İlacabak logosu
Ana sayfa - Tanı Tedavi Rehberi - İletişimOXXA 40 MG 150 ML ŞURUP

>English
İlaç Firması : TOPRAK
Barkod : 8699622280307
Fiyatı : 5,53 TL.
Kamu kodu; A05850
SB.atc; R05CB01
Etkin madde : asetilsistein


ATC SINIFLAMASI - R - SOLUNUM SİSTEMİ
R05 ÖKSÜRÜK VE SOĞUK ALGINLIĞI İLAÇLARI
R05C EKSPEKTORANLAR
R05CB Mukolitikler
R05CB01 asetilsistein
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z


İlacın isminde geçtiğine emin olduğunuz
herhangi bir hece ile arama yapabilirsiniz.


ETKİN MADDE HAKKINDA KISA BİLGİ

asetilsistein

Mukolitik, parasetamol antidotu.
Parasetamol antidoyu olarak; ilk doz 140 mg/kg, idame tedavisi olarak 4 saatte bir 70 mg/kg (17 doz). Daha ayrıntılı bir tedavi için parasetamol düzeylerine göre çizilen nomogramlardan yararlanılmalıdır.
Mukolitik olarak; 0-2 yaş 200mg/gün ikiye bölerek, 2-7 yaş 400mg/gün ikiye bölerek, 7 yaşından büyük çocuklar ve erişkinler 600mg/gün tek doz veya ikiye bölerek.

Gebelik kategorisi B. Anne sütüne geçer.

Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık. Antitussifler ile birlikte kullanılmamalı.

Etkileşim; penisilinler, tetrasiklinler, sefalosporinler, aminoglikozidler, makrolidler, amfoterisin B, nitrogliserin.

Yan etkiler; bronkospazm, anjiyoödem, raş, kaşıntı, bulantı, kusma, ateş, senkop, terleme, eklem ağrıları, taşikardi, hipotansiyon...


Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik veya hatalı olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler.

Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !
PROSPEKTÜS (eksik,özetlenmiş veya güncellenmemiş olabilir)

Formülü:

Sulandırıldıktan sonra her 5 mL şurup 200 mg (%4) Asetilsistein içerir.

Yardımcı maddeler: Metil-propil paraben (koruyucu), portakal esansı (koku verici), sorbitol (tatlandırıcı) ve beta karoten (boyar madde).

Farmakolojik Özellikleri:
L-sistein adlı doğal proteinin N-asetillenmiş türevi olan asetilsistein, solunum yollarındaki sekresyonların viskozitesini azaltarak, dışarıya atılmasını kolaylaştıran bir maddedir. Asetilsistein molekülünde bulunan sülfidril grubu, mukusu oluşturan mukoproteinlerin
disülfür bağlarını kopararak kimyasal yapısını bozar ve mukus viskozitesini azaltır. Bronşiyal sekresyonların yapışkanlık ve yoğunluğunu azaltarak su gibi akıcı hale getiren asetilsistein, sekresyonların kolay atılmasını sağlar ve böylece solunumu kolaylaştırarak solunum işlevlerinin düzelmesine yardımcı olur. Asetilsisteinin asetaminofen (parasetamol) zehirlenmelerinde karaciğer harabiyetini azaltıcı etkisi de vardır. Normalde parasetamol karaciğerde metabolize edilirken az bir bölümü reaktif bir ara metabolite dönüşmekte ve bu ara metabolit ise glutatyon ile konjuge edilerek idrarla atılmaktadır. Parasetamol aşırı dozda alındığında ise glutatyon konsantrasyonu düşerek bu toksik ara metabolitin inaktivasyonu azalmaktadır. Bu gibi durumlarda uygulanan asetilsistein, karaciğer hücrelerindeki glutatyon konsantrasyonunu normal düzeylerine getirerek ya da toksik ara metabolitin bağlanabileceği alternatif bir substrat rolü oynayarak karaciğeri korur.

Farmakokinetik Özellikleri:

Asetilsistein oral yoldan uygulandıktan sonra gastrointestinal kanaldan hızla emilir, ancak gastrointestinal kanal ve karaciğerde fazlaca metabolize olduğundan oral biyoyararlanımı düşüktür.

Aç ya da tok karna uygulanması emilimini etkilemez. Uygulama sonrası 30-60 dakikada maksimum plazma konsantrasyonlarına ulaşılır. 200-400 mg dozlarında uygulandıktan 1-2 saat sonra 0.35-4 mg/L’lik plazma konsantrasyonları sağlanır. Plazmada hem serbest halde, hem de disülfür bağlarıyla proteinlere reversibl olarak bağlanmış şekilde bulunur. Oral yoldan uygulanmasından 4 saat sonra proteinlere bağlı ilaç oranı yaklaşık %50’dir. Karaciğerde metabolize edilir. İndirgenmiş asetilsisteinin terminal yarılanma süresi 6.25 saattir. Böbrek, karaciğer ve akciğerler yoluyla atılır. Toplam vücut klirensinin yaklaşık %70’i böbrek dışı yollardan olmaktadır.

Endikasyonları:

Oxxa Şurup şu durumlarda endikedir:

* Mukus oluşumunun arttığı akut ve kronik bronkopulmoner hastalıkların tedavisinde mukolitik olarak
* Kistik fibrozisdeki pulmoner komplikasyonlarda
* Parasetamol (asetaminofen) aşırı dozunun tedavisinde.

Kontrendikasyonları:
Oxxa Şurup, bileşiminde bulunan maddelere aşırı duyarlılığı olduğu bilinenlerde kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

Oxxa Şurup tedavisi sırasında yaygın ürtiker veya diğer alerjik semptomlar oluşursa belirtiler tamamen geçene kadar tedaviye ara verilmelidir. Astımı olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Peptik ülseri olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Kusmaya yol açabileceğinden ya da parasetamolün aşırı dozda alınmasına bağlı gelişen kusmayı şiddetlendirebileceğinden, gastrointestinal sistem kanama riski olanlarda (peptik ülseri ya da özofagus varisi olan hastalar) tedavi uygulayıp uygulamamaya, oluşturabileceği kanama riski ile parasetamole bağlı hepatotoksisite riski karşılaştırılarak karar verilmelidir.

Oxxa Şurup verilmesinden sonra pulmoner sekresyonlarda belirgin bir artış olabileceğinden yeterli öksürük refleksinin olmadığı hastalarda solunum yolunun açık tutulmasına dikkat edilmelidir.

Gebelik ve emzirme döneminde kullanımla ilgili uyarılar: Gebelerde asetilsistein kullanımı ile ilgili yeterli çalışma olmadığından, kullanımının çok gerekli olmadığı haller dışında Oxxa Şurup kullanılmamalıdır. Anne sütü ile salgılanıp salgılanmadığı tam olarak bilinmediğinden emziren annelerde kullanılmamalıdır.

Yan Etkiler/Advers Etkiler:

Oral uygulamada bulantı, kusma ve gastrointestinal sistemle ilgili diğer yakınmalara yol açabilir. Bronkospazm, rinore, stomatit, baş ağrısı, kulak çınlaması ve nadiren alerjik deri reaksiyonları görülebilir. Çok nadir olarak, bazen hafif bir ateş yükselmesinin eşlik ettiği ürtiker gelişebilir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

Kullanım Şekli ve Dozu:

Solunum yollarındaki mukusun viskositesini azaltmak amacıyla aşağıdaki dozların kullanılması önerilir:

YAŞ GRUBU UYGULAMA ŞEKLİ HER DEFADA UYGULANACAK MİKTAR TOPLAM GÜNLÜK DOZ
0 – 2 yaş Sabah, akşam 2.5 ml (1/2 ölçek) 200 mg
2 – 7 yaş Sabah, akşam 5 ml (1 ölçek) 400 mg
7 yaşından büyük çocuklar ve erişkinler Sabah, öğlen, akşam 5 ml (1 ölçek) 600 mg

Parasetamol antidotu olarak kullanımı:

Parasetamolün aşırı dozda alınmasından sonraki ilk 24 saat içinde ilk doz olarak 140 mg/kg dozunda uygulanır. İdame tedavisi olarak 4 saatte bir 70 mg/kg dozunda kullanılır (17 doz). Uygulamadan sonraki ilk saat içinde kusma olursa, aynı dozun tekrarlanması önerilir. Daha ayrıntılı bir tedavi için parasetamol düzeylerine göre çizilen nomogramlardan yararlanılmalıdır.

İlacın hazırlanması:

Şişeye bir miktar kaynatılıp soğutulmuş su konularak iyice çalkalanır. Biraz bekledikten sonra şişe üzerindeki beyaz çizgiye kadar kaynatılıp soğutulmuş su eklenir ve tekrar çalkalanır. Sulandırılarak kullanıma hazır hale getirilmiş yarı saydam şurup oda sıcaklığında aktivitesini 12 gün korur.

Saklama Koşulları:

30°C’nin altında ( oda sıcaklığında) saklayınız.

Sulandırıldıktan sonra 12 gün içinde tüketiniz.

ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAĞI YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.

DOKTORA DANIŞMADAN KULLANILMAMALIDIR.

Ticari Takdim Şekli ve Ambalaj Muhtevası:
150 mL işaretli cam şişelerde; 2.5 mL ve 5 mL işaretli ölçeği ile birlikte.

Piyasada Mevcut Diğer Ticari Şekilleri:
Oxxa 200 mg kapsül; 30 kapsüllük blister ambalajlarda.

Ruhsat No:
188/29

Ruhsat Tarihi:
25.09.1998

Ruhsat Sahibi:
Toprak İlaç ve Kim. Mad. San. ve Tic. A.Ş. Ihlamur Yıldız Cad. No:10, 34353 Beşiktaş / İSTANBUL

Üretim Yeri:
Toprak İlaç ve Kim. Mad. San. ve Tic. A.Ş. P.K. 155, 54060 SAKARYAProspektüs bilgileri ilaç firmasının web sitesinden alınmış veya
ürün yöneticileri tarafından iletilmiştir.

Bu sitede ve verilen linklerdeki bigilerin eksik veya hatalı olmasından
ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz.
Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !
Bu ilaca ait aradığınız bilgilere ulaşamadıysanız aşağıdaki aynı etken
maddeyi içeren ilaçların prospektüs, hasta kullanma talimatı ve kısa ürün
bilgilerinden faydalanabilirsiniz.Bu etkin maddeyi içeren ilaçlar :

ACETYLCYSTEIN 600 TROM 10 EFERVESAN TABLET - ADEKA 6,72 TL
ACETYLCYSTEIN 600 TROM 20 EFERVESAN TABLET - ADEKA 10,83 TL
ACT 100 MG TEK DOZLUK EFF.GRANÜL İÇEREN 30 POŞET - ADEKA 4,69 TL
ACT 100 MG TEK DOZLUK EFF.GRANÜL İÇEREN 60 POŞET - ADEKA 7,65 TL
ACT 200 MG TEK DOZLUK EFF.GRANÜL İÇEREN 30 POŞET - ADEKA 6,63 TL
ACT 300MG/3ML (%10) SOLÜSYON İÇEREN 10 AMPUL - ADEKA 10,60 TL
ACT 300MG/3ML (%10) SOLÜSYON İÇEREN 5 AMPUL - ADEKA 6,28 TL
ALLES 600 MG 10 EFERVESAN TABLET - CELTIS ILAC 3,20 TL
ALLES 600 MG 20 EFERVESAN TABLET - CELTIS ILAC 9,97 TL
ASIST 200 MG 20 KAPSUL - HUSNU ARSAN 3,60 TL küb-hkt
ASIST 200 MG 30 KAPSUL - HUSNU ARSAN 5,93 TL küb-hkt
ASIST 200 MG 30 SAŞE - HUSNU ARSAN 6,72 TL
ASIST % 4 100 ML GRANUL - HUSNU ARSAN 3,94 TL küb-hkt
ASIST %10 3 ML 300 MG 5 AMPUL - HUSNU ARSAN 6,26 TL küb-hkt
ASIST %10 3 ML 300 MG 10 AMPUL - HUSNU ARSAN 9,97 TL küb-hkt
ASIST 1200 MG TOZ ICEREN 20 SASE - HUSNU ARSAN 21,61 TL küb-hkt
ASIST 1200 MG TOZ ICEREN 30 SASE - HUSNU ARSAN 32,35 TL küb-hkt
ASIST 60 GR 150 ML GRANUL - HUSNU ARSAN 5,54 TL küb-hkt
ASIST 900 MG TOZ ICEREN 20 SASE - HUSNU ARSAN 16,15 TL küb-hkt
ASIST PLUS 600 MG TOZ ICEREN 10 SASE - HUSNU ARSAN 4,97 TL küb-hkt
ASIST PLUS 600 MG TOZ ICEREN 20 SASE - HUSNU ARSAN 6,66 TL küb-hkt
ASIST PLUS 600 MG TOZ İÇEREN 30 SAŞE - HUSNU ARSAN 16,24 TL küb-hkt
ASTEIN 600 MG 20 EFERVESAN TABLET - RP FARMA 9,97 TL küb-hkt
BRONPAX 900 MG 20 EFERVESAN TABLET - NUVOMED 15,02 TL
CINETIX 900 MG 20 EFERVESAN TABLET - VITALIS 15,02 TL küb-hkt
CISTEIL 1200 MG 30 EFERVESAN GRANUL ICEREN SASE - ULM ILAC 32,35 TL küb-hkt
EDASIST 600 MG 20 EFERVESAN TABLET - SIFA ILAC 9,97 TL
EXSISTIN 200 MG/5 ML PEDIATRIK KULLANIM ICIN 100 ML SURUP HAZ. ICIN TOZ - RDC ILAC 3,41 TL küb-hkt
EXSISTIN 200 MG/5 ML SURUP HAZIRLAMAK ICIN TOZ 150 ML - RDC ILAC 4,95 TL küb-hkt
EXTAL 200 MG 20 EFFERVESAN TABLET - TERRA 5,22 TL
EXTAL 600 MG 10 EFERVESAN TABLET - TERRA 6,72 TL
EXTAL 600 MG 20 EFFERVESAN TABLET - TERRA 9,97 TL
MENTONEX 900 MG 30 EFERVESAN GRANUL ICEREN SASE - OPTO ILAC 24,26 TL küb-hkt
MENTONEX 900 MG 30TOZ ICEREN SASE - INVENTIM 24,26 TL
MENTONEX-C 200 MG 30 EFERVESAN TABLET - INVENTIM 7,81 TL
MENTOPIN 200 MG 20 EFFERVESAN TABLET - GENESIS 5,22 TL küb-hkt
MENTOPIN 600 MG 10 EFFERVESAN TABLET - GENESIS 4,97 TL
MENTOPIN 600 MG 20 EFFERVESAN TABLET - GENESIS 9,97 TL küb-hkt
MENTOPIN 600 MG 30 EFFERVESAN TABLET - GENESIS 14,96 TL
MIRATTA 600 MG GRANUL ICEREN 30 SASE - ABDI IBRAHIM 12,27 TL küb-hkt
MUCINAC 300 MG/3 ML COZELTI ICEREN AMPUL 10x3 ML AMPUL/KUTU - VEM ILAC 9,43 TL
MUCOCURE % 4 SURUP HAZIRLAMAK ICIN 100 ML GRANUL - BILIM 3,94 TL küb-hkt
MUCOCURE % 4 SURUP HAZIRLAMAK ICIN 150 ML GRANUL - BILIM 5,54 TL küb-hkt
MUCOCURE 1200 MG TOZ ICEREN 20 SASE - BILIM 21,61 TL küb-hkt
MUCOCURE 1200 MG TOZ ICEREN 30 SASE - BILIM 32,35 TL küb-hkt
MUCOCURE 600 MG TOZ ICEREN 10 SASE - BILIM 4,97 TL küb-hkt
MUCOCURE 600 MG TOZ ICEREN 20 SASE - BILIM 6,66 TL küb-hkt
MUCOCURE 600 MG TOZ ICEREN 30 SASE - BILIM 12,86 TL küb-hkt
MUCOLATOR 1200 MG TOZ ICEREN 10 SASE - KOCAK FARMA 10,83 TL
MUCOLATOR 1200 MG TOZ ICEREN 20 SASE - KOCAK FARMA 21,61 TL
MUCOLATOR 150 ML ŞURUP HAZIRLAMAK İÇİN TOZ - KOCAK FARMA 5,22 TL
MUCOLATOR 200 MG TOZ İÇEREN SAŞE (30 SAŞE) - KOCAK FARMA 6,28 TL
MUCOLATOR PEDİATRİK 100 ML ŞURUP HAZIRLAMAK İÇİN GRANÜL - KOCAK FARMA 3,25 TL
MUCOLATOR PLUS 600 MG TOZ ICEREN 30 SASE - KOCAK FARMA 13,75 TL küb-hkt
MUCOLATOR PLUS 600 MG TOZ ICEREN SASE (10 SASE) - KOCAK FARMA 3,20 TL küb-hkt
MUCOMAX 1200 MG 20 EFERVESAN TABLET - NEUTEC ILAC SAN. 21,61 TL
MUCOMAX 400 MG 30 EFERVESAN TABLET - MENTIS 12,50 TL
MUCONEX 600 MG 10 EFERVESAN TABLET - TRIPHARMA 6,72 TL prospektüs
MUCONEX 600 MG 20 EFERVESAN TABLET - TRIPHARMA 10,83 TL
MUCONEX 600 MG GRANUL ICEREN 30 SASE - TRIPHARMA 16,24 TL küb-hkt
MUCONEX GRANÜL 100 ML - TRIPHARMA 4,17 TL prospektüs
MUCONEX GRANÜL 150 ML 60 GR GRANÜL - TRIPHARMA 5,22 TL
MUCOPLUS 1200 MG 20 EFERVESAN TABLET - VITALIS 21,61 TL
MUCOSTOP 600 MG 10 SASE - SALUTIS 3,20 TL küb-hkt
MUCOSTOP 600 MG 30 SASE - CELTIS ILAC 15,02 TL küb-hkt
MUKOLATIN 200 MG 30 SASE - ATABAY 5,91 TL
MUKOLATIN 600 MG 10 SASE - ATABAY 5,22 TL küb-hkt
MUKOLATIN 600 MG 30 SAŞE - ATABAY 16,24 TL küb-hkt
MUKOZERO %4 SURUP HAZIRLAMAK ICIN GRANUL 100 ML - PHARMACTIVE 3,22 TL küb-hkt
MUKOZERO %4 SURUP HAZIRLAMAK ICIN GRANUL 150 ML - PHARMACTIVE 4,35 TL küb-hkt
MUKOZERO 1200 MG 20 EFERVESAN TABLET - PHARMACTIVE 19,90 TL
MUKOZERO 600 MG 20 EFERVESAN TABLET - PHARMACTIVE 9,93 TL
MUKOZERO 900 MG 20 EFERVESAN TABLET - PHARMACTIVE 14,96 TL
NAC 200 MG 20 EFERVESAN TABLET - BASEL 5,22 TL küb-hkt
NAC 600 MG 20 EFERVESAN TABLET - BASEL 9,97 TL küb-hkt
NAC 900 MG 20 EFERVESAN TABLET - BASEL 15,02 TL küb-hkt
OXXA % 4 HAZIRLAMAK ICIN GRANUL 100 ML - TOPRAK 3,60 TL küb-hkt
OXXA 200 MG 30 KAPSÜL - TOPRAK 5,91 TL
OXXA 40 MG 150 ML ŞURUP - TOPRAK 5,53 TL prospektüs
TRAKTUS 1200 MG TEK KULLANIMLIK TOZ ICEREN 20 POSET - NOBEL ILAC PAZARLAMA 19,84 TL küb-hkt
TRAKTUS 600 MG TEK KULLANIMLIK TOZ ICEREN 10 POSET - NOBEL ILAC PAZARLAMA 3,16 TL küb-hkt
TRAKTUS 600 MG TEK KULLANIMLIK TOZ ICEREN 30 SASE - NOBEL ILAC PAZARLAMA 14,65 TL küb-hkt
TRAKTUS 900 MG TEK KULLANIMLIK TOZ ICEREN 20 POSET - NOBEL ILAC PAZARLAMA 14,91 TL küb-hkt
XPECTO PLUS 600 MG TOZ ICEREN 20 SASE - DROGSAN 6,73 TL küb-hkt

www.neyuretim.com/

www.medimistanbul.com

Sufi Müzik
FaceBook ta paylaş Twitter'da paylaş


Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik veya hatalı olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler.

Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !