İlacabak logosu
Ana sayfa - Tanı Tedavi Rehberi - İletişimTETANEA 1 ML 1 KULLANIMA HAZIR ENJ.

>English
İlaç Firması : SANOFI PASTEUR
Barkod : 8699625960329
Fiyatı : 9,56 TL.
Kamu kodu; A09382
SB.atc; J06BB02
Etkin madde : tetanoz ig


ATC SINIFLAMASI - J - ANTİENFEKTİFLER (SİSTEMİK)
J06 İMMÜN SERUM VE İMMÜNOGLOBÜLİNLER
J06B İMMÜNOGLOBÜLİNLER
J06BB Spesifik immünoglobülinler
J06BB02 tetanoz ig
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z


İlacın isminde geçtiğine emin olduğunuz
herhangi bir hece ile arama yapabilirsiniz.


ETKİN MADDE HAKKINDA KISA BİLGİ

tetanoz ig

Tetanoz pasif immünizasyonunda.
1 ampul, yüksek riskli vakada 2 ampul IM veya SC.

Yan etkiler; allerjiik reaksiyonlar...


Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik veya hatalı olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler.

Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !
PROSPEKTÜS (eksik,özetlenmiş veya güncellenmemiş olabilir)

İÇERİĞİ: At kaynaklı tetanoz immünglobülini F(ab’)2 fragmanları...1500 I.U./ml. İçeriğindeki diğer maddeler: polisorbat 80, sodyum klorür, enjeksiyonluk su ve pH ayarlamak için hidroklorik asit ya da sodyum hidroksit. FORMU: Uygulamaya hazır enjektör formunda 1 ml solüsyon.
ENDİKASYONLARI: Tetanus bacillus sporlarıyla kontamine olması muhtemel yaralanmalarda ve son 10 yıl içinde tetanoz aşısı uygulanmamış, veya aşı şeması tamamlanmamış ya da bağışıklık durumu bilinmeyen kişilerin tetanozdan korunmasında endikedir.
KONTRENDİKASYONLARI: Tetanozun ölümcül riski nedeniyle, her türlü olası kontrendikasyon göz ardı edilebilir. UYARILAR: At kaynaklı TETANEA uygulanırken, nadiren de olsa, gelişebilecek yaygın allerji benzeri belirtiler mutlaka değerlendirilmelidir. At kaynaklı proteinlere karşı allerji öyküsü bilinen bir hastada mutlaka uygulanması gerekiyorsa, uygulama, allerjik şok reaksiyonundan korumak amacıyla azami tıbbi gözetim altında yapılmalıdır.
Gebelik ve Emzirme Dönemi: Gebelik esnasındaki güvenilirliği ile ilgili veri bulunmamaktadır. Ancak, tetanozun öldürücü riski dikkate alındığında temas sonrası tetanoz tedavisinin kontrendikasyonları göz ardı edilebilir. Yine de şartlar uygun olduğu takdirde, insan kaynaklı tetanoz immünglobülini tercih edilmelidir.
Diğer İlaçların Kullanımı : TETANEA, beraberinde tetanoz aşısı uygulanırken, aynı enjektöre karıştırılmadan, karşı anatomik bölgeye uygulanmalıdır.
YAN ETKİLER: Enjeksiyon yerinde ağrı ve bazen eşlik eden kızarıklık ve kaşıntı. Heterolog proteinlerin uygulandığı bireylerde nadiren allerji tipi sistemik reaksiyonlar gözlenebilir. İnflamatuar reaksiyonlara bazen ateş, kaşıntı, kızarıklık ya da ürtiker, adenopati ve artralji eşlik edebilir.
DOZAJ VE UYGULAMA: TETANEA, yaralanma sonrasında mümkün olan en kısa sürede uygulanmalıdır. Çocuk ve yetişkinlerde aynı dozaj uygulanır. Isırık ve yaralanmaların semptomatik tedavileri ile birlikte uygulanacak standart doz 1500 I.U./ml’dir. Bu dozaj, enfekte ve nekrotik yaralanmalarda, tedavinin geciktiği durumlarda, ortalama kilonun üzerindeki yetişkinlerde iki kat arttırılabilir. Tetanoz seroprofilaksisini tetanoz toksoid aşılaması izlemelidir. Enjeksiyon, önerilen doza mutlak surette uyularak, intramüsküler yoldan deltoide ya da gluteal bölgeye yavaşça yapılmalıdır.
SAKLAMA KOŞULLARI: +2oC ve +8oC arasında (buzdolabında) saklayınız. Dondurmayınız. Çocukların göremeyeceği ve ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.Prospektüs bilgileri ilaç firmasının web sitesinden alınmış veya
ürün yöneticileri tarafından iletilmiştir.

Bu sitede ve verilen linklerdeki bigilerin eksik veya hatalı olmasından
ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz.
Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !
Bu ilaca ait aradığınız bilgilere ulaşamadıysanız aşağıdaki aynı etken
maddeyi içeren ilaçların prospektüs, hasta kullanma talimatı ve kısa ürün
bilgilerinden faydalanabilirsiniz.Bu etkin maddeyi içeren ilaçlar :

TETANEA 1 ML 1 KULLANIMA HAZIR ENJ. - SANOFI PASTEUR 9,56 TL prospektüs

www.neyuretim.com/

www.medimistanbul.com

Sufi Müzik
FaceBook ta paylaş Twitter'da paylaş


Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik veya hatalı olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler.

Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !