SUBOXONE 8 MG/2 MG 28 DİLALTI TABLET

buprenorfin + nalokson etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Opioid bağımlılığı tedavisinde.
Başlangıç dil altı 2mg/0,5 bir tablet. Günlük doz yanıta göre belirlenir (max 24mg). Tedavi doz azaltılarak sonlandırılır.

Gebelik kategorisi C. Anne sütüne geçer.

Kontrendikasyon; aşırı duyarlık, ağır solunum yetmezliği, ağır karaciğer yetmezliği, akut alkolizm ya da delirium tremens.
Son eroin ya da başka kısa etkili opioid kullanımından sonra 6 saatten daha kısa bir süre içinde uygulandığında veya son metadon dozunu izleyen 24 saatten daha kısa süre içinde uygulandığında yoksunluğu hızlandırabilir.

Etkileşim; alkol, benzodiazepinler, SSS depresanları, CYP3A4 inhibitörleriyle (örn. ritonavir, nelfinavir ve indinavir gibi proteaz inhibitörleri ya da ketokonazol ve itrakonazole gibi azol antifungaller), CYP3A4 indükleyicileri (örn. fenobarbital, karbamazepin, fenitoin, rifampisin).

Yan etkiler; uykusuzluk, yoksunluk sendromu, baş ağrısı, konstipasyon, bulantı, terleme, somnolans, baş dönmesi, parestezi, hipertoni, lakrimasyon bozuklukları, ambliyopi, infeksiyon, periferik ödem, kilo kaybı, anksiyete, sinirlilik, depresyon, libido azalması, anormal düşünceler, anemi, trombositopeni, lökopeni, lenfadenopati, lökositoz, vazodilatasyon, hipertansiyon, migren, allerjik reaksiyonlar...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Kısıtlamalar

Kırmızı reçete gerekli.

buprenorfin + nalokson etkin maddesini içeren ilaçlarİlacabak.com - Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.