K ile başlayan ilaçlar » Er-Kim » KASKADIL 250 IU FLAKON

KASKADIL 250 IU FLAKON

 • İlaç Firması :
  ER-KIM
 • Barkod :
  8699538983569
 • Fiyatı :
  721.59TL

  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  B02BD01
 • Etkin madde :
  koagülasyon faktör 2,7,9,10
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.

 • ATC SINIFLAMASI - B - KAN VE KAN YAPICI ORGANLAR
  B02 ANTİHEMORAJİKLER
  B02B VITAMİN K VE DİĞER HEMOSTATİKLER
  B02BD Kan koagülasyon faktörleri
  B02BD01 koagülasyon faktör 2,7,9,10

koagülasyon faktör 2,7,9,10 etkin maddesi hakkında kısa bilgi

K vitaminine bağlı faktörlerin ağır düzeyde eksikliği ve oral antikoagülanların doz aşımında.

Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık, tromboz riski, DİC.

Etkileşim; kumarin türevleri
Yan etki; allerjik ve anaflaktik reaksiyonlar...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Kısıtlamalar

SGK SUT EK-4/F Ayakta tedavide sağlık kurulu/uzman hekim raporu ile verilebilecek ilaç.

4.2.27 - Faktör ve diğer kan ürünlerinin reçete edilme ilkeleri

4.2.27.A - Faktörler

(1) Hastanın tanısı, faktör düzeyi, varsa inhibitör düzeyini belirten hematoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak, hematoloji uzman hekiminin olmadığı hastanelerde ise üç iç hastalıkları ya da üç çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimi tarafından düzenlenecek 1 yıl süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak, hematoloji veya iç hastalıkları veya çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimi tarafından reçetelenir. Sağlık Bakanlığı mevzuatı kapsamında hastaya özel hemofili takip karnesine de yazılır.
a) Faktör düzeyi % l veya altında ve/veya ayda üçten fazla kanaması olan proflaksi hastalarında haftalık faktör kullanım miktarı 4500 üniteyi geçemez. Haftalık faktör kullanımının 4500 üniteyi geçmesi gerektiği durumlarda, bu duruma sebep olan gerekçelerin belirtileceği 6 ay süreli yeni rapor düzenlenir.
b) Hemofili hastalarında; akut kanama yaşanması ya da cerrahi girişim gerekmesi halinde, bu amaçla yapılacak ilaç temini için, bu durumun belirtileceği 3 gün süreli yeni bir hematoloji uzman hekim raporu düzenlenir.

(2) Acil müracaatlarda, hastanın tam teşekküllü sağlık kurumlarına başvurması halinde hemofili takip karnesinin mevcut olmaması veya bu belge mevcut olmasına rağmen ilaçta doz arttırılmasını gerektirecek yeni bir endikasyonun gelişmesi halinde ilk mesai gününde raporun çıkarılması, reçete veya tabela üzerinde bu durumun hekimin el yazısı ile belirtilmesi koşuluyla hastanın tedavisi sağlanacaktır. Acil durumlarda hastaya en fazla bir günlük dozda ilaç reçete edilerek hematoloji uzman hekiminin bulunduğu hastaneye sevk edilecektir.

(3) Faktör VIIa, hastanın tanısını, faktör düzeyini ve varsa inhibitör düzeyini (glanzmanntrombastenisinde bu iki düzey de aranmaz) gösterir hematoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak; prospektüs onaylı endikasyonlarında hafif-orta şiddetteki kanamalarda 4 doza kadar, merkezi sinir sistemi kanamalarında veya hayatı tehdit eden (hemodinamiği bozan) şiddetli kanamalarda veya cerrahi operasyonlarda 12 doza kadar hematoloji uzman hekimlerince, bu hekimlerin bulunmadığı hastanelerde bu durumun belirtilmesi koşuluyla iç hastalıkları ve/veya çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimleri tarafından reçete edilir. Kullanılan ünitenin kaç dozluk olduğu hekim tarafından reçete/tabela üzerinde belirtilir.

(4) Kombine koagülasyon faktörü/protrombinkompleksi konsantreleri;
a)Konjenital ve kazanılmış (edinsel) koagülasyon bozukluğu olan hastalarda; hafif-orta şiddetteki kanamalarda, merkezi sinir sistemi kanamalarında, hayatı tehdit eden (hemodinamiği bozan) şiddetli kanamalarda veya cerrahi operasyonlarda, bu durumun ve hastanın tanısı ile faktör düzeyini de gösterir hematoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak hematoloji uzman hekimlerince, bu hekimlerin bulunmadığı hastanelerde bu durumun belirtilmesi koşuluyla iç hastalıkları ve/veya çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimleri tarafından bir günlük dozda reçete edilir.Kullanılan ünitenin bir günlük doz olduğu hekim tarafından reçete/tabela üzerinde belirtilir.
b)Acil müracaatlarda;
1-Kumarin türevlerinin uygulanmasından kaynaklanan, aktif kanaması olan hastalarda INR ve PT değerleri aranmaksızın kanama yeri belirtilmek koşulu ile uzman hekimlerce hastaya en fazla bir günlük dozda ilaç reçete edilerek hematoloji uzman hekiminin bulunduğu hastaneye sevk edilecektir.Kullanılan ünitenin bir günlük doz olduğu hekim tarafından reçete/tabela üzerinde belirtilir.
2-Kazanılmış (edinsel) koagülasyon bozukluklarında (K vitamini yetersizliği, karaciğer yetmezliği gibi) oluşan kanamalarda ilgili kanama yeri belirtilmek koşulu ile uzman hekimlerce hastaya en fazla bir günlük dozda ilaç reçete edilerek hematoloji uzman hekiminin bulunduğu hastaneye sevk edilecektir. Kullanılan ünitenin bir günlük doz olduğu hekim tarafından reçete/tabela üzerinde belirtilir.

(5)Aktifleşmiş protrombin kompleksi konsantresi (aPCC);
a) Hafif orta şiddetteki kanamalarda, merkezi sinir sistemi kanamalarında, hayatı tehdit eden (hemodinamiği bozan) şiddetli kanamalarda veya cerrahi operasyonlarda, bu durumu ve hastanın tanısı ile faktör ve inhibitör düzeyini belirten hematoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak hematoloji uzman hekimlerince, bu hekimlerin bulunmadığı hastanelerde bu durumun belirtilmesi koşuluyla iç hastalıkları ve/veya çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimleri tarafından en fazla bir günlük dozda reçete edilebilir. Kullanılan ünitenin bir günlük doz olduğu hekim tarafından reçete/tabela üzerinde belirtilir.
b) Proflaksi tedavisinde; Faktör VIII inhibitör titresi<5 BU (Bethesda Ünitesi) oluncaya kadar haftalık faktör kullanım miktarı 4500 üniteyi geçmemek kaydıyla hematoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak hematoloji uzman hekimlerince, bu hekimlerin bulunmadığı hastanelerde bu durumun belirtilmesi koşuluyla iç hastalıkları ve/veya çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimleri tarafından reçete edilebilir. Faktör inhibitör titresi 5 BU’nun altında ise proflaksi tedavisi sonlandırılır. Düşük titreli yüksek yanıtlı hastalarda, bu durumun belirtildiği yeni bir rapor düzenlenerek 5BU’nun altında da proflaksi tedavisine devam edilebilir. Haftalık faktör kullanımının 4500 üniteyi geçmesi gerektiği durumlarda, bu duruma sebep olan gerekçelerin belirtileceği 6 ay süreli yeni rapor düzenlenir.

4.2.27.B - Anti Rh kullanım ilkeleri
(1) Doğum sonu, düşük veya küretaj sonrası ve antenatal kullanımda uzman hekimlerce reçete edilir.
(2) Düşük doz anti Rh (600IU) preperatları; yalnızca düşük, küretaj ve gebeliğin 28 inci haftasında kullanılmak üzere uzman hekimlerce reçete edilir.
(3) Idiopatik (immün) trombositopenide (ITP/Primer İmmun Trombositopeni); intravenöz formu Rh pozitif ve splenektomisiz hastalarda hematoloji uzman hekimince düzenlenen doz ve kullanım süresi belirtilen uzman hekim raporuna dayanılarak bu hekimlerce reçete edilebilir.

4.2.27.C - Antitrombin III kullanım ilkeleri
(1) İlacın günlük kullanım dozu ve süresini belirten hematoloji uzman hekimince düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak en fazla 3 günlük dozda reçete edilebilir.
(2) Yeniden kullanımı gerektiğinde bir önce verilen ilacın kullanıldığının yeni düzenlenecek raporda belirtilmesi ve bu raporda günlük kullanım dozu ve süresinin kayıtlı olması gereklidir.

4.2.27.Ç - Human albumin kullanım ilkeleri
(1) Human albümin preparatları, yalnızca yatarak tedavi gören hastalara, albümin düzeyi 2.5g/dl ve altında ise uzman hekimlerce reçete edilebilir. Laboratuvar sonuçları ve kullanılan miktar epikrizde belirtilir.
(2) Yatarak tedavilerde Kurumla sözleşmeli resmi sağlık kurumunca temin edilememesi durumunda, günlük doz ve tedavi protokolünü ve kan albümin düzeyinin 2.5g/dl ve altında olduğunu gösterir uzman hekim raporuna dayanılarak en fazla 3 günlük dozda “Eczanemizde Yoktur, Yatan/ Günübirlik Hasta” ibaresi ve başhekimlik onayı ile reçete düzenlenmesi kaydıyla karşılanır ve ödenen tutar ilgili sağlık kurumunun alacağından Tebliğin 4.1.2 numaralı maddesi kapsamında mahsup edilir.
(3) Plazmaferezde veya karaciğer nakli yapılmış hastalarda kan albümin düzeyi şartı aranmaz.

4.2.27.D - Eltrombopag kullanım ilkeleri
(1) Splenektomi kontrendikasyonu olan ve kortikosteroid ve en az bir immunsupresif tedavi almış olup, yanıtsız olan veya splenektomi sonrası nüks eden olgularda; trombosit sayısı 30.000’in altında olan kanamalı hastalarda tedaviye başlanır. Hematoloji uzman hekimi tarafından düzenlenen 6 ay süreli uzman hekim raporuna dayanılarak bu uzman hekimlerce reçete edilir. Raporda kullanılacak ilaç/ilaçların kullanım dozu, uygulama planı ve süresi yer alır. Yenilenen her raporda hastanın bir önceki raporunda yer alan trombosit değerleri de belirtilir.
(2) Günlük tedavi dozu 50 mg’dır. 2 haftalık tedaviye rağmen trombosit sayısının 50.000’in altında olması durumunda doz 75 mg’a çıkarılabilir. Trombosit sayısının 200.000’i aşması durumunda günlük tedavi dozu 25 mg’a düşürülür. Her doz değişikliğinde trombosit sayısı raporun açıklama bölümünde belirtilir.
(3) Trombosit sayısının 400.000’in üzerine çıkması veya günlük 75 mg’lık tedavi dozuna rağmen 4 haftalık tedavi sonrası trombosit sayısının 30.000’in altında kalması durumunda tedavi sonlandırılır.
(4) Trombosit sayısı 400.000’i aştığı için tedavisi kesilen vakalarda trombosit sayısı 150.000’in altına düştüğünde 25 mg’lık günlük doz ile tedaviye yeniden başlanır. Bu grup hastaların sağlık raporlarında ayrıca tedaviye başlangıç kriterleri ve başlangıç tarihi belirtilir.
(5) Sağlık raporlarında hastanın TÜFAM'a kaydının yapıldığının belirtilmesi gerekmektedir.

Prospektüs

KASKADIL
250 IU/10 ml ve 500 IU/20ml
IV kullanım için liyofilize toz ve çözücü solüsyon
İnsan Protrombin Kompleks Konsantresi
FORMÜL
10 ml 20 ml
Liyofilize toz içeren bir flakonda :
Aktif Bileşen
Antihemofilik Faktör B (Faktör IX) 250 IU 500 IU
Protrombin (Faktör II) 370 IU 740 IU
Prokonvertin (Faktör VII) 250 IU 500 IU
Stuart Faktör (Faktör X) 400 IU 800 IU
Eksipiyanlar
Sodyum heparin < 50 IU < 100 IU
Çözücü solüsyonu içeren bir flakonda :
Enjeksiyonluk su 10 ml 20 ml
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Farmakodinamik özellikler
Farmakoterapötik grup: Kan ve hemapoetik organlar
Koagülasyon faktörleri II, VII, IX ve X. ATC kodu: B02 BD01
Faktör II, VII, IX ve X, vitamin K’ya bağlı faktörlerdir ve karaciğerde protrombin
koagülasyon kompleksinin bir parçası olarak sentez edilirler.
Faktör VIIa/ doku faktör kompleksi faktör X’u ve bazı koşullarda faktör IX’u aktive
eder.
Aktive faktör X, faktör II (protrombin)’yi trombine dönüştürür. Daha sonra trombin,
fibrinojeni, pıhtı oluşmasına yol açan fibrine dönüştürür.
Farmakokinetik Özellikler
Plazma piki, enjeksiyondan 10 dakika sonra elde edilir. Yayınlanan veriler, protrombin
kompleksinin uygulanmasından sonra faktör II, IX ve X’un yarı ömrünün yaklaşık 30
saat ve faktör VII’nin yarı ömrünün 4-6 saat olduğunu göstermektedir.
Bu değerler, faktör X eksikliği olan sınırlı sayıdaki hasta üzerinde faktör II ve faktör X
için KASKADIL® için doğrulanmıştır. Faktör II eksikliği olan hastalarda veri, bu
bozukluğun nadir görülmesine bağlı olarak, mevcut değildir.
Klinik öncesi emniyet verileri
KASKADIL’in bileşimindeki koagülasyon faktörleri insan plazmasının normal
bileşenleridir ve endojen faktör II, VII, IX ve X gibi hareket ederler. Hayvanlarda
tekrarlanan doz toksisite testleri ya da üreme üzerinde çalışma yapılmamıştır. Preklinik
güvenlik verileri KASKADIL’in herhangi bir mutajenik potansiyele sahip olmadığını
göstermektedir.
ENDİKASYONLARI
• Antivitamin K doz aşımı durumunda Vitamin K’ya bağlı faktörlerin ağır düzeyde
eksikliğindeki kanama komplikasyonlarının önlenmesinde ve tedavisinde kullanılır.
Faktör VII ve IX eksikliklerinde, faktör VII ya da IX’un özel konsantrelerinin
kullanılması gerekir.
• Yapısal faktör II veya faktör X eksikliğine bağlı kanama olaylarının önlenmesi ve
tedavisinde kullanılır.
• KASKADIL, yenidoğanın kanama hastalığında kullanılmaz (K vitamini eksikliği).
KONTRENDİKASYONLARI
Preparatın bileşiminde yer alan maddelere alerjisi olduğu bilinen kişilerde, özellikle
heparine immuno-alerjik trombopeni geçmişi olan hastalarda kontrendikedir.
UYARILAR / ÖNLEMLER
• Alerjik ya da anafilaktik reaksiyonlar oluşursa, uygulamaya derhal son verilmelidir.
Eğer şok gelişirse semptomatik tedavi başlatılmalıdır.
• Yaygın damariçi koagülasyon (DIC), trombo-embolik komplikasyonlar ve miyokard
enfarktüs riskinin, insan protrombin kompleks tedavisi ile bağlantılı olarak artığı
rapor edilmiştir.
Karaciğer ya da koroner yetmezliği, miyokard enfarktüsü ya da yaygın damariçi
koagülasyon geçmişi olan hastalarda sıkı laboratuvar kontrolleri yapılmalıdır.
Bu durumların her birinde yarar/risk oranı değerlendirilmelidir.
• Vitamin K’ya bağlı faktörlerin ağır eksikliğinde, tedavi sırasında hematolog
tarafından kontrol ve izleme yapılmalıdır.
• Faktör II ya da faktör X eksikliğinin uzun süreli tedavisi hemostaz konusunda
uzman bir hekim tarafından izlenmelidir.
• İnsan kanı ya da plazmasından elde edilen bir ilaç olması nedeniyle, enfeksiyöz
etkenlerin geçiş riski tam olarak göz ardı edilemez. Bu aynı zamanda yapısı
bilinmeyen hastalık etkenleri için de geçerlidir.
Ancak, bu risk aşağıdaki yöntemler uygulanarak en aza indirilmiştir:
• Donör seçimi, her bağışta tıbbi mülakatla ve tarama testleriyle yapılmaktadır.
Özellikle 3 ana patojen HIV, HCV, HBV virüsleri için sıkı kontroller
yapılmaktadır.
• Plazma havuzlarında hepatit C virusu genom materyali araştırılmaktadır.
• Viral eliminasyon ve/veya inaktivasyon basamaklarının da dahil olduğu
ekstraksiyon/pürifikasyon işlemleri, model virüsler kullanılarak HIV, HCV ve
HBV için valide edilmiştir. Viral eliminasyon ve/veya inaktivasyonun etkinliği
parvovirus B19 gibi bazı dirençli virüslere karşı sınırlı kalmaktadır.
• KASKADIL kullananlara uygun aşı yapılması (hepatit A, hepatit B) önerilir.
10 ml KASKADIL flakonunda 39 mg sodyum ve 20 ml flakonda 78 mg sodyum
bulunmaktadır. Bu “tuzsuz rejim” önerilen durumlarda göz önüne alınmalıdır.
Gebelik ve laktasyon
Gebelikte ve laktasyonda KASKADIL’in güvenilirliği kontrollü klinik çalışmalarla
ortaya konulmamıştır. Gebelikte artan tromboemboli riski göz önüne alınırsa, mutlak
gerekmedikçe, gebe kadınlarda ve doğum sonrası dönemde KASKADIL
kullanılmamalıdır.
YAN ETKİLER/ ADVERS ETKİLER
Tekrarlanan dozlarda veya 40 IU/kg’dan fazla dozlarda, consumption koagülopati riski
veya trombo-embolik hastalık riski göz önünde bulundurulmalıdır.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE DOKTORUNUZA
DANIŞINIZ.
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER
KASKADIL’in diğer ilaçlarla etkileşimi bildirilmemiştir.
MAKİNA VE ARAÇ KULLANIMI ÜZERİNE ETKİSİ
KASKADIL’in makina ve araç kullanımı üzerine etkisi yoktur.
GEÇİMSİZLİKLERİ
KASKADIL başka hiç bir ilaçla karıştırılmamalıdır.
Sadece onaylanmış enjeksiyon/ infüzyon seti kullanılabilir, çünkü bazı infüzyon
ekipmanlarının iç yüzeyinde insan plazması kökenli pıhtılaşma faktörlerinin
absorbsiyonu tedavinin başarısız olmasına yol açabilir.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Dozaj
Yerine koyma tedavisinin süresi ve dozu, eksikliğin düzeyine, kanama yerine,
endikasyona (korunma veya tedavi), klinik semptomlara ve laboratuvar sonuçlarına
bağlıdır.
Antivitamin K’ya bağlı olarak ortaya çıkan, K vitaminine bağımlı faktörlerin
eksikliği:
• %25 – 40 arasında protrombin düzeyi ya da 2 – 3,5 arasında INR düzeyi ile etkili
bir antikoagülan tedavi sırasında ortaya çıkan kanama ya da kanama riski: Faktör
IX miktarı 10-20 IU/kg olacak şekilde KASKADIL uygulanır.
• Oral antikoagülan doz aşımı durumunda kanama ya da kanama riski: Faktör IX
miktarı 20-30 IU/kg olacak şekilde KASKADIL uygulanır.
Eşzamanlı olarak verilen K vitamininin 4 – 6 saat içinde K vitaminine bağımlı faktörler
üzerine etkisini göstermesini beklerken, genellikle bir doz yeterli olacaktır.
Dozun tekrarlanması gerekirse, her koagülasyon faktörünün yarılanma ömrü ve artırma
oranına göre ayarlama yapılmalıdır.
Yapısal faktör II ya da X eksikliği:
1 IU/kg faktör II, plazma faktör II düzeyini yaklaşık %2 yükseltir. Uygulanması gereken
toplam faktör II miktarı aşağıdaki formüle göre hesaplanır:
Gerekli IU sayısı = vücut ağırlığı (kg) x faktör II düzeyinde (normale
göre %) istenen artış x 0.5
1 IU/kg faktör X, plazma faktör X düzeyini yaklaşık %1,7 yükseltir. Uygulanması
gereken toplam F X miktarı aşağıdaki formüle göre hesaplanır:
Gerekli IU sayısı = vücut ağırlığı (kg) x faktör X düzeyinde (normale
göre %) istenen artış x 0,6
Faktör II ve/veya X eksiklik düzeyine göre verilmesi gereken doz değişebilmekle
birlikte, genel doz 24 saatte 20 – 40 IU/kg’dır.
Enjeksiyonların sıklığı önlenecek ya da tedavi edilecek kanama sorununa göre değişir.
Çoğu vakada, günde tek enjeksiyon gerekir. Perfüzyon bittikten bir saat sonra,
yarılanma ömürleri farklı olan 4 koagülasyon faktörünün de plazma düzeyleri düzenli
olarak kontrol edilmelidir.
Uygulama Şekli
KASKADIL dondurularak kurutulmuş bir preparattır ve kullanılmadan hemen önce
kutusundaki solüsyonla hazırlanmalıdır.
KASKADIL yalnız damar içine verilmelidir. Hazırlanan ilaç bir seferde ve
hazırlandıktan hemen sonra, akış hızı 4 ml/dk’yı aşmayacak şekilde kullanılmalıdır.
HAZIRLANMASI
• Asepsi kurallarına uyunuz.
• Çözücü ve toz flakonunun koruyucu kapaklarını
çıkartınız.
• Kauçuk tıpaların yüzeyini alkollü bir pamukla silerek
dezenfekte ediniz.
• Transfer sisteminin silindir şeklindeki koruyucu başlığını
çıkartıp, çözücü flakonunun tıpasından içeri döndürerek
batırınız.
• Transfer sisteminin diğer ucundaki koruyucu kapağı da
çıkartınız.
• İki flakonu da yatay konuma getiriniz ve iğnenin serbest
ucunu toz flakonunun kapağının ortasına hızla batırınız.
Çözücü flakonunun içindeki iğnenin sürekli çözücü içinde
kalmasına dikkat ediniz.
• Transfer iğnesi takılı durumda iken, her iki flakonu da
dikey konuma getiriniz. Çözücü toza gidecek şekilde,
çözücü flakonu toz flakonunun üstünde olmalıdır.
• Transfer sırasında çözücü toz yüzeyinin her yanına
püskürtülmelidir. Çözücünün tamamının gitmiş
olduğundan emin olun.
• Boş flakonu ve transfer sistemini çıkartınız.
• Toz tamamen çözünene kadar ve köpürtmeden flakonu
hafifçe döndürerek sallayınız.
Solüsyonun bu şekilde hazırlanması kolaydır ve 10 dakikadan daha kısa zaman alır.
Elde edilen çözelti renksiz ya da biraz opaktır. Bulanık ya da çökeltili solüsyonlar
enjekte edilmemelidir.
UYGULANMASI
• Paketin içinde bulunan filtreli iğne yardımıyla, steril bir enjektöre ilacı çekiniz.
• Filtreli iğneyi enjektörden çıkarıp, yerine intravenöz ya da epikraniyal iğne takınız.
• Enjektörün havasını boşaltıp, deriyi dezenfekte ettikten sonra vene giriniz.
• Hazırladıktan hemen sonra, bir kerede ve dakikada 4 mililitreyi geçmeyecek
şekilde yavaş intravenöz enjeksiyon yapınız.
Enjeksiyondan arta kalan ilaç olursa, uygun şekilde atılmalıdır.
DOZ AŞIMI
Doz aşımı, DIC ve trombo-embolizm riski ile ilişkilidir ve klinik ve biyolojik kontroller
ile yakından izlenmelidir.
İnsan protrombin kompleks konsantresinin yüksek dozlarının kullanımı, miyokard
enfarktüs, DIC, tromboz veya pulmoner emboli riski ile ilişkilidir.
SAKLAMA KOŞULLARI
Çocukların ulaşabileceği yerlerde bırakılmamalıdır.
25°C’nin altında saklanmalıdır. Işıktan korunmalıdır. Dondurulmamalıdır.
Enjeksiyondan arta kalan ilaç olursa, uygun şekilde atılmalıdır.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI
Cam flakonlardan birinde liyofilize preparat (250 IU veya 500 IU), diğer cam flakonda
10 ml veya 20ml çözücü, ayrıca filtreli iğne ve transfer sistemi içerir.
RUHSAT SAHİBİ
Er-Kim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Gaziumurpaşa Sok. Bimar Plaza No:38 D.4
Balmumcu 34347, Beşiktaş – İstanbul
Tel: (0212) 275 39 68 – 69 Faks: (0212) 211 29 77
LİSANSÖR FİRMA VE ÜRETİM YERİ
LFB – LABORATOIRE FRANÇAIS DU FRACTIONNEMENT ET DES
BIOTECHNOLOGIES
3, avenue des Tropiques – BP 305
91958 LES ULIS Cedex, FRANSA
ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAĞI YERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.
DOKTORUNUZA DANIŞMADAN KULLANMAYINIZ.
REÇETE İLE SATILIR.

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlaç Eşdeğerleri (koagülasyon faktör 2,7,9,10 etkin maddesini içeren ilaçlar)


İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.