R ile başlayan ilaçlar » Sanofi Saglik Urunleri » RIFOCIN 125 MG/1,5 ML 1 AMPUL

RIFOCIN 125 MG/1,5 ML 1 AMPUL

 • İlaç Firması :
  SANOFI SAGLIK URUNLERI
 • Barkod :
  8699809756656
 • Fiyatı :
  8,6TL

  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  J04AB03
 • Etkin madde :
  rifamisin
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.

 • ATC SINIFLAMASI - J - ANTİENFEKTİFLER (SİSTEMİK)
  J04 ANTİMİKOBAKTERİYELLER
  J04A TÜBERKÜLOZİS TEDAVİSİ
  J04AB Antibiyotikler
  J04AB03 rifamisin

rifamisin etkin maddesi hakkında kısa bilgi

RNA polimeraz inhibitörü antimikobakteriyel antibiyotik.
Yetişkinde 2x250mg.
Çocukta 10-30mg/kg/gün ikiye bölünerek.

Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık, karaciğer yetmezliği, safra yolları tıkanıklığı.

Etkileşim; oral antikoagülanlar, kortikosteroidler, siklosporin, dijital, oral kontraseptifler, oral antidiyabetikler.

Yan etkiler; allerjik reaksiyonlar, bulantı, diyare, karaciğer fonksiyonlarında bozulma...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Prospektüs

Rifocin® 125 mg
Ampul
Steril-Apirojen/ i.m.
FORMÜLÜ
1.5 ml çözelti, 125.0 mg rifamisin SV (sodyum tuzu), 5.0 mg lidokain hidroklorür
monohidrat, 12.5 mg askorbik asit, 150.0 mg polivinilpirolidon, 1.5 mg potasyum
metabisülfit, 0.5 mg disodyum EDTA, 6.750 mg sodyum bikarbonat, ad. PH=6.4-6.8
sodyum hidroksit, ad. 1.5 ml distile su içerir.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Rifamisin SV Lepetit Araştırma Laboratuarında izole edilmiştir ve şu özelliklere
sahiptir:
- Yüksek bakterisid etki
- Safra yolundan yüksek düzeyde eliminasyon
- Düşük toksisite
"In vitro" antimikrobiyel etki diğer antibiyotiklere karşı dirençli olsalar bile, Gram-pozitif
mikroorganizmalar üzerinde çok düşük konsantrasyonlarda (0.01 mcg/ml'den düşük)
ve Gram-negatif mikroorganizmalar üzerinde daha yüksek konsantrasyonlarda
kendini gösterir. Antibakteriyel spektrumu Mycobacterium tuberculosis'i de kapsar.
Rifocin rifamisin grubu haricinde diğer antibiyotiklerle çapraz rezistans oluşturmaz.
Klinik deneyler Rifocin'in Gram-pozitif mikroorganizmaların (stafilokok, streptokok,
pnömokok vs.) neden olduğu enfeksiyonlar ile Gram-negatif mikroorganizmaların
neden olduğu bazı enfeksiyonların tedavisinde özellikle etkili olduğunu göstermiştir.
Rifocin'in safrada yüksek konsantrasyona ulaşması onu safra kesesi
enfeksiyonlarının tedavisinde (Gram-negatif bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlar
da dahil) özellikle kullanılması gereken bir ilaç haline getirir.
ENDİKASYONLARI
- Gram-pozitif mikroorganizmalardan ileri gelen bütün enfeksiyonlar ve özellikle diğer
antibiyotik tedavilerinin cevap vermediği durumlarda,
- Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları: Füronküloz, piyodermit, favus, apse, flegmon,
selülit, lenfadenitte,
- Osteomiyelitte, mastitte, doğum ve düşüklerden sonra görülen enfeksiyonlarda,
- Gram-pozitif mikroorganizmalardan ileri gelen bronkopulmoner enfeksiyonlar,
stafilokokal septisemi, stafilokokal enteritlerde,
- Gram-negatif mikroorganizmalar veya karışık floranın neden olduğu enfeksiyonlar
da dahil safra yollarına ait bakteriyel enfeksiyonlar (kolesistit, hepatokolanjit v.s.)'ın
tedavisinde ve safra yolları ameliyatlarında profilaktik olarak kullanılır.
KONTRENDİKASYONLARI
Rifocin rifamisinlere ve lidokaine duyarlı hastalarda, ağır karaciğer yetmezliklerinde
ve safra yollarının global tıkanıklıklarında, hamile olma ihtimali olan kadınlarda ya da
hamileliğin ilk üç ayında kullanılmamalıdır.
UYARILAR / ÖNLEMLER
Yüksek dozda Rifocin alımından sonra idrarda kırmızımtrak renklenme görülebilir. Bu
endişelenecek bir durum değildir.
Yetersiz hepatik eliminasyon nedeniyle safra yollarının tıkanması sonucunda kanda
rifamisin SV düzeyi artabilir. Bu gibi durumlarda antibiyotiğin dozu ayarlanmalıdır.
Lidokain içerdiğinden dolayı Rifocin'in intramüsküler kullanımda sinir dokularına yakın
yerlerde kullanımından sakınmalıdır. 3 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.
Rifocin potasyum metabisülfit içerdiğinden bazı duyarlı kişilerde ve özellikle
astımlılarda alerjik tipte reaksiyonlara ve ciddi astmatik vakalara yol açabilir.
Rifocin doktor tavsiyesi ile kullanılmalıdır.
YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER
Rifocin önerilen dozlarda iyi tolere edilir. Alerjik reaksiyonlar (ciltte kızarıklık, ürtiker,
kaşıntı, eozinofili) gastrointestinal rahatsızlıklar (bulantı, diyare gibi) ve karaciğer
fonksiyonlarında geçici anormallikler (serum bilirubin ve transaminaz düzeylerinde
artış) çok nadir vakalarda gözlenmiştir. Bazen enjeksiyon yerinde ağrı veya
infiltrasyon meydana gelebilir.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Rifocin ampul 125 mg ve 250 mg'lık ampul halindedir (hazır çözelti)
Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
Enjeksiyon halinde kullanılışı (i.m.)
Büyükler ve 25 kg'dan fazla olan 6 yaşın üstündeki çocuklar için günlük doz 12 saat
arayla bir Rifocin 250 mg Ampuldür. Bu miktar doktor önerisiyle günde 750mg’a
kadar artırılabilir. Daha küçük çocuklar için genellikle ortalama 10-30 mg/kg/günlük
doz tavsiye edilir.
Ateş düştükten sonra tedaviye birkaç gün devam edilir.
SAKLAMA KOŞULLARI
2°C-8°C arasında (buzdolabında) ve ambalajında saklayınız. Işıktan koruyunuz.
ÇOCUKLARIN GÖREMEYECEĞİ VE ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE SAKLAYINIZ.
TICARİ ŞEKLİ VE AMBALAJ İÇERİĞİ
Rifocin 125mg, 1.5 ml'lik 1 ampul içeren ambalajda.
Piyasada mevcut diğer farmasötik dozaj şekilleri:
Rifocin 250 mg, 3.0 ml'lik 1 ampul içeren ambalajda.
Rifocin kulak damlası, 10 ml çözelti içeren şişede
Rifocin göz damlası, 5 ml çözelti içeren şişede
Ruhsat sahibi : Sanofi aventis İlaçları Ltd. Şti.,
No 209 4. Levent-İstanbul
Üretim yeri : Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Küçükkarıştıran Mevkii 39780 Lüleburgaz
Ruhsat no ve tarihi : 198/5 – 19.09.2001
Reçete ile satılır.

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.