M ile başlayan ilaçlar » Merck Sharp & Dohme » M-M-R II 0,7 ML ŞIRINGA 1 FLAKON

M-M-R II 0,7 ML ŞIRINGA 1 FLAKON

 • İlaç Firması :
  MERCK SHARP & DOHME
 • Barkod :
  8699636960202
 • Fiyatı :
  60,88TL

  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  J07BD52
 • Etkin madde :
  kızamık kabakulak kızamıkcık aşısı
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.

 • ATC SINIFLAMASI - J - ANTİENFEKTİFLER (SİSTEMİK)
  J07 AŞILAR
  J07B VİRAL AŞILAR
  J07BD Kızamık
  J07BD52 kızamık kabakulak kızamıkcık aşısı

kızamık kabakulak kızamıkcık aşısı etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Kızamık kabakulak kızamıkcık aşısı.
12-15 aylıkk iken ilk doz, 5-12 yaş arası rapel.

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Prospektüs

M-M-R®† II
SC Enjeksiyon İçin Liyofilize Toz İçeren Flakon
Canlı Kızamık, Kabakulak ve Kızamıkçık Virüs Aşısı
Steril
FORMÜLÜ
Sulandırma sonrasında her 0.5 mL’lik dozun içeriği:
Etkin Maddeler:
Measles virüsü................................................................... 1,000 TCID50
Mumps virüsü..................................................................... 5,000 TCID50
Rubella virüsü..................................................................... 1,000 TCID50
Yardımcı Maddeler:
Sodyum fosfat monobazik..................................................... 3.1 mg
Sodyum fosfat dibazik.......................................................... 2.2 mg
Sodyum bikarbonat.............................................................. 0.4 mg
Medium 199....................................................................... 3.4 mg
Minimum esansiyel Medium, Eagle......................................... 0.14 mg
Neomisin...........................................................................25.0 μg
Fenol kırmızısı....................................................................3.4 μg
Albumin human.................................................................. 0.3 mg
Sorbitol.............................................................................14.5 mg
Potasyum fosfat monobazik................................................ 0.1 mg
Potasyum fosfat dibazik........................................................0.03 mg
Jelatin hidrolize...................................................................14.5 mg
Sukroz..............................................................................1.9 mg
Monosodyum L-glutamat..................................................... 0.02 mg
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Farmakodinamik özellikleri
Canlı Kızamık, Kabakulak ve Kızamıkçık Virüs Aşısı, kızamık (rubeola), kabakulak ve kızamıkçığa
(Rubella) karşı bağışıklık sağlayan canlı bir virüs aşısıdır.
Kızamık, kabakulak ve kızamıkçık, kızamık virüsü, kabakulak virüsü (paramiksovirüsler) ve rubella
virüsü (togavirüsü)ün neden olduğu, sırasıyla ciddi komplikasyonlar ve/veya ölümle ilişkili, üç
yaygın çocukluk dönemi hastalığıdır.
Üçlü virüse karşı seronegatif olan 11 ay - 7 yaş aralığındaki 284 çocukta yapılan klinik çalışmalar,
M-M-R II’nin yüksek derecede immünojenik olduğunu ve genellikle iyi tolere edildiğini göstermiştir.
Bu çalışmalarda tek bir aşı enjeksiyonu, duyarlı kişilerin %95’inde kızamık hemaglütinasyon
inhibisyon (HI) antikorları, %96’sında kabakulak nötrleştirici antikorları ve %99’unda kızamıkçık HI
antikorları oluşturmuştur. Aşılananların küçük bir bölümünde (%1-5) ilk dozdan sonra
serokonversiyon oluşmamıştır.
Farmakokinetik özellikleri
Aşıların farmakokinetik özelliklerinin incelemesi yapılmamaktadır.
ENDİKASYONLARI
M-M-R-II, 12 aylık veya daha büyük kişilerde kızamık, kabakulak ve kızamıkçığa karşı eş zamanlı
bağışıklık sağlar (Bkz. Kullanım Şekli ve Dozu).
Vahşi tip kızamıklı annelerden doğan ve bir yaşından daha küçük yaşta bağışıklanmış infantların
daha sonra tekrar bağışıklandıklarında kalıcı antikor düzeyleri geliştirmeyeceğini düşündüren
kanıtlar vardır. Erken korunmanın avantajı, tekrar aşılamadan sonra yeterli düzeyde yanıt alamama
durumu göz önünde bulundurularak değerlendirilmelidir.

MERCK & CO., INC., Whitehouse Station, N.J., USA’nın tescilli markasıdır.
12 aydan daha küçük bebeklerde, aşının kabakulak ve kızamıkçık antijenlerine cevabı yeterli
olmayacağından, aşının 12. aydan önce yapılması önerilmemektedir. 12 aydan daha küçük yaşta
aşılanan infantlar 12 - 15 aylar arasında tekrar aşılanmalıdır.
KONTRENDİKASYONLARI
Aşının içerdiği maddelerden (jelatin dahil) herhangi birine karşı aşırı duyarlılık.
Halen aşının fetus gelişmesi üzerine olası etkileri bilinmediğinden, gebe kadınlara M-M-R II
verilmemelidir. Postpubertal kadınlara aşı uygulanacaksa aşılamayı izleyen 3 ay süresince gebe
kalmaktan kaçınılmalıdır (Bkz. Gebelik).
Neomisine karşı anaflaktik veya anaflaktoid reaksiyon oluşturan kişiler (sulandırılan aşının her bir
dozu yaklaşık 25 μg neomisin içerir),
Herhangi bir ateşli solunum yolu hastalığı veya başka aktif ateşli enfeksiyonu olan kişiler,
Tedavi edilmemiş aktif tüberkülozlu kişiler,
İmmünosupresif tedavi gören hastalar (Bu kontrendikasyon, replasman tedavisi olarak
kortikosteroid alan, örneğin Addison hastaları için geçerli değildir),
Kan diskrazileri, lösemi, herhangi bir lenfoma veya kemik iliği veya lenfatik sistemleri etkileyen
malign neoplazmaları olan bireyler,
AIDS nedeniyle bağışıklık sistemi baskı altına alınmış hastalar dahil primer ve edinsel immün
yetersizlik sendromlular veya insan immün yetersizlik virüsleriyle enfeksiyon belirtileri gösterenler,
hücresel immün yetersizliği olan ve hipogammaglobülinemik ve disgammaglobülinemik hastalar,
Kızamıkın eşlik ettiği vücut ensefaliti (MIBE), pnömoni ve ölüm, yayılmış kızamık aşısı virüs
enfeksiyonunun direk bir sonucu olarak kızamık içeren aşıyla istenmeden immünize edilmiş birçok
bireyde rapor edilmiştir.
Ailesinde konjenital veya kalıtsal immün yetersizlik öyküsü olan hastalara, bağışıklık sistemlerinin
yeterlilik kazandığı gösterilene kadar aşı uygulanmamalıdır.
UYARILAR / ÖNLEMLER
Genel
Anaflaktik veya anaflaktoid reaksiyon oluşma riskine karşı hemen kullanım için adrenalin
enjeksiyonu (1:1000) dahil yeterli tedavi olanakları sağlanmalıdır.
Bireysel veya ailevi konvülsiyon öyküsü olanlarda M-M-R II dikkatle uygulanmalıdır. Ateşin neden
olabileceği stresten kaçınması gereken serebral travma veya başka bir hastalık öyküsü olanlarda,
aşı uygulaması sırasında gerekli önlemler alınmalıdır. Doktor, aşılama sonrası oluşabilecek vücut
ısısı yükselmesine karşı dikkatli olmalıdır (Bkz.Yan etkiler/Advers etkiler).
Yumurtaya karşı aşırı duyarlılık:
Canlı kızamık ve kabakulak aşısı civciv embriyosunun hücre kültüründen üretilir. Anaflaktik,
anaflaktoid veya diğer akut reaksiyon (örneğin, kurdeşen, ağız ve boğazda şişkinlik, nefes almakta
zorluk, hipotansiyon veya şok) öyküsü olan hastalara yumurta yendikten hemen sonra civciv
embriyo antijeni içeren aşılar uygulanırsa bu tip akut reaksiyon riski artabilir.
Böyle durumlarda aşılamadan önce yarar zarar oranı dikkatle değerlendirilmelidir. Bu tip bireylere
aşılama aşırı dikkatle yapılmalı, bir reaksiyon ortaya çıkması durumunda uygulanacak ilaçlar el
altında bulundurulmalıdır.
Trombositopeni
Devam eden bir trombositopeni durumu bulunan bireylerde, aşılamayı takiben çok daha ciddi bir
trombositopeni durumu oluşabilir. Ek olarak, M-M-R II’nin (ya da aşının bileşenlerinin) ilk dozuyla
trombositopeni oluşan bireylerde tekrarlayan dozlarla da trombositopeni oluşabilir. Aşının ek
dozuna gerek olup olmadığını belirlemek için serolojik durum değerlendirilebilir. Böyle durumlarda
aşılamadan önce potansiyel riskin yarara oranı değerlendirilmelidir (Bkz. Yan etkiler/Advers etkiler).
Gebelikte kullanım
Gebelik Kategorisi: C
M-M-R II gebe kadına uygulandığında fetusa zarar verip vermeyeceğine veya üreme kapasitesini
etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin yeterli bilgi yoktur. Bu nedenle gebe kadınlara aşı yapılmamalı,
ayrıca aşılamadan sonra 3 ay gebe kalmaktan kaçınılmalıdır (Bkz. Kontrendikasyonlar).
Hamileyken istenmeden aşılanmış ya da aşılandıktan sonraki 3 ay içinde hamile kalan kadınlara
öneride bulunan doktor şunlara dikkat etmelidir; 1) Hamile kalmadan önceki üç ay içinde ya da
hamile kaldıktan sonra kızamıkçık aşısı olmuş 700 hamile kadının (189’u Wistar RA 27/3 suşu
almıştır) katıldığı 10 yıllık bir izlem programında, yeni doğanların hiçbirinde konjenital kızamıkçık
sendromu ile karşılaştırılabilir anormallikler oluşmamıştır. 2) Hamileliğin ilk trimesterı boyunca
kabakulak virüsü spontan düşüklere yol açabilir. Kabakulak aşısı virüsünün plasenta ve fetüsü
enfekte ettiği gösterilmişse de, insanlarda konjenital anomalilere yol açtığına dair bir kanıt yoktur.
3) Hamilelikte vahşi tip kızamık virüsüyle karşılaşmanın fetal riski artırdığı bildirilmiştir. Hamilelikte
vahşi tip kızamık virüsüyle enfeksiyondan sonra, spontan düşük, ölüdoğum, konjenital defektler ve
premature doğum oranlarında artış gözlenmiştir. Hamilelikte kızamık virüsünün zayıflatılmış
suşlarıyla ilgili yeterli çalışma bulunmamaktadır. Bununla birlikte, önlem olarak virüsün aşı suşunun
istenmeyen fetal etkileri indükleme kapasitesi olduğu varsayılmalıdır.
Emzirme Döneminde kullanım
Kızamık veya kabakulak aşısı virüsünün anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Son
zamanlarda yapılan çalışmalar postpartum canlı atenüe kızamıkçık aşısı ile bağışıklık kazanmış,
emziren kadınların virüsü emzirme yoluyla infantlarına geçirebildiklerini göstermiştir. Kanında
kızamıkçık antikoru bulunan süt çocuklarının hiçbiri ciddi hastalık belirtisi göstermemiş; bununla
birlikte biri, hafif klinik tipik edinsel kızamıkçık geçirmiştir. Emziren kadınlara M-M-R II verildiğinde
dikkatli olunmalıdır.
Pediyatrik Kullanım
6 aylıktan küçük çocuklarda kızamık aşısının güvenilirlik ve etkinliği bilinmemektedir. Kabakulak ve
kızamıkçık aşılarının güvenilirlik ve etkinliği 12 aylıktan küçük çocuklarda bilinmemektedir.
Diğer
İnsan immün yetersizlik virüsleriyle enfekte olduğu bilinen, ancak klinik olarak immünosupresif
belirtiler göstermeyen çocuk ve genç erişkinlere aşı yapılabilir. Bununla birlikte bu bireylerde
aşılama enfekte olmayan bireyler ile karşılaştırıldığında daha az etkili olabildiğinden, aşıyla
önlenebilir hastalıklarla temas açısından aşılananlar yakın izleme altına alınmalıdır (Bkz.
Kontrendikasyonlar).
Aşılamadan 7 ile 28 gün sonra duyarlı bireylerin çoğunun burun veya boğazından az miktarlarda
atenüe canlı kızamıkçık virüsü atılabilir. Aşılanmış bireylerle temas eden duyarlı kişilere bu virüsün
bulaştığına ilişkin kanıtlar mevcut değildir. Sonuçta teorik bir olasılık olarak kabul edilmesine karşın
yakın kişisel temasla bulaşmanın anlamlı bir risk oluşturduğu düşünülmemektedir. Buna karşın
kızamıkçık aşı virüsünün anne sütüyle bebeğe geçtiği belgelenmiştir (Bkz. Emzirme döneminde
kullanım).
Aşılananlarla temasa geçen duyarlı bireylere canlı atenüe kızamık veya kabakulak virüsünün
geçtiği bildirilmemiştir.
Zayıflatılmış canlı kızamık, kabakulak ve kızamıkçık virüsü aşıları verildiğinde deri tuberkülin
hassasiyetinde geçici bir depresyon yapabildikleri rapor edilmiştir. Bundan dolayı eğer tüberkülin
testi yapılacaksa M-M-R II’den önce ya da eş zamanlı olarak yapılmalıdır.
Tüberküloz tedavisi görmekte olan çocuklar canlı kızamık virüsü aşısı olduklarında hastalıkta
şiddetlenme olmamıştır. Tedavi edilmemiş tüberkülozlu çocuklarda kızamık virüsü aşısının etkisini
bildiren bir rapor bulunmamaktadır.
Herhangi bir aşıda olduğu gibi M-M-R II ile aşılama, duyarlı kişilerin % 100’ünde serokonversiyona
yol açmayabilir.
YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER
M-M-R II kullanımı ile oluşan istenmeyen etkiler, aşağıda belirtilen monovalan ya da kombine
aşılardan sonra bildirilenlere benzerdir.
SIK GÖRÜLENLER
Enjeksiyon bölgesinde kısa süreli yanma ve/veya batma
ARASIRA GÖRÜLENLER
Tüm vücut: Ateş (38.30C veya üstünde).
Deri: Çoğunlukla minimal bazen jeneralize döküntü veya kızamık benzeri döküntü. Genellikle ateş,
döküntü veya her ikisi de 5. ile 12. günler arasında ortaya çıkar.
NADİR GÖRÜLENLER
Tüm vücut: Eritem, endürasyon ve duyarlılık gibi hafif lokal reaksiyonlar; boğaz ağrısı, kırıklık,
atipik kızamık, senkop, iritabilite.
Sindirim sistemi: Parotit, bulantı, kusma, diyare.
Hematolojik/Lenfatik: Bölgesel lenfadenopati, trombositopeni, purpura.
Aşırı duyarlılık: Alerjik geçmişi olan ya da olmayan bireylerde enjeksiyon yerinde kabartı ve kızartı
gibi alerjik reaksiyonlar, anaflaktik ve anaflaktoid reaksiyonlar ve hem de anjiyonöritik ödem
(periferal ödem veya yüz ödemi dahil) ve bronşiyal spazm gibi ilişkili fenomenler, ürtiker.
Kas-iskelet sistemi: Artralji ve/veya artrit (çoğunlukla geçici ve nadiren kronik [aşağıya bakınız]),
miyalji.
Sinirsel/Psikiyatrik: Çocuklarda febril konvülsiyonlar, afebril konvülsiyonlar veya nöbetler, baş
ağrısı, baş dönmesi, parestezi, polinörit, polinöropati, Guillain-Barre Sendromu, ataksi, aseptik
menenjit (aşağıya bakınız), kızamığın eşlik ettiği vücut ensefaliti (MIBE) (Bkz. Kontrendikasyonlar).
Yaklaşık her 3 milyon dozda bir ensefalit/ensefalopati bildirilmiştir. Gerçekten aşının neden olduğu
böyle reaksiyonlar hiçbir vakada gösterilmemiştir. Canlı kızamık virüs aşısı uygulamasından sonra
böyle ciddi nörolojik bozuklukların oluşma riski vahşi tip kızamık hastalığında (iki bin olguda bir)
görülenlerden çok daha düşüktür.
Solunum sistemi: Pnömoni (Bkz. Kontrendikasyonlar), öksürük, rinit.
Deri: Eritem multiform, Stevens-Johnson sendromu, enjeksiyon alanında vezikülasyon, şişkinlik.
Duyu organları: Retrobulber nörit, papillit ve retiniti içeren nörit türleri; oküler paralizi, orta kulak
iltihabı, sinirsel sağırlık, konjunktivit.
Ürogenital: Orşit.
Diğer: Kızamık, kabakulak ve kızamıkçık aşılamalarını takiben, çeşitli bazen de nedeni bilinmeyen
ölümler nadiren bildirilmiştir. Bununla birlikte, sağlıklı yetişkinlerde nedensel bir ilişki kurulamamıştır
(Bkz. Kontrendikasyonlar). 1982-1993 yılları arasında M-M-R II ile aşılanmış 1.5 milyon çocuk ve
yetişkinin dahil olduğu, Finlandiya’da gerçekleştirilen pazarlama sonrası bir izleme çalışmasının
basılı sonuçlarında ölüm ya da kalıcı bir sekel bildirilmemiştir.
Artalji ve/veya artrit (genellikle geçici ve nadiren kronik) ve polinörit vahşi tip kızamıkçıkla
enfeksiyonun özellikleridir ve yaş ve cinsiyete bağlı olarak sıklığı değişir. En fazla yetişkin
kadınlarda, en az puberte öncesi çocuklarda görülür.
Kronik artrit vahşi tip kızamıkçık enfeksiyonuyla ilişkilidir ve devamlı virüs ve/veya vücut
dokularından izole edilmiş viral antijenle ilişkilidir. Aşılananlarda nadir olarak kronik eklem
semptomları oluşmuştur.
Çocuklara aşılamayı takiben eklem reaksiyonları nadirdir ve genellikle kısa sürer. Kadınlarda artrit
ve artralji için insidans oranları çocuklara göre genellikle daha yüksektir (kadınlarda %12-20,
çocuklarda %0-3) ve bu reaksiyonlar genellikle daha belirgin ve uzun sürelidir. Semptomlar aylarca
nadir durumlarda yıllarca sürebilir. Adolesan kızlarda bu reaksiyonların insidansı kadınlarla
çocuklardaki insidansın arasındadır. Yaşça daha büyük kadınlarda (35 ile 40) bu reaksiyonlar
genellikle iyi tolere edilir ve nadiren normal aktiviteleri engeller.
Dünya çapında 25 yılın üzerinde (1971-1996) sürdürülmüş, M-M-R ve M-M-R II’nin 200 milyon
dozundan daha fazlasının pazarlama sonrası izlenmesinde ensefalit ve ensefalopati gibi ciddi
istenmeyen olaylar nadir olarak bildirilmiştir.
Vahşi tip kızamıkçık enfeksiyonu geçirmemiş ancak kızamık aşısı olmuş çocuklarda subakut
sklerazan panensefalit (SSPE) bildirilmiştir. Bu vakaların bir bölümü belki yaşamın ilk yılında tanı
koyulamamış kızamıkın bir sonucu ya da kızamık aşısınının bir sonucu olabilir. Ulus çapında
tahmini kızamık aşısı dağılımına dayanarak, SSPE vakalarının kızamık aşılamasıyla ilişkisi bir
milyon aşı dozunda bir tane dolaylarındadır. Bu vahşi tip kızamıkçık enfeksiyonuyla ilişkili olandan
(bir milyon aşı dozunda 6-22 vaka) çok daha azdır. Hastalık Kontrolü ve Önleme Merkezi’nin
sürdürdüğü bir retrospektif vaka-kontrollü çalışmanın sonuçları, kızamık aşısının bütün etkisinin
kızamığı ve ona özgü SSPE’yi önleyerek koruma olduğunu düşündürmektedir.
Kızamık, kabakulak ve kızamıkçık aşılamalarını takiben aseptik menenjit vakaları bildirilmiştir.
Kabakulak aşısının Urabe Suşu ve aseptik menenjit arasındaki nedensel ilişki her ne kadar
gösterilmiş olsa da Jerry Lynn kabakulak aşısı ile aseptik menenjit arasında bir ilişki
kurulamamıştır.
Kızamık aşısını takiben nadiren pannikulit bildirilmişitir.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
İLAÇ ETKİLEŞMELERİ ve DİĞER ETKİLEŞMELER
İmmünglobulinlerin M-M-R II ile birlikte kullanılması beklenen immün yanıtı engelleyebilir.
Kan veya plazma transfüzyonu veya insan immünoglobülin uygulamasından sonra aşılama için en
az 3 ay beklenmelidir.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
DERİALTI UYGULAMA İÇİNDİR
İNTRAVENÖZ YOLLA ENJEKTE EDİLMEZ
M-M-R II ile birlikte İmmün globülin (IG) uygulanmamalıdır (Bkz. İlaç Etkileşmeleri ve Diğer
Etkileşmeler).
Doz her yaştaki kişi için, subkutan olarak uygulanan 0.5 mL’dir. Tercihen üst kolun dış yüzüne
enjekte edilir.
UYARI: Her bir enjeksiyon ve/veya sulandırma için koruyucu maddelerden, antiseptiklerden ve
deterjanlardan arındırılmış steril bir şırınga kullanılmalıdır.
Aşıyı sulandırmak için, yalnızca inaktive edebilecek antiviral veya koruyucu maddelerden
arındırılmış ambalajında verilen seyreltici kullanılmalıdır. 25 G, 5/8” iğne önerilmektedir.
Aşının etkisini azaltacak koruyucu ya da diğer antiviral maddeleri içermediğinden, sulandırmak için
yalnızca aşı ile birlikte verilen sulandırıcı kullanılmalıdır.
Uygulamadan önce parenteral ilaç ürünleri, partiküller ve renk değişikliği açısından
gözlemlenmelidir. Sulandırmadan önce, liyofilize aşı, açık sarı yoğun kristalimsi bir kitledir
Sulandırılmış M-M-R II berrak sarı renktedir.
ÖNERİLEN AŞILAMA TAKVİMİ
İlk kez 12 aylıkken ya da daha ileriki yaşlarda aşılanmış bireyler maternal antikor engellemesinden
kaçınmak için ilkokula başlamayla birlikte maruz kalma riskleri tipik olarak arttığından, 4-6 yaşlar
arasında tekrar aşılanmalıdırlar.
Not: Sağlık otoriteleri tarafından bildirilen lokal aşılama takvimleri, yukarıda önerilenler yerine
uygulanabilir.
Kızamık Salgını Takvimi
6-12 Aylık Çocuklar
Sağlık otoriteleri salgın durumunda, 6-12 aylık çocuklarda aşılamayı önerebilir. Bu gruptakiler
aşının bileşenlerine yanıt vermeyebilir. Kabakulak ve kızamıkçık aşılarının güvenilirlik ve etkinliği
12 aylıktan küçük çocuklarda araştırılmamıştır. İnfantlar ne kadar küçükse, serokonversiyonun
gerçekleşme derecesi de o kadar düşüktür. Böyle çocuklar 12 aylıktan 15 aylığa kadar ikinci bir
M-M-R II dozu almalıdırlar ve 4-6 yaşlar arasında yeniden aşılanmalıdırlar.
AŞILAMADA DİKKAT EDİLECEK DİĞER NOKTALAR
GEBE OLMAYAN ADOLESAN VE ERİŞKİN KADINLAR
Gebe olmayan duyarlı adolesan ve doğurganlık yaşındaki erişkin kadınların canlı atenüe
kızamıkçık aşısı ile bağışıklanması, bazı önlemlere uyulmak kaydıyla endikedir (Bkz.
Uyarılar/Önlemler). Duyarlı postpubertal kadınların aşılanması, fetusun enfekte olarak ardından
konjenital kızamıkçık hastalığına yakalanmasını önleyerek gebelik süresince edinsel kızamıkçık
enfeksiyonuna karşı bireysel korunmayı desteklemektedir.
Doğurganlık yaşındaki kadınlara aşılamanın ardından üç ay süreyle gebe kalmamaları öğütlenmeli
ve bu önlemin gerekçeleri konusunda bilgi verilmelidir (Bkz. Uyarılar/Önlemler, Gebelik).
Kolay uygulanabilir olduğunda ve güvenilir laboratuvar hizmetleri mevcut ise aşı uygulanması
düşünülen doğurganlık yaşındaki kadınlara kızamıkçığa karşı duyarlılığı saptayan serolojik testler
yapılabilir. Ancak, doğurganlık yaşındaki tüm kadınlarda duyarlılığı saptamada rutin olarak serolojik
testler uygulanması ve sadece duyarlılığı kanıtlanmışların aşılanması pahalı bir yöntemdir ve bazı
bölgelerde etkin değildir. Yine sağlık kuruluşuna bir kez tarama ve bir kez de aşılama için iki kez
gitmeyi gerektirmektedir. Gebe olmadığı bilinen ve daha önce aşılama öyküsü bulunmayan bir
kadının kızamıkçığa karşı aşılanmasının serolojik inceleme olmaksızın yapılabileceğine
inanmaktadır”.
Postpubertal kadınlar, aşılamadan 2 ile 4 hafta sonra başlayan çoğunlukla kendi kendini sınırlayan
artralji ve/veya artritin sık olarak ortaya çıktığı konusunda bilgilendirilmelidir (Bkz.Yan
Etkiler/Advers Etkiler).
POSTPARTUM KADINLAR
Yeni postpartum döneminde kızamıkçığa duyarlı kadınları aşılamak birçok durumda uygun
bulunmuştur (Bkz. Uyarılar/Önlemler Emziren Anneler).
DİĞER POPÜLASYONLAR
Duyarlı gebe kadınlarla temasta olan, daha önce aşılanmamış 12 aylıktan büyük çocuklara gebe
kadının maruz kalma riskini azaltmak için canlı atenüe kızamıkçık aşısı (tek antijen kızamıkçık aşısı
ya da M-M-R II’nin içerdiği gibi) yapılmalıdır.
Yurtdışına yolculuk planlayan bireyler, eğer bağışık değiller ise kızamık, kabakulak veya kızamıkçık
geçirebilir ve bu hastalıkları ülkelerine taşıyabilirler. Bu durumda uluslararası yolculuk öncesinde
bu hastalıklardan bir veya birkaçına duyarlı olduğu bilinen bireylere ya bir tek antijen aşışı (kızamık,
kabakulak veya kızamıkçık) ya da kombine antijen aşısı uygun bir şekilde yapılmalıdır. Ancak,
kızamıkçık gibi kızamık ve kabakulağa da duyarlı olma olasılığı bulunan bireylerde M-M-R II tercih
edilmelidir ve tek-antijen kızamık aşısı o an için mevcut değilse, yolcuların kabakulak veya
kızamıkçığa karşı bağışık durumuna bakılmaksızın M-M-R II yapılmalıdır.
Kolej öğrencileri, sağlık alanında çalışanlar ve askeri personel gibi yüksek risk grubundaki duyarlı
bireylere aşılama önerilmektedir.
MARUZ KALMA SONRASI AŞILAMA
Vahşi tip kızamıkçık virüsüne maruz kalan bireylere, maruz kaldıktan sonraki 72 saat içinde aşı
yapılırsa belki biraz koruma sağlanabilir. Bununla birlikte, aşı maruz kalmadan önceki birkaç gün
içinde verilmişse sağlam bir koruma sağlanabilir. Son zamanlarda vahşi tip kabakulak ya da vahşi
tip kızamıkçık virüsüne maruz kalan bireylerde aşılamanın yarar sağlayacağına ilişkin kesin bir
kanıt yoktur.
DİĞER AŞILARLA BİRLİKTE KULLANIM
M-M-R II diğer canlı viral aşılar uygulanmadan 1 ay önce ya da 1 ay sonra uygulanmalıdır.
M-M-R II zayıflatılmış canlı suçiçeği ve inaktive edilmiş Haemophilus influenzae tip b (Hib) ile
birlikte uygulandığında ayrı enjeksiyon alanları ve şırıngalar kullanılmalıdır. İmmün yanıtta bir
azalma olmadığı ayrı ayrı test edilmiş aşı antijenleriyle gösterilmiştir. M-M-R II ile gözlenen
istenmeyen olayların tipi, sıklığı ve şiddeti, her bir aşının tek başına verildiği zamankiyle benzerdir.
Kızamık, kabakulak veya kızamıkçık aşılarının, DTP (difteri, tetanoz, boğmaca) ve/veya OPV (oral
çocuk felci) aşılarıyla rutin olarak birlikte uygulanması önerilmemektedir. Çünkü bu antijenlerin
birlikte uygulanmasıyla ilgili veriler sınırlıdır.
Bununla birlikte diğer aşılama takvimleri kullanılmıştır. Önerilen tüm aşı serilerinin birlikte
kullanımını göz önünde tutan, yayımlanmış çalışmalardan gelen veriler rutin olarak önerilen
çocukluk dönemi aşılarının (canlı, zayıflatılmış ya da ölü) birbirinin etkisini engellemediğini
göstermektedir.
TEK DOZLUK ŞİŞE
Eğer tek hedef sporadik kızamık salgınını önlemekse, kızamık-içeren aşı ile tekrar aşılama
yapılmalıdır. Eğer kabakulak veya kızamıkçıkla ilgili varolan immün durum göz önüne alınıyorsa,
kabakulak ya da kızamıkçık içeren uygun bir aşıyla yeniden aşılama yapılmalıdır.
Sulandırmak için, önce enjektördeki seyrelticinin hepsi çekilir. Tüm sulandırıcı liyofilize aşı şişesine
boşaltılır ve çalkalanarak iyice karıştırılır. Eğer liyofilize aşı çözünmezse atılır. İçeriğin tamamı
enjektöre çekilir ve sulandırılmış aşının tümü derialtına enjekte edilir.
Hepatit B ve diğer enfeksiyon ajanlarının bir kişiden diğerine geçmesini önlemek için her kişiye ayrı
bir steril şırınga ve iğne kullanılmalıdır.
DOZ AŞIMI
Doz aşımı çok seyrek bildirilmiştir ve herhangi bir ciddi istenmeyen olayla ilişkili olmamıştır.
SAKLAMA KOŞULLARI
Aşılar etkinlik kaybının önlenmesi için 10°C’de ya da daha düşük derecede taşınmalıdır. Taşıma
süresince dondurma aşının etkinliğini etkilemez. Işıkla temas virüsleri inaktive edebileceğinden, aşı
her zaman ışıktan korunmalıdır.
Sulandırılmadan önce liyofilize aşı şişesi 2-8°C‘de ya da daha düşük derecelerde saklanmalıdır.
Sulandırıcı, liyofilize aşıyla birlikte buzdolabında ya da ayrı olarak oda sıcaklığında saklanabilir.
Sulandırıcı dondurulmamalıdır.
Liyofilize aşı ve sulandırıcı içeren kombinasyon ambalajı 2-8°C arasındaki sıcaklıkta saklanmalıdır.
Aşının sulandırıldıktan hemen sonra kullanılması önerilir. Aşı şişesindeki sulandırılmış aşıyı, 2-8°C
arasındaki sıcaklıkta karanlık yerde saklayınız ve 8 saat içinde kullanılmayan aşıyı atınız.
AŞIYI KESİNLİKLE DONDURMAYINIZ.
TİCARİ SUNUM ŞEKLİ VE AMBALAJ İÇERİĞİ
M-M-R II SC Enjeksiyon İçin Liyofilize Toz İçeren Flakon ve 0.5 mL çözücü kullanıma hazır
enjektör içerisinde.
Reçete ile satılır.
İzin sahibi ve ithal eden : Merck Sharp Dohme İlaçları Ltd. Şti.
İstinye - İstanbul
İthal izin tarihi ve no’su : 16.04.1999 – 4555
Üretim yeri : Merck & Co. Inc.,
West Point, P.A., USA
Prospektüs onay tarihi : 08.12.2005

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlaç Eşdeğerleri (kızamık kabakulak kızamıkcık aşısı etkin maddesini içeren ilaçlar)


İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.