İlacabak logosu
Ana sayfa - Tanı Tedavi Rehberi - İletişimSTAGE 20 MG 28 FILM TABLET

>English

HASTALAR İÇİN; HASTA KULLANMA TALİMATI
HEKİMLER İÇİN; KISA ÜRÜN BİLGİSİ


İlaç Firması : ABDI IBRAHIM
Barkod : 8699514090502
Fiyatı : 37,06 TL.
Kamu kodu; A12109
SB.atc; C10AA07
Etkin madde : rosuvastatin


ATC SINIFLAMASI - C - KALP DAMAR SİSTEMİ
C10 LİPİD METABOLİZMASINA ETKİLİ İLAÇLAR
C10A LİPİD METABOLİZMASINA ETKİLİ İLAÇLAR
C10AA HMG CoA redüctaze inhibitörleri
C10AA07 rosuvastatin

DDD (Yetişkin için ortalama günlük doz) : 10mg Oral
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Z


İlacın isminde geçtiğine emin olduğunuz
herhangi bir hece ile arama yapabilirsiniz.
KISITLAMALAR

SUT 4.2.28 - Lipid düşürücü ilaçların kullanım ilkeleri
4.2.28.A - Statinler (antihipertansiflerle kombinasyonları dahil)
(1) Statinler, daha önce kullanmayan hastalarda, uzman hekim raporuna dayanılarak kullanılmaya başlanır;
a) LDL düzeyinin 190 mg/dL’nin üstünde olduğu durumlarda,
b) LDL düzeyinin 160 mg/dL’nin üstünde olduğu durumlarda; iki ek risk faktörü varsa,
c) LDL düzeyinin 130 mg/dL’nin üstünde olduğu durumlarda; üç ek risk faktörü varsa,
ç) LDL düzeyinin 70 mg/dL’nin üstünde olduğu durumlarda; diabetes mellitus, akut koroner sendrom, geçirilmiş Mİ, geçirilmiş inme, koroner arter hastalığı, periferik arter hastalığı, abdominal aort anevrizması veya karotid arter hastalığı olanlarda.
(2) Birinci fıkranın b ve c bentleri için ek risk faktörleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Hipertansiyon,
b) Ailede erken kardiyovasküler hastalık öyküsü,
c) 65 yaş ve üstü hastalar.
(3) Tedaviye başlamaya esas olan ilk uzman hekim raporunda, bu rapor öncesi son 6 ay içinde, birinci fıkranın a, b ve c bentleri için en az bir hafta ara ile iki defa olmak üzere, yapılmış kan lipid düzeylerinin her ikisinde de yüksek olduğunu gösteren tetkik sonuçları belirtilir. Rapor süresi boyunca tetkik sonuçları değerlendirmeye alınmaz. Raporun yenilenmesinde lipid düzeyini gösteren yeni bir tetkik sonucu istenmez. Bu ilaçlar uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilir.
(4) Rosuvastatinin 20 mg ve üzeri etken madde içeren dozları, atorvastatin, simvastatin ve pravastatinin 40 mg ve üzeri etken madde içeren dozları, fluvastatinin 80mg ve üzeri etken madde içeren dozları (kombinasyonları dahil) kardiyoloji, kalp ve damar cerrahisi, endokrinoloji uzman hekimlerince düzenlenecek uzman hekim raporuna dayanılarak bu hekimlerce reçete edilir.
4.2.28.B - Statin dışındaki lipid düşürücü ilaçlar (fenofibrat, gemfibrozil, kolestiramin)
(1) Statin dışındaki lipid düşürücü ilaçlar;
a) Trigliserid düzeyinin 500 mg/dL’nin üstünde olduğu durumlarda veya
b) Trigliserid düzeyinin 200 mg/dL üstünde olan; diabetes mellitus, akut koroner sendrom, geçirilmiş MI, geçirilmiş inme, koroner arter hastalığı, periferik arter hastalığı, abdominal aort anevrizması veya karotid arter hastalığı olanlarda,
kardiyoloji, kalp ve damar cerrahisi, endokrinoloji, iç hastalıkları, nöroloji uzman hekimlerince düzenlenecek uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilir.
4.2.28.C - Ezetimib (statinlerle kombinasyonları dahil)
(1) En az 6 ay boyunca statinlerle tedavi edilmiş olmasına rağmen LDL düzeyi 100 mg/dL’nin üzerinde kalan hastalarda bu durumun belgelenmesi koşuluyla ve kardiyoloji, iç hastalıkları, nöroloji ya da kalp ve damar cerrahisi uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna istinaden tüm hekimlerce reçete edilebilir.
(2) Karaciğer enzimlerinden en az birinin (AST/SGOT ya da ALT/SGPT) normal değer aralığının üst sınırının en az 3 kat üstüne çıkması ya da kreatin fosfokinaz düzeylerinin normal aralığının üst katının en az 2 kat üzerine çıkması durumlarında, bu nedenlerden dolayı statin kullanılamadığının belgelenmesi koşuluyla; kardiyoloji, iç hastalıkları, nöroloji ya da kalp ve damar cerrahisi uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna istinaden tüm hekimlerce reçete edilebilir.
4.2.28.Ç - Niasin
(1) Niasin;
a) En az 6 ay süreyle statin aldığı halde, LDL düzeyinin 100 mg/dL’nin üstünde olduğu; diabetes mellitus, akut koroner sendrom, geçirilmiş MI, geçirilmiş inme, koroner arter hastalığı, periferik arter hastalığı, abdominal aort anevrizması veya karotid arter hastalığı olanlarda veya,
b) Trigliserit düzeyinin 500 mg/dL’nin (diabetes mellitus hastalığında 200 mg/dL) üstünde olduğu durumlarda tek başına veya fibrik asit türevi ile kombine olarak,
iç hastalıkları veya kardiyoloji uzman hekimleri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.
4.2.28.D - Raporun yenilenmesi
(1) Raporlu hastalarda raporun yenilenmesi durumunda, yapılan tetkik sonucu dikkate alınmadan, daha önce alınmış ilacın teminine esas olan bir önceki raporun düzenlenme tarihi veya tedaviye başlama tarihi ve başlama değerlerinin raporda belirtilmesi yeterlidir.
(2) Ancak yeni yapılan tetkikin sonucu başlama değerlerine uygunsa önceki rapora ait bilgilere gerek olmaksızın yeni rapor düzenlenir.
ETKİN MADDE HAKKINDA KISA BİLGİ

rosuvastatin

HMG-CoA redüktaz inhibitörü, antihiperlipidemik.
Başlangıç dozu 5-10mg/gün. 40mg/gün alan hastalar düzenli izlenmeli.

Gebelik kategorisi X.

Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık, transaminazlarda yükselme, aktif karaciğer hastalığı, böbrek yetmezliği, miyopati, gebelik, emzirme, hipotiroidi, devamlı alkol kullanımı, asya kökenlilik, fibratlar yada siklosporin ile birlikte kullanımı.

Etkileşim; siklosporin, K vitamini antagonistleri, gemfibrozil ve diğer fibratlar, antiviraller, antiasitler, kolestramin, kolestipol, eritromisin, oral kontraseptifler.

Yan etkiler; baş ağrısı, sersemlik, karın ağrısı, bulantı, konstipasyon, miyalji, asteni, allerjik reaksiyonlar, CK yükselmesi, transaminazlarda yükselme...


Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik veya hatalı olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler.

Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Bu ilaca ait aradığınız bilgilere ulaşamadıysanız aşağıdaki aynı etken
maddeyi içeren ilaçların prospektüs, hasta kullanma talimatı ve kısa ürün
bilgilerinden faydalanabilirsiniz.Bu etkin maddeyi içeren ilaçlar :

COLEFIX 10 MG 30 EFERVESAN TABLET - VITALIS 30,18 TL küb-hkt
COLEFIX 10 MG 90 EFERVESAN TABLET - VITALIS 86,49 TL küb-hkt
COLEFIX 20 MG 30 EFERVESAN TABLET - VITALIS 45,18 TL küb-hkt
COLEFIX 20 MG 90 EFERVESAN TABLET - VITALIS 129,45 TL küb-hkt
COLEFIX 40 MG 30 EFERVESAN TABLET - VITALIS 45,18 TL küb-hkt
COLEFIX 40 MG 90 EFERVESAN TABLET - VITALIS 134,80 TL küb-hkt
COLNAR 10 MG 28 FİLM KAPLI TABLET - SANOVEL 28,18 TL küb-hkt
COLNAR 10 MG 90 FİLM KAPLI TABLET - SANOVEL 89,73 TL küb-hkt
COLNAR 20 MG 28 FİLM KAPLI TABLET - SANOVEL 42,21 TL küb-hkt
COLNAR 20 MG 90 FİLM KAPLI TABLET - SANOVEL 134,13 TL küb-hkt
COLNAR 40 MG 28 FİLM KAPLI TABLET - SANOVEL 42,21 TL küb-hkt
COLNAR 40 MG 90 FİLM KAPLI TABLET - SANOVEL 134,80 TL küb-hkt
COLNAR 5 MG 28 FILM KAPLI TABLET - SANOVEL 14,12 TL
COLNAR 5 MG 90 FILM KAPLI TABLET - SANOVEL 45,18 TL
COUPET 10 MG 28 FILM TABLET - NOBEL ILAC PAZARLAMA 15,72 TL
COUPET 20 MG 28 FILM TABLET - NOBEL ILAC PAZARLAMA 23,88 TL
CRELIX 10 MG 28 FILM TABLET - BIOFARMA 15,66 TL
CRELIX 20 MG 28 FILM TABLET - BIOFARMA 23,82 TL
CRELIX 40 MG 28 FILM TABLET - BIOFARMA 30,05 TL
CRESTOR 10 MG 28 FİLM TABLET - ASTRA ZENECA 28,18 TL küb-hkt
CRESTOR 10 MG 90 FİLM TABLET - ASTRA ZENECA 90,68 TL küb-hkt
CRESTOR 20 MG 28 FİLM TABLET - ASTRA ZENECA 42,21 TL küb-hkt
CRESTOR 20 MG 90 FİLM TABLET - ASTRA ZENECA 135,74 TL küb-hkt
CRESTOR 40 MG 28 FİLM TABLET - ASTRA ZENECA 42,21 TL küb-hkt
KOLROS 10 MG 28 FILM TABLET - ZENTIVA 17,36 TL küb-hkt
KOLROS 10 MG 84 FILM TABLET - ZENTIVA 54,98 TL küb-hkt
KOLROS 20 MG 28 FILM KAPLI TABLET - ZENTIVA 25,97 TL küb-hkt
KOLROS 20 MG 84 FILM KAPLI TABLET - ZENTIVA 82,19 TL küb-hkt
KOLROS 40 MG 28 FILM KAPLI TABLET - ZENTIVA 28,60 TL küb-hkt
KOLROS 40 MG 84 FILM KAPLI TABLET - ZENTIVA 90,49 TL küb-hkt
LIVERCOL 10 MG 28 FILM TABLET - ILKO 16,31 TL küb-hkt
LIVERCOL 10 MG 90 FILM TABLET - ILKO 47,31 TL küb-hkt
LIVERCOL 20 MG 28 FILM TABLET - ILKO 24,46 TL küb-hkt
LIVERCOL 20 MG 90 FILM TABLET - ILKO 70,92 TL küb-hkt
LIVERCOL 40 MG 28 FILM TABLET - ILKO 27,21 TL küb-hkt
REAKT 10 MG 28 FILM TABLET - ASET 28,18 TL
REAKT 10 MG 90 FILM TABLET - ASET 84,15 TL
REAKT 20 MG 28 FILM TABLET - ASET 42,21 TL
REAKT 20 MG 90 FILM TABLET - ASET 125,84 TL
REAKT 40 MG 28 FILM TABLET - ASET 42,21 TL
ROSUCOR 10 MG 28 FİLM TABLET - CELTIS ILAC 23,02 TL küb-hkt
ROSUCOR 10 MG 84 FİLM TABLET - CELTIS ILAC 72,30 TL küb-hkt
ROSUCOR 20 MG 28 FİLM TABLET - CELTIS ILAC 37,63 TL küb-hkt
ROSUCOR 20 MG 84 FİLM TABLET - CELTIS ILAC 112,26 TL küb-hkt
ROSUCOR 40 MG 28 FİLM TABLET - CELTIS ILAC 39,93 TL küb-hkt
ROSUCOR 40 MG 84 FİLM TABLET - CELTIS ILAC 118,98 TL küb-hkt
ROSUCOR 5 MG 28 FİLM TABLET - CELTIS ILAC 13,86 TL küb-hkt
ROSUCOR 5 MG 84 FİLM TABLET - CELTIS ILAC 42,21 TL küb-hkt
ROSUCOR 5 MG 90 FİLM TABLET - CELTIS ILAC 45,18 TL küb-hkt
ROSUFIX 10 MG 28 FILM TABLET - NEUTEC ILAC SAN. 20,08 TL küb-hkt
ROSUFIX 10 MG 84 FILM TABLET - NEUTEC ILAC SAN. 59,97 TL küb-hkt
ROSUFIX 20 MG 28 FILM TABLET - NEUTEC ILAC SAN. 30,03 TL küb-hkt
ROSUFIX 20 MG 84 FILM TABLET - NEUTEC ILAC SAN. 89,69 TL küb-hkt
ROSUFIX 40 MG 28 FILM TABLET - NEUTEC ILAC SAN. 31,68 TL küb-hkt
ROSUFIX 40 MG 84 FILM TABLET - NEUTEC ILAC SAN. 94,58 TL küb-hkt
ROSUFIX 5 MG 28 FILM TABLET - NEUTEC ILAC SAN. 13,86 TL küb-hkt
ROSUFIX 5 MG 84 FILM TABLET - NEUTEC ILAC SAN. 42,21 TL küb-hkt
ROSUGEN 10 MG 28 FILM KAPLI TABLET - GENERICA 19,04 TL
ROSUGEN 20 MG 28 FILM KAPLI TABLET - GENERICA 28,37 TL
ROSUGEN 40 MG 28 FILM KAPLI TABLET - GENERICA 31,43 TL
ROSUVAS 10 MG 28 FILM TABLET - BILIM 19,64 TL
ROSUVAS 10 MG 84 FILM KAPLI TABLET - BILIM 68,12 TL
ROSUVAS 20 MG 28 FILM TABLET - BILIM 29,44 TL
ROSUVAS 20 MG 84 FILM KAPLI TABLET - BILIM 101,95 TL
ROSUVAS 40 MG 28 FILM KAPLI TABLET - BILIM 31,43 TL
ROSUVAS 40 MG 84 FILM KAPLI TABLET - BILIM 105,18 TL
ROSUVAS 5 MG 28 FILM KAPLI TABLET - BILIM 14,12 TL
ROSUVAS 5 MG 84 FILM KAPLI TABLET - BILIM 42,21 TL
ROZITROL 10 MG 28 FILM TABLET - TRIPHARMA 26,34 TL küb-hkt
ROZITROL 20 MG 28 FILM TABLET - TRIPHARMA 41,13 TL
ROZITROL 40 MG 28 FILM TABLET - TRIPHARMA 41,48 TL küb-hkt
STAGE 10 MG 28 FILM TABLET - ABDI IBRAHIM 24,77 TL küb-hkt
STAGE 10 MG 84 FILM TABLET - ABDI IBRAHIM 84,18 TL küb-hkt
STAGE 20 MG 28 FILM TABLET - ABDI IBRAHIM 37,06 TL küb-hkt
STAGE 20 MG 84 FILM TABLET - ABDI IBRAHIM 125,86 TL küb-hkt
STAGE 40 MG 28 FILM TABLET - ABDI IBRAHIM 36,81 TL küb-hkt
STAGE 40 MG 84 FILM TABLET - ABDI IBRAHIM 125,86 TL küb-hkt
STATA 10 MG 28 FILM TABLET - ULKAR 19,04 TL küb-hkt
STATA 10 MG 90 FILM TABLET - ULKAR 54,83 TL küb-hkt
STATA 20 MG 28 FILM TABLET - ULKAR 28,37 TL küb-hkt
STATA 20 MG 90 FILM TABLET - ULKAR 81,96 TL küb-hkt
STATA 40 MG 28 FILM TABLET - ULKAR 31,48 TL küb-hkt
ULTROX 10 MG 28 FİLM TABLET - NOBEL ILAC SANAYI 20,48 TL küb-hkt
ULTROX 10 MG 90 FİLM TABLET - NOBEL ILAC SANAYI 64,57 TL küb-hkt
ULTROX 20 MG 28 FİLM TABLET - NOBEL ILAC SANAYI 29,95 TL küb-hkt
ULTROX 20 MG 90 FİLM TABLET - NOBEL ILAC SANAYI 96,68 TL küb-hkt
ULTROX 40 MG 28 FİLM TABLET - NOBEL ILAC SANAYI 42,21 TL küb-hkt
ULTROX 5 MG 28 FILM TABLET - NOBEL ILAC SANAYI 14,12 TL küb-hkt

www.neyuretim.com/

www.medimistanbul.com

Sufi Müzik
FaceBook ta paylaş Twitter'da paylaş


Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik veya hatalı olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler.

Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !