G ile başlayan ilaçlar » Munir Sahin » GYNODEL 2,5 MG 30 TABLET

GYNODEL 2,5 MG 30 TABLET

 • İlaç Firması :
  MUNIR SAHIN
 • Barkod :
  8699523010447
 • Fiyatı :
  10,47TL

  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  G02CB01
 • Etkin madde :
  bromokriptin
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.

 • ATC SINIFLAMASI - N - SİNİR SİSTEMİ
  N04 PARKİNSON İLAÇLARI
  N04B DOPAMİNERJİKLER
  N04BC Dopamin agonistleri
  N04BC01 bromokriptin

bromokriptin etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Dopamin agonisti ve prolaktin inhibitörü.
Yetişkinde günde 3 defa 1.25-5mg.

Gebelik kategorisi B. Laktasyonu inhibe eder.

Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık, hipertansiyon, ciddi kalp damar hastalığı.

Etkileşim; eritromisin, josamisin veya diğer makrolid antibiyotikler, oral kontraseptifler, prolaktin düzeyini artıran ilaçlar (ör: amitriptilin, butirofenonlar, imipramin, metildopa, rezerpin, fenotiyazinler).

Yan etkiler; bulantı, baş dönmesi, yorgunluk, kusma, ortostatik hipotansiyon, kabızlık, uyku hali, halüsinasyon, diskinezi, ağız kuruluğu, baş ağrısı, konfüzyon, bacak krampları, alerjik cilt reaksiyonları, hipertansiyon, miyokard enfarktüsü, konvülsiyonlar, inme ve psişik bozukluklar...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Prospektüs

FORMÜLÜ :
Her tablet 2.5 mg Bromokriptin (mesilat halinde ) içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ :
Endokrinolojik Özellikler :
Bromokriptin dopamin reseptörlerine agonist etki ederek, prolaktinin salgılanmasını inhibe
eder, fakat diğer hipofiz hormonlarının normal düzeylerine bir etki göstermez. Prolaktin
puerperal laktasyonun başlamasında ve devamında gereklidir. Bunun dışında artmış prolaktin
sekresyonu, patolojik laktasyon (galaktore) veya ovülasyon ve menstrüasyon bozukluklarına
yol açar. Spesifik bir prolaktin inhibitörü olan Bromokriptin, fizyolojik laktasyonu önlemek
veya bastırmak, menstrüel siklusu normalleştirmek ve hiperprolaktemiye bağlı üreme
bozukluklarını düzeltmek amacıyla kullanılır. Bromokriptin tedavisi, lohusalıkta uterus
involüsyonunu bozmaz ve tromboembolizm riskini artırmaz. Bromokriptin’in prolaktin
salgılayan hipofiz adenomlarının büyümesini önlediği veya boyutlarını küçülttüğü
gösterilmiştir. Akromegalik hastalarda yüksek olan büyüme hormonu seviyesini düşürür,
klinik belirtileri ve glükoz toleransı üzerinde de olumlu bir etki gösterir. LH sekresyonunu
normalleştirerek polikistik over sendromunun klinik semptomlarını iyileştirir. Selim meme
hastalığı olan kadınlarda, Bromokriptin progestron / östrogen dengesizliğini düzelterek
memedeki kist veya nodüllerin boyutunu ve sayısını azaltır.
Nörolojik Özellikler :
Dopaminerjik etkisi nedeniyle, Bromokriptin spesifik nigro-striatal dopamin eksikliği ile
karakterize olan Parkinson hastalığında etkilidir. Kullanılan dozlar genellikle endokrinolojik
endikasyonlarda kullanılan dozlardan daha yüksektir. Bu durumlarda, dopamin reseptörlerinin
Bromokriptin ile uyarılması striatumdaki nörokimyasal dengeyi düzeltir. Parkinson
hastalığının her safhasında tremor, rijidite, bradikinezi ve diğer hastalık semptomlarında
iyileşme sağlar. Genellikle terapötik etkinliği senelerce sürmektedir. Bromokriptin tek başına
ya da hastalığın erken veya ilerlemiş safhalarında diğer antiparkinson ilaçlarla kombine olarak
verilebilir. Levadopa ile kombine edildiğinde elde edilen antiparkinson etkiler artmakta ve
Levadopa dozunun azaltılması mümkün olmaktadır. Bromokriptin, ilaca karşı tedavi cevabı
bozulmakta olan veya istemsiz anormal hareketler (koreoatetosik diskinezi ve/veya ağrılı
distoni), doz sonu yetmezliği ve on-off fenomeni gösteren levadopa tedavisi altındaki
hastalarda büyük yarar sağlamaktadır.
Bromokriptin, Parkinson’lu hastalarda sık görülen depresif ruh halini düzeltir. Bu etki ilaca
has antidepresif özelliklere bağlı olup, Parkinsonlu olmayan ve endojen veya psikojenik
depresyon gösteren hastalarda yapılan klinik çalışmalarla kanıtlanmıştır.
Farmakokinetik Özellikleri :
Bromokriptinin farmakokinetiği radyoaktif olarak işaretlenmiş ilaç kullanan insanlarda
araştırılmıştır.
Verilen bir oral dozun % 28’i sindirim kanalından absorbe olur. Doruk plazma
düzeyleri 1-3 saatte oluşur. İlaç ve metabolitlerinin çoğu plazmada bulunur, eritrositlerde
bulunan miktar azdır. İlacın prolaktin düzeylerini düşürücü etkisi 1-2 saatte başlar ve 5 saatte
maksimuma erişir. İn vitro denemelerde ilacın % 90-96 oranında serum albüminine
bağlandığı gösterilmiştir. Bromokriptin vücuttan atılmadan önce tamamen metabolize olur.
İlacın başlıca atılım yolu safra yoluyladır. Verilen bir dozun ancak % 2.5 – 5.5’i idrarla çıkar.
İlacın plazmada eliminasyonu bifaziktir ve terminal yarı ömrü 15 saattir. Verilen bir dozun
hemen hemen bütünü (% 84.6) safra yoluyla feçese geçer ve 120 saatte vücuttan atılır.

ENDİKASYONLARI :
Endokrinoloji :
Prolaktine bağlı menstrüel siklus bozuklukları ve infertilite : (hiperprolaktinemik ve
normoprolaktinemik durumlarda)
Amenore (galaktoreli veya galaktoresiz) oligomenore
Luteal faz yetmezliği
İlaca bağlı hiperprolaktinemik bozukluklar (psikotroplar veya antihipertansif ajanlar)
Prolaktine bağlı olmayan kadın infertilitesi :
Polikistik over sendromu, anovulatuvar sikluslar, anti-östrogen (örneğin klomifen)
tedavisinde ek olarak.
Prolaktinomalar :
- Prolaktin salgılayan mikroadenomlar ve makroadenomların konservatif tedavisi
- Cerrahi girişimden evvel tümörün boyutunun küçülmesi ve alınmasını kolaylaştırmak için.
- Cerrahi girişimden sonra eğer prolaktin seviyesi hala yüksek ise
Akromegali :
Cerrahi girişim ve radyoterapide tamamlayıcı tedavi olarak veya bazı özel durumlarda tek
başına büyüme hormonu seviyesini düşürmek için endikedir. Bromokriptin hastaların
yarısından fazlasında serum büyüme hormonunu % 50 veya daha fazla düşürür.
Fizyolojik laktasyonun inhibisyonu :
- Medikal nedenlerle puerperal laktasyonun durdurulması ve önlenmesi
- Düşük sonrası laktasyonun önlenmesi
- Puerperal meme angorjmanı
- Başlangıçtaki puerperal mastit
Selim meme hastalıkları :
- Mastalji (tek başına veya premenstrüel sendrom ve memedeki selim nodüler veya kistik
değişikliklerle beraber seyreden)
- Memedeki selim kistik ve/veya nodüler durumlar, özellikle fibrokistik meme hastalığı
Premenstrüel semptomlar :
- Meme hassasiyeti, siklik ödem, şişkinlik, psişik bozukluklar
Erkekte hiperprolaktinemi :
- Prolaktine bağlı hipogonadizm (oligospermi, libido azalması, empotans)
Parkinson Hastalığı :
Bromokriptin tek başına veya diğer antiparkinson ilaçlarla kombine olarak, idyopatik ve
postensefalitik Parkinson hastalığının tedavisinde endikedir.
Levodopa/karbidopa tedavisi gören hastalarda, bu tedaviye tolerans geliştiğinde veya doz
artırımı yetersiz kaldığında bromokriptin ek faydalar sağlar. Kronik levodopa/karbidopa
tedavisinde doz azaltılmasına olanak verir ve doza bağlı yan etkilerin (diskineziler, “on-off”
fenomeni) sıklığı azalır.
Yeni tanımlanmış parkinson hastalığında tedaviye yalnız bromokriptin ile başlandığında yan
etkilerin (bulantı, konfüzyon, hipotansiyon) daha sık görüldüğü bildirilmiştir. Levodopa
tedavisine cevap vermeyen hastaların bromokriptinden faydalanma şansı azdır.

KONTRENDİKASYONLARI :
Gynodel, komponentlerine veya diğer ergo alkaloidlerine hipersensitivitesi olanlarda, kontrol
altına alınamayan hipertansiyonda, gebelikte görülen hipertansif hastalıklarda (eklampsi,
preeklampsi veya gebelikte oluşan hipertansiyon dahil olmak üzere), post-partum ve puerperal
dönemdeki hipertansiyonda kontraendikedir.
Medikal hikayesinde koroner arter hastalığı ve diğer ciddi kardiyovasküler hastalığı olanlarda,
ciddi psişik rahatsızlığı ve /veya psişik semptomları olan bayanlarda post-partum döneminde
kullanılmamalıdır.
Hiperprolaktinemi için bromokriptin tedavisi gören hastalarda gebelik tespit edildiğinde
bromokriptin tedavisi sonlandırılmalıdır. Tedavi kesilmesi sonrası gelişebilecek hızlı büyüyen
bir makroadenomun kontrolü için tedavinin yeniden başlatılması durumunda risk/fayda oranı
değerlendirilerek makroadenom ile hipertansif gebelik hastalığı arasında bir seçim
yapılmalıdır.

UYARILAR / ÖNLEMLER :
- Postpartum dönemde Bromokriptin alan kadınların kan basıncı, özellikle tedavinin ilk
günlerinde, dikkatle gözlenmelidir. Kan basıncını değiştirebilen ilaçlarla çok yeni tedavi
görmüş veya görmekte olan hastalarda özellikle dikkatli olunmalıdır.
- Karaciğer fonksiyonu bozulmuş hastalarda eliminasyon hızı gecikebileceği ve plazma
seviyesi yükselebileceğinden doz ayarlaması gerekebilir.
- Gynodel tedavisi sırasında gebe kalmak istemeyen doğum yapabilecek yaştaki kadınların,
güvenilir korunma yöntemlerine (oral kontraseptifler hariç) başvurmalıdırlar.
- Hiperprolaktinemiye bağlı olmayan vakaların Bromokriptin ile tedavisinde, belirtileri
giderecek en düşük doz uygulanmalıdır. Böylece prolaktinin normal düzeyin altına
düşmesi ve luteal fonksiyonun azalması önlenir.
- Mastalji veya memede nodüler veya kistik değişikliklerin tedavisinden önce habis bir
durum olup olmadığı belirlenmelidir.
- Gastrik ülserli akromegalik hastalarda nadiren gastrointestinal kanama bildirilmiştir.
Gastrointestinal kanama gelişirse tedavi kesilmelidir. Geçmişinde peptik ülser hikayesi bulunan
olgularda tedaviye başlanıldığı andan itibaren hasta gözlem altında tutulmalıdır.
- Bütün ilaçlar gibi gebe kalmak isteyen hastalarda tedavinin devamını gerektiren tıbbi bir
neden olmadığı takdirde, gebelik saptanınca tedavi kesilmelidir. Bu gibi durumlarda ilacın
kesilmesi sonucu düşük oranında hiçbir artış gözlenmemiştir. Yapılan çalışmalar gebelik
boyunca uygulanan Bromokriptinin gebelik sürecini menfi yönde etkilemediğini
göstermiştir.
- Pituiter bir adenom varlığında gebelik meydana gelmiş ve bromokriptin tedavisi kesilmişse hasta
gebelik süresince dikkatli takip edilmelidir. Belirgin prolaktinoma büyümesi belirtileri gösteren
hastalarda (baş ağrısı ve görme alanında bozulma gibi) cerrahi girişim veya bromokriptin
tedavisine yeniden başlamak gerekebilir.
- Psişik bozukluklar, ciddi kardiovasküler hastalık geçirmiş hastalar Bromokriptin tedavisi
sırasında dikkatle izlenmelidir.
- Yüksek dozlarda (130-140 mg) ve uzun süreli (2-10 yıl) Bromokriptin tedavisi gören
Parkinsonlu hastalarda ender olarak plevral sıvı toplanması bildirilmiştir. Açıklanamayan
plevra-pulmoner bozuklukları olan hastalar muayene edilmeli ve gerekirse Bromokriptin
tedavisi kesilmelidir.
- Uzun süreli (2-10 yıl) 30-140 mg dozlarında bromokriptin kullanan hastalarda retroperitoneal
fibrozis vakaları bildirilmiştir.
- Bazı hastalarda, özellikle tedavinin ilk günlerinde hipotansif reaksiyonlar rahatsız edici
olabileceğinden araç kullanırken ya da makinelerde çalışırken dikkatli olunmalıdır.
- Alkol Bromokriptin tolerabilitesini azaltabilir.
- 15 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.
- Bromokriptin tedavisi gören akromegalik hastaların bazılarının parmaklarında soğuğa
duyarlı vazospazm bildirilmiştir. Bu durum dozun azaltılması ve parmakların sıcak
tutulması ile önlenebilir.
- Yalnız başına veya levodopa ile birlikte bromokriptinle tedavi edilen parkinson
hastalarında görme ve işitme hallüsinasyonları bildirilmiştir. Dozun azaltılması veya ilacın
kesilmesi ile bunlar kaybolur.

Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanım :
Gebelikte kullanım : Gebelik kategorisi B
Bromokriptin’in gebelerde kullanımı önerilmemekle birlikte medikal gereksinim halinde
gebelerde, akromegali, Parkinson ve prolaktinoma tedavisinde kullanılabilir. Gebeliğe bağlı
hipertansiyon gelişmesi durumunda veya daha önceden hipertansif olan gebelerde tedavinin
devamını gerektiren tıbbi bir neden olmadığı takdirde sonlandırılmalıdır. Deneysel
araştırmalarda bromokriptinin teratojenik ve embriyotoksik etkisi görülmemiştir. Gebelik
sırasında bromokriptin kullanan 1276 bayanda ilacın gebelik üzerinde advers etkisi
bulunmamıştır.
Emzirme döneminde kullanım :
Bromokriptin laktasyonu inhibe ettiğinden, emziren anneler tarafından kullanılmamalıdır.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER :
Tedavinin ilk günlerinde tedavinin kesilmesini gerektirmeyecek kadar hafif bulantı, baş
dönmesi, yorgunluk veya kusma görülebilir. Başlangıçta görülebilecek bulantı veya kusmayı
önlemek için Bromokriptin kullanımından bir saat önce uygun bir antiemetik verilebilir. Çok
nadir olarak ortostatik hipotansiyon görülebilir. Bu nedenle ayakta tedavi gören hastalarda
kan basıncının kontrol edilmesi tavsiye edilir. Yüksek dozlarda, kabızlık, uyku hali,
halüsinasyon, diskinezi, ağız kuruluğu, baş ağrısı, konfüzyon, bacak krampları ve alerjik cilt
reaksiyonları bildirilmiştir. Bütün bu yan etkiler doza bağlı olup dozun azaltılmasıyla
genellikle kaybolur.
Özellikle Raynaud’s sendromlu kişilerde uzun süreli tedavilerde soğuğa bağlı olarak el ve
ayak parmaklarında reversibl solgunlaşma görülebilir. Ender vakalarda (laktasyon inhibisyonu
için bromokriptin tedavisi gören kadınlarda yaklaşık 1/100.000 oranında) hipertansiyon,
miyokard enfarktüsü, konvülsiyonlar, inme ve psişik bozukluklar gibi ciddi istenmeyen etkiler
bildirilmiştir.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ :
Eritromisin, josamisin veya diğer makrolid antibiyotikler bromokriptinin plazma seviyelerini
artırabilir. Oral kontraseptifler ile birlikte kullanılmamalıdır. Prolaktin düzeyini artıran
ilaçlarla (ör: amitriptilin, butirofenonlar, imipramin, metildopa, rezerpin, fenotiyazinler)
birlikte alındığında etkisi azalır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU :
Bromokriptin bir miktar yiyecekle birlikte alınmalıdır.
Menstrüel
siklus bozuklukları ve infertilite :
Günde 2-3 defa yarım tablet (2.5-3.75 mg). Gerekirse doz giderek iki katına çıkarılabilir.
(Günde 2-3 defa 1 tablet). Tedaviye menstrüel siklus normalleşinceye veya ovülasyon
sağlanıncaya kadar devam edilir. Semptomların tekrarlanmasını önlemek için gerektiğinde
tedavi birkaç siklus boyunca sürdürülür.
Prolaktinomalar : Günde 2-3 defa 1/2 tablet (2.5-3.75 mg) kullanılır. Plazma prolaktin
düzeyi yeterince düşene kadar doz kademeli olarak yükseltilir.
Premenstrüel semptomlar : Siklusun 14’ncü gününde 1/2 tabletle tedaviye başlanır ve doz,
menstrüasyon başlayıncaya kadar yarımşar tabletler halinde günde 2 defa 1 tablete yükseltilir.
Erkek hipogonadizmi : Günde 2-3 defa 1/2 tablet ile başlanır ve doz giderek günde 2-4
tablete yükseltilir.
Akromegali : Tedaviye günde 2.5-3.75 mg (2-3 defa 1/2 tablet) ile başlanır ve doz, klinik
cevaba ve toleransa bağlı olarak giderek günde 4-8 tablete kadar yükseltilir.
Laktasyon inhibisyonu : Tedaviye yaşam belirtileri stabilize olmadan önce vermemek
kaydıyla doğum veya düşükten hemen sonra (minimum 4 saat) sabah ve akşam alınacak
yarım tablet ile başlanmalı ve daha sonra 2 defa 1 tablet olarak 14 gün verilmelidir. Bazen
tedavinin kesilmesinden 2-3 gün sonra hafif bir süt salgısı yeniden görülebilir. Bu durumda
tedaviye aynı dozla bir hafta daha devam edilir.
Puerperal meme angorjmanı : Günde 2.5 mg (1 tablet) verilir. Gerekirse, laktasyonu
tamamen durdurma riski olmayacak şekilde, 6-12 saat sonra 1 tablet daha alınabilir.
Başlangıçtaki puerperal mastit : Laktasyon inhibisyonunda kullanılan dozun aynısıdır.
Gerektiğinde tedaviye bir antibiyotik eklenebilir.
Selim meme hastalıkları : Tedaviye günde 2-3 defa 1/2 tabletle başlanır ve doz giderek iki
katına yükseltilir.
Parkinson hastalığı : Tedaviye düşük dozla başlanır. İlk hafta boyunca tercihen geceleri 1.25
mg (1/2 tablet)’tir.
Minimum efektif doz hastanın tedavi cevabına göre yavaş yavaş titre ederek saptanmalıdır.
Günlük dozaj her hafta 1.25 mg/gün olmak üzere tedricen artırılır. Günlük doz 2 veya 3
kerede verilmelidir. Beklenen tedavi cevabına 6-8 hafta içerisinde erişilir. Aksi takdirde doz
haftada 2.5 mg/gün olmak üzere artırılmaya devam edilir. İstenmeyen belirtiler görüldüğü
takdirde, günlük doz azaltılmalı ve en az bir hafta süreyle bu doz verilmelidir. İstenmeyen
belirtiler ortadan kaybolduğunda doz tekrar yükseltilebilir. Levadopa tedavisi görüp motor
bozuklukları gösteren hastalarda Bromokriptin ile tedaviye başlanmadan önce levadopa dozu
azaltılmalıdır.
Bromokriptin ile iyi cevap alındığında levadopa dozu giderek daha da düşürülebilir veya
levadopa tedavisi tamamen kesilebilir. Tek başına veya kombine tedavilerde Bromokriptin
dozu günde 10 ile 40 mg arasında değişmektedir. Nadir durumlarda daha yüksek dozlar
gerekli olabilir.

DOZ AŞIMI VE TEDBİRLERİ :
Akut doz aşımının tedavisi semptomatiktir. Kusma ve halusinasyon için metoklopramid
kullanılır.

SAKLAMA KOŞULLARI :
Çocukların ulaşamayacakları yerlerde, ambalajında ve 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında
saklayınız. Işıktan koruyunuz.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI :
Gynodel 30 Tablet, blister ambalajda
RUHSAT SAHİBİ : İL-KO İLAÇ VE KOZMETİK SANAYİ A.Ş.
Samandıra/İSTANBUL
İMAL YERİ : BİOFARMA İLAÇ SAN. ve TİC.A.Ş.
Samandıra/İSTANBUL
RUHSAT TARİH VE NO : 03.07.1995 – 173/98
Reçete ile satılır.

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.