I ile başlayan ilaçlar » Bausch&lomb » INDOBIOTIC GÖZ DAMLASI 5 MG

INDOBIOTIC GÖZ DAMLASI 5 MG

 • İlaç Firması :
  BAUSCH&LOMB
 • Barkod :
  3400935113276
 • Fiyatı :
  9.03TL

  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  S01CC
 • Etkin madde :
  indometazin + gentamisin sülfat
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.

 • ATC SINIFLAMASI - S - DUYU ORGANLARI
  S01 OFTALMOLOJİK İLAÇLAR
  S01A ANTİENFEKTİFLER
  S01AA Antibiyotikler
  S01AA20 indometazin + gentamisin sülfat

indometazin + gentamisin sülfat etkin maddesi hakkında kısa bilgi

antienflamatuar indometazin ile protein sentezi inhibitörü aminoglikozid grubu antibiyotik gentamisin kombinasyonu.
Günde 4 kez 1 damla.

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Prospektüs

FORMÜLÜ
5 ml damla etken madde olarak; 5.0 mg İndometasin , 15 000 IU Gentamisin Sülfat,yardımcı
maddeler olarak 0.5 mg Tiyomersal, 6.0 mg Arjinin, 500.0 mg Hidroksipropil-β-siklodekstrin, yeter
miktarda Konsantre Hidroklorik Asit, 5.0 ml’ye yeter miktarda saf su içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Farmakodinamik Özellikler
Indobiotic; topikal olarak uygulanan non-steroid antiinflamatuvar (NSAİ) ajan indometasin ve
antiinfeksiyöz ajan gentamisinin bir kombinasyonudur.
İndometasin, indol grubu bir NSAİ’dır ve prostaglandin sentaz enzimini inhibe eder.
Gentamisin, aminoglikozid grubu bir antibiyotiktir. Gentamisine karşı gelişen direnç insidansı,
coğrafi bölge ve zamana bağlı olarak değişebilir. Aşağıdaki bakterilerin duyarlı oldukları kabul edilir
Gram-pozitif aeroblar Cornybacterium, Listeria monocytogenes, Staphylococcus meti-S,
Staphylococcus meti-R.
Gram-negatif aeroblar Acinetobacter (başlıca Acinetobacter baumannii), Branhamella catarrhalis,
Campylobacter, Citrobacter freundii, Citrobacter koseri, Enterobacter aerogenes, Enterobacter
cloace, Escherichia coli, Francisella, Haemophilus influenzae, Klebsiella, Morganella morganii,
Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella, Serratia, Shigella,
Yersinia.
Orta derecede duyarlı mikroorganizmalar
Gram-negatif aeroblar
Pasteurella.
Dirençli olarak kabul edilebilen mikroorganizmalar
Gram-pozitif aeroblar
Enterokoklar, Nocardia asteroides, streptococcus.
Gram-negatif aeroblar
Alcaligenes dentrificans, Burkholderia, Flavobacterium sp., Providencia stuartii, Stenotrophomonas
maltophilia.
Anaeroblar
Zorunlu anaeroblar.
Diğer
Chlamydia, Mycoplasma’lar, Rickettsia.
Farmakokinetik Özellikler
Topikal olarak uygulandığında, indometasin korneaya penetre olmaktadır. Sağlıklı göze, tek başına
uygulanan gentamisinin intraoküler penetrasyonu düşüktür. Gözde irritasyon ya da harabiyet
varsa, intraoküler penetrasyonu artmaktadır.

ENDİKASYONLAR
Gentamisine duyarlı mikroorganizmalara karşı antibakteriyel olarak, antiinflamatuvar olarak ve
katarakt cerrahisini takiben kullanılır.

KONTRENDİKASYONLAR
Indobiotic, aşağıdaki durumlarda kontrendikedir
Bileşiminde bulunan maddelerden herhangi birine ve aminoglikozid antibiyotiklere karşıönceden bilinen aşırı duyarlılık durumları,
Gebeliğin 6.ayından itibaren,
İndometasine veya diğer NSAİ’lar, aspirin gibi benzer etkili maddelere karşı belgelenmiş alerji durumları,
Aspirin veya diğer NSAİ’larla ilişkili önceden geçirilmiş astım krizi,
Sistemik yoldan verilen NSAİ’larla karşılaştırıldığında, oküler uygulamayı takiben düşük riskli olsa da, aktif peptik ülser,
Ağır hepatosellüler yetmezlik,
Ağır böbrek yetmezliği

UYARILAR VE ÖNLEMLER
Özellikle kanama eğilimi olduğu bilinenlerde ya da kanama zamanını uzatan ilaçları kullananlarda,
NSAİ’lar cerrahi sırasında oküler dokularda kanamayı artırabilir. NSAİ’lar sekonder infeksiyonlara
hazırlayıcı
olabilir. Bu göz damlaları, korneal iyileşmeyi geciktirebilir.
Çocuklara spesifik çalışmalar yürütülmemiştir.
Göz damlası, gözün içine veya etrafına injeksiyon için kullanılmamalıdır. Aşırı duyarlılık
reaksiyonları ortaya çıkarsa, tedavi kesilmelidir. Tedavi sırasında kontakt lensler kullanılmamalıdır.
Aynı zamanda başka bir göz damlası ile tedavi gerekiyorsa, göz damlaları en az 15 dakika ara ile
damlatılmalıdır.
Gebelik ve Laktasyonda Kullanımı
Gebelik risk kategorisi C. Üçüncü trimestrde kategori D.
Bugüne kadar hayvanlarda ya da hamile kadınlarda kontrollü çalışmalar yapılmamıştır. Bu ürün
sadece, ilacın anne için potansiyel yararı, fetal riski aştığı zaman kullanılabilir. Indobiotic kullanımı
sırasında da, daima risk/yarar oranı dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir ve aminoglikozidlerin
genel yoldan kullanılmalarını takiben, işitme sistemine ait lezyonların ortaya çıkabileceği göz
önünde bulundurulmalıdır.
Botal kanalın erken kapanma riski ve uterus kontraksiyonlarının olası inhibisyonu nedeniyle,
Indobiotic gebeliğin 3.trimestrinde kullanılmamalıdır.
İndometasin anne sütüne geçtiğinden, Indobiotic tedavisi sırasında emzirmenin kesilmesi önerilir.
Gentamisinin anne sütüne geçip geçmediği, ihmal edilebilir.
Araç ve makine kullanmaya etkisi Göz damlası damlatıldıktan sonra gözünde rahatsızlık veya
görme bulanıklığı olan hastalar, araç ve makine kullanmaktan kaçınmalıdır.

YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER
Bileşimindeki cıvalı maddeye bağlı olarak (tiyomersal), noktalı keratit, atipik bant keratit, lensde
renklenme, aşırı duyarlık reaksiyonları, olası temas dermatiti görülebilir. Akıntı ile birlikte olan ya
da olmayan konjunktival hiperemi, geçici yanma hissi veya kaşıntı ve/veya bulanık görme
gelişebilir.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER
Oküler uygulamadan sonra indometasinin çok az bir miktarı sistemik dolaşıma geçse de, ilaç
etkileşimleri yine de olasıdır. Dolayısıyla, sistemik yoldan verilen NSAİ’larla gözlenen etkileşmelerin
göz önünde bulundurulması önerilir
Önerilmeyen kombinasyonlar
Diğer NSAİ’lar (yüksek doz salisilatlar dahil olmak üzere) Gastrointestinal kanal ülserlerine

ve kanamaya neden olma riskini artırır.
Pıhtılaşmayı önleyen oral ilaçlar Trombosit fonksiyonunun NSAİ tarafından inhibe edilmesi

ve gastro-duodenal mukozaya zarar verilmesiyle kanama riski artabilir.
Heparinler (parenteral yol) Trombosit fonksiyonunun NSAİ tarafından inhibe edilmesi ve

gastro-duodenal mukozaya zarar verilmesiyle kanama riski artabilir.
Lityum Lityumun böbreklerden atılmasının azalmasına bağlı olarak kan seviyeleri toksik

düzeylere çıkabilir.
Metotreksat (15 mg/hafta veya daha yüksek dozda) Metotraksatın renal klirensi

antienflamatuvar ilaçlarla düşürüldükçe, hematolojik toksisitesi artar.
Tiklopidin Anti-trombosit aktiviteler arasındaki sinerji nedeniyle kanama riskini artırır.

Diflunisal İndometasinin plazma seviyelerinde artış ile ölümcül gastrointestinal kanama

olabilir.
Önlem gerektiren kombinasyonlar
Diüretikler, angiotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörleri, angiotensin II inhibitörleri

Dehidrate hastalarda, akut böbrek yetmezliği riski vardır. Ayrıca ADE inhibitörlerinin ve
anjiotensin II inhibitörlerinin antihipertansif etkileri azalır. Hastaya su verilir ve tedaviye
başlarken böbrek fonksiyonu izlenmelidir.
Metotreksat (15 mg/hafta’dan daha düşük dozlarda) Metotraksatın renal klirensi

antienflamatuvar ilaçlarla düşürüldükçe, hematolojik toksisitesi artar. Kombinasyondan ilk
birkaç hafta sonra, haftalık hemogram kontrolü yapılmalıdır. Böbrek fonksiyonunda çok
hafif değişiklikler oluşanlarda bile ve yaşlı hastalarda, izleme sıklaştırılır.
Pentoksifilin Kanama riski artar. Klinik takip sıklaştırılır ve kanama zamanı daha sık kontrol

edilir.
Zidovudin Retikülositlere etki ederek kırmızı hücre toksisitesini artırır, bu da NSAİ’a

başladıktan 8 gün sonra ağır anemiye neden olur. NSAİ tedavisine başladıktan 8-15 gün
sonra, kan sayımı ve retikülositler kontrol edilmelidir.
Dikkat gerektiren kombinasyonlar
Beta-blokerler Antihipertansif etki düşebilir.

Siklosporin Özellikle yaşlılarda olmak üzere, nefrotoksik etkiler artabilir.

Rahim içi araç Etki azalması riski olabilir (tartışmalı).

Trombolitikler Kanama riski artabilir.

Desmopresin Anti-diüretik aktivite artabilir.


KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Göze damlatılarak topikal olarak uygulanır.
Erişkinler ve yaşlılardaki dozajı günde 4 kez 1 damladır.
Damlayı damlatmak için, baş yukarı doğru bakarken alt göz kapağı hafifçe aşağı doğru çekilir ve
konjunktiva kesesine bir damla uygulanır.
Tedavi genel olarak 14 gün sürer.
Çocuklara ait özel çalışmalar yürütülmemiştir.
İlk açılıştan sonra 15 gün içinde kullanılmalıdır. Geri kalanı bu süre sonunda atılmalıdır.

DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ
Oküler uygulama ile ilgili olarak bir doz aşımı bildirilmemiştir. Doz aşımı söz konusu olursa,
semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır.
SAKLAMA KOŞULLARI
25°C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI
5 ml’lik kendinden damlalıklı polietilen şişelerde
RUHSAT SAHİBİ
ABDİ İBRAHİM İLAÇ PAZARLAMA A.Ş.
Zincirlikuyu / İstanbul
RUHSAT TARİH VE NO
18.06.2003 114/13
İMAL YERİ
Laboratoire Chauvin SA / FRANSA
Reçeteli Satılır.
Prospektüs Onay Tarihi 20.06.2003

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlaç Eşdeğerleri (indometazin + gentamisin sülfat etkin maddesini içeren ilaçlar)


İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.