İlacabak logosu
Ana sayfa - Tanı Tedavi Rehberi - İletişimGYREX 25 MG 30 FİLM TABLET

>English
İlaç Firması : BERKSAM
Barkod : 8699566096385
Fiyatı : 14,53 TL.
Kamu kodu; A10131
SB.atc; N05AH04
Etkin madde : ketiapin


ATC SINIFLAMASI - N - SİNİR SİSTEMİ
N05 PSİKOLEPTİKLER
N05A ANTİPSİKOTİKLER
N05AH Diazepinler, oksazepinler ve tiyazepinler
N05AH04 ketiapin
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z


İlacın isminde geçtiğine emin olduğunuz
herhangi bir hece ile arama yapabilirsiniz.
KISITLAMALAR

SUT 4.2.2 - Antidepresanlar ve antipsikotiklerin kullanım ilkeleri
(1) Trisiklik, tetrasiklik ve SSRI grubu antidepresanlar tüm hekimlerce reçete edilebilir. SNRI, SSRE, RIMA, NASSA grubu antidepresanlar, psikiyatri, nöroloji, geriatri uzman hekimlerinden biri tarafından veya bu hekimlerden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir. Bupropiyon HCl yanlızca major depresif bozukluk tedavisinde, psikiyatri veya nöroloji uzman hekimleri tarafından veya bu hekimler tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilir.
(2) Yeni nesil (atipik) antipsikotiklerin (klozapin, olanzapin, risperidon, amisülpirid, ketiapin, ziprosidon, aripiprazol, zotepine, sertindol, paliperidon) ve kombinasyonlarının oral formları, psikiyatri veya nöroloji uzman hekimleri tarafından veya bu hekimlerce düzenlenecek uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir. Klozapin en fazla 1 aylık dozda reçete edilebilir.
(3) Yeni nesil (atipik) antipsikotiklerin parenteral formları psikiyatri uzman hekimi veya bu uzman hekim tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir. Bu grup antipsikotiklerden risperidon ve paliperidonun parenteral formları ise EK-4/F hükümlerine göre reçete edilebilir.
(4) Yeni nesil (atipik) antipsikotikler dışındaki antipsikotik ilaçlar tüm hekimlerce yukarıdaki kısıtlamalar olmaksızın reçete edilebilir.
(5) Acil hallerde, acil servislerde, yeni nesil (atipik) antipsikotiklerin parenteral formları, (uzun salınımlı/depo etkili formları hariç) klinik şartlarda, tek doz olarak, tüm hekimler tarafından reçete edilebilir.
(6) Atipik antipsikotik ilaçlar, demansta; psikiyatri, nöroloji veya geriatri uzman hekimleri tarafından veya bu hekimlerden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimler tarafından reçete edilebilir.
(7) Sodyum valproat (kombinasyonları dahil), “bipolar bozukluk” endikasyonunda psikiyatri ve nöroloji uzmanları tarafından veya bu hekimlerden birinin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.
(8) Antidepresanlar ve antipsikotikler için düzenlenecek uzman hekim raporunda ilacın kullanılacağı süre belirtilir.
ETKİN MADDE HAKKINDA KISA BİLGİ

ketiapin

Yeni nesil (atipik) antipsikotik.
Tedavinin ilk 4 günündeki toplam günlük doz 50 mg (1. gün), 100 mg (2. gün), 200 mg (3.gün) ve 300 mg’dır (4. gün). Dördüncü günden itibaren, Ketilept’in olagan etkin dozu günde 300 mg’dır (150-750mg).

Gebelik kategorisi C. Gebelik ve laktasyonda önerilmez.

Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık.

Yan etkiler; sersemlik hali, uyku hali, göz kararması, hipotansiyon, konstipasyon, ağız kuruması, karaciğer enzim anomalileri, baş ağrısı, sırt ağrısı, taşikardi, diyare...


Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik veya hatalı olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler.

Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Bu ilaca ait aradığınız bilgilere ulaşamadıysanız aşağıdaki aynı etken
maddeyi içeren ilaçların prospektüs, hasta kullanma talimatı ve kısa ürün
bilgilerinden faydalanabilirsiniz.Bu etkin maddeyi içeren ilaçlar :

CEDRINA 100 MG 30 FİLM TABLET - SANOVEL 29,49 TL küb-hkt
CEDRINA 100 MG 60 FİLM TABLET - SANOVEL 58,14 TL küb-hkt
CEDRINA 200 MG 30 FİLM TABLET - SANOVEL 51,26 TL küb-hkt
CEDRINA 200 MG 60 FİLM TABLET - SANOVEL 101,00 TL küb-hkt
CEDRINA 25 MG 30 FİLM TABLET - SANOVEL 17,99 TL küb-hkt
CEDRINA 25 MG 60 FİLM TABLET - SANOVEL 35,34 TL küb-hkt
CEDRINA 300 MG 30 FİLM TABLET - SANOVEL 74,82 TL küb-hkt
CEDRINA 300 MG 60 FİLM TABLET - SANOVEL 147,44 TL küb-hkt
CIZYAPINE 100 MG 30 TABLET - TRIPHARMA 26,23 TL
CIZYAPINE 200 MG 30 TABLET - TRIPHARMA 49,22 TL
CIZYAPINE 25 MG 30 FILM TABLET - TRIPHARMA 17,29 TL küb-hkt
CIZYAPINE 300 MG 30 FILM TABLET - TRIPHARMA 76,60 TL
ETIPIN 100 MG 30 FILM TABLET - MUNIR SAHIN 23,81 TL
ETIPIN 100 MG 60 FILM TABLET - MUNIR SAHIN 47,49 TL
ETIPIN 150 MG 30 FILM TABLET - MUNIR SAHIN 40,72 TL küb-hkt
ETIPIN 150 MG 60 FILM TABLET - MUNIR SAHIN 81,22 TL küb-hkt
ETIPIN 200 MG 30 FILM TABLET - MUNIR SAHIN 42,19 TL küb-hkt
ETIPIN 200 MG 60 FILM TABLET - MUNIR SAHIN 84,17 TL küb-hkt
ETIPIN 25 MG 30 FILM TABLET - MUNIR SAHIN 12,55 TL
ETIPIN 25 MG 60 FILM TABLET - MUNIR SAHIN 25,00 TL
ETIPIN 300 MG 30 FILM TABLET - MUNIR SAHIN 67,01 TL küb-hkt
ETIPIN 300 MG 60 FILM TABLET - MUNIR SAHIN 133,34 TL küb-hkt
GYREX 100 MG 30 FİLM TABLET - BERKSAM 25,97 TL
GYREX 100 MG 60 FİLM TABLET - BERKSAM 60,11 TL
GYREX 200 MG 30 FİLM TABLET - BERKSAM 46,67 TL
GYREX 200 MG 60 FİLM TABLET - BERKSAM 93,35 TL
GYREX 25 MG 30 FİLM TABLET - BERKSAM 14,53 TL
GYREX 25 MG 60 FİLM TABLET - BERKSAM 41,04 TL
GYREX 300 MG 30 FİLM TABLET - BERKSAM 69,62 TL
GYREX 300 MG 60 FİLM TABLET - BERKSAM 147,42 TL
GYREX 400 MG 30 FILM TABLET - BERKSAM 114,49 TL küb-hkt
GYREX 400 MG 60 FILM TABLET - BERKSAM 208,20 TL küb-hkt
GYREX 50 MG 30 FİLM KAPLI TABLET - BERKSAM 34,83 TL
GYREX 50 MG 60 FİLM KAPLI TABLET - BERKSAM 81,93 TL
GYREX 50 MG 90 FİLM KAPLI TABLET - BERKSAM 122,49 TL
KETIDOSE 100 MG 30 FILM TABLET - SANDOZ 29,98 TL
KETIDOSE 200 MG 30 FILM TABLET - SANDOZ 51,55 TL
KETIDOSE 25 MG 30 TABLET - SANDOZ 18,18 TL
KETIDOSE 300 MG 30 FILM TABLET - SANDOZ 91,38 TL
KETILEPT 100 MG 30 TABLET - EGIS 25,03 TL küb-hkt
KETILEPT 100 MG 60 TABLET - EGIS 50,05 TL küb-hkt
KETILEPT 150 MG 60 FİLM TABLET - EGIS 89,96 TL küb-hkt
KETILEPT 200 MG 30 TABLET - EGIS 46,29 TL küb-hkt
KETILEPT 200 MG 60 TABLET - EGIS 92,57 TL küb-hkt
KETILEPT 25 MG 30 TABLET - EGIS 15,89 TL küb-hkt
KETILEPT 25 MG 60 TABLET - EGIS 31,65 TL küb-hkt
KETILEPT 300 MG 30 FİLM TABLET - EGIS 73,33 TL küb-hkt
KETILEPT 300 MG 60 FİLM TABLET - EGIS 146,68 TL küb-hkt
KETINEL 100 MG 30 FILM TABLET - BIOFARMA 23,50 TL küb-hkt
KETINEL 100 MG 60 FILM TABLET - BIOFARMA 42,28 TL küb-hkt
KETINEL 150 MG 30 FILM TABLET - BIOFARMA 42,22 TL küb-hkt
KETINEL 150 MG 60 FILM TABLET - BIOFARMA 75,95 TL küb-hkt
KETINEL 200 MG 30 TABLET - BIOFARMA 43,45 TL küb-hkt
KETINEL 200 MG 60 FILM TABLET - BIOFARMA 78,20 TL küb-hkt
KETINEL 25 MG 30 FILM TABLET - BIOFARMA 12,66 TL küb-hkt
KETINEL 25 MG 60 FILM TABLET - BIOFARMA 22,79 TL küb-hkt
KETINEL 300 MG 30 FILM TABLET - BIOFARMA 69,28 TL küb-hkt
KETINEL 300 MG 60 FILM TABLET - BIOFARMA 124,69 TL küb-hkt
KETYA 100 MG 30 TABLET - ABDI IBRAHIM 26,23 TL
KETYA 200 MG 30 TABLET - ABDI IBRAHIM 49,22 TL
KETYA 200 MG 60 FILM TABLET - ABDI IBRAHIM 102,70 TL
KETYA 25 MG 30 FILM TABLET - ABDI IBRAHIM 14,87 TL
KETYA 300 MG 30 FILM TABLET - ABDI IBRAHIM 71,57 TL
QUELEPT 100 MG 30 FILM TABLET - ILKO 23,85 TL küb-hkt
QUELEPT 200 MG 30 FILM TABLET - ILKO 42,44 TL küb-hkt
QUELEPT 25 MG 30 FILM TABLET - ILKO 13,53 TL küb-hkt
QUELEPT 300 MG 30 FILM TABLET - ILKO 67,02 TL küb-hkt
QUET 100 MG 30 FILM TABLET - DEVA 23,62 TL
QUET 150 MG 30 FILM TABLET - DEVA 42,28 TL
QUET 150 MG 60 FILM TABLET - DEVA 84,33 TL
QUET 200 MG 30 FILM TABLET - DEVA 43,80 TL
QUET 200 MG 60 FILM TABLET - DEVA 87,08 TL
QUET 25 MG 30 FILM TABLET - DEVA 17,16 TL
QUET 300 MG 30 FILM TABLET - DEVA 69,60 TL
QUET 300 MG 60 FILM TABLET - DEVA 138,42 TL
SEQUA 100 MG 30 FILM TABLET - NEUTEC ILAC SAN. 28,95 TL
SEQUA 100 MG 60 FILM TABLET - NEUTEC ILAC SAN. 60,11 TL
SEQUA 100 MG 90 FILM TABLET - MENTIS 81,84 TL
SEQUA 150 MG 30 FILM TABLET - NEUTEC ILAC SAN. 42,30 TL
SEQUA 200 MG 30 FILM TABLET - NEUTEC ILAC SAN. 51,55 TL
SEQUA 200 MG 60 FILM TABLET - NEUTEC ILAC SAN. 91,30 TL
SEQUA 200 MG 90 FILM TABLET - MENTIS 152,82 TL
SEQUA 25 MG 30 FILM TABLET - NEUTEC ILAC SAN. 16,69 TL
SEQUA 25 MG 60 FILM TABLET - NEUTEC ILAC SAN. 29,14 TL
SEQUA 25 MG 90 FILM TABLET - MENTIS 49,82 TL
SEQUA 300 MG 30 FILM TABLET - NEUTEC ILAC SAN. 81,38 TL
SEQUA 300 MG 60 FILM TABLET - NEUTEC ILAC SAN. 159,90 TL
SEQUA 300 MG 90 FILM TABLET - MENTIS 232,35 TL
SEREX 100 MG 30 FILM TABLET - MUSTAFA NEVZAT 29,98 TL
SEREX 200 MG 30 FILM TABLET - MUSTAFA NEVZAT 50,55 TL
SEREX 25 MG 30 FILM TABLET - MUSTAFA NEVZAT 18,11 TL
SEREX 300 MG 30 FILM TABLET - MUSTAFA NEVZAT 82,59 TL
SEROQUEL 100 MG 30 FİLM TABLET - ASTRA ZENECA 25,72 TL
SEROQUEL 200 MG 30 FİLM TABLET - ASTRA ZENECA 51,55 TL
SEROQUEL 200 MG 60 FİLM TABLET - ASTRA ZENECA 102,73 TL
SEROQUEL 25 MG 30 FILM TABLET - ASTRA ZENECA 14,09 TL
SEROQUEL 300 MG 30 FİLM TABLET - ASTRA ZENECA 76,15 TL
SEROQUEL 300 MG 60 FİLM TABLET - ASTRA ZENECA 152,29 TL
SEROQUEL XR 150 MG UZATILMIS SALIMLI 30 TABLET - ASTRA ZENECA 51,35 TL
SEROQUEL XR 200 MG UZATILMIS SALIMLI 30 TABLET - ASTRA ZENECA 70,77 TL
SEROQUEL XR 200 MG UZATILMIS SALIMLI 60 TABLET - ASTRA ZENECA 141,57 TL
SEROQUEL XR 300 MG UZATILMIS SALIMLI 30 TABLET - ASTRA ZENECA 107,87 TL
SEROQUEL XR 300 MG UZATILMIS SALIMLI 60 TABLET - ASTRA ZENECA 215,74 TL
SEROQUEL XR 400 MG UZATILMIS SALIMLI 30 TABLET - ASTRA ZENECA 174,58 TL
SEROQUEL XR 400 MG UZATILMIS SALIMLI 60 TABLET - ASTRA ZENECA 326,32 TL
SEROQUEL XR 50 MG UZATILMIS SALIMLI 30 TABLET - ASTRA ZENECA 38,81 TL

www.neyuretim.com/

www.medimistanbul.com

Sufi Müzik
FaceBook ta paylaş Twitter'da paylaş


Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik veya hatalı olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler.

Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !