M ile başlayan ilaçlar » Biofarma » MOTIVAL 100 MG 15 TABLET

MOTIVAL 100 MG 15 TABLET

 • İlaç Firması :
  BIOFARMA
 • Barkod :
  8699578012700
 • Fiyatı :
  13,43TL

  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  M01AX17
 • Etkin madde :
  nimesulid
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.

 • ATC SINIFLAMASI - M - KAS-İSKELET SİSTEMİ
  M01 ANTİENFLAMATUAR VE ANTİROMATİKLER
  M01A ANTİENFLAMATUAR VE ANTİROMATİKLER (NONSTEROİD)
  M01AX Diğer
  M01AX17 nimesulid

nimesulid etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Analjezik, antipiretik, antienflamatuar.
Yetişkinde 2x100mg.
Gebelik ve laktasyonda önerilmez.

Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık, GİS ülserleri, karaciğer yetmezliği, böbrek yetmezliği.

Yan etkiler; midede yanma, bulantı, kusma, mide ağrısı, epigastrik ağrı, nadiren su retensiyonu, ödem, oligüri, melena...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Prospektüs

FORMÜLÜ : Beher tablette :
Nimesulid.................100 mg
Yardımcı madde : Laktoz içerir.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ :
Farmakodinamik Özellikler :
MOTİVAL® Tablet, N-nitrofenoksifenil-metansülfonik türevi nonsteroid, antiinflamatuvar,
analjezik ve antipiretik özelliklere sahip olan bir ilaçtır.
Etki mekanizmasında hem prostaglandin sentez inhibisyonu hem de fagositoz ve kemotaksiyi
etkilemeden oksijen radikallerini azaltma esasına dayalıdır.
Farmakokinetik Özellikler :
MOTİVAL®'in, sindirim sisteminden emilimi hızlıdır. 200 mg tek doz ile 2-3 saat içinde
doruk plazma düzeyine (8-10 mikrogram/ml) erişilir.
Kan proteinlerine bağlanma oranı ise yüksektir (% 97). Nimesulid karaciğerde
hidroksillenerek metabolize olur ve meydana gelen metabolit (hidroksinimesulid), aynı
farmakolojik etkileri gösterir. Bu metabolit konjügasyona uğramaz. Ana molekül ve hidroksi
türevinin sinoviyal sıvıdaki etkileri 6 ile 12 saat sonra azalmaya başlar. Bunlar vücuttan üriner
sistemden (% 65) ve sindirim sisteminden feçesle (% 35) uzaklaştırılır.
ENDİKASYONLARI :
MOTİVAL® Tablet ; akut ağrı, ağrılı osteoartrit ve primer dismenorenin semptomatik
tedavisinde endikedir.
KONTRENDİKASYONLARI :
MOTİVAL®, Nimesulid’e karşı hipersensitivitesi olanlarda ve gastrointestinal ülseri olan
hastalarda kontrendikedir.
Nazal alerjisi ve burun polipleri olup ta NSAİ ilaçlara veya salisilat gruplarından herhangi bir
ilacı aldığında bronkospazm, anafilaksi gibi hipersensitivite reaksiyonu gösteren hastalarda
kontrendikedir.
MOTİVAL® ayrıca karaciğer hastalığı (Child-Pugh Klas A, B, C) veya böbrek hastalığı
olanlarda ve mide barsak kanalında aktif ülseri olanlarda kontrendikedir.
UYARILAR VE ÖNLEMLER :
Çapraz alerji olasılığı nedeniyle MOTİVAL® diğer NSAİ ilaçlardan herhangi birine veya
salisilatlara karşı alerjisi olanlarda dikkatle kullanılmalıdır.
MOTİVAL® ülser, gastrit veya gastrointestinal hemoraji geçirenlerde, astım, ürtiker veya
hemorajik diyatezi olanlarda dikkatle kullanılmalıdır.
Antikoagülanlar, trombosit agregasyonu inhibitörleri, fibrinolitikler NSAID’lerin ülser ve
hemoraji yapma riskini arttırır. MOTİVAL® bu ilaçları alanlarda dikkatle kullanılmalıdır.
NSAİ’lar renal prostaglandin yapımını inhibe ettiğinden hipovolemi riski taşıyan hastalarda
(konjestif kalp yetmezliği, karaciğer sirozu (Child Pugh Klas B, C) ) akut böbrek yetmezliğine
neden olabilir.
NSAİ’lar su ve tuz retensiyonuna
neden olduğundan antihipertansif ve diüretik ilaçların
etkisini azaltabilir. Bu nedenle MOTİVAL® hipertansiyonu ve ödemi olan hastalarda dikkatle
kullanılmalıdır.
12 yaşından küçük çocuklarda sistemik etkili formlarının kullanımı kontrendikedir.
Orta derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda (Kreatinin klirensi 30-80 ml/dk) doz
ayarlaması gerekmez. İlerlemiş böbrek yetmezliği olan hastalarda (Kreatinin klirensi 30
ml/dk’nın altında) doz ayarlaması gereklidir.
Her ne kadar nimesulid için bildirilmemişse de NSAİ’lerin Stevens-Johnson sendromu, Lyell
sendromu ve anafilaktik reaksiyonlara neden olabileceği hatırda tutulmalıdır.
Gebelik ve Laktasyonda Kullanım : Gebelik kategorisi C’dir.
Nimesulid’in gebelik ve laktasyonda emniyetle kullanımını gösteren çalışmalar
®
bulunmadığından, MOTİVAL ’ın gebelik ve laktasyonda kullanılması önerilmez.
YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER :
Nimesulid iyi tolere edilir. Yan etkiler çoğunlukla hafif ve geçicidir.Tedavi kesilmesi gereği
nadiren ortaya çıkar. 4945 hastayı kapsayan bir çalışmada hastaların % 7.1’inde 1 veya daha
çok yan etki görülmüştür. Hastaların % 1.1’inde tedavinin kesilmesi gerekmiştir.
644 hastayı kapsayan diğer bir çalışmada yan etkilerin dağılımı şu şekilde bulunmuştur.
Sindirim sistemi % 66.7, bütün vücut % 12, deri % 6.1, sinir sistemi % 10.
En sık bildirilen semptomlar : midede yanma, bulantı, kusma, mide ağrısı, epigastrik ağrı,
nadiren su retensiyonu, ödem, oligüri, melena.
Seyrek olarak alerjik deri reaksiyonları, purpura, peteşi, pruritus, deri döküntüsü, baş ağrısı,
baş dönmesi, somnolans, ajitasyon görülebilir.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ :
Nimesulidin aşağıdaki ilaçlardan herhangi biri ile birlikte kullanılması hastanın klinik
durumunun ve biyokimyasal parametrelerinin dikkatle izlenmesini gerektirir.
Nimesulid ile birlikte kullanılması önerilmeyen ilaçlar :
- Diğer nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİs) asetilsalisilik asit ve diğer
salisilatlar : additif sinerjik etkiyle gastrointestinal ülserasyon ve hemoraji riski artar.
- Oral antikoagülanlar, parenteral heparin ve tiklopidin : trombosit fonksiyonunun
azalması sonucu kanama riskinde ve gastroduodenal mukoza vulnerabilitesinde artış.
Eğer iki ilacın birlikte kullanılmasından kaçınılamıyorsa kanama zamanı ve
protrombin zamanı dikkatle izlenmelidir.
- İntra-uterin kontraseptifler : gebelik önleyici etkilerinin azalabileceği ileri sürülmüştür.
- Lityum : lityumun renal yolla atılımının inhibisyonu sonucu plasmada lityum
konsantrasyonu toksik seviyelere ulaşabilir. Birlikte kullanım gerekliyse lityum
seviyeleri çok yakından izlenmeli ve gerektiğinde doz ayarlaması yapılmalıdır.
- Metotreksat : Haftada 15 mg veya daha yüksek dozlarda verilirse hematolojik
toksisitesi artar.
Nimesulid ile birlikte kullanıldığında bazı tedbirlerin alınmasını gerektiren ilaçlar :
- Diüretikler : Dehidrate hastalarda renal prostaglandin sentezinin inhibisyonu
glomerular filtrasyonu azaltarak akut böbrek yetmezliğine neden olabilir. Hasta
nimesulid tedavisinden önce rehidrate edilmeli ve böbrek fonksiyonu yakından
izlenmelidir.
- Haftada 15 mg’dan az dozda verilen metotreksatın, proteine bağlanma yerinden
atıldığından ve böbrekle itrahı inhibe olduğundan hematolojik toksisitesi artabilir.
Nimesulidle birlikte tedavinin ilk haftalarında haftada bir kan sayımı yapılmalıdır.
Böbrek fonksiyonu azalmışsa (yaşlılarda) kontrol daha sık yapılır.
- Pentoksifilin : Hemoraji riski artabilir. Klinik muayeneler ve kanama zamanı tayini
daha sık yapılmalıdır.
Hatırda tutulacak noktalar :
- Antihipertansifler : Beta-blokörler, ADE inhibitörleri, diüretikler : vazodilatatör
prostaglandinlerin inhibisyonu sonucu antihipertansif etkenlikleri azalabilir.
- Trombolitikler : Kanama riski artabilir.
KULLANIM ŞEKLİ ve DOZU :
- MOTİVAL® günde 2 defa yemek sonrası verilmelidir.
- Böbrek yetmezliğinde (kreatinin klirensi < 30 ml/dk) doz azaltılır.
- Yaşlılarda terapötik doz değişmez.
- Sadece erişkinler için kullanımı uygundur.
DOZ AŞIMI ve TEDBİRLERİ :
Bugüne kadar Nimesulid ile herhangi bir doz aşımı vakası bildirilmemiştir. Belirli bir antidotu
yoktur. Doz aşımı düşünüldüğünde toksikolojik tedavi yöntemlerine başvurulmalıdır.
SAKLAMA KOŞULLARI :
Çocukların ulaşamayacakları yerlerde, ambalajında ve 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında
saklayınız.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ ve AMBALAJ MUHTEVASI :
MOTİVAL® Tablet, 15 ve 30 tabletlik blister ambalajlarda
RUHSAT SAHİBİ ve İMAL YERİ :
BİOFARMA İLAÇ SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Samandıra/İSTANBUL
RUHSAT TARİH ve NO : 09.12.1999 – 194/25
PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ :
Reçete ile satılır.

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlaç Eşdeğerleri (nimesulid etkin maddesini içeren ilaçlar)


İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.