E ile başlayan ilaçlar » Kocak Farma » ERITRO 500 MG 16 TABLET

ERITRO 500 MG 16 TABLET

 • İlaç Firması :
  KOCAK FARMA
 • Barkod :
  8699828090489
 • Fiyatı :
  17.19TL

  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  J01FA01
 • Etkin madde :
  eritromisin
 • KT :
  Hastalar için kullanma talimatı
 • KUB :
  Hekimler için kısa ürün bilgisi

 • ATC SINIFLAMASI - J - ANTİENFEKTİFLER (SİSTEMİK)
  J01 SİSTEMİK ANTİBAKTERİYELLER
  J01F MAKROLİDLER, LINKOZAMİDLER VE STREPTOGRAMİNLER
  J01FA Makrolidler
  J01FA01 eritromisin

eritromisin etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Protein sentezi inhibitörü makrolid grubu antibiyotik.
Yetişkin 4x250mg-3x500mg. Max 4gr/gün.
Çocuk 30-50mg/kg/gün 3 veya 4 eşit doza bölünerek.

Gebelik kategorisi B. Anne sütüne geçer.

Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık, terfenadin astemizol veya sisaprid ile birlikte kullanımı (ciddi aritmi).

Etkileşim; teofilin, digoksin, antikoagulanlar, ergotamin, triazolam, midazolam ve bunların türevleri.

Yan etkiler; bulantı, kusma, abdominal ağrı, anoreksi, ishal...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Prospektüs

Eritro 500 mgERİTRO FİLM TABLET 500 mg

FORMÜLÜ :
Beher Tablet ; 500 mg Eritromisin baz'a eşdeğer miktarda Eritromisin Stearat ihtiva eder.
Film Kaplanmasında : Titandioksit.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ :
Eritromisin, streptomyces erythraeus türlerinden izole edilen makrolid grubu bir antibiyotiktir.
Eritromisin'in asıl etkisi, bakteriostatik olmakla birlikte yüksek konsantrasyonlarda bakterisidal
etki de gösterir. Duyarlı mikroorganizmaların protein sentezini inhibe eder, nükleik asit sentezini
etkilemez. Eritromisin bir çok gram (+) ve daha az miktarda gram (-) bakteriler üzerinde etkilidir.
Ayrıca mycoplasma, spirochaet, chlamydiae ve rickettsiae'lar üzerinde de etkilidir.
Gram (+) bakterilerden özellikle, strep.pneumoniae, strep. pyogenes, staphylococcus aureus,
bazı enterococlar, Bacillus anthracis, Corynebacterium diphtheriae, Listeria monocytogenes,
propionibacterium acnes'e karşı etkilidir. Gram (-) bakterilerden ise Neisseria meningitidis,
N. gonorrhoeae, Bordetella spp, bazı Brucella suşları, Flavobacterium, Legionella spp, Pasteurella,
Helicobacter pylori genellikle eritromisin'e duyarlıdır.

FARMAKOKİNETİK ÖZELLİKLERİ :
Oral olarak alınan eritromisin kolaylıkla absorbe olur. Aç karnına alındığında absorbsiyonu daha hızlıdır.
Eritromisin intraselüler sıvılara kolaylıkla difüze olur. Sadece spinal sıvıdaki konsantrasyonu daha
düşüktür. Eritromisin karaciğerde konsantre olarak safra ile atılır. Sadece % 5'i idrarla itrah edilir.
Eritromisin plasenta bariyerini geçer ve anne sütüyle itrah edilir.

ENDİKASYONLARI :
Duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu ;
- Üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları
- Atipik Pnömoni,
- Lejyoner hastalığı,
- Bakteriyal endokardit profilaksisi
- Komplike olmayan gonore,
- Sifiliz,
- Deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında endikedir. Penisilin allerjisi olan hastaların tedavisinde de
alternatif olarak kullanılır.

KONTRENDİKASYONLARI :
Eritromisine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda kullanılmamalıdır.

UYARILAR / ÖNLEMLER :
Eritromisin'in başlıca itrah yolu karaciğerdir. Bu nedenle karaciğer fonksiyon bozukluğundan şüphe edilen
hastalarda ilaç kullanılmadan önce karaciğer fonksiyon testleri yapılmalıdır.
Hamilelikte Kullanımı : Hayvan deneylerinde teratojenik etkisi olmadığı saptanmıştır. Ancak insanlardaki
etkisi kesin olarak bilinmediğinden, sadece gerçekten gerekliyse kullanılması tavsiye edilir.
Emzirenlerde Kullanımı : Anne sütüne geçer. Bu nedenle kullanılırken bu husus göz önüne alınmalıdır.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER :
En sık görülen yan etkileri gastrointestinal yan etkiler olup, doza bağımlıdır. Bunlar ; bulantı, kusma,
karın ağrısı, ishal gibi etkilerdir. Kullanım sırasında karaciğer fonksiyon testlerinde hafif bozulma
görülebilir. Ürtikerden, anafilaksiye kadar allerjik reaksiyonlar oluşabildiği bildirilmiştir.

"BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ."

İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER:
Eritromisin ile birlikte kullanıldıklarında, teofilin, digoxin, varfarin, siklosporin,karbamazepin'in
serum düzeyleri yükselebilir ve etkileri artabilir. Bu nedenle oluşabilecek toksisiteyi önlemek için
bu ilaçların dozları ayarlanmalıdır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU :
Erişkinlerde : Genel doz, 8 saatte bir 500 mg'dır. (1 film tab.) Enfeksiyon şiddetine göre
günlük doz 4 g'a kadar yükseltilebilir.
Çocuklarda : Genel doz günlük 30 - 50 mg/kg'dır. Günlük doz 3'e bölünerek 8 saatte bir
uygulanmalıdır.
Streptekok enfeksiyonlarında tedaviye 10 gün devam edilmelidir. Sürekli profilaksi için
günde 2 kez 250 mg (1/2 film tab.) kullanılır. Eritromisin yemeklerden 1 saat önce alınmalıdır.

AŞIRI DOZ TEDAVİSİ :
Aşırı doz durumunda ilaç kesilmeli ve gerekirse, gastirik lavajı, I.V. serum tedavisi gibi uygun
tedbirler alınmalıdır.

SAKLAMA KOŞULLARI :
25 o C nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde muhafaza ediniz. Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI :
Beher Film Tablette, 500 mg Eritromisin baz'a eşdeğer eritromisin stearat ihtiva eden 16 film tabletlik
alüminyum tüpte.

RUHSAT SAHİBİ VE ADRESİ : KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş.
Bağlarbaşı, Gazi Cad. No: 64-66
Üsküdar / İSTANBUL
0.216 4925708
0.216 3347888

RUHSAT TARİHİ VE NO : 03.08.1989 - 148/94

İMAL YERİ : KOÇAK İLAÇ SANAYİ A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi
Çerkezköy / TEKİRDAĞ
0.282.7581112

Reçete ile satılır.

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlaç Eşdeğerleri (eritromisin etkin maddesini içeren ilaçlar)


İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.