L ile başlayan ilaçlar » Zentiva » LOSEFAR 125 MG 100 ML SÜSPANSİYON

LOSEFAR 125 MG 100 ML SÜSPANSİYON

 • İlaç Firması :
  ZENTIVA
 • Barkod :
  8699502280373
 • Fiyatı :
  14,02TL

  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  J01DC04
 • Etkin madde :
  sefaklor monohidrat
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.

 • ATC SINIFLAMASI - J - ANTİENFEKTİFLER (SİSTEMİK)
  J01 SİSTEMİK ANTİBAKTERİYELLER
  J01D DİĞER BETA-LAKTAM ANTİBAKTERİYELLER
  J01DC İkinci Second kuşak sefalosporinler
  J01DC04 sefaklor monohidrat
 • DDD (Yetişkin için ortalama günlük doz) : 1g Oral

sefaklor monohidrat etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Hücre duvarı sentezi inhibitörü sefalosporin grubu antibiyotik.
Yetişkin 3 x 250-500mg.Max 4gr/gün. Çocuk 20/40mg/kg/gün üçe bölünerek.Max 1gr/gün.

Gebelik kategorisi B. Anne sütüne geçer.

Kontrendikasyon; sefalosporin allerjisi.

Yan etkiler; allerjik reaksiyonlar, bulantı, hiperaktivite, sinirlilik, bilinç bulanıklığı, sersemlik hissi, baş dönmesi, genital prurit, vajinit, trombositopeni, reversibl nefrit, SGOT, SGPT veya alkali fosfataz değerlerinde hafif yükselme, geçici lenfositoz, lökopeni, hemolitik anemi...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Prospektüs

FORMÜLÜ
Her 5 mL’de (1 ölçek) 125 mg sefaklor bulunur.

Losefar® 250 mg/5 mL
Oral süspansiyon hazırlamak için kuru toz

FORMÜLÜ
Her 5 mL’de (1 ölçek) 250 mg sefaklor bulunur.

ENDİKASYONLARI
Losefar süspansiyon, duyarlı bakterilerin yol açtığı;
Alt solunum yolu enfeksiyonları (bronşit, pnömoni vd.),
Üst solunum yolu enfeksiyonları (farenjit, sinüzit, tonsilit vd.),
Otitis media,
İdrar yolu enfeksiyonları (piyelonefrit, sistit, üretrit vd.) ve
Deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

KONTRENDİKASYONLARI
Losefar, sefalosporinlere karşı aşırı duyarlı olduğu bilinen kişilerde kullanılmamalıdır.

UYARILAR/ÖNLEMLER
Sefalosporinler ile penisilinler arasında kısmen bir çapraz tolerans olduğu bilinmektedir. Bu yüzden, penisiline alerjisi olan kişilerde sefalosporin kullanırken dikkatli olunmalı, alerjik reaksiyon ortaya çıkması halinde Losefar tedavisine son verilmeli ve gerekli tedaviye geçilmelidir (adrenalin, antihistaminik, kortikosteroid, oksijen verilmelidir).

İleri derecede böbrek yetmezliği olan kişilerde dikkatle uygulanmalıdır. Ancak, orta ve ciddi böbrek yetersizliği olan hastalarda genellikle doz ayarlamasına gerek yoktur.

Diğer geniş spektrumlu antibiyotiklerde olduğu gibi Losefar kullanımı sırasında psödomembranöz kolit gelişebilir. Tedavi sırasında diyare ortaya çıkan hastalarda, bu nedenle dikkatli olunmalıdır.

Uzun süreli tedavilerde, süperenfeksiyon gelişme riski akılda tutulmalıdır.

Sefaklor kullanan bazı hastalarda direkt Coomb's testinin pozitifleşebildiği bildirilmiştir. Sefaklor, idrarda şeker arama testlerinin (Benedict, Fehling solüsyonları, Clinitest® tabletleri) yalancı pozitif sonuç vermesine neden olabilir.

Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanım
Kesin gerekli olmadıkça gebelere sefaklor verilmemelidir.

Sefaklorun anne sütüne geçtiği bilinmektedir. Süt emen bebeklerde yeterli araştırma henüz yapılmamış olduğundan, emzirenlere sefaklor tedavisi verilirken dikkatli olunmalıdır.

Sefaklorun, bir aylıktan küçük çocuklarda güvenilirliği ve etkinliği gösterilmemiştir.

YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER
Losefar süspansiyon, genel olarak iyi tolere edilir. Bazı hastalarda bulantı, kusma ve diyare gibi gastrointestinal yakınmalar görülebilir. Nadiren psödomembranöz kolit dahil, kolit görüldüğü bildirilmiştir.

Makülopapüler deri döküntüsü, ürtiker, kaşıntı gibi alerjik reaksiyonlar gözlenebilir. Bu reaksiyonlar genellikle tedavinin kesilmesiyle kaybolur. Sefaklor tedavisi gören bazı hastalarda, serum hastalığından farklı olarak kan dolaşımında immün komplekslerin saptanmadığı, sekel bırakmayan ve nadiren lenfoadenopati ve proteinürinin eşlik ettiği serum hastalığı benzeri reaksiyon görüldüğü bildirilmiştir. Stevens Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz, anafilaksi dahil daha ağır aşırı duyarlılık reaksiyonlarının nadiren görüldüğü bildirilmiştir. Anafilaksi gibi ağır reaksiyonların ortaya çıkma riski, penisilinlere aşırı duyarlı olanlarda daha yüksektir. Aşırı duyarlılık reaksiyonları nadiren birkaç ay sürebilir.

Losefar tedavisine bağlı olarak eozinofili, genital kaşıntı ya da vaginit ve nadiren trombositopeni ya da geçici interstisyel nefrit görülebilir.

Sefaklor tedavisi ile ilişkisi kesin olarak bilinmemekle birlikte nadiren merkezi sinir sistemi ile ilgili olarak geçici hiperaktivite, sinirlilik, uykusuzluk, konfüzyon, kas hipertonisi, halsizlik ve uyuşukluk gibi yan etkilerin nadiren görüldüğü, karaciğer transaminaz (SGOT, SGPT) ve alkalen fosfotaz düzeylerinde, BUN ve kreatinin düzeylerinde hafif yükselme olduğu bildirilmiştir. Diğer ß-laktam antibiyotiklerinde olduğu gibi, geçici lenfositoz, lökopeni ve daha seyrek olarak geçici nötropeni bildirilmiştir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER
Sefaklor ve varfarin alan hastalarda nadiren protrombin zamanının uzadığı bildirilmiştir. Bu tür hastalarda protrombin zamanı izlenmeli ve gerekiyorsa varfarin dozu ayarlanmalıdır.

Probenesid sefaklorun böbreklerden atılımını yavaşlatır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Çocuklar:
Günlük doz, kilogram başına 20 mg üzerinden hesaplanır ve üçe bölünerek 8 saatte bir verilir. Ağır durumlarda doz iki katına çıkarılabilir.

Tedavi süresi, özellikle streptokoksik enfeksiyonlarda en az 10 gün olmalıdır. Günlük doz 1 gramı geçmemelidir.

Sekiz saatte bir verilecek dozun hesaplanmasında aşığıdaki tablodan yararlanılabilir:
Vücut ağırlığı
20 mg/kg/gün
40 mg/kg/gün
9 kg
18 kg
3 x ½ ölçek*
3 x 1 ölçek
3 x 1 ölçek
3 x 2 ölçek
*1 ölçek= 5 mL

10 kg'dan büyük çocuklarda, Losefar 250 mg süspansiyonun kullanılması uygundur.

Streptokoksik farenjit veya tonsilit ve yumuşak doku enfeksiyonlarında, otitis media tedavisinde, hesaplanan günlük toplam doz, ikiye bölünerek 12 saate bir verilebilir.

Süspansiyonun Hazırlanışı:
Şişeye, çizgiye kadar su eklendikten sonra iyice çalkalanarak, süspansiyon haline gelmesi sağlanır. Her kullanımdan önce iyice çalkalanmalıdır.

Süspansiyon hazırlandıktan sonra buzdolabında saklanmalıdır. Hazırlandıktan sonra 14 gün içinde kullanılmayan süspansiyon atılmalıdır.

DOZ AŞIMI HALİNDE ALINACAK ÖNLEMLER
Aşırı doz alındığında bulantı, kusma, karın ağrısı, diyare görülebilir. Belirtilerin şiddeti dozla doğru orantılıdır. Normal dozun 5 katından fazla miktarda ilaç alınmamışsa, mide lavajına gerek yoktur.

Solunum yolları açık tutulup solunum desteklenmeli, hastanın hayati fonksiyonları kan gazları, serum elektrolitleri gibi parametreler dikkatle gözlenmelidir. Aktif kömür verilmesi ilacın emilmesini azaltabilir. Hemodiyaliz, periton diyalizi gibi uygulamaların yararı konusunda yeterli deneyim yoktur.

SAKLAMA KOŞULLARI
15-30°C arasında saklanmalıdır.
Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI
Her 5 mL'de 125 mg sefaklor bulunan 100 mL'lik şişelerde.
Her 5 mL'de 125 mg sefaklor bulunan 100 mL'lik şişelerde.

PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ
Losefar 250 mg kapsül: 16 kapsüllük ambalajlarda.
Losefar 500 mg kapsül: 12 kapsüllük ambalajlarda.

Daha geniş bilgi için firmamıza başvurunuz.RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİM YERİ
Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Küçükkarıştıran 39780 Lüleburgaz

Losefar 125 mg/5 ml süspansiyon,
RUHSAT TARİHİ: 25.10.1995
RUHSAT NO: 175/83

Losefar 250 mg/5 ml süspansiyon,
RUHSAT TARİHİ: 10.11.1995
RUHSAT NO: 176/12

Reçete ile satılır.

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.