İlacabak logosu
Ana sayfa - Tanı Tedavi Rehberi - İletişimEFEXOR XR 75 MG 28 KAPSUL

>English

HASTALAR İÇİN; HASTA KULLANMA TALİMATI
HEKİMLER İÇİN; KISA ÜRÜN BİLGİSİ


İlaç Firması : PFIZER
Barkod : 8699572170031
Fiyatı : 14,94 TL.
Kamu kodu; A02629
SB.atc; N06AX16
Etkin madde : venlafaksin hcl


ATC SINIFLAMASI - N - SİNİR SİSTEMİ
N06 PSİKOANALEPTİKLER
N06A ANTİDEPRESANLAR
N06AX Diğer
N06AX16 venlafaksin hcl

DDD (Yetişkin için ortalama günlük doz) : 0.1 g Oral
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z


İlacın isminde geçtiğine emin olduğunuz
herhangi bir hece ile arama yapabilirsiniz.
KISITLAMALAR

SUT 4.2.2 - Antidepresanlar ve antipsikotiklerin kullanım ilkeleri
(1) Trisiklik, tetrasiklik ve SSRI grubu antidepresanlar tüm hekimlerce reçete edilebilir. SNRI, SSRE, RIMA, NASSA grubu antidepresanlar, psikiyatri, nöroloji, geriatri uzman hekimlerinden biri tarafından veya bu hekimlerden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir. Bupropiyon HCl yanlızca major depresif bozukluk tedavisinde, psikiyatri veya nöroloji uzman hekimleri tarafından veya bu hekimler tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilir.
(2) Yeni nesil (atipik) antipsikotiklerin (klozapin, olanzapin, risperidon, amisülpirid, ketiapin, ziprosidon, aripiprazol, zotepine, sertindol, paliperidon) ve kombinasyonlarının oral formları, psikiyatri veya nöroloji uzman hekimleri tarafından veya bu hekimlerce düzenlenecek uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir. Klozapin en fazla 1 aylık dozda reçete edilebilir.
(3) Yeni nesil (atipik) antipsikotiklerin parenteral formları psikiyatri uzman hekimi veya bu uzman hekim tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir. Bu grup antipsikotiklerden risperidon ve paliperidonun parenteral formları ise EK-4/F hükümlerine göre reçete edilebilir.
(4) Yeni nesil (atipik) antipsikotikler dışındaki antipsikotik ilaçlar tüm hekimlerce yukarıdaki kısıtlamalar olmaksızın reçete edilebilir.
(5) Acil hallerde, acil servislerde, yeni nesil (atipik) antipsikotiklerin parenteral formları, (uzun salınımlı/depo etkili formları hariç) klinik şartlarda, tek doz olarak, tüm hekimler tarafından reçete edilebilir.
(6) Atipik antipsikotik ilaçlar, demansta; psikiyatri, nöroloji veya geriatri uzman hekimleri tarafından veya bu hekimlerden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimler tarafından reçete edilebilir.
(7) Sodyum valproat (kombinasyonları dahil), “bipolar bozukluk” endikasyonunda psikiyatri ve nöroloji uzmanları tarafından veya bu hekimlerden birinin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.
(8) Antidepresanlar ve antipsikotikler için düzenlenecek uzman hekim raporunda ilacın kullanılacağı süre belirtilir.
ETKİN MADDE HAKKINDA KISA BİLGİ

venlafaksin hcl

Selektif noradrenerjik-serotonerjik reuptake inhibitörü, antidepresif.
Yetişkinde 37,5-375mg/gün.
Gebeşik kategorisi C, anne sütüne geçer.

Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık, MAO inhibitörleri ile birlikte kullanımı.

Etkileşim; MAOI, serotenerjikler, alkol ve SSS depresanları, sitokrom P450 izoenzimleriyle metabolize olan ilaçlar (örn kinidin, ketokonazol), varfarin.

Yan etkiler; halsizlik, hipertansiyon, vazodilatasyon, iştah azalması, konstipasyon, mide bulantısı, kusma, serum kolestrol seviyesinin yükselmesi, anormal rüya görme, libido azalması, baş dönmesi, ağız kuruluğu, uykusuzluk, sinirlilik, parestezi, sedasyon, tremor, esneme, terleme, gözde uyum bozukluğu, midriazis, görme bozuklukları, anormal ejakülasyon/orgazm (erkeklerde)...


Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik veya hatalı olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler.

Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Bu ilaca ait aradığınız bilgilere ulaşamadıysanız aşağıdaki aynı etken
maddeyi içeren ilaçların prospektüs, hasta kullanma talimatı ve kısa ürün
bilgilerinden faydalanabilirsiniz.Bu etkin maddeyi içeren ilaçlar :

EFEXOR XR 150 MG 28 KAPSUL - PFIZER 34,80 TL küb-hkt
EFEXOR XR 37,5 MG 14 MİKROPELLET KAPSÜL - PFIZER 9,13 TL küb-hkt
EFEXOR XR 75 MG 28 KAPSUL - PFIZER 14,94 TL küb-hkt
FAXIVEN XR 150 MG UZATILMIS SALINIMLI 28 SERT KAPSUL - INVENTIM 34,80 TL
FAXIVEN XR 37,5 MG UZATILMIS SALINIMLI 28 SERT KAPSUL - INVENTIM 18,24 TL
FAXIVEN XR 75 MG UZATILMIS SALINIMLI 28 SERT KAPSUL - INVENTIM 14,94 TL
SULINEX 150 MG XR 28 TABLET - ABDI IBRAHIM 34,38 TL küb-hkt
SULINEX 225 MG XR 28 TABLET - ABDI IBRAHIM 48,20 TL küb-hkt
SULINEX 37,5 MG XR 28 TABLET - ABDI IBRAHIM 8,74 TL küb-hkt
SULINEX 75 MG XR 28 TABLET - ABDI IBRAHIM 14,94 TL küb-hkt
VENEGIS XR 150 MG UZATILMIŞ SALINIMLI 28 SERT KAPSÜL - EGIS 34,03 TL küb-hkt
VENEGIS XR 37,5 MG UZATILMIŞ SALINIMLI 28 SERT KAPSÜL - EGIS 18,17 TL küb-hkt
VENEGIS XR 75 MG UZATILMIŞ SALINIMLI 28 SERT KAPSÜL - EGIS 14,94 TL küb-hkt
VENIBA 150 MG XR UZATILMIŞ SALIMLI 28 SERT KAPSÜL - BILIM 34,80 TL
VENIBA 37,5 MG XR UZATILMIŞ SALIMLI 28 SERT KAPSÜL - BILIM 18,24 TL prospektüs
VENIBA 75 MG XR UZATILMIŞ SALIMLI 28 SERT KAPSÜL - BILIM 14,94 TL
VENLADEP XR 150 MG 28 MIKROPELLET KAPSUL - ILKO 30,46 TL
VENLADEP XR 37,5 MG 14 MIKROPELLET KAPSUL - ILKO 3,82 TL
VENLADEP XR 37,5 MG 28 MIKROPELLET KAPSUL - ILKO 7,65 TL
VENLADEP XR 75 MG 28 MIKROPELLET KAPSUL - ILKO 14,94 TL
VESSRIL ER 75 MG UZATILMIS SALIMLI 28 SERT KAPSUL - ERENIL ILAC 21,30 TL küb-hkt

www.neyuretim.com/

www.medimistanbul.com

Sufi Müzik
FaceBook ta paylaş Twitter'da paylaş


Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik veya hatalı olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler.

Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !