O ile başlayan ilaçlar » Liba » OCUBRAX 5 ML OFT. SOL

OCUBRAX 5 ML OFT. SOL

 • İlaç Firması :
  LIBA
 • Barkod :
  8699510611701
 • Fiyatı :
  15.86TL

  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  S01CC01
 • Etkin madde :
  tobramisin + diklofenak
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.

 • ATC SINIFLAMASI - S - DUYU ORGANLARI
  S01 OFTALMOLOJİK İLAÇLAR
  S01C ANTİENFLAMATUAR ANTİENFEKTIF KOMBİNASYONLARI
  S01CC Non-steroid antienflamatuar ve antienfektif kombinasyonları
  S01CC01 tobramisin + diklofenak

tobramisin + diklofenak etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Topikal antibiyotik, antienflamatuar kombinasyonu.
Günde 4 kez iki damla.

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Prospektüs

OCUBRAX®
Steril Göz Damlası
( % 0.1 Diklofenak sodyum - % 0.3 Tobramisin )
FORMÜLÜ:
Beher ml’de 1 mg Diklofenak sodyum, 3 mg Tobramisin, 0.04 mg Tiomersal, 1 mg Disodyum
edetat, 4 mg Kristalize sodyum klorür, 10 mg Boraks, 35 mg Polioksil hint yağı, Sülfirik asit
ve/veya Sodyum hidroksit k.m. ( pH = 8.4 ayarı için ), Saf su k.m. içerir.
FARMAKOLOJ K ETK LER :
OCUBRAX® Steril Göz Damlası, terapötik tesirli iki madde içerir: diklofenak sodyum ve
tobramisin. Bu bileşimin antiinflamatuvar ve antibakteriyel etkisi üzerine yapılan çalışmalar,
OCUBRAX® Steril Göz Damlasının etken maddelerinin ayrı ayrı etkinliklerine eşdeğer etkiye
sahip olduğunu göstermiştir.
Farmakodinamik özellikleri:
Diklofenak sodyum, antiinflamatuvar ve analjezik etkili bir non-steroidal maddedir. Araşidonik
asitin, inflamatuvar reaksiyonların medyatörü olan ve ağrı oluşumunda rol alan
prostaglandinlere dönüşümünde yer alan siklooksijenaz enziminin güçlü bir inhibitörüdür.
Diklofenak’ın konjonktiva ve siliyer cisimde de prostaglandinlerin sentezini inhibe ettiği
gösterilmiştir. Diğer antiinflamatuvar ajanların aksine, diklofenak sodyum ile oftalmik tedavi göz
içi basıncında artma ya da steroidlerin diğer tipik etkileri ile ilişkilendirilmemiştir.
Tobramisin, gram-pozitif ve gram-negatif oftalmik patojenlere karşı geniş spektrumlu
antibakteriyel etkinliğe sahip, aminoglikozid grubu bir antibiyotiktir. Aşağıdaki
mikroorganizmaların duyarlı suşlarına karşı in vitro etkinliği gösterilmiştir: Stafilokoklar: S.
aureus, koagulaz pozitif ve koagulaz negatif S. epidermitis ve penisiline duyarlı suşlar dahil.
Streptokoklar: A grubundaki bazı beta-hemolitik türler, S. pneumoniae. Pseudomonas
aeruginosa, Eschericia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter aerogenes, Proteus mirabilis,
Morganella morganii, Haemophilus influenzae ve H. aegypticum, Moraxella lacunata,
Acinetobacter calcoaceticus, Proteus vulgaris’in çoğu suşları ve bazı Neisseria türleri.
Farmakokinetik özellikleri:
Göze damlatılmasından sonra, diklofenak sodyum aköz hümöre emilir ve gözün ön kamarasına
geçer. Tobramisin korneada emilir ve doruk konsantrasyonuna 20 dakika içinde ulaşır.
OCUBRAX® Steril Göz Damlasının göze topikal uygulanmasının ardından her iki etken
maddenin sistemik emilimi yok denecek kadar azdır.
END KASYONLARI:
Bir NSAID (nonsteroid antiinflamatuvar ajan)’ın endike olduğu ve konkominant bakteriyel oküler
infeksiyonun varlığı veya riskinin yüksek olduğu katarakt cerrahisinde gözün ön kamarasındaki
inflamasyonun önlenmesinde veya tedavisinde endikedir.
KONTREND KASYONLARI:
Bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı hassasiyet olanlarda kullanılmamalıdır.
Aktif korneal ülser ile viral keratokonjonktivit rahatsızlığı olan ve asetilsalisilik asit ya da başka
prostaglandin inhibitörlerin kullanımının astım krizi ya da ürtiker veya akut rinite yol açtığı
hastalarda kullanılmamalıdır.
UYARILAR / ÖNLEMLER:
Genel: Diğer aminoglikozit antibiyotikler, asetilasetik asit, fenilasetik asit türevleri ve diğer non
steroidal antiinflamatuar ajanlar (NSAID) ile çapraz duyarlılık olasılığı dikkate alınmalıdır.
Gebelerde, süt veren annelerde ve çocuklarda kullanım: (Gebelik kategorisi: B )
Özel bir uyarıya gerek görülmemiştir. Bu dönemlerdeki olası kullanımı, doktor tarafından
değerlendirilmeli ve belirlenmelidir.
Otomobil ve makine kullanımına etkileri: Gözlenmemiştir.
laçları çocukların ulaşamayacağı yerlerde ve ambalajında saklayınız.
YAN ETK LER / ADVERS ETK LER:
Genellikle iyi tolere edilmesine karşın, zaman zaman tahriş, yanma, göz yaşarması, yabancı
cisimlere karşı hassasiyet, vb. ortaya çıkabilir. Bunların hepsi hafif etkili ve geçicidir, tedavinin
kesilmesinden sonra kaybolur.
BEKLENMEYEN B R ETK GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
KULLANIM ŞEKL VE DOZU:
Genellikle etkilenen göze(lere) günde 4 kez iki damla damlatılır. Cerrahiden sonra tedaviye 21
gün kadar devam edilebilir. Günlük uygulama sayısı ve tedavinin süresi doktorun
değerlendirmesine uygun olarak değiştirilebilir.
KULLANILIŞ B Ç M :
Başınızı arkaya yatırın, alt gözkapağını ayırın, yukarı doğru bakın ve damlayı konjonktival
keseye (göz ve gözkapağı arasında kalan bölüm) damlatın. Gözünüzü yavaşça kapatın ve
birkaç saniye süresince kapalı tutun.
Başka bir oftalmik tedaviye geçmeden önce en azından 5 dakika bekleyin.
Göz damlasının kullanımıyla ilgili tavsiyeler:
Damla, steril bir preparat olduğundan, şu talimatlara uyulması gerekmektedir:
Bu ürün birden fazla kişi tarafından kullanılmamalıdır.
− Ürün, maksimum hijyenik koşullar altında uygulanmalıdır: ellerinizi yıkayın ve şişe ağzının
herhangi bir yüzeye değmemesine (göz dahil) dikkat edin.
− Her kullanımdan sonra şişeyi sıkıca kapayın.
− Tedavi bittiğinde kullanılmadan kalan kısmı atın.
AŞIRI DOZ VE TEDAV S :
Bu preparatın karakteristiklerine bağlı olarak, ürünün tavsiye edilen dozunda topikal
kullanımında herhangi bir toksik etki beklenmez. Doz aşımı ya da kazayla yutulması halinde
doktorunuza ya da Zehir Kontrol Merkezine danışın.
SAKLAMA KOŞULLARI:
Şişe sıkıca kapalı haldeyken 25°C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız. Bu ilaç, kutu
üzerindeki son kullanma tarihinden sonra kullanılmamalıdır. Şişe kapağının açılmasından bir ay
sonra atılmalıdır.
T CAR TAKD M ŞEKL VE AMBALAJ MUHTEVASI:
5 ml’lik polietilen şişelerde steril oftalmik solüsyon
RUHSAT SAH B :
Liba Laboratuvarları A.Ş.
Otağtepe Cad. No:5
Kavacık, Anadoluhisarı 34810 stanbul
RUHSAT TAR H VE NO: 16 . 07 . 2004 - 116/13
ÜRET M YER :
Alcon Cusi S.A.
El Masnou, Barselona, spanya
REÇETE LE SATILIR.
Prospektüs onay tarihi: 21.07.2004

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlaç Eşdeğerleri (tobramisin + diklofenak etkin maddesini içeren ilaçlar)


İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.