S ile başlayan ilaçlar » Mustafa Nevzat » SEF 500 MG 16 TABLET

SEF 500 MG 16 TABLET

 • İlaç Firması :
  MUSTAFA NEVZAT
 • Barkod :
  8699541090100
 • Fiyatı :
  22.52TL

  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  J01DB01
 • Etkin madde :
  sefaleksin monohidrat
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.

 • ATC SINIFLAMASI - J - ANTİENFEKTİFLER (SİSTEMİK)
  J01 SİSTEMİK ANTİBAKTERİYELLER
  J01D DİĞER BETA-LAKTAM ANTİBAKTERİYELLER
  J01DB Birinci kuşak sefalosporinler
  J01DB01 sefaleksin monohidrat
 • DDD (Yetişkin için ortalama günlük doz) : 2g Oral

sefaleksin monohidrat etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Hücre duvarı sentezi inhibitörü sefalosporin grubu antibiyotik.
Yetişkin 1-4gr/gün 4 eşit doza bölünerek.
Çocuk 25-100mg/gün 4 eşit doza bölünmerek.

Gebelik kategorisi B. Anne sütüne geçer.

Kontrendikasyon; sefalosporin allerjisi.

Etkileşim; Metformin, probenesid.

Yan etkiler; diyare, oral kandidoz, kusma, bulantı, mide krampı, iştahsızlık, psödomembranöz kolit, allerjik reaksiyonlar, transient hepatit, hepatik kolstaz, genital veya anal prüritis, vajinitis, moniliazis, baş ağrısı, ajitasyon, konfüzyon, halüsinasyon, artralji, artritis, reversibl interstisyel nefrit, nefropati, nötropeni, trombositopeni, hemolitik anemi...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Prospektüs

Bileşimi

Her film tablet, 500 mg-1 g sefaleksine eşdeğer sefaleksin monohidrat içerir.

Her 5 mL süspansiyon, 250 mg sefaleksine eşdeğer sefaleksin monohidrat içerir.

Özellikleri

* Bakteri hücre duvarı sentezini inhibe ederek bakterisid etkisini gösterir.
* Oral uygulama için hazırlanmış, geniş spektrumlu, birinci jenerasyon bakterisid etkili bir sefalosporindir.
* Ampisiline dirençli Staphylococcus aureus suşlarına etkilidir.
* Mide asidine dayanıklıdır. Alınan dozun tümüne yakın bölümü hızla gastrointestinal sistemden absorbe olur.
* Kısa sürede yüksek kan düzeyleri sağlar , vücut doku ve sıvılarına etkili konsantrasyonlarda dağılır.
* Kan proteinlerine bağlanma oranı düşüktür.
* Kanıtlanmış bir toksisitesi yoktur.

Spektrumu

Gram pozitif bakteriler:

* ß - hemolitik streptokoklar
* Stafilokoklar (penisilinaz salgılayan ve salgılamayan)
* Streptococcus pneumoniae

Gram negatif bakteriler:

* Escherichia coli
* Proteus mirabilis
* Klebsiella türleri
* Haemophilus influenzae
* Moraxella catarrhalis

Endikasyonları

Duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu;

* Üst solunum yolu infeksiyonları
* Alt solunum yolu infeksiyonları
* Otitis media
* Deri ve yumuşak doku infeksiyonları
* Kemik ve eklem infeksiyonları
* Genitoüriner sistem infeksiyonları
* Endokardit
* Septisemi
* Dental infeksiyonlar

Kontrendikasyonları

Sefalosporinlere aşırı duyarlı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.
Uyarı ve Önlemler

Kısmi çapraz alerji nedeniyle, penisilinlere aşırı duyarlılığı olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Uzun süreli tedavilerde süperinfeksiyon oluşma riski göz önünde bulundurulmalıdır. Ciddi böbrek fonksiyon bozukluklarında SEF azaltılmış dozlarda kullanılmalıdır. Gebelikte kullanım kategorisi B'dir. Hayvanlarda yapılan çalışmalarda teratojen etkisi görülmemiştir. Gebe insanlarda kontrollü çalışma yoktur. Gerekli durumlarda doktor kontrolü altında kullanılabilir.
Yan Etkileri

* Gastrointestinal yan etkiler: Diyare (tedaviyi yarıda bıraktıracak kadar ciddi olanı nadirdir), bulantı, kusma, karın ağrısı ve dispepsi.
* Aşırı duyarlılık reaksiyonları: Ürtiker, anjiyoödem ve nadiren eritema mültiform görülebilir.
* Diğer: Eozinofili, nötropeni, trombositopeni ve SGOT ve SGPT de geçici artışa neden olabilir.

İlaç Etkileşmeleri

Aminoglikozidlerle birlikte kullanımında, nefrotoksisitede artış olabilir. Kolestiramin ile birlikte kullanımında emilimi azalabilir. Canlı tifo aşısı ile etkileşebilir.

Kullanım Şekli ve Dozu

* Erişkinlerde: Günde 1-4 g lık dozlar 6-12 saat aralıklarla verilebilir. Streptokokal farenjit, deri ve yumuşak doku infeksiyonları ile komplikasyonsuz sistit tedavisinde, 12 saatte bir 500 mg-1g lık doz çoğu zaman yeterlidir.
* Çocuklarda: Genellikle uygulanan günlük doz, 6-12 saatlik eşit aralıklarla 25-50 mg/kg dır. Streptokokal farenjit ile deri ve yumuşak doku infeksiyonlarının tedavisinde, 1 yaşın üstündeki çocuklarda günlük total doz 12 saatlik aralıklarla uygulanabilir. Bu dozlar çok ciddi infeksiyonlarda bir kat artırılabilir. Otitis media tedavisinde günlük doz 75-100 mg/kg olarak 6-8 saat arayla uygulanmalıdır. Streptokok infeksiyonlarında SEF tedavisine en az 10 gün devam edilmelidir.

Doz Aşımı Halinde Alınacak Önlemler

Genel destek tedavisi önerilir. Hastanın hematolojik, renal ve hepatik fonksiyonlarının stabil olana kadar izlenmesi gerekir. Doz aşımı durumunda hemodiyaliz ve peritoneal diyaliz etkili değildir.

Saklama Koşulları
Çocukların ulaşamayacağı yerlerde, oda sıcaklığında (25ºC nin altında) ve ambalajında saklanmalıdır. SEF süspansiyon, hazırlandıktan sonra oda ısısında 7 gün, buzdolabında 14 gün stabilitesini korur.
Ticari Şekli
SEF film tablet 500 mg, 16 tabletlik blister ambalajlarda
SEF film tablet 1 g, 16 tabletlik blister ambalajlarda
SEF süspansiyon 250 mg/5 mL, 80 mL lik şişede

İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.