İlacabak logosu
Ana sayfa - Tanı Tedavi Rehberi - İletişimKONGEST FORTE 30 TABLET

>English
İlaç Firması : ZENTIVA
Barkod : 8699502013063
Fiyatı : 3,04 TL.
Kamu kodu; A04404
SB.atc; R05X
Etkin madde : parasetamol kombinasyon
Formülü :
Parasetamol 650mg,
klorfeniramin 4mg,
fenilefrin 10mg.


ATC SINIFLAMASI - R - SOLUNUM SİSTEMİ
R05 ÖKSÜRÜK VE SOĞUK ALGINLIĞI İLAÇLARI
R05X DİĞER
R05X DİĞER
R05X parasetamol kombinasyon
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z


İlacın isminde geçtiğine emin olduğunuz
herhangi bir hece ile arama yapabilirsiniz.


ETKİN MADDE HAKKINDA KISA BİLGİ

parasetamol kombinasyon

Analjezik antipiretik parasetamolün antigripal kombinasyonları.
Doz içerdiği parasetamole göre ayarlanmalı.


Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik veya hatalı olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler.

Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !
PROSPEKTÜS (eksik,özetlenmiş veya güncellenmemiş olabilir)

Kongest® Forte 30 Tablet
FORMÜLÜ
Her tablette,
Parasetamol ...................................................................................................................... 650 mg
Fenilefrin hidroklorür......................................................................................................... 10 mg
Klorfeniramin maleat ........................................................................................................... 4 mg
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Farmakodinamik Özellikleri:
Kongest, soğuk algınlığına ve gribe bağlı ağrı ve ateşin giderilmesi ile burun akıntısı, aksırma
ve burun tıkanıklığı gibi belirtilerin semptomatik tedavisi için hazırlanmış bir preparattır.
Bileşiminde bulunan parasetamol, bir para-aminofenol türevidir ve hastalığa bağlı ateşi ve
ağrıyı ortadan kaldırır. Ağrı ve ateş üzerindeki etkisinin merkezi sinir sisteminde
prostaglandin sentezini inhibe etmesine bağlı olduğu ve periferde ağrı uyarılarını
durdurmasının ağrı kesici etkiye katkıda bulunduğu düşünülmektedir. Etkisi 1-3 saatte başlar
ve 3-4 saat sürer.
Klorfeniramin, alkilamin türevi bir antihistaminiktir. H1-reseptörlerine bağlanarak histaminin
etkilerini önler. Tek doz uygulama sonrasında antihistaminik etki 6 saat içerisinde elde edilir
ve 4-8 saat sürer.
Fenilefrin, sempatomimetik bir amindir; alfa-adrenerjik reseptörler üzerindeki doğrudan
etkisiyle vazokonstriksiyona yol açar ve nazal konjesyonu azaltır. Dekonjestan etkisi 15-20
dakika içerisinde başlar ve 2-4 saat sürer.
Farmakokinetik Özellikleri:
Parasetamol:
Emilimi: Parasetamol, sindirim sisteminden hızla ve tama yakın emilir. Oral yoldan
alındıktan sonra, doruk plazma düzeyine 10-60 dakikada ulaşır.
Dağılımı: Vücut dokularının çoğuna hızlı ve düzenli bir dağılım gösterir. Plazma
proteinlerine %25 oranında bağlanır. Plazma yarılanma süresi 1.25-3 saattir.
Metabolizma: Karaciğerde mikrozomal Karma fonksiyonlu oksidaz (KFO) sistemi ile
okside olarak reaktif metaboliti benzokinon meydana gelir ile metabolize edilir.
Parasetamolün %80-85’i başta glukronik asit ve daha düşük oranda sülfat ile konjugasyona
uğrar.
İtrahı: İdrarla temel olarak glukronid şeklinde, az miktarda da sülfat konjugatları,
glutatiyonla konjugasyon ürünü olarak merkaptürik asit ve değişmemiş olarak atılır.
Klorfeniramin:
Emilimi: Klorfeniramin sindirim sisteminden iyi emilir, ancak ilk geçiş metabolizmasına
uğradığından alınan dozun %25-45’i sistemik dolaşıma geçer.
Dağılımı: Klorfeniramin IV olarak uygulandıktan sonra hızlı ve yoğun bir dağılım gösterir.
Görünürdeki kararlı-durum dağılım hacmi , erişkinde 2.5-3.2 l/kg, çocuklarda 3.8
l/kg’dır.Tükürüğe geçer. İlacın kendisi ve/veya metabolitlerinin küçük miktarlarda safraya
geçtiği görülmüştür.
Metabolizma:Klorfeniramin, monodesmetilklorfeniramin ile
N-dealkilasyonla
didesmetilklorfeniramine ve daha yüksek oranda henüz tanımlanmayan metabolitlerine
dönüşür. İtrahı:Klorfeniramin ve metabolitleri idrarla atılır.
Fenilefrin:
Emilimi: Gastrointestinal sistemden (GİS) emilimi düzensizdir ve hemen metabolize olur.
Ancak çoğu zaman, sistemik etki oluşturacak kadar emilim olmaktadır. Dekonjestan etkisi,
oral uygulamadan sonra, 15-20 dakika içinde başlar ve yaklaşık 2-4 saat sürer.
Dağılımı: Süte geçip geçmediği bilinmemektedir.
Fenilefrinin farmakolojik etkisi, en azından kısmen ilacın dokulara geçişi ile olmaktadır.
Metabolizma: Fenilefrin karaciğerde ve barsakta monoamin oksidaz (MAO) enzimi ile
metabolize edilmekte, fenol konjugatlarına dönüşmektedir.
İtrahı: %90 oranında idrarla atılır..
ENDİKASYONLARI
Soğuk algınlığı ve gripte ortaya çıkan semptomların giderilmesinde kullanılır.
KONTRENDİKASYONLARI
Bileşiminde bulunan maddelere karşı aşırı duyarlı olduğu bilinen kişilerde, karaciğer
yetmezliği bulunanlarda, glokomlularda, ağır prostat hipertrofili hastalarda, selektif olmayan
MAO inhibitörü kullananlarda, konvülsiyonlu hastalarda kullanılmamalıdır.
UYARILAR/ÖNLEMLER
Tedavi sırasında davranış bozuklukları ve bulantı ortaya çıkarsa, Kongest tedavisi
kesilmelidir.
Tedaviye rağmen belirtilerin şiddetlenmesi, diğer enfeksiyon belirtilerinin ortaya çıkması ya
da 5 günden uzun sürmesi durumunda, hasta yeniden değerlendirilmelidir.
Parasetamol: Hepatik nekroz görülebilir. Hepatik nekroz, parasetamolün aşırı dozunda, doza
bağlı bir komplikasyondur. 12-48 saat içinde karaciğer enzimleri yükselir, protrombin zamanı
uzayabilir. Klinik semptomlar, dozun alınmasından 1-6 gün sonrasına kadar görülmeyebilir.
Erişkinlerde birkaç haftalık süreyle 5-8 g günlük dozda sürekli kullanımında, 1 yıldan uzun
süreyle, 3-4 g günlük dozda kullanımında ve 10 gramın üzerinde alınması durumunda
karaciğer toksisitesi görülmesi muhtemeldir. Alkoloik karaciğer hasarı bulunan hastalarda
dikkatle kullanılmalıdır.
Klorfeniramin: Baş dönmesi ve sedasyon riski nedeniyle yaşlılarda ve ortostatik
hipotansiyona eğilimi bulunanlarda, kronik konstipasyonlularda, prostat hipertrofili
hastalarda, karaciğer fonksiyon bozukluğu ve/veya ağır böbrek yetmezliği olanlarda, psikozlu
hastalarda dikkatli olunmalıdır.
Fenilefrin: Yaşlılarda, hipertiroidisi olanlarda, bradikardi, kısmı kalp bloğu, miyokard
hastalıkları, ağır koroner arter hastalıklarında dikkatli olunmalıdır. Yaşlıların dekonjestanların
yan etkilerine daha duyarlı olabilecekleri unutulmamalıdır.
Hipertansiyon açısından dikkatli olunmalıdır.
Önerilen dozlar aşılmamalıdır. Bir haftadan uzun süre kullanılmamalıdır.
Gebelik ve emzirme döneminde kullanım
Gebelik kategorisi C.
Zorunlu olmadıkça gebelik ve emzirme döneminde kullanılmamalıdır.
Araç ve makine kullanmaya etkisi
Kongest sedasyona yol açabileceğinden, araç ve makine kullanırken dikkatli olunmalıdır.
YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER
Parasetamol:
Endokrin-metabolik: klorid, ürik asit, glukoz düzeylerini arttırıp, sodyum, bikarbonat,
kalsiyum düzeylerini düşürebilir.
Hepatik: Bilirubin ve alkalen fosfatazda artışa neden olabilir.
Renal: Amonyak artışına neden olabilir.
Klorfeniramin:
Bazen (özellikle yüksek dozlarda ve aşırı duyarlılığı olanlarda) baş dönmesi, bulantı, kusma,
kabızlık, deri döküntüsü, terleme, çarpıntı, sinirlilik, iştah azalması, zor idrar yapma, bulanık
görme, karın ağrısı görülebilir. Bu tür yan etkilerin ortaya çıktığı durumlarda doz
azaltılmalıdır.
Fenilefrin:
Kardiyovasküler: Refleks bradikardi, eksitabilite, huzursuzluk, aritmiler (nadiren), göğüs
ağrısı veya sıkışması, solgunluk, hipertansiyon, ciddi periferik ve viseral vazokonstriksiyon,
kalp debisinde azalma.
Merkezi Sinir Sistemi (MSS): Baş ağrısı, anksiyete, güçsüzlük, tremor, parestezi,
huzursuzluk.
Endokrin-metabolik: Metabolik asidoz.
Kas-iskelet: Pilomotor yanıt, güçsüzlük.
Renal: Renal perfüzyonda azalma, idrar çıkışında azalma
Solunum: Solunum sıkıntısı
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER
Parasetamolün hepatotoksik potansiyeli ,barbituratlar, karbamazepin, hidantoinler, izoniazid,
rifampin, sülfinpirazon ile birlikte kullanımında artmaktadır. Kronik etanol kullanımı,
parasetamol toksisitesi riskini arttırabilir. Varfarinin etkisi parasetamol ile beraber
kullanımında artabilir.
Barbituratlar, karbamazepin, hidantoinler, rifampin, sülfinpirazon, parasetamol ile birlikte
kullanıldıklarında parasetamolün analjezik etkisini azaltabilirler. Kolestiramin parasetamolün
emilimini azaltabilir.
Klorfeniraminin sedatif etkisi güçlenebileceğinden, Kongest tedavisi sırasında alkollü
içecekler kullanılmamalıdır.
Sedatif antidepresanlar, barbitüratlar, klonidin, hipnotikler, opioid aneljezikler, nöroleptikler,
anksiyolitikler gibi ilaçlarla birlikte kullanıldığında, merkezi sinir sistemindeki depresan etki
güçlenebilir.
Antihistaminikler, atropin ve atropin benzeri maddelerin yan etkilerini şiddetlendirebilir.
Fenilefrinin etkisi sempatomimetikler ile birlikte kullanımında güçlenebilmektedir. Birlikte
alındıklarında taşikardi ve aritmiye yol açabilir. MAO inhibitörleri veya oksitosik ilaçlarla
birlikte alındığında fenilefrinin etkisi güçlenebilir.
Alfa ve betablokör ilaçlar fenilefrin ile birlikte alındığında etkinliğini azaltırlar.
Sempatomimetikler atropin ve atropin benzeri maddelerin yan etkilerini şiddetlendirebilir
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Hekim tarafından başka bir doz önerilmedikçe, erişkinlere günde 3-4 kez 1 tablet verilir.
DOZ AŞIMI
Doz aşımı durumunda, bulantı, kusma, karın ağrısı, konvülsiyon, bulanık görme gibi belirtiler
ortaya çıkabilir. Erişkinlerde 10 gram, çocuklarda 150 mg/kg’ın üzerindeki parasetamol
dozları hepatik nekroza neden olabilir.
Doz aşımı durumunda, mide lavajı yapılarak semptomatik tedaviye başlanmalıdır.
Parasetamole bağlı karaciğer nekrozunu önlemek için intravenöz yoldan N-asetil sistein ya da
oral yoldan methiyonin tedavisine başlanmalıdır.
SAKLAMA KOŞULLARI
30°C altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.
Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI
30 tabletlik blister ambalajlarda.
RUHSAT SAHİBİ
Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No:7
Levent 34394 İstanbul
ÜRETİM YERİ
Eczacıbaşı Sağlık Ürünleri San.ve Tic. A.Ş.
Küçükkarıştıran 39780 Lüleburgaz
Ruhsat tarihi: 22.05.2007
Ruhsat no: 211/40
Prospektüs onay tarihi: 23.05.2007
Reçete ile satılır.Prospektüs bilgileri ilaç firmasının web sitesinden alınmış veya
ürün yöneticileri tarafından iletilmiştir.

Bu sitede ve verilen linklerdeki bigilerin eksik veya hatalı olmasından
ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz.
Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !
Bu ilaca ait aradığınız bilgilere ulaşamadıysanız aşağıdaki aynı etken
maddeyi içeren ilaçların prospektüs, hasta kullanma talimatı ve kısa ürün
bilgilerinden faydalanabilirsiniz.Bu etkin maddeyi içeren ilaçlar :

A-FERIN 300 MG 30 KAPSÜL - HUSNU ARSAN 3,92 TL
A-FERIN FORTE 650 MG 30 TABLET - HUSNU ARSAN 2,72 TL
A-FERIN HOT 10 POŞET - HUSNU ARSAN 5,00 TL
A-FERIN PED. 100 ML ŞURUP - HUSNU ARSAN 2,73 TL
A-FERIN PLUS PEDİATRİK 100 ML ŞURUP - HUSNU ARSAN 3,20 TL
A-FERIN SINUS 20 FILM TABLET - HUSNU ARSAN 4,91 TL
AFEBRYL 16 EFERVESAN TABLET - GALEPHARMA 4,29 TL
BENICAL COLD 20 FİLM TABLET - BAYER 3,35 TL
CETAFLU FORT 20 TABLET - ATABAY 1,83 TL prospektüs
COLDEKS 20 KAPSÜL - DEVA 3,20 TL prospektüs
CORSAL 120 ML ŞURUP - I.E ULAGAY 2,81 TL
CORSAL 300 MG 30 KAPSÜL - I.E ULAGAY 2,94 TL
DAYMOL 200/500 MG 30 EFERVESAN TABLET - CELTIS ILAC 6,73 TL
DEFLU 20 TABLET - RECORDATI 1,25 TL prospektüs
DEFLU 100 CC ŞURUP - RECORDATI 2,20 TL prospektüs
DEFLU FORT 20 TABLET - RECORDATI 2,50 TL
DRISTAN 20 FİLM TABLET - TURGUT 3,29 TL
FORZA 30 TABLET - ALI RAIF 3,47 TL prospektüs
FORZA PEDİYATRİK 100 ML ŞURUP - ALI RAIF 3,44 TL prospektüs
GERAKON 325 MG 20 TABLET - MUNIR SAHIN 1,75 TL
GERAKON FORT 20 TABLET - MUNIR SAHIN 2,22 TL prospektüs
GERAKON PEDIATRIK 100 ML SURUP - MUNIR SAHIN 2,60 TL
GERALGINE PLUS 20 TABLET - MUNIR SAHIN 6,45 TL
GERALGINE-HOT TEK KULLANIMLIK GRANÜL İÇEREN 12 POŞET - MUNIR SAHIN 6,98 TL
GERALGINE-K 20 TABLET - MUNIR SAHIN 2,76 TL prospektüs
GRIBEX HOT TOZ 6 POŞET - ULKAR ILAC PAZARLAMA 3,87 TL prospektüs
GRIBEX HOT TOZ 12 POŞET - ULKAR ILAC PAZARLAMA 7,03 TL
GRIBEX HOT TOZ 24 POŞET - ULKAR ILAC PAZARLAMA 10,10 TL
GRIBEX HOT PED. TOZ 6 POŞET - ULKAR ILAC PAZARLAMA 1,91 TL
GRIBEX HOT PED. TOZ 12 POŞET - ULKAR ILAC PAZARLAMA 3,75 TL
GRIBEX HOT PED. TOZ 24 POŞET - ULKAR ILAC PAZARLAMA 6,87 TL
GRIBEX HOT- D TOZ 6 POŞET - ULKAR ILAC PAZARLAMA 3,87 TL
GRIBEX HOT- D TOZ 12 POŞET - ULKAR ILAC PAZARLAMA 7,03 TL
GRIBEX HOT- D TOZ 24 POŞET - ULKAR ILAC PAZARLAMA 10,10 TL
KATARIN 30 KAPSUL - BIOFARMA 3,39 TL
KATARIN FORT 20 FILM TABLET - BIOFARMA 5,22 TL
KATARIN FORT 20 TABLET - BIOFARMA 5,22 TL
KATARIN PEDİATRİK ŞURUP 100 ML - BIOFARMA 6,53 TL
KONGEST 30 TABLET - ZENTIVA 1,66 TL prospektüs
KONGEST FORTE 30 TABLET - ZENTIVA 3,04 TL prospektüs
KONGEST PEDİATRİK 100 ML ŞURUP - ZENTIVA 2,13 TL prospektüs
MEDICOLD 100 ML ŞURUP - KOCAK FARMA 2,75 TL
MINAMOL PLUS 30 TABLET - PHARMACTIVE 4,75 TL küb-hkt
MULTICOLD 200/250/50 MG 20 EFERVESAN TABLET - NEUTEC ILAC SAN. 4,57 TL
OLEDRO 30 TABLET - DROGSAN 3,47 TL prospektüs
OLEDRO HOT 500 MG 6 POŞET - DROGSAN 4,62 TL prospektüs
OLEDRO HOT EFERVESAN 500 MG 12 POŞET - DROGSAN 8,62 TL prospektüs
OLEDRO PEDIATRIK 100 ML ŞURUP - DROGSAN 3,97 TL prospektüs
PANALGINE 30 TABLET - ATABAY 3,48 TL prospektüs
PARAKODIN 20 TABLET - ATABAY 2,64 TL
PAROL HOT 12 POŞET GRANÜL - ATABAY 6,87 TL prospektüs
PAROL HOT PEDİATRİK 12 POŞET GRANÜL - ATABAY 3,60 TL prospektüs
PAROL PLUS 30 TABLET - ATABAY 4,37 TL
PEDITUS 100 ML SURUP - SANDOZ 3,20 TL prospektüs
PIROSAL 20 TABLET - SABA 2,73 TL prospektüs
TAMOL COLD 20 TABLET - SANDOZ 3,03 TL
TEMSALJIN 500 MG 20 TABLET - OSEL 1,47 TL
TERAGRIP 20 FILM TABLET - PHARMACTIVE 3,00 TL
THERAFLU FORTE 20 FİLM TABLET - NOVARTIS 3,89 TL
TRICOLD 20 FİLM TABLET - KEYMEN 2,13 TL
TYLOL COLD 100 ML SÜSPANSİYON - NOBEL ILAC SANAYI 4,00 TL prospektüs
TYLOL HOT 6 POŞET GRANÜL - NOBEL ILAC SANAYI 3,87 TL prospektüs
TYLOL HOT 24 POŞET GRANÜL - NOBEL ILAC SANAYI 10,10 TL
TYLOL HOT D 24 POŞET GRANÜL - NOBEL ILAC SANAYI 10,10 TL
TYLOL HOT PEDIATRIK 6 POŞET GRANÜL - NOBEL ILAC SANAYI 1,91 TL prospektüs
TYLOL HOT PEDIATRIK 12 POŞET GRANÜL - NOBEL ILAC SANAYI 3,75 TL
TYLOL HOT PEDIATRIK 24 POŞET GRANÜL - NOBEL ILAC SANAYI 6,87 TL
TYLOL HOT POSET 500 MG 12 POŞET GRANÜL - NOBEL ILAC SANAYI 7,03 TL
TYLOL HOT-D 6 POŞET GRANÜL - NOBEL ILAC SANAYI 3,87 TL
TYLOL HOT-D 12 POŞET GRANÜL - NOBEL ILAC SANAYI 7,03 TL

www.neyuretim.com/

www.medimistanbul.com

Sufi Müzik
FaceBook ta paylaş Twitter'da paylaş


Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik veya hatalı olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler.

Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !