K ile başlayan ilaçlar » Pfizer » KETALAR 500 MG ENJEKTABL 1 FLAKON

KETALAR 500 MG ENJEKTABL 1 FLAKON

 • İlaç Firması :
  PFIZER
 • Barkod :
  8699756770507
 • Fiyatı :
  17.26TL

  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  N01AX03
 • Etkin madde :
  ketamin hcl
 • KT :
  Hastalar için kullanma talimatı
 • KUB :
  Hekimler için kısa ürün bilgisi

 • ATC SINIFLAMASI - N - SİNİR SİSTEMİ
  N01 ANESTETİKLER
  N01A GENEL ANESTETİKLER
  N01AX Diğer
  N01AX03 ketamin hcl

ketamin hcl etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Genel anestetik.
1-13mg/kg.

Kontrendikasyon; preeklampsi, eklampsi, aşırı duyarlılık.

Yan etkiler; taşikardi, hipertansiyon, hipotansiyon, aritmi, solunum depresyonu, halüsinasyon.

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Kısıtlamalar

Yeşil reçete gerekli.

Prospektüs

FORMÜLÜ
Her ml’de
Ketamin baz (Ketamin hidroklorür olarak) 50 mg
Koruyucu: Benzetonyum klorür

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Farmakodinamik Özellikleri
Ketamin barbitürat türevi olmayan bir anesteziktir. İntravenöz ve intramusküler
enjeksiyona uygun, hafif asidik (pH 3,5-5,5) steril bir solüsyon şeklinde
formüle edilmiştir. Koruyucu olarak benzetonyum klorür içerir.
Ketamin hızlı etkili bir genel anesteziktir. Derin analjezi, normal yutak-gırtlak
refleksleri ve normal ya da hafif artmış iskelet kas tonusu ile karakterize bir
anestezi hali meydana getirir.
Kalp ve solunum sisteminde hafif uyarılma ve arasıra solunum depresyonu
oluşur.
Ketamin, somastotik duyu blokajı yapmadan önce beyindeki asosiyasyon
yollarını selektif olarak bloke ettiğinden, sağladığı anestezi durumuna
‘disosiyasyon anestezisi’ adı verilmiştir.
Ketamin, daha eski serebral merkezleri ve yolları (retiküler aktivasyon sistem
ve limbik sistem) belirgin bir şekilde etkilemeden önce selektif olarak talamo-
neokortikal sistemi deprese eder.
Farmakokinetik Özellikleri
Ketamin, paranteral uygulamayı takiben hızla emilir. Enjeksiyondan kısa bir
süre sonra kan basıncında yükselme başlar, bir kaç dakika içinde maksimuma
ulaşır ve genellikle enjeksiyondan 15 dakika sonra anestezi öncesi değerlere
döner.
Genel olarak; anestezinin indüklenmesinden kısa bir süre sonra
sistolik ve diastolik kan basıncı anestezi öncesi seviyelerinin %10 ile %50
oranında üzerine çıkar, fakat bireysel olarak yükselme daha fazla ve uzun
olabilir.
Ketaminin sikloheksanon halkası N-demetilasyon ve hidroksilasyona uğrar ve
suda çözünen konjugatları halinde idrarla atılır. Ayrıca daha ilerki basamakta,
bir sikloheksanon türevi oluşturan oksidasyona uğrar. Konjuge olmayan N-
demetil metaboliti ketaminin 1/6’sından daha az potenttir. Konjuge olmayan
demetil siklohekzanon türevi ketaminin 1/10’nundan daha az potenttir.
İnsanlarla yapılan çalışmalarda; verilen dozun ortalama %91’i idrarda, %3’ü
feçeste saptanmıştır. Dozun verilmesinden 1 saat sonra ölçülen doruk plazma
seviyeleri ortalama 0.75 µg/ml ve beyin omurilik sıvısı (BOS) seviyeleri
yaklaşık 0.2 µg/ml’dir.

ENDİKASYONLARI
Ketamin,
iskelet kas gevşemesine ihtiyaç duyulmayan ameliyatlar ve teşhis
için yapılacak müdahalelerde tek başına kullanılabilecek bir anesteziktir.
Ketamin kısa süreli işlemler için uygun olmakla beraber, ek dozlar
uygulanarak daha uzun süreli işlemlerde de kullanılabilir. Ketamin, diğer genel
anesteziklerin kullanımından önce anestezinin başlatılmasında kullanılabilir.
Ketamin; obstetriks, normal doğum veya sezaryen doğumda kullanılabilir.
Ketamin ayrıca, azot protoksit gibi düşük potensli anesteziklerin
desteklenmesi için de kullanılabilir.
Ketaminin kullanıldığı özel durumlar (aşağıdakilerle sınırlı değildir):
1. Debridasyon, yanmış hastalarda deri dokusu nakli
2. Myelogram ve lumbar ponksiyon gibi nörodiyagnostik işlemler
3. Göz, kulak, burun ve ağıza yapılan diagnostik ve cerrahi işlemler
4. Sigmoidoskopi ve küçük rektal ameliyatlar
5. Kardiyak kateterizasyon işlemleri
6. Ortopedik işlemler

KONTRENDİKASYONLARI
Ketamin hidroklorür, belirgin kan basıncı artışının ciddi bir tehlike arz edeceği
hastalarda ve ilaca karşı aşırı duyarlılığı olan kişilerde kontrendikedir.

UYARILAR/ÖNLEMLER
Hipertansiyon ve kalp yetmezliği olan hastalarda, işlem sırasında kalp
fonksiyonları sürekli izlenmelidir.
Uyanma dönemi sırasında ameliyat sonrası konfüzyon durumları görülebilir.
Genel
Ketamin, genel anesteziklerin kullanımında, hava yolunun devamı ve
solunumun kontrolünde tecrübeli hekimlerce veya bu hekimlerin yönetimi
altında uygulanmalıdır.
Hastaların yutak ve gırtlak refleksleri ortadan kalkmadığından, ketamin yutak,
gırtlak ve bronşlara yapılacak cerrahi ve diagnostik işlemlerde tek başına
kullanılmamalıdır. Ketaminin yanlız kullanımının mümkün olduğu durumlarda,
yutağın mekanik uyarılmasından kaçınılmalıdır. Her iki durumda da, solunuma
gereken dikkat verilerek, kas gevşetici kullanılması gerekebilir.
Reanimasyon cihazları kullanıma hazır bulundurulmalıdır.
Intravenöz doz uygulama süresi 60 saniyeyi geçecek şekilde ayarlanmalıdır.
Daha hızlı uygulama solunum depresyonu ya da apne ve baskılayıcı
cevaptaki artışla sonuçlanabilir.
Hastaların yaklaşık %12’sinde uyanma reaksiyonlarının meydana geldiği
unutulmamalıdır.
Psikolojik belirtilerin şiddeti hafif rüya benzeri durumlar, gerçek benzeri
hayaller, halusinasyonlar ve uyanma deliryumu arasında değişir. Bazen bu
durumlara konfüzyon, heyecan ve bazı hastaların hoş olmayan tecrübe olarak
hatırlayacakları mantıksız davranışlar eşlik eder. Genellikle bu durumun
süresi bir kaç saatten fazla değildir, buna rağmen bir kaç vakada ameliyattan
sonra 24 saate kadar nüksler meydana gelmiştir. Ketamin kullanımı sonucu
oluşan hiçbir kalıcı psikolojik etki bilinmemektedir.
Bu uyanma fenomenlerin insidansı genç (15 yaş ve altı) ve yaşlı (65 yaş üstü)
hastalarda en azdır. Hatta ilaç intramusküler verildiğinde daha nadir oluşur ve
kazanılmış tecrübeyle insidans düşer.
Uyanma sırasındaki psikolojik belirtilerin insidansı, özellikle rüya benzeri
durumların gözlemi ve uyanma deliryumu, anestezinin başlatılması ve devam
ettirilmesinde ketaminin önerilen daha düşük dozlarının, intravenöz uygulanan
diazepam ile birlikte kullanımı ile azaltılabilir. Hatta uyanma döneminde eğer
hastaya yapılan sözlü ve dokunma uyarıları minimuma indirilirse bu
reaksiyonların insidansı azalabilir. Bu durum hayati işaretleri izlemeye engel
olmaz. Şiddetli bir uyanma reaksiyonunu sonlandırma durumunda küçük
hipnotik dozda kısa etki süreli ya da çok kısa etki süreli bir barbiturata ihtiyaç
duyulabilir.
Ketamin ayakta tedavi gören hastaya uygulandığında; hasta anesteziden
tamamen çıkıp uyanana kadar gözetimde tutulmalıdır ve sonrasında sorumlu
yetişkin bir kişi eşliğinde bırakılmalıdır.
Viseral ağrı yollarını ilgilendiren cerrahi işlemlerde ketamin ile birlikte viseral
ağrıyı giderici bir ilaç kullanılmalıdır.
Kronik alkol bağımlısı ve akut alkol-intoksikasyonu olan hastalarda dikkatle
kullanınız.
Ketamin hidroklorürün uygulanmasını takiben beyin omurilik sıvı basıncında
bir artış bildirilmiştir. Anestezi öncesi beyin omurilik sıvı basıncı yüksek
hastalarda özellikle dikkat edilmelidir.
Gebelik
Gebelikte, normal doğum ve sezaryen doğum ameliyatları dışında ketamin
uygulamasının yapıldığı kontrollü klinik çalışmalar mevcut değildir.
Gebelikte kullanım güvenliği kanıtlanmamıştır ve bu tür kullanımı önerilmez.
Çocuklarda kullanım
Bkz. KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU.
Hastalar için bilgi:
Uygun olduğu şekilde, özellikle erken taburcu edilmenin mümkün olduğu
durumlarda anestezi esnasında kullanılan ketamin ve diğer ilaçların devam
süresi düşünülmelidir. Hastalar, anestezi sonrasındaki 24 saat içinde
(kullanılan ketamin dozuna ve kullanılan diğer ilaçlara bağlı olarak bu süre
daha uzun olabilir) tehlikeli aktivitelerle meşgul olmamaları, araç ve tehlikeli
makine kullanmamaları konusunda uyarılmalıdır.
İlaç Suistimali ve Bağımlılık
Ketamin, suistimal edilen bir ilaç olarak bildirilmiştir. Bildirilenlere göre ketamin
halusinatuar duygular, halusinasyonlar, disföri, anksiyete, uykusuzluk yada
disorientasyonu içeren fakat bunlarla sınırlı olmayan çeşitli semptomlar
meydana getirmektedir. Hikayesinde ilaç suistimali ve bağımlılığı bulunan
kişilerde ketamin bağımlılığı ve toleransı gelişebilir. Ketamin dikkatle
reçetelenmeli ve uygulanmalıdır.

YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER
Kardiyovasküler: Ketaminin tek başına kullanımını takiben kan basıncı ve
nabız hızı sıklıkla yükselir. Buna rağmen, hipotansiyon ve bradikardi
gözlenmiştir. Ayrıca aritmi de oluşmuştur.
Solunum: Solunum sıklıkla uyarıldığı halde, yüksek doz ketaminin hızlı
intravenöz uygulanmasının ardından şiddetli solunum depresyonu ve apne
oluşabilir. Ketamin anestezisi sırasında laringospazm ve diğer tip hava yolu
tıkanıklıkları oluşmuştur.
Göz: Ketamin uygulamasını takiben diplopia ve nistagmus kaydedilmiştir.
Ayrıca göz içi basınç ölçümlerinde hafif artışa da sebep olabilir.
Psikolojik: Bkz. UYARILAR/ÖNLEMLER
Nörolojik: Bazı hastalarda, artan iskelet kas tonusu bazen nöbete benzeyen
tonik ve klonik hareketlerle kendini gösterir.
Gastrointestinal: Anoreksi, bulantı ve kusma gözlenmiştir ancak bu durum
genellikle şiddetli değildir ve hastaların büyük çoğunluğunda tekrar bilinç
açıldıktan kısa süre sonra ağız yoluyla sıvı alımına olanak tanıyacak
boyuttadır.
Genel: Anaflaksi. Enjeksiyon bölgesinde lokal ağrı ve eksantema nadiren
bildirilmiştir. Geçici eritema ve/veya kızamık tipi döküntüler de bildirilmiştir.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA
BAŞVURUNUZ.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Ketamin ile birlikte barbitüratlar ve/veya narkotikler kullanılırsa hastanın
uyanma dönemi uzayabilir.
Ketamin, yeterli solunum değişimi sağlandığında, klinik olarak sıklıkla
kullanılan genel ve lokal anestezik ajanlarla geçimlidir.
Geçimsizlikleri
Barbitüratlarla ketamin kimyasal yönden geçimsiz olup, birlikte
kullanıldıklarında çökelti meydana getirdiklerinden enjeksiyon sırasında aynı
enjektör kullanılmamalıdır.
Eğer ketamin dozu, diazepam ile destekleniyorsa iki ilaç ayrı verilmelidir.
Ketamin ve diazepamı aynı enjektör veya infüzyon şişesinde karıştırmayınız.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Ameliyat öncesi hazırlıklar
1. Ketamin uygulamasını takiben kusma bildirildiğinden, aktif gırtlak-yutak
reflekslerinden dolayı hava yolunu koruyucu bir takım önlemler alınabilir.
Zira ketaminle aspirasyon oluşabilirliği ve destek anestezik ve kas gevşeticiler
tarafından koruyucu reflekslerin azaltılabilirliği nedeniyle aspirasyon olasılığı
gözardı edilmemelidir. Hekimin değerlendirmesine göre ilacın yararları
muhtemel risklerinden ağır basıyorsa, midesi boş olmayan hastalarda
kullanılması önerilir.
2. Atropin, skopolamin ya da bir başka antikolinerjik ajan anestezi
başlangıcından belli bir süre önce verilmelidir.
Etkinin başlangıcı ve devamı:
İntravenöz enjeksiyonun başlangıcını takiben anestezinin hızla oluşması
sebebiyle hasta uygulama esnasında desteklenen bir pozisyonda olmalıdır.
Ketaminin etkisi hızla başlar; kilo başına 2 mg’lık doz genellikle
enjeksiyondan 30 saniye sonra başlayan ve 5-10 dakika süren cerrahi
anestezi sağlar. Daha uzun bir etki isteniyorsa, ciddi bir birikim etkisi
yaratmaksızın anestezinin devamı için intramusküler veya intravenöz ek
dozlar uygulanabilir.
Özellikle çocuklarda yapılan denemeler, kilo başına 9-13 mg’lık intramusküler
dozların, genel olarak enjeksiyondan 3-4 dakika sonra başlayan ve 12-25
dakika süren cerrahi anestezi sağladığını göstermiştir.
Doz
Diğer genel anestezik ajanlarla olduğu gibi, ketamine bireysel cevap doza,
uygulama yoluna ve yaşa bağlı olarak değişkenlik gösterir, bu nedenle sabit
bir doz önerisinde bulunulamaz. İlaç, hastanın ihtiyacına göre titre edilmelidir.
Anestezinin başlatılması
Intravenöz yol: İntravenöz ketamin uygulanmasında başlangıç dozu 1 mg/kg -
4.5 mg/kg aralığında değişebilir. 5-10 dakika cerrahi anestezi oluşturmak için
gereken ortalama miktar 2mg/kg’dır.
Alternatif olarak, yetişkin hastalarda anesteziyi başlatmak için 1.0 mg/kg ile
2.0 mg/kg ketamin 0.5 mg/kg/dak. hızla uygulanabilir. Ek olarak, 2 mg ile 5 mg
dozda diazepam ayrı bir enjektörle 60 saniyeden daha uzun bir süre içinde
uygulanabilir. Çoğu durumda, intravenöz verilen 15 mg diazepam ya da daha
az miktarı yeterlidir. Uyanma sırasındaki psikolojik belirtilerin ortaya çıkma
insidansı, özellikle rüya benzeri gözlemler ve uyanma deliryumu, bu başlangıç
dozu programıyla azaltılabilir.
Not: Ketaminin 100 mg/ml konsantrasyonu uygun şekilde seyreltilmeden
intravenöz olarak enjekte edilmemelidir. İlacın
eşit hacimde steril
enjeksiyonluk su, normal tuz ya da %5 dekstoz içeren suyla seyreltilmesi
tavsiye edilir.
Uygulama hızı: Ketaminin yavaş (60 saniyeyi geçecek şekilde) uygulanması
tavsiye edilir. Daha hızlı uygulama solunum depresyonu ve artan baskılayıcı
cevapla sonuçlanabilir.
Intramusküler yol: İntramusküler ketamin uygulamasında başlangıç dozu 6.5-
13 mg/kg aralığında değişebilir. 10 mg/kg’lık doz genellikle 12 ile 25 dakika
cerrahi anestezi oluşturur.
Anestezinin devamı:
İdame dozu hastanın anestezik ihtiyacına ve eğer varsa kullanılan ek
anestezik ajana bağlı olarak ayarlanmalıdır.
Anestezinin sürekliliğini sağlamak için başlangıç dozunun yarısı ya da bütünü
gerektikçe tekrarlanabilir. Anestezi sırasında, istemsiz ve tonik-klonik
ekstremite hareketlerinin oluşabileceği unutulmamalıdır. Bu hareketler
anestezik ek dozlara ihtiyacın göstergesi değildir. Farkedilmelidir ki,
uygulanan total ketamin dozunun arttırılması, uyanmanın tamamlanma
sürecini uzatacaktır. Intravenöz diazepam ile desteklenen ketamin ile anestezi
başlangıcı yapılan yetişkin hastalarda, gerektiğinde 2-5 mg intravenöz
diazepam ile desteklenen, yavaş mikrodrip infüzyon tekniği ile verilen 0.1-0.5
mg/dak. dozda ketamin ile idame ettirilebilir. Çoğu durumda 20 mg ya da
altında total intravenöz diazepam anestezinin başlatılması ve idamesinde
destek olarak yeterli olacaktır. Operasyonun tipine, operasyonun süresine,
hastanın fiziksel durumuna ve diğer faktörlere bağlı olarak daha fazla
diazepama ihtiyaç duyulabilir. Uyanma dönemindeki psikolojik belirtilerin
insidansı, özellikle rüya benzeri gözlemler ve uyanma deliryumu bu idame
doz programıyla azaltılabilir.
Seyreltme: Her ml’de 1 mg ketamine içeren seyreltilmiş solüsyon hazırlamak
için, aseptik şartlarda 10ml (50 mg/ml flakon) ketamine 500 ml, %5’lik
enjeksiyonluk dekstroz ya da (% 0.9) sodyum klorür çözeltisine transfer edilir
ve iyice karıştırılır. Elde edilen solüsyon ml’de 1 mg ketamin içerir. Ketamin
için uygun seyreltme yöntemi seçilirken hastanın sıvı ihtiyacı ve anestezinin
süresi düşünülmelidir.
Eğer sıvı kısıtlaması gerekiyorsa, ketamin konsantrasyonun 2 mg/ml olması
sağlanacak şekilde, yukarıda tarif edildiği gibi ketamin 250 ml infüzyona ilave
edilebilir.
Tamamlayıcı İlaçlar:
Ketamin, yeterli solunum değişimi sağlandığında sıklıkla kullanılan genel ve
lokal anestezik ilaçlarla klinik olarak geçimlidir. Diazepamla desteklenerek
ketamin dozunun azaltıldığı doz rejimi, dengeli anestezi oluşturmak için azot
protoksit ve oksijen gibi diğer ajanlarla birlikte kullanılabilir.

DOZ AŞIMI
Ketaminin yüksek dozda ya da hızla uygulanması sonucu solunum
depresyonu oluşabilir, bu gibi durumlarda destekleyici ventilasyon
kullanılmalıdır. Solunumun mekanik olarak desteklenmesi analeptiklerin
uygulanmasına tercih edilir.

SAKLAMA KOŞULLARI
15-30o C ‘da ışıktan korunarak saklanmalıdır.
Ketaminin %5 dekstroz veya %0.9 sodyum klorürdeki 1 mg/ml’lik solüsyonu
24 saat stabildir.
Doktora danışmadan kullanılmamalıdır.
Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI
1 mL’de 50 mg ketamin baza eşdeğer miktarda ketamin hidroklorür bulunan
10 mL’lik flakonlarda.
Ruhsat sahibi:
Parke-Davis lisansı ile
Pfizer İlaçları Ltd.Şti
34347 Ortaköy-İstanbul
Üretici:
Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri San. ve Tic.A.Ş.
Küçükkarıştıran 39780, Lüleburgaz
Ruhsat tarihi: 17.02.1997
Ruhsat no: 181/81
Reçete ile satılır.
® Tescil edilmiş marka.

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlaç Eşdeğerleri (ketamin hcl etkin maddesini içeren ilaçlar)


İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.