N ile başlayan ilaçlar » Munir Sahin » NAPONAL 250 MG 30 TABLET

NAPONAL 250 MG 30 TABLET

 • İlaç Firması :
  MUNIR SAHIN
 • Barkod :
  8699523010041
 • Fiyatı :
  8,15TL

  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  M01AE02
 • Etkin madde :
  naproksen sodyum
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.

 • ATC SINIFLAMASI - M - KAS-İSKELET SİSTEMİ
  M01 ANTİENFLAMATUAR VE ANTİROMATİKLER
  M01A ANTİENFLAMATUAR VE ANTİROMATİKLER (NONSTEROİD)
  M01AE Propiyonik asit türevleri
  M01AE02 naproksen sodyum

naproksen sodyum etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Analjezik, antipiretik ve antienflamatuar.
Yetişkin Önerilen başlangıç dozu 550 mg olup, bunu takiben gerek görüldüğü şekilde 6 veya 8 saatte bir olmak üzere 275 mg veya 12 saatte bir 550 mg'lık dozlar uyulanır. Total günlük doz 1375 mg'ı aşmamalıdır.

Gebelik kategorisi C. Anne sütüne geçer.

Kontrendikasyon; naproksen veya diğer nonsteroid antienflamatuarlara allerji.
Koroner cerrahi ağrılarında kullanılmamalı.Fetusta duktus arteriosus'un erken kapanmasına yol açabileceğinden gebeliğin son döneminde kullanılmamalı.

Etkileşim; ACE inhibitörleri, aspirin, furosemid, thiazidler, lityum, methotreksat, nonsteroid antienflamatuarlar, oral antikoagulanlar, beta blokerler.

Yan etkiler; bulantı, kusma, dispepsi, karın ağrısı, diare, konstipasyon, somnolans, insomni, baş dönmesi, baş ağrısı, sersemlik, kulak çınlaması, allerjik reaksiyonlar (ürtiker-anaflaksi), peptik ülser, gastrointestinal kanama, hepatik kolestaz, trombositopeni, hemolitik anemi, agranülositozis, proteinüri, interstisyel nefrit, ödem, kalp yetmezliği, hipertansiyon, aritmi, trombo emboli riskinde artış...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Prospektüs

Naponal® TABLET

FORMÜL:
Beher tablet;Naproksen 250 mg içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:
Naproksen, nonsteroid antienflamatuar olup, antiromatizmal analjezik etkiye sahiptir. Diğer nonsteroid antienflamatuarlar gibi prostaglandin sentezini inhibe eder. Sindirim yolundan süratle ve tamamen absorbe edilir ve en yüksek plazma konsantrasyonuna 2-4 saatte ulaşır.
Biyolojik olarak Naproksenin insan vücudunda yarılanma ömrü 13 saattir Naproksen, terapötik düzeylerde plazma proteinlerine %99 oranında bağlanır. Yaklaşık olarak %95'i Naproksen ve 6-0 desmetil naproksen ya da onların konjugatları halinde idrar ile vücuttan atılır.

ENDİKASYONLARI:
- Romatizmal hastalıklar; Romatoid artritis, juvenil artritis, ankilozan spondilitis, osteoartritis.
- Eklem dışı romatizmalar.
- Servikal sponditit, tendinit, tenosinovit, sinovit, bursit, lumbago.
- Lif gerilmesi, kopması, burkulma ve diğer travma ile ilgili ağrılı hallerde.
- Ortopedik ameliyatlar sonucu meydana gelen ağrılarda.
- Dismenore.
- Akut gut nöbetleri.
- Doğum sonrası ve gebelik önleyici cihaz takılması sonucunda oluşan ağrıların giderilmesinde.
- Diğer ağrı hallerinde (miyalji, bel fıtığı, siyatik, nevralji, diş çekimi ve ağız içi ameliyatı gibi) kullanılır.

KONTRENDİKASYONLARI:
- Naproksene karşı aşırı hassasiyeti olan kişilerde
- Mide ve duodenum ülseri olan kişilerde kontrendikedir.
- Aspirin ve diğer nonsteroid antienflamatuar / analjezik ilaçlara karşı astma, rinitis ve ürtiker gibi reaksiyon gösteren hastalarda, bu grup ilaçlar arasında çapraz allerjik reaksiyonlar oluşabileceğinden kullanılmamalıdır.

UYARILAR / ÖNLEMLER:
- Naproksen, naproksen sodyum ile aynı anda kullanılmamalıdır. Çünkü her ikisi de plazmada naproksen anyonu halinde sirküle eder.
- Naproksen, 17-ketosteroid testlerini bozabilir.
- İdrarda 5-hidroksi-indol asetik asit tayini testlerini etkileyebilir.
- Kalp etmezliği, kalp fonksiyon bozukluğu ve karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda kullanılırken dikkatli olunmalıdır.
- Trombosit agregasyonunu azaltıp, kanama zamanını uzatır. Bu durum kanama zamanı saptanması sırasında gözönünde bulundurulmalıdır.
- Yaşlılarda, ilacın eliminasyonu azalabileceğinden dozda dikkatli olunmalı, etkili en düşük doz kullanılmalıdır.
- Aktif peptik ülseri bulunan hastalara verilmemelidir. Gastrointestinal hastalık anamnezi bulunan hastalara yakın bir takip altında verilmelidir.
- Adrenal fonksiyon testleri yapılırken 72 saat önce Naproksen tedavisine geçici olarak ara verilmesi tavsiye olunur.
- Böbrek fonksiyonlarında bozukluk olan hastalarda tedavi dozu ayarlanırken çok dikkat edilmelidir.
- Hamilelerde çok önemli bir ihtiyaç olmadığı sürece kullanılmamalıdır.
- Hamileliğin geç döneminde kullanımından kaçınılmalıdır.
- İlacı kullanan anneler bebeklerini emzirmemelidir. Çünkü Naproksen süte plazmadakinin %1'i oranında geçebileceğinden yeni doğanlarda aksi reaksiyonlar verir.
- Juvenil romatoid artritis dışında kalan diğer endikasyonlarda, 16 yaşından küçük çocuklarda kullanılmaması tavsiye edilir.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER:
- Mide-bağırsak kanalında; kabızlık, mide yanması, hazımsızlık, hemoraji (kanama)
- Santral sinir sisteminde; baş ağrısı, baş dönmesi, uyuşukluk.
- Dermatolojik; deride kaşıntı ve kızartı, terleme, purpura (deri ve mukozalardaki küçük kanamalar).
- Tinnitüs, işitme ve görme bozuklukları.
- Dolaşım sisteminde ödem, nefes darlığı, çarpıntı.
- Susama.
- Nadir olarak hemolitik ve aplastik anemi görülebilir. İlaç kesildiğinde bu etki kendiliğinden kaybolur.
- Nadir olarak trombositopeni.

BEKLENMEYEN BIR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İLAÇ ETKİLEŞMELERİ:
- Probenesid, Naproksen ile aynı, zamanda alınırsa Naproksen anyonunun plazma seviyesi ve plazma yarı ömrü önemli ölçüde yükselir.
- Metotreksat ile nonsteroid ilaçlar birlikte kullanıldığında, Metotreksat'ın tübüler sekresyonunu azaltarak, toksisitesini artırabileceği için dikkatli olunmalıdır.
- Naproksen, hidantoin, sülfonamid, sülfonilüre ve antikoagülanlar gibi ilaçlarla beraber alındığında, Naproksen bu ilaçları protein bağlarından kopararak kendi bağlanacağından onların etkisini artırabilir.
- Furosemid'in natriüretik etkisini inhibe edebilir.
- Lityum'un renal klirensini inhibe ederek, plazma lityum konsantrasyonlarını yükselttiği rapor edilmiştir.
- Propanolol ve diğer betablokörlerin antihipertensif etkilerini düşürebilir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:
Naponal tabletin günlük dozu 500-1000 mg.’dır. Genellikle 12 saatte bir alınır. (sabah-akşam) Sabah-akşam birer tablet şeklinde başlanan tedaviye vakanın şiddetli olması halinde sabah akşam 2 tablet şeklinde devam edilir.
- Romatoid artritis, ankilozan spondilitis, artrozis gibi akut, kronik kas-iskelet ve yumuşak doku iltihaplarında günde 2 defa 2’şer şeklinde başlanan tedaviye devam edilir.
- Akut gut tedavisinde 3 tabletle başlanır. Daha sonra ağrı ortadan kalkıncaya kadar 8 saatte 1 tabletlik tedavi uygulanır. Diğer ağrılı durumlarda tedaviye 2 tabletle başlanır. 8 saatte 1 tablet şeklinde ağrı geçinceye kadar devam edilir. Günlük doz 5 tableti aşmamalıdır.
Çocuklarda 5 yaşından büyük çocuklarda kg. başına 10 mg. verilir. Doz ikiye bölünerek sabah-akşam verilmelidir.
- Juvenli romatoid artritis dışında kalan diğer endikasyonlarda, 16 yaşından küçük çocuklarda kullanılmaması tavsiye edilir.

AŞIRI DOZ VE TEDAVİSİ:
Aşırı dozda alındığında uyku verir, mide ekşimesinden dolayı boğazda duyulan yanma hissi ortaya çıkar, mide bulantısı ve kusmaya neden olabilir.
Aşırı dozaj durumlarında mide yıkanarak ilacın absorpsiyonu engellenir, ayrıca genel destekleyici tedavi uygulanır.
Direkt ışıktan uzakta ve oda ısısında saklayınız.
Çocukların göremeyecekleri ve erişemeyecekleri yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

TiCARİ TAKDİM ŞEKLİ:
30 tabletlik blister ambalajlarda.

DİĞER TİCARİ ŞEKİLLERİ:
Naponal Fort Tablet 500 mg - Naponal jel 50 g

RUHSAT TARİHİ: 23.06.1998 RUHSAT NO: 145/18

RUHSAT SAHİBİ VE İMAL YERİ:
MÜNİR ŞAHİN İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş. Kartal / İstanbul
http://www.munirsahin.com.tr

Reçete ile satılır.

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlaç Eşdeğerleri (naproksen sodyum etkin maddesini içeren ilaçlar)


İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.