŞULLARI
25oC’nin altında, oda sıcaklığında saklayınız.
Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI
10 adet 5 ml’lik flakon içeren ambalajlarda.
RUHSAT SAHİBİ
Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş.
Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No.7
34394 Levent/İstanbul
ÜRETİM YERİ
RAFARM S.A.,
Atina, Yunanistan
Ruhsat Tarihi: 24.07.2006
Ruhsat No: 120/46
Prospektüs onay tarihi: 27.07.2006
Reçete ile satılır.

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlaç Eşdeğerleri (demir III hidroksit etkin maddesini içeren ilaçlar)


İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.