İlacabak logosu
Ana sayfa - Tanı Tedavi Rehberi - İletişimDYNDION 15 MG 30 TABLET

>English

HASTALAR İÇİN; HASTA KULLANMA TALİMATI
HEKİMLER İÇİN; KISA ÜRÜN BİLGİSİ


İlaç Firması : MUSTAFA NEVZAT
Barkod : 8699541014908
Fiyatı : 22,48 TL.
Kamu kodu; A12915
SB.atc; A10BG03
Etkin madde : pioglitazon


ATC SINIFLAMASI - A - SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA
A10 DİYABET İLAÇLARI
A10B ORAL ANTİDİYABETİKLER
A10BG Tiyazolidinediyonlar
A10BG03 pioglitazon
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z


İlacın isminde geçtiğine emin olduğunuz
herhangi bir hece ile arama yapabilirsiniz.
KISITLAMALAR

UH-P
Ayaktan tedavide uzman hekimlerce veya uzman hekim raporuna bağlı olarak tüm hekimlerce, yatarak tedavide tüm hekimlerce reçete edilebilir.

SUT 4.2.38 - Diyabet tedavisinde ilaç kullanım ilkeleri
(1) Metformin, sulfonilüreler, metformin+sulfonilüre kombinasyonları, akarboz ve insan insülinleri tüm hekimler tarafından reçete edilebilir.
(2) Repaglinid, nateglinid ve diğer oral antidiyabetiklerin kombine preperatları; endokrinoloji, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, kardiyoloji ve aile hekimliği uzman hekimlerince veya bu hekimlerce düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.
(3) Analog insülinler, pioglitazon, pioglitazonun oral kombinasyonları veya pioglitazonun insülin ile kombine kullanımları endokrinoloji, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları ve kardiyoloji uzman hekimlerince veya bu hekimlerce düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.
(4) DPP-4 antagonistleri (sitagliptin, vildagliptin, saksagliptin) ve DPP-4 antagonistlerinin diğer oral antidiyabetiklerle kombine preperatları; metformin ve/veya sülfonilürelerin maksimum tolere edilebilir dozlarında yeterli glisemik kontrol sağlanamamış hastalarda; endokrinoloji uzman hekimleri ile üniversite ve eğitim ve araştırma hastanelerinde ise iç hastalıkları uzman hekimlerince veya bu hekimlerce düzenlenen uzman hekim raporu ile tüm hekimlerce reçete edilebilir.
(5) Eksenatid; metformin ve/veya sülfonilürelerin maksimum tolere edilebilir dozlarında yeterli glisemik kontrol sağlanamamış ve vücut kitle indeksi tedavi başlangıcında 35 kg/m2’nin üzerinde olan ve tedavi öncesi anamnezde akut pankreatit geçirilme öyküsü bulunmayan tip 2 diyabet hastalarında kullanılabilir. Bu kriterlere uyan hastalara başlangıç dozu rapor şartı aranmaksızın (2x5mcg) (1 kutu) olarak endokrinoloji uzman hekimlerince reçete edilir. Başlama kriterleri ilk reçetede belirtilecektir. Tedaviye devam edilecekse; devam kararı, başlama kriterleri ve metformin ve/veya sülfonilüreler için hastaya verilen maksimum dozlar, 6 ay süreli endokrinoloji uzman hekim raporunda belirtilir. Tedaviye devam edilecekse bundan sonraki raporlar 1 yıl süreli düzenlenebilir. Söz konusu raporlara dayanılarak yalnızca endokrinoloji uzmanlarınca reçete edilir. İnsülinlerle birlikte kesinlikle kullanılmaz. Tedavi esnasında akut pankreatit geçirilmesi durumunda ilaç kesilir ve tekrar kullanılmaz.
ETKİN MADDE HAKKINDA KISA BİLGİ

pioglitazon

Oral antidiyabetik.
Yetişkinde 15-30mg/gün (max 45mg).

Gebelik kategorisi C. Anne sütüne geçer.

Kontrendikasyon; Klas 3-4 kalp yetmezlikleri, aşırı duyarlılık.

Etkileşim; CYP 450, 3A4, CYP2C8 ile ilişkili ilaçlar.
Sık görülen yan etkiler; ÜSYE, baş ağrısı, miyalji.


Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik veya hatalı olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler.

Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Bu ilaca ait aradığınız bilgilere ulaşamadıysanız aşağıdaki aynı etken
maddeyi içeren ilaçların prospektüs, hasta kullanma talimatı ve kısa ürün
bilgilerinden faydalanabilirsiniz.Bu etkin maddeyi içeren ilaçlar :

ACTOS 15 MG 28 TABLET - TAKEDA 26,81 TL küb-hkt
ACTOS 30 MG 28 TABLET - TAKEDA 39,47 TL küb-hkt
DIALIC 15 MG 30 EFERVESAN TABLET - VITALIS 24,73 TL küb-hkt
DIALIC 15 MG 60 EFERVESAN TABLET - VITALIS 57,27 TL küb-hkt
DIALIC 15 MG 90 EFERVESAN TABLET - VITALIS 85,68 TL küb-hkt
DIALIC 30 MG 30 EFERVESAN TABLET - VITALIS 37,10 TL küb-hkt
DIALIC 30 MG 60 EFERVESAN TABLET - VITALIS 84,27 TL küb-hkt
DIALIC 30 MG 90 EFERVESAN TABLET - VITALIS 125,99 TL küb-hkt
DIALIC 45 MG 30 EFERVESAN TABLET - VITALIS 63,32 TL küb-hkt
DIALIC 45 MG 60 EFERVESAN TABLET - VITALIS 125,99 TL küb-hkt
DIALIC 45 MG 90 EFERVESAN TABLET - VITALIS 184,38 TL küb-hkt
DROPIA 15 MG 30 TABLET - SANOVEL 28,69 TL
DROPIA 15 MG 60 TABLET - SANOVEL 57,27 TL
DROPIA 15 MG 90 TABLET - SANOVEL 85,68 TL
DROPIA 30 MG 30 TABLET - SANOVEL 42,24 TL
DROPIA 30 MG 60 TABLET - SANOVEL 84,27 TL
DROPIA 30 MG 90 TABLET - SANOVEL 125,99 TL
DROPIA 45 MG 30 TABLET - SANOVEL 63,32 TL
DROPIA 45 MG 60 TABLET - SANOVEL 125,99 TL
DROPIA 45 MG 90 TABLET - SANOVEL 184,38 TL
DYNDION 15 MG 30 TABLET - MUSTAFA NEVZAT 22,48 TL küb-hkt
DYNDION 15 MG 90 TABLET - MUSTAFA NEVZAT 60,67 TL küb-hkt
DYNDION 30 MG 30 TABLET - MUSTAFA NEVZAT 33,74 TL küb-hkt
DYNDION 30 MG 90 TABLET - MUSTAFA NEVZAT 91,07 TL küb-hkt
DYNDION 45 MG 30 TABLET - MUSTAFA NEVZAT 49,99 TL küb-hkt
DYNDION 45 MG 90 TABLET - MUSTAFA NEVZAT 134,94 TL küb-hkt
GLIFIX 15 MG 28 TABLET - BILIM 19,05 TL
GLIFIX 15 MG 30 TABLET - BILIM 28,69 TL
GLIFIX 15 MG 60 TABLET - BILIM 57,27 TL
GLIFIX 15 MG 90 TABLET - BILIM 85,68 TL
GLIFIX 30 MG 28 TABLET - BILIM 28,77 TL
GLIFIX 30 MG 30 TABLET - BILIM 42,24 TL
GLIFIX 30 MG 60 TABLET - BILIM 84,27 TL
GLIFIX 30 MG 90 TABLET - BILIM 125,99 TL
GLIFIX 45 MG 30 TABLET - BILIM 63,32 TL
GLIFIX 45 MG 60 TABLET - BILIM 125,99 TL
GLIFIX 45 MG 90 TABLET - BILIM 184,38 TL
PIOFORCE 15 MG 30 TABLET - BIOFARMA 26,96 TL küb-hkt
PIOFORCE 15 MG 90 TABLET - BIOFARMA 72,80 TL küb-hkt
PIOFORCE 30 MG 30 TABLET - BIOFARMA 39,39 TL küb-hkt
PIOFORCE 30 MG 90 TABLET - BIOFARMA 106,35 TL küb-hkt
PIOFORCE 45 MG 30 TABLET - BIOFARMA 58,64 TL küb-hkt
PIOFORCE 45 MG 90 TABLET - BIOFARMA 157,76 TL küb-hkt
PIOFOX 15 MG 30 TABLET - INVENTIM 18,75 TL küb-hkt
PIOFOX 30 MG 30 TABLET - INVENTIM 28,34 TL küb-hkt
PIOFOX 45 MG 30 TABLET - INVENTIM 42,09 TL küb-hkt
PIOGTAN 15 MG 30 TABLET - ZENTIVA 24,73 TL
PIOGTAN 15 MG 90 TABLET - ZENTIVA 74,20 TL
PIOGTAN 30 MG 30 TABLET - ZENTIVA 37,10 TL
PIOGTAN 30 MG 90 FİLM TABLET - ZENTIVA 111,32 TL
PIOGTAN 45 MG 30 TABLET - ZENTIVA 54,98 TL
PIOGTAN 45 MG 90 TABLET - ZENTIVA 164,96 TL
PIONDIA 15 MG 30 FİLM TABLET - SANDOZ 28,69 TL
PIONDIA 15 MG 90 FİLM TABLET - SANDOZ 85,68 TL
PIONDIA 30 MG 30 FİLM TABLET - SANDOZ 40,65 TL
PIONDIA 30 MG 90 FİLM TABLET - SANDOZ 120,24 TL
PIONDIA 45 MG 30 FİLM TABLET - SANDOZ 60,30 TL
PIONDIA 45 MG 90 FİLM TABLET - SANDOZ 175,85 TL
PIXART 15 MG 30 TABLET - ABDI IBRAHIM 24,04 TL küb-hkt
PIXART 15 MG 60 TABLET - ABDI IBRAHIM 57,25 TL küb-hkt
PIXART 15 MG 90 TABLET - ABDI IBRAHIM 85,68 TL küb-hkt
PIXART 30 MG 30 TABLET - ABDI IBRAHIM 35,85 TL küb-hkt
PIXART 30 MG 60 TABLET - ABDI IBRAHIM 84,27 TL küb-hkt
PIXART 30 MG 90 TABLET - ABDI IBRAHIM 120,41 TL küb-hkt
PIXART 45 MG 30 TABLET - ABDI IBRAHIM 53,93 TL küb-hkt
PIXART 45 MG 60 TABLET - ABDI IBRAHIM 125,99 TL küb-hkt
PIXART 45 MG 90 TABLET - ABDI IBRAHIM 172,62 TL küb-hkt

www.neyuretim.com/

www.medimistanbul.com

Sufi Müzik
FaceBook ta paylaş Twitter'da paylaş


Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik veya hatalı olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler.

Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !