K ile başlayan ilaçlar » Embil » KUILIL 40 FİLM TABLET

KUILIL 40 FİLM TABLET

 • İlaç Firması :
  EMBIL
 • Barkod :
  8699584090051
 • Fiyatı :
  16.34TL

  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  M03BA51
 • Etkin madde :
  fenprobamat kombinasyon
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.

 • ATC SINIFLAMASI - M - KAS-İSKELET SİSTEMİ
  M03 KAS GEVŞETİCİLER
  M03B SANTRAL ETKİLİ KAS GEVŞETİCİLER
  M03BA Karbamik asit esterleri
  M03BA51 fenprobamat kombinasyon

fenprobamat kombinasyon etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Kas gevşetici fenprobamat ile analjezik antipiretik parasetamol kombinasyonu.
Yetişkinde günde 3 defa 1-2 tablet.

Gebelik kategorisi D. Anne sütüne geçer.

Kontrendikasyon; myastenia gravis, gebelik, laktasyon.

Etkileşim; SSS depresanları, alkol, psikotrop ilaçlar.

Yan etkiler; uyuşukluk, dispepsi, baş ağrısı, baş dönmesi, parestezi, allerjik reaksiyonlar...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Prospektüs

FORMÜLÜ


Her kaplanmış tablette,

Aktif Maddeler:
200 mg Fenprobamat
200 mg Parasetamol

Boyar Maddeler:
Eritrosin, Titanyum dioksit, Indigocarmine, FD&C
Blue No 2, Quinoline yellow


FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER


- FARMAKODİNAMİK ÖZELLİKLERİ :
Fenprobamat sedatif etkisi hafif olan bir kas gevşeticidir. Miyorelaksan etkisi merkezi sinir
sistemi yolu iledir. Beyin sapı ve medulla spinalis'de nöronlar arası oluşan polisinaptik refleksleri inhibe eder. Kas tonusu artışına ve kramplara bağlı ağrılarda etkilidir. Parasetamol etkili bir analjezik ve antipiretiktir.


- FARMAKOKİNETİK ÖZELLİKLER :

Fenprobamat karaciğerde oksidatif biyotransformasyonla benzoik aside dönüşür, hippurik asid şeklinde % 67 oranında idrarla atılır. Eliminasyon yarılanma ömrü yaklaşık 8 saattir. Parasetamolün etkisi çabuk başlar. Alınan dozun %85'i konjüge halde idrarla atılır.


ENDİKASYONLARI

Kas spazmının neden olduğu ağrılı durumlarda spazmın giderilmesi ve ağrının hafifletilmesi amacıyla kullanılır.


KONTRENDİKASYONLARI

Gebelerde ve emzirenlerde, myasthenia gravis'de kontrendikedir. Parasetamol ağır böbrek ve karaciğer yetersizliğinde verilmemelidir. Genetik kökenli glukoz-6 fosfat dehidrojenaz eksikliğinde kontrendikedir.


UYARILAR / ÖNLEMLER

Gebelik kategorisi fenprobamat için D, parasetamol için C' dir.

Gebelerde, çocuk emzirenlerde, çocuklarda, myasthenia gravis'de kullanılmamalıdır. Ayrıca fiziksel ve mental performansı azaltabileceğinden, araba kullananlar ile yüksekte ve hassas işlerde çalışanlarda kullanılmamalıdır.

Kuilil® anemi, akciğer, karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olanlarda dikkatle kullanılmalıdır.

Ağrılı durumlarda hekime danışmadan 10 günden fazla kullanılmamalıdır. Karaciğer nekrozu parasetamol'un aşırı dozunda ortaya çıkan doza bağlı bir komplikasyondur. 12-48 saat içinde karaciğer enzimleri yükselebilir. Protrombin zamanı uzayabilir. Ancak klinik semptomlar dozun alınmasından 1-6 gün sonrasına kadar görülmeyebilir. Bir seferde 10 g'ın üzerinde parasetamol alınması durumunda toksisite görülmesi muhtemeldir.

Kuilil® alkol veya diğer santral sinir sistemi depresanları ve psikotropik ilaçlar ile birlikte kullanıldığında santral depresan etki artabilir.

Mutad dozda uzun süreli veya yüksek dozda kısa süreli kullanımında bağımlılık yapabileceği riski göz önünde bulundurulmalıdır.

Yüksek dozda barbiturat aşırı dozuna bağlı semptomlara benzer belirtilere yol açabilir.


YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER

Kuilil ® 'e tolerans iyidir. Fenprobamat'a bağlı olarak uyuklama, yorgunluk, halsizlik, parestezi yapabilir. Ayrıca nadiren, bulantı, kusma, ishal, baş ağrısı, anksiyete, baş dönmesi, ataksi ve görme bozukluğu gibi yan etkiler de görülebilir. Alerjik deri reaksiyonları çok seyrektir, ilacın kesilmesi ile geçer. Parasetamol'e bağlı agranülositoz, trombositopeni, lökopeni görülebilir. Aşırı dozda karaciğer nekrozuna yol açabilir.


�BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ�


İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER

Karaciğer enzimlerinin sentezini artıran ilaçların (fenobarbital, fenitoin, glutetimid karbamazepin, rifampisin), parasetamol ile birlikte kullanılması sonucu parasetamol'ün toksik metabolitleri artar. Alkol ile birlikte kullanılmamalıdır. Oral antikoagülanlarla birlikte uzun süre kullanılması sakıncalıdır.

Parasetamol, zidovudin'in hematolojik toksisitesini artırabilir.
Parasetamol ile birlikte kloramfenikol uygulanması, kloramfenikolun serum seviyesini yükseltebilir. Oral kontraseptifler parasetamol'un hepatik metabolizmasını etkiler, klirensini artırır, eliminasyon yarı ömrünü azaltır.


KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; erişkinlere günde 3 defa 2 adet verilir. Film tabletler tok karnına alınır. Ağrının fazla olduğu vakalarda 4x2 tablet verilir. İdame dozu 3x1 tablettir.


DOZ AŞIMI VE TEDAVİ

Parasetamol aşırı dozuna bağlı ilk belirtiler bulantı, kusma ve karın ağrısıdır. Doza bağlı karaciğer nekrozu, en ciddi toksik etkidir. Böbrek tübüllerinde akut nekroz, hipoglisemik koma ve trombositopeni de görülebilir.

Yanlışlıkla çok miktarda (20 tabletten fazla) Kuilil ® alınmışsa ilk 4-6 saat içinde mide yıkanır veya hasta kusturulur. Parasetamol serum düzeyi tayin edilir, karaciğer fonksiyon testleri yapılır.

Parasetamol'un antidotu olan N-asetil-sistein, zehirlenmenin ilk 10-24 saati içerisinde intravenöz veya oral yoldan uygulanır. İntravenöz uygulamada N-asetil-sistein, aşağıdaki dozaj şemasına göre verilebilir:
Başlangıçta N-asetil-sistein erişkinlere 150 mg/kg vücut ağırlığı hesabıyla 200 ml %5'lik glukoz çözeltisi içerisinde %20'lik solüsyon halinde 15 dakika süreyle İ.V. infüzyon; daha sonra 50 mg/kg vücut ağırlığı hesabıyla 500 ml % 5'lik glukoz çözeltisi içerisinde 4 saat zarfında İ.V. infüzyon; sonra 100 mg/kg vücut ağırlığı hesabıyla 1000 ml %5'lik glukoz çözeltisi içerisinde 16 saat zarfında İ.V. infüzyonla uygulanır. Oral uygulamada N-asetil-sistein başlangıçta % 5 �lik çözelti halinde 140 mg/kg dozda, daha sonra her dört saatte bir olmak üzere 70 mg/kg dozunda toplam 17 doz halinde verilir. Peritoneal diyaliz etkisizdir. Hemodiyaliz, hemoperfüzyon yapılabilir.


SAKLAMA KOŞULLARI

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.


TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI

40 film tabletlik blister ambalajlarda.


RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİM YERİ
ÜRETİM VE AMBALAJLAMA YERİ
RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI

EMBİL İLAÇ SAN. LTD.ŞTİ.
Bomonti Birahane Sok. No:40 80223 Şişli/ İstanbul
PharmaVision Sanayii ve Tic. A.Ş.
Davutpaşa Caddesi No. 145
34010 Topkapı - İstanbul


05.10.1964 - 74/18

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlaç Eşdeğerleri (fenprobamat kombinasyon etkin maddesini içeren ilaçlar)


İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.