G ile başlayan ilaçlar » Munir Sahin » GERALGINE-M 5 ML 250 MG 100 ML ŞURUP

GERALGINE-M 5 ML 250 MG 100 ML ŞURUP

 • İlaç Firması :
  MUNIR SAHIN
 • Barkod :
  8699523570019
 • Fiyatı :
  7.01TL

  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  N02BB02
 • Etkin madde :
  metamizol sodyum
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.

 • ATC SINIFLAMASI - N - SİNİR SİSTEMİ
  N02 ANALJEZİKLER
  N02B DİĞER ANALJEZİK VE ANTİPİRETİKLER
  N02BB Pirazolonlar
  N02BB02 metamizol sodyum

metamizol sodyum etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Pirazolon türevi analjezik antipiretik.
Yetişkinde günde 3-4 defa 500-1000mg.
3 aylık (5kg)'dan küçüklere kullanılmamalı.Damla formu 1yaşda max 4x5damla, 1-3 yaş max 4x10, 4-6 yaş max 4x15, 7-9 yaş max 4x20, yetişkinde max 4x40 damla (17mg/damla).

Kontrendikasyon; daha önce pirazolidinlerle agranülositoz görülenler, konjenital glukoz-6fosfat dehidrogenaz eksikliği, hepatik porfiri, aşırı duyarlılık.

Etkileşim; siklosporin, alkol.

Yan etkiler; agranülositoz, lökopeni, trombositopeni, soğuk ter, baş dönmesi, uyuşukluk, şok, böbrek fonksiyon bozukluğu, allerjik reaksiyonlar...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Prospektüs

Geralgine®-m

Şurup

Ağrı kesici - Ateş düşürücü

Formül : 5 ml’lik 1 ölçekte; Metamizol Sodyum 250 mg.
Yardımcı Maddeler : Şeker, Sodyum Formaldehitbisülfit, Potasyum Sorbat, Sodyum Benzoat, Eritrosin, Ess. Frambuaz

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Metamizol Sodyum ağrı kesici ve ateş düşürücü etkiye sahiptir.
Farmakokinetik : Metamizol Sodyum ağız yoluyla kolaylıkla absorbe olarak etkisini kısa sürede gösterir. Oral kullanımdan sonra tamamına yakını absorblanarak yaklaşık 1-1,5 saat içinde maksimum plazma konsantrasyonuna ulaşılır. Analjezik ve antipiretik etki oral alımda 30 dakika içinde görülür. Karaciğer mikrosomal sistemi tarafından ana metaboliti olan 4-metil amino antipirine ve o da N - Asetil - 4 - amino antipirine çevrilir. Serum ve idrarda başlıca bu metaboliti bulunur. Diğer metabolitleri rubazonikasit 4 - hidroksiantipirin ve 4 - nitrosoantipirindir. %3’lük kısmı değişmeden vücuttan atılmaktadır. Oral yoldan alınan metamizolün %70’i 24 saat içinde metabolitleri halinde idrarla atılır.

ENDİKASYONLARI :
- Şiddetli akut ve kronik ağrılar (örneğin romatizmal hastalıklardaki ağrılar, baş ve diş
ağrıları, tümör ağrıları, yaralanmalar, postoperatif ağrılar.)
- Mide - barsak kanalına, safra yollarına, böbrek ve alt idrar yollarına ait şiddetli akut
ve kronik ağrılar.
- Başka önlemlerle, örneğin soğuk nemli kompresle düşürülemeyen yüksek ateş.

KONTRENDİKASYONLARI : Metamizol allerjisi veya entoleransı bilinen hastalarda, hepatik porfirin vakalarında, kan diskrazileri gibi bazı metabolizma hastalıklarında ve doğuştan glikoz - 6 fosfat dehidrogenaz noksanlığı olanlarda kullanılmamalıdır.

UYARILAR / ÖNLEMLER : Metamizol kullanımına bağlı olarak ciddi kan tablosu bozuklukları (agranülositoz) ve aşırı duyarlılık reaksiyonları görülebilir. Uzun süreli kullanımlarda sıklıkla kan kontrolleri yapılmalıdır. Yüksek ateş, titreme, kan sedimantasyon hızının çok artması, ağız, boğaz ve genitoüriner bölgelerde ağrı, yanma ve ülserasyon, lenfadenopati gibi agranülositoz semptomlarının tespit edilmesi halinde ilaç derhal kesilmelidir. Kan basıncı 100 mm/mg altında olan çocuklarda, dolaşımı stabl olmayanlarda (örn; miyokard enfarktüsünde kalp yetmezliği başlıyorsa, politravmalarda), kan yapımı bozulmuş olanlarda (örn; sitostatik tedavi sonucu) çok dikkatli ve yalnız doktor gözetiminde kullanılmalıdır.
-Bronş astması veya özellikle saman nezlesi şeklinde belirtilerin eşlik ettiği kronik solunum yolu enfeksiyonu olan hastalar veya çeşitli ağrı ve romatizma ilaçlarına karşı aşırı duyarlığı (analjezik astması, analjezik entoleransı) olan hastalar Geralgine-M Şurup kullandıkları zaman astma ve şoka maruz kalabilirler. Bu tip hastalar ilacı doktor gözetiminde kullanmalıdır.
-Aynı öneri az miktarda alkol aldıkları zaman aksıran, gözleri yaşaran, yüzde şiddetli kızarmadan şikayet eden veya besin maddelerine, kürklere, saç boyalarına, konservasyon maddelerine karşı deri reaksiyonları, kaşıntı, ürtiker gibi aşırı duyarlık reaksiyonları gösteren hastalar için de geçerlidir.
-Zaman zaman idrarın renginde kızarma görülebilir. Bu durum zararsızdır. Metaboliti rubazonik asidin itrahına bağlıdır.
-Gebelik süresinde, özellikle ilk üç ayında ancak hekim tavsiyesiyle kullanılabilir. Kesin bir endikasyon yoksa kullanılmamalıdır.
-Başka uygun bir alternatif analjezik ve antipiretik olmayan ciddi durumlarda ancak doktor tavsiyesiyle kullanılabilir. Böbrek fonksiyonu ile etkileşme olasılığı nedeniyle tıbbi zorunluluk olmadıkça 3 ayın altındaki ve 5 kg.dan düşük ağırlıktaki çocuklarda kullanılmamalıdır.
-Ağrı kesici ilaçlar doktorun önerisi olmadan, uzun süre ve yüksek dozlarda alınmamalıdır.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER : İlaca hassasiyeti olan kişilerde, aşırı duyarlılık belirtileri görülür. Kan tablosunda bozukluklara yol açabilir. (Uyarılar bölümünü okuyunuz.) Başlıca yan etkileri aşırı duyarlılık reaksiyonlarından ileri gelmektedir. Bunların en önemlisi şok agranülositoz, lökopeni, trombositopeni gibi kan tablosu bozukluklarıdır. Her iki reaskiyonda nadiren görülen ancak hayatı tehdit edici olup, komplikasyonsuz uygulamadan sonra dahi ortaya çıkabilir. Uzun süreli kullanımda kan kontrolleri yapılmalıdır.
Agranülositoz yüksek ateş, titreme, boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, ağız, burun, boğaz, genital ve anal bölgede enflamatuar lezyonlar gibi belirtilerle ortaya çıkabilir. İlaca son verildiğinde belirtiler normale döner. Bu nedenle genel durumda beklenmedik bir bozulma olursa özellikle ağız, burun, boğazda ağrılı mukoza değişiklikleri görülür veya ateş düşmez aksine yükselir ise ilacın kullanımına derhal son verilmelidir.
Trombositopeni kendini deri ve mukozada peteşi şeklinde kanamalarla belli eder. Şok tablosu soğuk ter, baş dönmesi, uyuşukluk, bulantı, deri renginin solması, solunum güçlüğü şeklinde ortaya çıkabilir. Yüzde şişkinlik, kaşıntı, kalp bölgesinde darlık hissi, nabızda artış, kol ve bacaklarda soğukluk hissi olabilir. Bu durumda derhal doktora başvurulmalıdır. Doktor gelinceye kadar hasta başı arkaya gelecek şekilde yatırılmalı ve solunum yolu açık tutulmalıdır. Nadir olgularda, özellikle anamnezinde böbrek hastalığı olanlarda veya aşırı dozda, idrar yapımının azalması, tamamen durması, protein itrahında artış gibi geçici böbrek bozuklukları görülebilir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ :
Alkolle birlikte kullanılmamalıdır. Birbirlerinin etkisini artırabilir. Siklosporin ile birlikte kullanıldığında siklosporin seviyesi düşebilir.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
Vücut ağırlığı ve yaş Bir defalık doz Günlük Maximum Doz
15 yaş ve üzerindeki genç ve yetişkinlerde - 2-4 kaşık
(500 - 1000 mg) 4 x 4 kaşığa kadar
(4000 mg'a kadar)
Çocuklar 16-23 kg (4-6 yaş) 1 - 1,5 kaşık
(250 - 375 mg) 4 x 1,5 kaşığa kadar
(1500 mg'a kadar)
24-30 kg (7-9 yaş) 1 - 2 kaşık
(250 - 500 mg) 4 x 2 kaşığa kadar
(2000 mg'a kadar)
31-45 kg (10-12 yaş) 1,5 - 3 kaşık
(375 - 750 mg) 4 x 3 kaşığa kadar
(3000 mg'a kadar)
46-53 kg (13-14 yaş) 2 - 3,5 kaşık
(500 - 875 mg) 4 x 3,5 kaşığa kadar
(3500 mg'a kadar)
Süt çocukları ve küçük çocuklar 5-8 kg (3-11 aylık) 1/4 - 1/2 kaşık
(62,5 - 125 mg) 4 x 1/2 kaşığa kadar
(500 mg'a kadar)
9-15 kg (1-3 yaş) 1/2 - 1 kaşık
(125 - 250 mg) 4 x 1 kaşığa kadar
(1000 mg'a kadar)

1 kaşık Geralgine-m Şurup (5 ml) içinde 250 mg Metamizol Sodyum vardır. Kaşığın ½ ve ¼’lük miktarları kullanılabilir.

DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ : Doz aşımı halinde hasta hemen kusturulmalı veya midesi yıkanmalıdır. Bu arada solunum yolları açık tutulmalıdır.
Şoka girmiş ve hipotansiyonu olan hastalara intravenöz sıvılar ve noradrenalin verilmelidir. Eğer konvülsüyonlar mevcutsa intravenöz olarak diazepam veya tiopental yapılmalıdır. Ayrıca Metamizol’ün uzaklaştırılması için diyaliz de denenebilir. Bu da mümkün olmazsa diüretik ve sıvılarla eliminasyon hızlandırılmaya çalışılmalıdır. Kullandıktan sonra kapağı sıkıca kapatınız.

SAKLAMA KOŞULLARI : Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25oC’nin altındaki oda sıcaklığında muhafaza ediniz.
Doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

TİCARİ ŞEKLİ : 100 ml. şişede, 5 ml.lik ölçek ile birlikte.

DİĞER TİCARİ ŞEKİLLERİ : Geralgine-m Ampul : 2 ml x 10 ampul
2 ml x 100 ampul
Ruhsat tarihi : 31.07.1985
Ruhsat No : 136/30
Ruhsat Sahibi ve İmal Yeri : MÜNİR ŞAHİN İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kartal / İSTANBUL
http://www.munirsahin.com.tr

Reçete ile satılır.
Onay tarihi : 25.12.1993

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlaç Eşdeğerleri (metamizol sodyum etkin maddesini içeren ilaçlar)


İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.