R ile başlayan ilaçlar » Sanofi Saglik Urunleri » ROVAMYCINE 3 MIU 14 TABLET

ROVAMYCINE 3 MIU 14 TABLET

 • İlaç Firması :
  SANOFI SAGLIK URUNLERI
 • Barkod :
  8699809018617
 • Fiyatı :
  23.62TL

  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  J01FA02
 • Etkin madde :
  spiramisin
 • KT :
  Hastalar için kullanma talimatı
 • KUB :
  Hekimler için kısa ürün bilgisi

 • ATC SINIFLAMASI - J - ANTİENFEKTİFLER (SİSTEMİK)
  J01 SİSTEMİK ANTİBAKTERİYELLER
  J01F MAKROLİDLER, LINKOZAMİDLER VE STREPTOGRAMİNLER
  J01FA Makrolidler
  J01FA02 spiramisin
 • DDD (Yetişkin için ortalama günlük doz) : 3g Oral

spiramisin etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Protein sentezi inhibitörü makrolid grubu antibiyotik.
Yetişkin 2 x 3 MIU.
Çocuk 75 000 IU/ kg / 12 saatte bir.

Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık.

Yan etkiler; bulantı, kusma, diyare, allerjik reaksiyonlar...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Prospektüs

Rovamycine 3 MIU Film TabletFORMÜLÜ
Her kaplanmış tablet;
3 .000.000 IU ya eşdeğer 689.6 mg spiramisin ve boyar madde olarak titanium dioksit içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
FARMAKODİNAMİK ÖZELLİKLERİ
Rovamycine makrolid sınıfı bir antibiyotiktir
Antibakteriyel etki alanı
Duyarlı mikroorganizmalar:Mikroorgnizmaların %90’ından fazlası duyarlıdır.
Streptokok,metisiline dirençli stafilokoklar,B. catarrhalis, B. pertussis, H. pylori,C. jejuni, C. diphteriae, Moraxella, M. pneumoniae, Coxiella, Chlamydiae, T. pallidum, B. burgdorferi, Leptospires, P. acnes, Actinomyces, Eubacterium, Porphyromonas, Mobiluncus, M. hominis

Orta derecede duyarlı mikroorganizmalar:
Antibiyotik in vitro olarak orta derecede etkilidir. Enfeksiyon yerindeki antibiyotik konsantrasyonu MIC değerinden yüksek olduğunda tatminkar sonuçlar alınmıştır.
N. Gonorrhoeae, Vibrio,U. urealyticum, L. pneumophila

Dirençli mikroorgaizmalar:
Suşların en az %50’si dirençlidir.
Metisiline dirençli stafilokoklar, Enterobacteriaceae grubu,Pseudomonas, Acinetobacter, Nocardia, Fusobacterium, B. fragilis

Duyarlılığı sürekli olmayan suşlar
Edinilmiş direncin yüzdesi değişmektedir. Bu nedenle duyarlılığı antibiyogram yapılmadan saptanamaz.
S. pneumoniae, Enterokoklar, C. coli, peptostreptococcus, C. perfringens
Spiramisinin t. gondii üzerine in vitro ve in vivo etkisi vardır

FARMAKOKİNETİK ÖZELLİKLERİ
Emilim:
-Rovamycine’in emilimi besinlerle birlikte alımdan etkilenmez.
-Emilim 20 dakikada başlar.
Dağılım:
MAKROLİDLER FAGOSİTLER (NÖTROFİL, MONOSİT, PERİTON VE ALVEOLER MAKROFAJLAR) İÇİNE PENETRE OLUR VE BİRİKİR. İNSAN FAGOSİTLERİNDE YÜKSEK KONSANTRASYONLARDA BULUNUR. BU ÖZELLİKLER SPİRAMİSİNİN İNTRASELÜLER BAKTERİYEL ETKİSİNİ AÇIKLAMAKTADIR.

Maksimum serum konsantrasyonları:

2 g oral alımdan sonra (6 MIU) maksimum konsantrasyon 3.3 g /ml’dir
Yarı ömrü 8 saattir.

Hümoral ve doku dağılımı:
-tükürükte mükemmel dağılımı vardır.
-dokularda mükemmel dağılımı vardır

Akciğerler: 20 ila 60 g /g
Bademcikler: 20 ila 80 g /g
Enfekte sinüsler: 75 ila 110 g /g
Kemik: 5 ila 100 g/g

Tedavinin kesilmesinden 10 gün sonra spiramisin seviyesi , dalak, karaciğer ve böbreklerde 5 ila 7 g /g’dır.

Beyin omurilik sıvısına geçmez.
Anne sütüne geçer
Plazma proteinlerine %10 oranında bağlanır

Metabolizma

Karaciğerde yavaşça inaktive olur

Atılım:
Alınan dozun % 10 kadarı idrarla dışarı atılır.
Çok yoğun şekilde safrayla atılır: Safra seviyeleri serum seviyelerinin 10 ila 40 katıdır.
Dışkıdaki miktarı ihmal edilemez düzeydedir.

ENDİKASYONLAR
Spiramisin makrolid ailesine ait bir antibiyotiktir .
Duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu aşağıdaki hastalıkların tedavisinde kullanılır:
-KBB, bronkopulmoner, kütanöz, ağız boşluğu, genital (özellikle prostatit) ve kemik enfeksiyonları
-Meningokok menenjitinin profilaksisinde, Rifampinin kontrendike olduğu durumlarda (spiramisin meningokok menenjiti tedavisinde kullanılmaz)
Akut romatizmal ateş nüksünün profilaksisinde, penisilin allerjisi olan hastalarda
Tablet formu olarak: - Protokol enfeksiyonlardan toksoplazmosda endikedir.

KONTRENDİKASYONLAR
Spiramisine aşırı duyarlı olan hastalarda kullanılmamalıdır
Ergot türevleriyle kombinasyon (özellikle migren için verildiyse)

UYARILAR / ÖNLEMLER
Böbreklerden atılmadığı için böbrek yetmezliği olanlarda doz ayarlaması gerekmez
Laktasyonda süte geçtiği için emzirme kesilebilir..
Spiramisin gebe kadınlarda kullanılabilir.YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER
Tüm aktif maddeler gibi, bu madde de az ya da çok rahatsızlığa neden olabilir: Bazen tedavinin kesilmesini gerektirebilecek bulantı,kusma,diyare gibi sindirim sistemi bozuklukları ve
Allerjik deri reaksiyonları görülebilir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER
Spiramisin makrolid grubunda bulunan bir antibiyotiktir.Makrolidlerin Ergot türevleri ile eş zamanlı kullanımında bazı iskemi durumları bildirilmiş olmakla birlikte,spiramisin ile ilgili herhangi bir bildiri yoktur.

Spiramisin karbidopa emilimini inhibe eder ve kandaki levodopa düzeyini düşürür.Klinik gözlem sonuçlarına göre levodopa dozu ayarlanmalıdır.

Muhtemel etkileşimleri engellemek amacıyla doktor ve eczacınıza almakta olduğunuz tedavileri bildiriniz.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Erişkinlerde: Ortalama doz günde 6-9 MIU/gündür.Günlük doz 2 ila 3 defada alınmalıdır

Meningokok menenjiti profilaksisi

-yetişkinler: 3 MIU / 12 saatte bir, 5 gün
-Çocuklar: 75 000 IU/ kg / 12 saatte bir 5 gün

TÜM BU DURUMLARDA DOKTORUN TAVSİYELERİNE UYUNUZ.

DOZAŞIMI
Spiramisin yüksek dozlarda bile iyi tolere edilir. Yüksek doz kullanılmasından dolayı ortaya çıkabilecek istenmeyen durumlarda belirtilere yönelik tedavi uygulanır.

SAKLAMA KOŞULLARI
25 C’nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklanmalıdır.
Çocukların ulaşamayacağı bir yerde ve ambalajında muhafaza ediniz.
Doktora danışmadan kullanılmamalıdır.

TİCARİ TAKTİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI
ROVAMYCİNE 3.MIU film kaplı tablet
Her bir kaplanmış tablet 3 MIU içeren 10 tabletlik ambalajlarda

RUHSAT SAHİBİ
Rhone Poulenc Rorer lisansı ile
Eczacıbaşı-Rhone Poulenc İlaç Pazarlama A.Ş.
Büyükdere cad.EczaSok.Safter Han no 6 Levent /İstanbul

ÜRETİM YERİ
Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş.
Küçükkarıştıran - LÜLEBURGAZ

Reçete ile satılır
Ruhsat Tarihi: 11.04.1994
Ruhsat No.: 168/63

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.