O ile başlayan ilaçlar » Tripharma » ORNIDONE FORT 500 MG FILM TABLET

ORNIDONE FORT 500 MG FILM TABLET

 • İlaç Firması :
  TRIPHARMA
 • Barkod :
  8699772091884
 • Fiyatı :
  33.4TL

  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  P01AB03
 • Etkin madde :
  ornidazol
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.

 • ATC SINIFLAMASI - P - PARAZİT İLAÇLARI BÖCEK İLAÇLARI VE KOVUCULAR
  P01 ANTİPROTOZOAL İLAÇLAR
  P01A AMİBİYAZİS VE DİĞER PROTOZOA İLAÇLARI
  P01AB Nitroimidazol türevleri
  P01AB03 ornidazol

ornidazol etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Nitroimidazol türevi antiprotozoal ve antibiyotik.
Yetişkinler: günde 2x500mg 5-10 gün (çocukta 25mg/kg günde 1 defa) veya 3 gün tek doz 1.5gr (çocukta 40mg/kg).

Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık.

Etkileşim; oral antikoagulanlar, vecuronium.

Yan etkiler; uyku hali, baş ağrısı, bulantı, ağızda metalik tat, baş dönmesi, periferal duyu nöropatisi, karaciğer fonksiyonlarında bozulma, allerjik reaksiyonlar...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Prospektüs

ORNIDONE FORT FILM TABLET
FORMÜLÜ:
Her bir Ornidone Fort Film Tablet; etken madde olarak 500 mg ornidazol ,boyar madde
olarak Opaspray-White M-1-7120 içerir.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Farmakodinamik Özellikler :
Ornidazol küçük moleküllü ve iyonize olmayan lipofilik bir bileşik olup, bakteri ve diğer
mikroorganizma hücrelerine pasif difüzyonla girerek duyarlı bakteri ve protozoon hücre
DNA’ sına bağlanıp DNA sentezini inhibe ederek mikrobiyal hücre ölümüne neden olur.
Ornidazol, Trichomonas vaginalis, Entamoeba histolytica ve Giardia lamblia, Bacteroides
ve Clostridium türleri, Fusobacterium ve anaerob koklar gibi anaerob patojenlere karşı hem
in vitro hem de in vivo olarak etkilidir.
Farmakokinetik Özellikler :
Ornidazol, gastrointestinal kanaldan kolaylıkla absorbe olur ve oral yoldan alınan 1.5 g’lık
doz ile 2 saat içinde 30 μg/ml’lik plazma doruk konsantrasyonu sağlanır. Bu değer 24 saat
sonra 9 μg/ml ve 48 saat sonra 2.5 μg/ml’ye düşer.
Serebrospinal sıvı dahil, vücut doku ve sıvılarına, yaygın olarak dağılır. Karaciğerde
metabolize olur. Alınan dozun % 85’i ilk beş gün içinde konjügat ve metabolitleri olarak
atılır. Atılan miktarın % 63’ü idrar ve % 22’si feçesledir. Ornidazol ve metabolitlerinin
eliminasyonunda, safra yolu ile itrah önemli olabilir.
Ornidazol’ün proteine bağlanması % 15’den az olup, ortalama yarılanma süresi 12-14 saattir.
ENDİKASYONLARI
Protozoal ve anaerob bakteriyel enfeksiyonların tedavi ve profilaksisinde kullanılır.
1. Trikomonasis:
Hem kadın, hem erkekte görülen Trichomonas vaginalis’e bağlı genito üriner
enfeksiyonlar.
2. Amebiasis:
Entomoeba histoltica’nın neden olduğu tüm intestinal enfeksiyonlar (amibli dizanteri
dahil) ve özellikle amebik karaciğer absesi başta olmak üzere, barsağın dışındaki tüm
amebiasis olguları.
3. Giardiasis :
Giardia intestinalis’in neden olduğu intestinal enfeksiyonlar.
4. Anaerob bakterilere bağlı enfeksiyonlar:
Septisemi, menenjit, peritonit, postoperatif yara enfeksiyonları, doğum sonrası
septisemisi, septik aborsiyon ve söz konusu anaerob bakterilerin neden olduğu
endometritlerde kullanılır.
5. Özellikle kolon ve jinekolojik operasyonlara ilişkin ve diğer cerrahi müdahalelerde ise
profilaktik olarak uygulanır.
KONTRENDİKASYONLARI
Bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı önceden oluşmuş aşırı duyarlılık durumları
ile, santral sinir sistemi bozukluğu olanlarda kullanılmamalıdır.
UYARILAR / ÖNLEMLER
Yüksek dozlarla yapılan ya da 10 günden uzun süren tedavilerde, düzenli olarak klinik ve
biyolojik kontroller yapılmalıdır.
Önceden kan diskrazisi hikayesi olan hastalarda, tedaviden önce ve sonra lökosit formülü
kontrol edilmelidir; bu kontrol, özellikle tekrarlanan tedavilerde önemlidir. Ornidazol tedavisi
sırasında, periferik ve santral sinir sistemine ait ağır bozukluklar alevlenebilir. Periferik
nöropati, ataksi, vertigo ya da mental konfüzyon ortaya çıktığında, tedavi sonlandırılmalıdır.
Ornidazol, halihazırda mevcut olan kandidozisi alevlendirebilir; böyle bir durumda gerekli
önlemler alınmalıdır.
Hemodiyalizdeki hastalarda, yarı ömrün azalacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Diyalizden
sonra ilave bir dozun verilmesi uygun olabilir.
Lityum ile tedavi edilen ve imidazol türevleri alan hastalarda, plazma lityum
konsantrasyonları, kreatinin değerleri ve elektrolitler kontrol edilmelidir.
Gebelik ve emzirme:
Gebelik kategorisi B’dir. Hayvandaki üreme çalışmalarında, fetus için herhangi bir risk
gösterilmemiştir; fakat gebe kadınlarda yapılmış kontrollü çalışmalar bulunmamaktadır.
Prensip olarak, ornidazol, gebeliğin ilk aylarında ve emzirme döneminde, kesinlikle gerekli
değil ise, kullanılmamalıdır.
YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER
Ender olarak, baş dönmesi, baş ağrısı ve gastrointestinal rahatsızlıklar gibi hafif yan etkiler
görülebilir. Duysal veya duysal/motor periferik nöropati; tremor; rigor, koordinasyon
bozukluğu ve bilinç azalması gibi santral sinir sistemi bozuklukları ve cilt reaksiyonları, çok
ender olarak gözlenmiştir.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER
Diğer nitro-imidazollerin aksine, ornidazol, aldehid dehidrogenaz inhibisyonuna yol açmaz ve
dolayısıyla alkol intoleransı söz konusu değildir. Buna karşın, ornidazol, kumarin tipi oral
antikoagülanların etkisini güçlendirir, bu nedenle uygulanan antikoagülanların dozu dikkate
alınmalı ve birlikte uygulamaya yönelik olarak ayarlanmalıdır.
Ornidazol kuronyum bromür'ün kas gevşetici etkisini uzatır.
Fenobarbital veya diğer enzim indüktörlerinin birlikte uygulanması, ornidazol'ün serumdaki
yarı ömrünü kısaltır.
Enzim inhibitörleri (örneğin, simetidin), ornidazol'ün serumdaki yarı ömrünü uzatır.
Lityum tedavisi ile birlikte uygulandığında ortaya çıkabilecek etkileşimler için
“Uyarılar/Önlemler” bölümüne bakınız.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Oral tabletler daima yemeklerden sonra alınmalıdır.
Hekim tarafından başka bir biçim önerilmedikçe, kullanılacak doz aşağıdaki gibidir:
1. Trikomoniasis’de kullanım
a) Tek dozluk tedavi: Yalnızca akşam 3 tablet (1500mg/gün)
b) Beş günlük tedavi: Sabah -akşam olmak üzere günde 2 kez 1’er tablet
(1000mg/gün)
Tüm vakalarda reenfeksiyondan korunmak için hastanın eşine de aynı doz
uygulanmalıdır.
Çocuklar için günlük doz 25 mg/kg’dır(X).
2. Amebiasis’de kullanım
a) Amibli dizanterili hastalarda üç günlük tedavi
b) Amebisasisin tüm formları için 5-10 günlük tedavi
Tedavi Süresi Yetişkinler ve 35 kg’ın 35 kg’a kadar olan
çocuklar(X)
üzerindeki çocuklar
a) 3 Günlük Tedavi Akşam bir defada 3 tablet Tek dozda;her 3 kg vücut
(1500 mg/gün) ağırlığı için
60 kg’ın üstü için: 4 tablet (2 1/4 tablet
tablet sabah, 2 tablet akşam (40 mg/kg olarak)
olarak) (2000mg/gün)
b) 5-10 Günlük Tedavi 2 tablet (1 tablet sabah, 1 Tek dozda her 5 kg vücut
tablet akşam olarak) ağırlığı için 1/4 tablet
(1000mg/gün) (25 mg/kg olarak)
3. Giardiasis’de kullanım:
Tedavi süresi Yetişkinler ve 35 kg’ın 35 kg’a kadar olan
çocuklar(X)
üstündeki çocuklar
a) 1-2 Günlük Tedavi 3 tablet akşamları tek Tek dozda her 3kg vücut
dozda alınır ağırlığı için
(1500mg/gün) 1/4 tablet
(40 mg/kg olarak)
b) 5-10 Günlük Tedavi 2 tablet (1 tablet sabah, 1 Tek dozda her 5 kg vücut
tablet akşam olarak) ağırlığı için
(1000mg/gün) 1/4 tablet
(25 mg/kg olarak)
4. Anaerob Bakterilere Bağlı Enfeksiyonlar:
a) Anaerob bakterilere bağlı enfeksiyonların tedavisinde kullanım:
Anaerob enfeksiyonların tedavisi günde 1000 mg (1 tablet sabah, 1 tablet) akşam
kullanılarak 5-10 gün devam edilir.
Çocuklar için günlük doz 20-30 mg/kg’dır(X).
b) Anaerob bakterilere bağlı enfeksiyonların profilaksisi amacıyla kullanım:
Anaerob bakterilere bağlı enfeksiyonları profilaksisi için ameliyattan önce 1-2 tablet
(500-1000 mg) alınır. Operasyondan sonra her 12 saatte bir, 1 tablet (500 mg) ile, 1-5
gün devam edilir.
Anaerob Bakterilere Bağlı Enfeksiyonlar
Tedavi Profilaksi
Başlangıç Dozu 500 – 1000 mg 500 – 1000 mg
Tedavi Dozu 24 saatte bir, 1000 mg veya 24 saatte bir 1000 mg veya 12
12 saatte bir 500 mg saatte bir 500 mg
Süre 5-10 gün 1-5 gün
(X) Gerektiğinde Ornidone 250 mg tablet formu mevcuttur.
DOZ AŞIMI
Yanlışlıkla ya da kasıtlı olarak aşıra doz alındığında “Yan Etkiler / Advers Etkiler”
bölümünde kayıtlı semptomlar daha ciddi olarak seyreder.
Spesifik antidotu yoktur. Konvülsiyon hallerinde diazepam verilmesi önerilir.
SAKLAMA KOŞULLARI :
250 C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI :
10 tabletlik blister ambalajlarda .
PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ :
ORNİDONE 250 mg FİLM TABLET
RUHSAT SAHİBİ :
TRİPHARMA İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
Zincirlikuyu / İSTANBUL
RUHSAT TARİHİ VE NO’SU :
04. 07. 2003 – 202 / 80
İMAL YERİ :
ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
Hadımköy / İSTANBUL
Reçete ile satılır.
Prospektüs Onay Tarihi : 08. 07. 2003

İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.