İlacabak logosu
Ana sayfa - Tanı Tedavi Rehberi - İletişimRILEPTID 1 MG 20 TABLET

>English

HASTALAR İÇİN; HASTA KULLANMA TALİMATI
HEKİMLER İÇİN; KISA ÜRÜN BİLGİSİ


İlaç Firması : EGIS
Barkod : 8697786090114
Fiyatı : 9,74 TL.
Kamu kodu; A10348
SB.atc; N05AX08
Etkin madde : risperidon


ATC SINIFLAMASI - N - SİNİR SİSTEMİ
N05 PSİKOLEPTİKLER
N05A ANTİPSİKOTİKLER
N05AX Diğer
N05AX08 risperidon

DDD (Yetişkin için ortalama günlük doz) : 5mg Oral, 1.8mg Parenteral depot
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z


İlacın isminde geçtiğine emin olduğunuz
herhangi bir hece ile arama yapabilirsiniz.
KISITLAMALAR

SUT 4.2.2 - Antidepresanlar ve antipsikotiklerin kullanım ilkeleri
(1) Trisiklik, tetrasiklik ve SSRI grubu antidepresanlar tüm hekimlerce reçete edilebilir. SNRI, SSRE, RIMA, NASSA grubu antidepresanlar, psikiyatri, nöroloji, geriatri uzman hekimlerinden biri tarafından veya bu hekimlerden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir. Bupropiyon HCl yanlızca major depresif bozukluk tedavisinde, psikiyatri veya nöroloji uzman hekimleri tarafından veya bu hekimler tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilir.
(2) Yeni nesil (atipik) antipsikotiklerin (klozapin, olanzapin, risperidon, amisülpirid, ketiapin, ziprosidon, aripiprazol, zotepine, sertindol, paliperidon) ve kombinasyonlarının oral formları, psikiyatri veya nöroloji uzman hekimleri tarafından veya bu hekimlerce düzenlenecek uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir. Klozapin en fazla 1 aylık dozda reçete edilebilir.
(3) Yeni nesil (atipik) antipsikotiklerin parenteral formları psikiyatri uzman hekimi veya bu uzman hekim tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir. Bu grup antipsikotiklerden risperidon ve paliperidonun parenteral formları ise EK-4/F hükümlerine göre reçete edilebilir.
(4) Yeni nesil (atipik) antipsikotikler dışındaki antipsikotik ilaçlar tüm hekimlerce yukarıdaki kısıtlamalar olmaksızın reçete edilebilir.
(5) Acil hallerde, acil servislerde, yeni nesil (atipik) antipsikotiklerin parenteral formları, (uzun salınımlı/depo etkili formları hariç) klinik şartlarda, tek doz olarak, tüm hekimler tarafından reçete edilebilir.
(6) Atipik antipsikotik ilaçlar, demansta; psikiyatri, nöroloji veya geriatri uzman hekimleri tarafından veya bu hekimlerden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimler tarafından reçete edilebilir.
(7) Sodyum valproat (kombinasyonları dahil), “bipolar bozukluk” endikasyonunda psikiyatri ve nöroloji uzmanları tarafından veya bu hekimlerden birinin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.
(8) Antidepresanlar ve antipsikotikler için düzenlenecek uzman hekim raporunda ilacın kullanılacağı süre belirtilir.

Risperidon ve paliperidonun parenteral formları Psikiyatri uzman hekiminin bulunduğu sağlık kurulu raporuna dayanılarak yalnızca psikiyatri uzman hekimlerince.
ETKİN MADDE HAKKINDA KISA BİLGİ

risperidon

Yeni nesil (atipik) antipsikotik.
Yetişkinde günde 2-6mg, ikiye bölerek.

Gebelik kategorisi C, anne sütüne geçer.

Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık.

Etkileşim; SSS depresanları, karbamazepin, simetidin, ranitidin, paroksetin, fluoksetin, QT aralığını uzatan ilaçlar, hipokalemi, hipomagnesemiye neden olan ilaçlar (diüretikler gibi), levodopa, sarı kantaron, kedi otu.

Yan etkiler; Uykusuzluk, ajitasyon, anksiyete, huzursuzluk, başağrısı, vertigo, epileptik nöbetler, demansı olan hastalarda iskemik beyin olayları, konstipasyon, dispepsi, bulantı/kusma, karın ağrısı, artan salivasyon, ağız kuruluğu, poliüri, artralji, hiperprolaktinemi, uyku hali...


Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik veya hatalı olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler.

Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Bu ilaca ait aradığınız bilgilere ulaşamadıysanız aşağıdaki aynı etken
maddeyi içeren ilaçların prospektüs, hasta kullanma talimatı ve kısa ürün
bilgilerinden faydalanabilirsiniz.Bu etkin maddeyi içeren ilaçlar :

AS-RISPER 1 MG/ML ORAL COZELTI 100 ML - APOTEX 44,45 TL küb-hkt
NEORIS 0,5 MG 30 EFERVESAN TABLET - NEUTEC ILAC SAN. 7,31 TL
NEORIS 0,5 MG 60 EFERVESAN TABLET - MENTIS 17,95 TL
NEORIS 1 MG 30 EFERVESAN TABLET - MENTIS 17,13 TL
NEORIS 1 MG 60 EFERVESAN TABLET - MENTIS 35,78 TL
NEORIS 2 MG 30 EFERVESAN TABLET - MENTIS 26,61 TL
NEORIS 2 MG 60 EFERVESAN TABLET - MENTIS 53,06 TL
NEORIS 3 MG 30 EFERVESAN TABLET - MENTIS 47,12 TL
NEORIS 3 MG 60 EFERVESAN TABLET - MENTIS 100,10 TL
NEORIS 4 MG 30 EFERVESAN TABLET - NEUTEC ILAC SAN. 51,55 TL
NEORİS 6 MG 30 EFERVESAN TABLET - NEUTEC ILAC SAN. 78,59 TL
NEORİS 6 MG 60 EFERVESAN TABLET - MENTIS 191,61 TL
NODIREP 1 MG 20 FİLM KAPLI TABLET - BIOGEN 9,74 TL
PERILIFE 1 MG 20 TABLET - RECORDATI 9,74 TL
PERILIFE 1 MG/ML ORAL COZELTI - RECORDATI 48,07 TL küb-hkt
PERILIFE 2 MG 20 TABLET - RECORDATI 17,73 TL
PERILIFE 3 MG 20 TABLET - RECORDATI 26,55 TL
PERILIFE 4 MG 20 FİLM TABLET - RECORDATI 34,74 TL
RESTELA 0,5 MG 20 FİLM TABLET - DEVA 5,22 TL
RESTELA 1 MG 20 FİLM TABLET - DEVA 9,74 TL
RESTELA 2 MG 20 FİLM TABLET - DEVA 17,73 TL
RESTELA 3 MG 20 FİLM TABLET - DEVA 26,55 TL
RESTELA 4 MG 20 FİLM TABLET - DEVA 34,74 TL
RESTELA 6 MG 20 FİLM TABLET - DEVA 52,03 TL
RICUS 1 MG 20 FİLM TABLET - BIOFARMA 9,74 TL
RICUS 1 MG/ML 100 ML ORAL SOLÜSYON - BIOFARMA 48,07 TL
RICUS 2 MG 20 FİLM TABLET - BIOFARMA 17,73 TL
RICUS 3 MG 20 FİLM TABLET - BIOFARMA 26,55 TL
RICUS 4 MG 20 FİLM TABLET - BIOFARMA 34,74 TL
RILEPTID 1 MG 20 TABLET - EGIS 9,74 TL küb-hkt
RILEPTID 1 MG 60 TABLET - EGIS 26,30 TL küb-hkt
RILEPTID 2 MG 20 TABLET - EGIS 17,73 TL küb-hkt
RILEPTID 2 MG 60 TABLET - EGIS 47,85 TL küb-hkt
RILEPTID 3 MG 20 TABLET - EGIS 26,55 TL küb-hkt
RILEPTID 3 MG 60 TABLET - EGIS 71,64 TL küb-hkt
RILEPTID 4 MG 20 TABLET - EGIS 34,74 TL küb-hkt
RILEPTID 4 MG 60 TABLET - EGIS 93,76 TL küb-hkt
RIPLIDON 1 MG 20 FILM TABLET - MUNIR SAHIN 9,16 TL
RIPLIDON 1 MG/ML ORAL COZELTI 100 ML - MUNIR SAHIN 44,45 TL
RIPLIDON 2 MG 20 FILM TABLET - MUNIR SAHIN 15,54 TL
RIPLIDON 3 MG 20 FILM TABLET - MUNIR SAHIN 25,06 TL
RIPLIDON 4 MG 20 FILM TABLET - MUNIR SAHIN 32,50 TL
RISPERDAL 1 MG 100 ML SOLÜSYON - JOHNSON&JOHNSON 48,07 TL
RISPERDAL 1 MG 20 TABLET - JOHNSON&JOHNSON 9,74 TL
RISPERDAL 2 MG 20 TABLET - JOHNSON&JOHNSON 17,73 TL
RISPERDAL 3 MG 20 TABLET - JOHNSON&JOHNSON 26,55 TL
RISPERDAL 4 MG 20 TABLET - JOHNSON&JOHNSON 34,74 TL
RISPERDAL CONSTA 25 MG UZUN SALIMLI IM ENJ. 1 FLAKON - JOHNSON&JOHNSON 191,38 TL
RISPERDAL CONSTA 37,5 MG 1 ENJEKTÖR - JOHNSON&JOHNSON 281,74 TL
RISPERDAL CONSTA 50 MG 1 ENJEKTÖR - JOHNSON&JOHNSON 352,52 TL
RISPERDAL QUICKLET 3 MG 28 AĞIZDA ÇÖZÜNÜR TABLET - JOHNSON&JOHNSON 0,00 TL
RIXOL 1 MG 20 FİLM KAPLI TABLET - BILIM 9,74 TL
RIXOL 2 MG 20 FİLM KAPLI TABLET - BILIM 17,73 TL
RIXOL 4 MG 20 FİLM KAPLI TABLET - BILIM 34,74 TL
RIXPER 1 MG 20 FILM TABLET - ACTAVIS 9,74 TL küb-hkt
RIXPER 1 MG 30 FİLM TABLET - ACTAVIS 14,64 TL küb-hkt
RIXPER 2 MG 20 FILM TABLET - ACTAVIS 17,73 TL küb-hkt
RIXPER 2 MG 30 FİLM TABLET - ACTAVIS 26,55 TL küb-hkt
RIXPER 3 MG 20 FILM TABLET - ACTAVIS 26,55 TL küb-hkt
RIXPER 3 MG 30 FİLM TABLET - ACTAVIS 39,71 TL küb-hkt
RIXPER 4 MG 20 FILM TABLET - ACTAVIS 34,74 TL küb-hkt
RIXPER 4 MG 30 FİLM TABLET - ACTAVIS 52,03 TL küb-hkt
WELRIS 0,5 MG 30 FILM TABLET - INVENTIM 7,31 TL
WELRIS 1 MG 30 FILM TABLET - INVENTIM 14,46 TL
WELRIS 2 MG 30 FILM TABLET - INVENTIM 22,00 TL
WELRIS 3 MG 30 FILM TABLET - INVENTIM 38,96 TL
WELRIS 4 MG 30 FILM TABLET - INVENTIM 51,55 TL
WELRIS 6 MG 30 FILM TABLET - INVENTIM 77,98 TL

www.neyuretim.com/

www.medimistanbul.com

Sufi Müzik
FaceBook ta paylaş Twitter'da paylaş


Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik veya hatalı olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler.

Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !