S ile başlayan ilaçlar » Munir Sahin » SIMELGAT PLUS 30 ÇİĞNEME TABLETİ

SIMELGAT PLUS 30 ÇİĞNEME TABLETİ

 • İlaç Firması :
  MUNIR SAHIN
 • Barkod :
  8699523080013
 • Fiyatı :
  5,79TL

  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  A02AF01
 • Etkin madde :
  magaldrat kombinasyon
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.

 • ATC SINIFLAMASI - A - SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA
  A02 MİDE
  A02A ANTİASİTLER
  A02AF Antiasit - gaz giderici kombinasyonları
  A02AF01 magaldrat kombinasyon

magaldrat kombinasyon etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Antiasit.
Günde 4 defa (yemeklerden 1-3 saat sonra ve yatarken).

Gebelik kategorisi C.

Kontrendikasyon; böbrek yetmezliği ve hipofosfatemi.
1-2 saat içinde başka ilaç alınmamalı.

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Prospektüs

FORMÜL :
1 tablet;
Magaldrat 480 mg
Simetikon 20 mg
Yardımcı maddeler : Şeker, sorbitol, nane esansı içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Antasitlerin esas itibariyle midenin asit salgılamasına direkt olarak etkileri yoktur. Bir antasit olarak Magaldrat etkisini midede gastrik asit ile reaksiyona girerek nötralizasyonu sağlamak ve tampon görevi yapmakta yerine getirir. Magaldrat (Alüminyum magnezyum hidroksit sülfat) kademeli olarak mide asidi ile reaksiyona girer. Büyük bir süratle Mg iyonuna ve alüminyum hidroksit hidratına çevrilir. Mevcut asit Mg iyonu tarafından süratle nötralize edilip tamponlanırken, alüminyum hidroksit’te nispeten daha yavaş bir reaksiyon hızı ile antasit etkiyi devam ettirir.
Simetikon’un ise in vivo etki mekanizması henüz bilinmemektedir. Ancak in vitro olarak gaz kabarcıklarının yüzey gerilimini düşürerek sıkışmış olan gazı giderir.
Çalışmalar alüminyum hidroksitteki alüminyumun çok az miktarının bağırsaklarda emildiğini göstermiştir. Magnezyum hidroksitten emilen Mg oranı ise %10’dur. Simetikon ise değişmeden feçes ile dışarı atılır.

ENDİKASYONLARI :
Simelgat Plus Çiğneme Tableti: Gastrit, peptik özafajit gastrik hiperasidite, hiatal hernia ve peptik ülser teşhisleri ile ilgili hiperasidite ve gaz rahatsızlıklarının semptomatik olarak giderilmesinde, ameliyat sonucu meydana gelen gaz sancılarını gidermede, endoskopik muayenelerde kullanılır.

KONTRENDİKASYONLARI:
Böbrek fonksiyonu yetersizliği olanlarda, apandisiti olanlarda ve hipofosfatemi hastalarında kullanılmamalıdır.

UYARILAR VE ÖNLEMLER :
Kronik böbrek
fonksiyonu yetmezliği çekenlerde hiperalüminemi oluşabilir. Bu durumda diyaliz osteomalasi veya bunun daha kötüye gitmesi sözkonusudur ve diyaliz ensefalopati gelişimine yardımcı olabilir. Magnezyum ihtiva eden antasitlerin renal fonksiyonlarında bozukluk olan hastalarda kullanımında hipermagnezemi riskini yükseltebilir. Uzun süre ve yüksek dozlarda alüminyum ihtiva eden antasitlerin kullanımı (alüminyum fosfat hariç) kullananlarda hipofosfatemiye yol açabilir. Bu durum bilhassa fosfatça fakir gıdalarla beslenenlerde daha barizdir. Kronik antasit tedavisi uygulanan hemodiyaliz hastalarının peryodik olarak kontrolleri yapılarak serum fosfat düzeyleri saptanmalıdır.
HAMİLELERDE KULLANIMI :
Hamilelerde kullanım emniyeti ile ilgili yeterli çalışmalar yapılmamıştır. Ancak alüminyum ve magnezyum içeren antasitlerin yüksek dozlardan kaçınıldığı sürece hamilelerde son altı ay kullanımı emniyetli olarak bilinir.

EMZİKLİLERDE KULLANIMI :
Simetikon, alüminyum yada magnezyum içeren antasitlerin emziklilerde kullanılmamasını gerektirecek bir durum yoktur. Fakat emzikli kadınların kullanırken uyarılmasında fayda vardır.

YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER :
Ciddi bir yan etkisi yoktur. Ancak diğer alüminyum içeren antasitler gibi konstipasyona ve magnezyum içeren antasitler gibi diyareye neden olabilir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜ TAKTİRDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ :
Bu kombinasyondaki diğer antasitlerde olduğu gibi Simelgat Plus Çiğneme Tableti’de birlikte alındığı birçok ilacın emilimini azaltabilir veya çoğaltabilir. Bu nedenle genel bir önlem olarak mümkün mertebe antasit alındıktan sonra ilk 1-2 saat içinde başka ilaçların oral olarak alınmamasında fayda vardır. Antasitler genelde şu ilaçlarla etkileşebilirler; fenotiazinler, antimuskarinikler, digoksin, fluorid, aspirin hariç indometasinler, naproksen, isoniazid, fosfatlar, prednizolon, H2 reseptör antagonistleri, tetrasiklinler, demir tuzları, diazepam, yağda çözünen vitaminler, prednison, diflunisal, sulfadiazin, klordiazepoksit, dikumarol, fenobarbital, amfetamin, efedrin, pseudoephedrin, mecamylamin, kinidin, levodopa, nitrofurantoin.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU :
Hiperasidite durumlarında rahatlama için günde 3-4 defa yemek aralarında ve yatmadan evvel 1-2 tablet çiğnenerek alınır.
Çocuklara yetişkin dozlarına göre oranlanarak verilir.
12 yaşından küçük çocuklarda ve bebeklerde kullanımı önerilmez.
Günlük maksimum doz 20 tablettir ve doktor önermedikçe bu doz aşılmamalıdır. Maksimum dozda iki haftadan fazla sürede kullanılmamalıdır.
Tabletleri iyice çiğnedikten sonra yutunuz.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ :
Karton kutuda, blister ambalajlarda 30 ve 60 adet çiğneme tableti ihtiva eder.
SAKLAMA KOŞULU : 25OC’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında muhafaza ediniz.
Doktora danışmadan kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi ve İmal Yeri :
MÜNİR ŞAHİN İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kartal-İSTANBUL
Ruhsat Tarih ve No : 11.09.1997 - 184/56

Reçetesiz Satılır.

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.