D ile başlayan ilaçlar » Mustafa Nevzat » DILTIZEM 90 MG UZATILMIS SALIMLI TABLET (48 UZATILMIS SALIMLI TABLET)

DILTIZEM 90 MG UZATILMIS SALIMLI TABLET (48 UZATILMIS SALIMLI TABLET)

 • İlaç Firması :
  MUSTAFA NEVZAT
 • Barkod :
  8699541030304
 • Fiyatı :
  25.43TL

  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  C08DB01
 • Etkin madde :
  diltiazem hcl
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.

 • ATC SINIFLAMASI - C - KALP DAMAR SİSTEMİ
  C08 KALSİYUM KANAL BLOKERLERİ
  C08D SELEKTİF KARDİYAK KALSİYUM KANAL BLOKERLERİ
  C08DB Benzotiazepin türevleri
  C08DB01 diltiazem hcl

diltiazem hcl etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Benzotiazepin türevi kalsiyum kanal blokeri.
Yetişkinde 90-360mg/gün.

Gebelik kategorisi C. Anne sütüne geçer.

Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık, ventriküler pace-maker kullanılmayan hasta sinüs sendromu ya da II./III. derecede AV blok,sistolik kan basıncı 90 mmHg altında olan hipotansif hastalar, akut miyokard infarktüsü, akciğer konjesyonu.

Etkileşim; beta blokerler, dijital, simetidin, karbamazepin, siklosporin A, lityum, nitratlar, anestezikler, diğer kalsiyum kanal blokerleri.

Yan etkiler; bulantı, ödem, aritmi, baş ağrısı...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Prospektüs

Bileşimi

Her tablet, 30-60-90-120-240 mg diltiazem HCI içerir.

Özellikleri

* Antihipertansif ve antiiskemik etkilidir.
* Kalsiyum kanal blokeridir.
* Yavaş kanal reseptörlerini dengeli olarak bloke eder ve kalsiyum iyonunun hücre içine girişini engeller
* Kalp kası ve damar düz kaslarında bir gevşeme ve vazodilatasyon oluşturur.
* Ard yükü azaltır.
* Ön yükü azaltır.
* Koroner kan akışını artırır.
* Kalp hızını artırır.
* Renal kan akışını hızlandırır ve diürez sağlar.
* Yan etki olasılığı düşüktür.
* Hastalar tarafından iyi tolere edilir.

Endikasyonları

* Hafif ve orta derecede arteriyel hipertansiyon
* Koroner arter spazmının neden olduğu anjina pektoris
* Efor ile oluşan kronik ve inatçı anjina pektoris

Kontrendikasyonları

Diltiazeme karşı aşırı duyarlı hastalarda, ventriküler pace-maker kullanılmayan hasta sinüs sendromu ya da II./III. derecede AV bloku olan hastalarda, sistolik kan basıncı 90 mmHg altında olan hipotansif hastalarda, akut miyokard infarktüs tanısı konmuş olgular ile radyolojik olarak kanıtlanmış akciğer konjesyonu bulunan hastalarda kullanılmamalıdır.
Uyarı ve Önlemler

Diltiazem hasta sinüs sendromu vakaları dışında, sinüs nodül uyarı süresini belirgin bir şekilde uzatmadan atrio-ventriküler nodül refraksiyon süresini uzatabilir. Oldukça ender görülebilen bu etki sonunda kalp atımında bir yavaşlama veya II./III. derece AV blok izlenebilir. Diltiazemin beta blokerler veya digital preparatları ile birlikte kullanımı ilacın kardiyak kondüksiyonu üzerindeki etkisini artırabilir. Bu nedenle, özellikle kalp yetmezliği bulunan hastalarda uygulama çok dikkatli yapılmalıdır. Tedavi sırasında hipotansiyon oluşma ihtimali de göz önünde bulundurulmalıdır. Diltiazem karaciğerde metabolize edilerek safra ve idrar ile atıldığından karaciğer ve böbrek hastalıkları olan bireylerde dikkatli kullanılmalı ve hastalar yakinen izlenmelidir.
Diltiazemin hamilelerde ve emzirme süresinde kullanılma emniyeti kanıtlanmamıştır. Endikasyon durumuna göre bu risk faktörü daima göz önünde bulundurulmalıdır. Diltiazemin çocuklarda kullanılma emniyeti de kanıtlanmamıştır.
Yan Etkileri

Diltiazem ile %2-3 oranında bulantı, ödem, aritmi ve baş ağrısı gibi şikayetler izlenmiş ve yayımlanmıştır.

Bu şikayetlerin yanı sıra oldukça seyrek görülebilen yan etkileri şunlardır:

* Kardiyovasküler sistem: Yüz kızarması, çarpıntı, bradikardi, hipotansiyon, senkop, kalp yetmezliği
* Merkezi sinir sistemi: Baş dönmesi, sersemlik, sinirlilik, depresyon, halsizlik, uykusuzluk, konfüzyon, halüsinasyon.
* Gastrointestinal sistem: Dispepsi, kusma, diyare ya da kabızlık, pirozis
* Dermatolojik: Ürtiker , prurit
* Diğer: Fotosensitivite, poliüri, noktüri, parestezi, osteoartiküler ağrılar.
SGOT, SGPT, LDH ve CPK yükselmeleri çok az olup geçicidir.

İlaç Etkileşmeleri

Diltiazemin beta blokerler ya da dijital preparatları ile birlikte kullanımı ilacın kardiyak kondüksiyon üzerindeki etkisini artırabilir. Simetidin ile aynı zamanda kullanıldığında ilk geçiş metabolizması inhibe edildiğinden kanda diltiazem konsantrasyonunun artması söz konusu olabilir. Karbamazepin ile birlikte kullanıldığında, karbamazepinin metabolizmasını inhibe edebilir ve böylece nörotoksisite riskini artırabilir. Diltiazem ile birlikte alındığı zaman siklosporin A plazma düzeyleri yükselebilir. Lityum ile kalsiyum kanal blokerlerinin birlikte kullanımı nörotoksisite oluşturabilir. Kalsiyum kanal blokerleri ile nitratlar birlikte kullanıldığında etkileşebilirler. Kalsiyum kanal blokerlerinin anestezikler ile birlikte kullanımı hipotansif etkide artışa neden olabilir. Diğer kalsiyum kanal blokerleri ile kullanımı additif bir etki oluşturabilir.
Kullanım Şekli ve Dozu

DİLTİZEM tablet dozu hastaya ve hastalığın şiddetine göre ayarlanır.
Hipertansiyon tedavisinde:

Antihipertansif tedavide DİLTİZEM tablet ile önerilen günlük doz 120-180-240-360 mg arasında değişmektedir.
Anjina pektoris tedavisinde:

Antianjinal tedavide günde 3 kez 30 mg DİLTİZEM tablet ile başlanabilir. Gerektiğinde bu doz tedrici olarak artırılabilir. DİLTİZEM SR 90-120 mg tabletler 12 saat sürekli salım sağladığından sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez önerilmektedir. DİLTİZEM SR 240 mg tablet 24 saat sürekli salım sağladığından sabahları alınmalıdır. Günlük maksimum total doz 360 mg dır. Tabletler kırılmadan ve çiğnenmeden bütün olarak, aç karnına yutulmalıdır.

Doz Aşımı Halinde Alınacak Önlemler

Diltiazem ile yüksek doz uygulamalarda ortaya çıkabilecek şikayetlerde gerekirse gastrik lavaj ve destekleyici tedavi yapılmalıdır. Bradikardi oluşursa atropin (0.60 mg-1 mg), cevap alınamazsa, isoproterenol dikkatle uygulanmalıdır. AV blok da aynı yöntemle tedavi edilebilir; sabit bloklarda ise kardiyak pace-maker kullanılmalıdır. Tedavi sırasında bir kalp yetmezliği görülürse inotropik ajanlar (isoproterenol, dopamin, dobutamin) ve diüretikler uygulanmalıdır. Hipotansiyon ise vazopresör ajanlarla (dopamin, levarterenol bitartarat) tedavi edilebilir.

Saklama Koşulları
Çocukların ulaşamayacağı yerlerde, oda sıcaklığında (25ºC nin altında), ışıktan koruyarak ve ambalajında saklanmalıdır.
Ticari Şekli
DİLTİZEM tablet 30 mg, 48 tabletlik blister ambalajlarda
DİLTİZEM tablet 60 mg, 48 tabletlik blister ambalajlarda
DİLTİZEM SR tablet 90 mg, 48 tabletlik blister ambalajlarda
DİLTİZEM SR tablet 120 mg, 48 tabletlik blister ambalajlarda
DİLTİZEM SR tablet 240 mg, 16 tabletlik blister ambalajda
DİLTİZEM SR tablet 240 mg, 32 tabletlik blister ambalajlarda

İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.