T ile başlayan ilaçlar » Novartis » TALOTREN 200 MG 30 KAPSUL

TALOTREN 200 MG 30 KAPSUL

 • İlaç Firması :
  NOVARTIS
 • Barkod :
  8699504170207
 • Fiyatı :
  6,9TL

  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  R03DA04
 • Etkin madde :
  teofilin
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.

 • ATC SINIFLAMASI - R - SOLUNUM SİSTEMİ
  R03 OBSTRÜKTİF SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI
  R03D DİĞER SİSTEMİK İLAÇLAR
  R03DA Ksantinler
  R03DA04 teofilin

teofilin etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Bronkodilatatör.
Yetişkinde 2x200-300mg.
6 yaşından büyük çocuklarda: Önerilen doz 2 x100-200 mg.

Gebelik kategorisi C. Anne sütüne geçer.

Kontrendikasyon; aktif peptik ülser, aşırı duyarlılık.konv

Etkileşim; troleandomisin, eritromisin, linkomisin, klindamisin, simetidin, influenza aşısı, allopurinol, tiyabendazol, aminocardol, efedrin veya diğer sempatomimetik ilaçlar, furosemid, reserpin, lityum karbonat, propranolol, fenitoin.

Yan etkiler; huzursuzluk, taşikardi, ekstrasistoller, palpitasyon, deri kızarıklıkları, hipotansiyon, konvülsiyon, bulantı, kusma, başağrısı, baş dönmesi, hiperventilasyon, anoreksi.

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Prospektüs

Talotren® 200 mg
Farmasötik şekli:
Pellet kapsül
Formülü:
1 pellet kapsül
Aktif madde:
Teofilin 200 mg
Yardımcı maddeler:
Titan dioksid
Demir oksid (siyah)
Farmakolojik özellikleri:
Teofilin bronş düz adele spazmını çözer ve pulmoner fonksiyonu düzeltir. Oral teofilin bronşiyal
astım, kronik bronşit ve amfizem gibi reversibl bronkokonstriksiyonun bulunduğu bütün kronik
obstrüktif akciğer hastalıklarının idame tedavisi için uygundur.
Talotren’in özel farmasötik yapısı aktif maddenin yavaş salınımına neden olur ve iyi gastrik
tolerans sağlar. Ayrıca geceleri retard etki göstererek bronşiyal astımın sabah ataklarını önler.
Aşağıdaki farmakokinetik değerler 350 mg Talotren kapsülün insana tek doz verilmesi ile elde edil-
miştir.
Absorbsiyon yarılanma ömrü : 2.1 - 2.7 saat.
Proteine bağlanması sağlıklı kişilerde : % 52 - 65
Yeni doğmuşlarda : % 32 - 40
Karaciğer hastalığı bulunanlarda : % 20 - 40
Eliminasyon yarılanma ömrü : 10 - 27 saat
: İlaç alımından 6 - 9 saat sonra.
Doruk plazma konsantrasyonu
Teofilin büyük ölçüde karaciğerde metabolize edilir. Eliminasyonun ana yolu böbreklerdir. Dozun
% 8 kadarı değişmemiş olarak, % 40’ı dimetil ürik asid, % 36’sı 3-metil-ksantin ve % 16’sı 1-metil
ürik asid olarak atılır. Teofilin’in yarılanma ömrü fazla sigara içimine bağlı olarak % 40 kadar
azalabilir.
Endikasyonları:
Bronşiyal astım, kronik bronşit ve pulmoner amfizeme bağlı bronkospazmlar.
Kontrendikasyonları:
Teofilin komponentlerinden herhangi birine veya ksantin türevlerine hipersensitivite göstermiş
şahıslarda kontrendikedir.
Uyarılar/Önlemler:
Altı yaşın altındaki çocuklar Talotren kapsüldeki dozlardan daha düşük dozlarda teofiline gerek
duyduğundan, Talotren ile tedavi edilmemelidir.
Kalp yetmezliği, kardiyak aritmi, yeni geçirilmiş miyokard enfarktüsü, korpulmonale, hipertiroidi,
uzun süren ateş, solunum yolu enfeksiyonları (viral dahil), prostat hipertrofisi ya da peptik ülser
vakalarında dikkatli kullanılmalıdır.
Karaciğer hastalığı (metabolizma yavaşlaması) ya da böbrek hastalığı (eliminasyon azalması) bulu-
nanlarda ve yaşlılarda dikkatli kullanılmalıdır. Bu hastalarda yüksek kan düzeylerini önlemek için
doz ayarlaması yapılmalıdır.
Gebelik ve laktasyonda kullanımı:
Gebelikte kullanım emniyeti saptanmamıştır. Teofilinin plasentayı geçtiği bilindiğinden, Talotren
gebelere mutlak gereksinim olmadıkça verilmemelidir.
Teofilin anne sütüne geçer. Emziren anneler bebekte ortaya çıkabilecek istenmeyen etkiler
konusun-da uyarılmalıdır.
Talotren çocukların erişemeyeceği bir yerde saklanmalıdır.
Yan etkiler/Advers etkiler:
Talotren ile en sık bildirilen yan etkiler gastrointestinal irritasyon ve merkezi sinir sistemi stimülas-
yonudur. Bulantı, kusma, karın ağrısı, uykusuzluk, huzursuzluk, taşikardi ya da hipotansiyon
görülebilir.
“BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ”
İlaç etkileşmeleri ve diğer etkileşmeler:
Teofilin, diğer ksantinlerin ya da sempatomimetiklerin toksik yan etki potansiyelini artırabilir.
Furosemidin etkisini artırabilir. Teofilin ile birlikte kullanıldığında, lityumun terapötik etkisi
azalabilir. Birlikte allopurinol, antasidler, beta blokerler, simetidin, siproflaksasin, oral
kontraseptifler, eritromisin, troleandomisin, ranitidin, verapamil ya da grip aşısının kullanılması
teofilinin plazma düzeyini artırabilir.
Barbitüratlar, karbamazepin, fenitoin, rifampisin ve sigara kullanılması teofilinin plazma düzeyini
azaltabilir.
Kullanım şekli ve dozu:
Talotren kapsüller uygun miktarda sıvı ile alınmalıdır. Her hasta için uygun doz kişiye göre ayar-
lanmalıdır. Aşağıdaki hasta grupları için şu farmasötik dozaj formları önerilmektedir.
Talotren 200 mg kapsül: 6 yaşın üzerindeki çocuklar ve teofiline karşı duyarlı olduğu bilinen
erişkinler.
Talotren 350 mg kapsül: 40 kg’ın üzerindeki ergen ve erişkinler.
Tedavinin ilk 3 günü için 12 saat arayla bir kapsüllük başlangıç dozu önerilir. Tedavinin 3. gününde
etkinlik ve tolerans değerlendirilir. Hastanın ilaca cevabı uygunsa, aynı dozla idame tedavisine
geçilir. Cevabı yeterli olmayan ve toleransı iyi olan hastalarda idame tedavisinde doz günde 3
kapsüle yükseltilebilir.
Esas olarak gece ataklarından yakınan hastalarda başlangıç tedavisi olarak 3 gün süreyle yatmadan
önce tek kapsül (24 saat arayla) verilerek 3. günde etkinlik ve tolerars değerlendirilebilir.
Günlük 15 mg/kg’lık (çocuklarda 20 mg/kg), dozlar aşılacaksa, teofilin plazma düzeyinin takip
edilmesi ( radio-immunoassay ya da enzim immunoassay ile ) önerilir. Terapötik aralık
10-20 μg/ml’dir.
Doz aşımı belirtilerinin görülmesi durumunda (Yan etkiler ve Doz aşımı bölümlerine bakınız), doz
azaltılmalıdır (12 ya da 24 saat arayla daha düşük bir doz uygulanır)
Doz aşımı:
Semptomlar:
“Yan etkiler/Advers etkiler” bölümünde anlatılan semptomlara ek olarak diürez, susama, delirium,
hipertermi, taşipne, aritmi, elektrolit bozuklukları, konvülsiyonlar ve koma görülebilir.
Tedavi: Hastada konvülsiyon yoksa, gastrik lavaj endikedir. Yüksek dozda hızlı etkili laksatifleri
takiben aktif karbon ve 10 g sodyum sülfat uygulanmalıdır.
Teofilin plazma düzeyi 20 μg/ml’nin altına inene kadar aktif kömür 6 saatte bir tekrarlanmalıdır.
Hasta kardiyak monitöre bağlanmalı ve aritmiler takip edilmelidir. Gerektiğinde uygun bir
anti-aritmik ilaç uygulanmalıdır. Başta hipokalemi olmak üzere metabolik bozukluklar düzeltilmeli
ve konvülsiyonlar bir antikonvülsan ilaç ile kontrol altına alınmalıdır.
Ağır teofilin intoksikasyonunda (örneğin plazma düzeyi 40 μg/ml’den daha yüksek) aktif kömür ile
hemoperfüzyon düşünülmelidir.
Ayrıca gereken semptomatik tedavi uygulanır.
Saklama koşulları:
25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Ticari takdim şekli:
30 pellet kapsül
Piyasada mevcut diğer farmasötik dozaj şekli:
Talotren Pellet kapsül 350 mg
Novartis Pharma AG, Basel, İsviçre lisansı ile üretilmiştir.
Ruhsat sahibi ve üretim yeri:
Novartis Sağlık, Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
80640 4. Levent-İSTANBUL
Ruhsat tarihi ve No:
29.07.1997 – 183/42
Reçete ile satılır.

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlaç Eşdeğerleri (teofilin etkin maddesini içeren ilaçlar)


İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.