DEVAPEN 800 IU 1 FLAKON

 • Pharmaceutical Companie :
  DEVA
 • Barkod :
  8699525270399
 • Price :
  2,20TL
 • ATC:
  J01CE30
 • Generic name :
  penisilin g prokain + penisilin g potasyum
 • atc classification - antiinfectives for systemic use
  J01 ANTIBACTERIALS FOR SYSTEMIC USE
  J01C BETA-LACTAM ANTIBACTERIALS, PENICILLINS
  J01CE Beta-lactamase sensitive penicillins
  J01CE30b penisilin g prokain + penisilin g potasyum

penisilin g prokain + penisilin g potasyum etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Hücre duvarı sentezi inhibitörü penisilin grubu antibiyotik.
Yetişkin: 1x800.000 - 2x800.000 IU.IM. Yenidoğanda kullanılmaz. 8 Kg altında 400.000 IU.IM. 8 Kg üzeri çocuklarda 800.000 IU.IM

Gebelik kategorisi B. Anne sütüne geçer.

Kontrendikasyon; penisilin allerjisi.

Etkileşim; bakteriostatik antibiyotikler (örn:kloramfenikol, eritromisin, sülfonamidler, tetrasiklinler) penisilinin bakterisid etkisini antagonize edebilirler. Probenesid penisilinin renal tübüler sekresyonunu bloke eder. Aspirin, fenilbutazon, sülfonamidler, indometazin, tiazid diüretikler, furosemid ve etakrinik asit penisilin yarılanma süresini uzatırlar.

Yan etkiler; allerjik reaksiyonlar (ürtiker-anaflaksi), The Jarisch-Herxheimer reaksiyonu, serum hastalığı reaksiyonları, kontakt dermatit, psödomembranöz kolit, bulantı, kusma, stomatit, black- hairy tongue, nötropeni, hemolitik anemi, trombositopeni, elektrolit denge bozukluğu, nöropati,nefropati,flebitis, trombuflebitis...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Prospektüs

DEVAPEN® 800 İ.M. Flakon

Formülü:
Her flakonda
Prokain Penisilin G 600.000 I.U.
Potasyum Penisilin G 200.000 I.U.
+ 2 ml enjeksiyonluk su içeren ampul ihtiva eder.

Farmakolojik Özellikleri:
DEVAPEN 800 kanda süratle yüksek bir penisilin seviyesi temin eden ve bu seviyeyi uzun müddet devam ettiren bir müstahzardır.
Terkibindeki Potasyum Penisilin G süratle absorbe edildiği için enjeksiyondan kısa bir zaman sonra kanda yüksek bir penisilin seviyesi temin eder.
Suda güç eriyen ve bu sebepten dolayı absorbsiyonu yavaş olan Prokain Penisilin G ise kanda terapötik penisilin seviyesini 24 saatten daha fazla bir zaman devam ettirir.

Endikasyonları:
# Pnömokok enfeksiyonlarında,
# Streptokok enfeksiyonlarında,
# Stafilokok enfeksiyonlarında,
# Menengekok enfeksiyonlarında,
# Gonokok enfeksiyonlarında,
# Sifiliste,
# Difteride
# Tetanoz enfeksiyonlarında,
# Proflaktik Olarak:
# Romatizmal veya konjenital kalp hastalığı bulunan şahısların tonsillektomi ve diş çekimi gibi küçük operasyonlarından önce ve sonra sekonder enfeksiyonların önlenmesinde

endikedir.

Kullanım Şekli ve Dozu:

Pnömokok Enfeksiyonları Tedavisinde:
# Pnömokokların sebep olduğu pnömoni, ampiyem, akciğer apsesi, artrit, osteomiyelit ve menenjitte;
24 saatte bir 400.00 ila 800.000 ünite DEVAPEN verilir.
Bu uygulamaya bütün klinik belirtiler kaybolup vücut ısısı 72 saat müddetle normal seviyede kalıncaya kadar devam edilir.

Streptokok Enfeksiyonları:
# Üst solunum yolu enfeksiyonları (farenjit, tonsillit), kızıl, erisipel, akut orta kulak iltihabı, mastoidit, pnömoni, ampiyem, artrit, sellülit, puerperal sepsis, peritonit, subakut bakteriyel endokardit, romatizmal febris (akut mafsal romatizması) ve menenjit tedavisinde endikedir.
# Farenjit gibi nispeten hafif enfeksiyonlarda 12 saatte bir 400.000 ünite veya 24 saatte bir 800.000 ünite DEVAPEN verilir.
# Daha ciddi enfeksiyonlarda 12 saatte bir 800.000 ünite tatbik edilmelidir.
# Subakut bakteriyel endokarditte streptomisinle kombine tedavi tercih olunur. Tedaviye kan kültürleri steril oluncaya ve akut enfeksiyon kontrol altına alınıncaya kadar devam edilmelidir.

Stafilokok Enfeksiyonları:
# Akut ve kronik osteomiyelit ve abselerde, pnömoni ve ampiyemde;
12 saatte bir 400.000 ünite vey 24 saatte bir 800.000 ünite DEVAPEN verilir.
# Menenjit, kavernöz sinüs trombozu gibi ağır enfeksiyonlarda;
12 saatte bir 800.000 ünite verilmesi tavsiye olunur. Bu uygulamaya ateş normale dönüp klinik belirtiler kaybolduktan sonra 72 saat daha devam edilmelidir.

Menengokok Enfeksiyonları:
# Menenjit, menengokok sepsisi vakalarında;
Akut safhada adale içine her saatte bir 1.000.000 ünite suda eriyen penisilinden zerkedilir. Daha sonra 12 saatte bir 800.000 ünite DEVAPEN ile tedaviye devam edilir.

Gonokok Enfeksiyonları:
# Penisilin gonore için spesifik bir antibiyotiktir. Genellikle akut ve komplikasyonsuz gonorede 400.000-800.000 ünitelik tek bir enjeksiyon kafi gelebilir.
# Kronik üretrit, salpenjit, prostatit, septisemi, endokardit, menenjit ve artritte tedaviye daha uzun süre devam etmek gereklidir.

Sifilis’ in de birlikte bulunduğunda şüphe edilen gonore vakalarında penisilin tatbikatı sankr’ ın ortaya çıkmasına mani olacağı için sifilis’ in bu ilk belirtisini gizleyebilir. Bu gibi hallerde penisilin verilmeden önce sifilis’ in mevcudiyetini tahkik için karanlık saha muayenesi yapılmalı ve serolojik muayene birer ay ara ile üç defa tekrar edilmelidir.

Sifilis:
# Primer, sekonder ve latent sifiliste 8 gün müddetle günde 800.000 ünite DEVAPEN verilmesi tavsiye olunur.
# Asemptomatik nörosifilis, geç semptom gösteren nörosifilis ve kardiovasküler sifilis vakalarında günde 800.000 ünite olmak üzere 10 gün müddetle verilir.
# Gebelik halinde sifilis tedavisinde de 10 gün müddetle günde 800.000 ünite DEVAPEN verilir. Sifilis tedavisi görmüş bir annenin çocuğu 1. ve 6. aylarda serolojik teste tabi tutulmalıdır.
# İnfantil konjenital sifiliste DEVAPEN 2 yaşına kadar olan çocuklarda kilo başına 200.000 ünite hesabı ile ve bölünmüş dozlar halinde 8-10 gün müddetle verilir.

Difteri ve Tetanoz Enfeksiyonlarında:
# Antitoksin uygulaması ile beraber 12 gün müddetle 800.000 ünite veya daha yüksek dozda DEVAPEN tavsiye olunur.

Proflaktik Olarak:
# Romatizmal veya konjenital kalp hastalığı bulunan şahısların tonsillektomi ve diş çekimi gibi küçük operasyonlarından önce ve sonra sekonder enfeksiyonların önlenmesi için 400.000 veya 800.000 ünite DEVAPEN tavsiye edilir.

Ticari Takdim Şekli ve Ambalaj Muhtevası:
600.000 ünite Prokain Penisilin G, 200.000 ünite Potasyum Penisilin G ihtiva eden flakon ile 2 ml enjeksiyonluk su içeren ambalajlar.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri:
DEVAPEN 400 İ.M. Flakon

UYARI:
Bu bilgiler sağlık profesyonelleri için hazırlanmış prospektüs özetidir. İlaç kullanılmadan önce prospektüs mutlaka okunmalıdır.İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.