D ile başlayan ilaçlar » Metin Ecza » DIFESTOL 30 GR JEL

DIFESTOL 30 GR JEL

 • İlaç Firması :
  METIN ECZA
 • Barkod :
  8681023340018
 • Fiyatı :
  13,43TL

  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  D04A
 • Etkin madde :
  difenhidramin -topikal
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.

 • ATC SINIFLAMASI - D - DERMATOLOJİKLER
  D04 ANTİPRÜRİTİKLER
  D04A ANTİPRÜRİTİKLER
  D04AA Topikal antihistaminikler
  D04AA32 difenhidramin -topikal

difenhidramin -topikal etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Antiallerjik.
Günde 3-4 kez.

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Prospektüs

Formülü :
30 g Jel;
Lidokain HCI %2
Difenhidramin HCl %1,2
Yardımcı Madde : Koruyucu olarak Potasyum Sorbat içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER :
Farmakodinamik Özellikler ;
Lidokain HCI kimyasal yapısı N -dietilaminoasetil-2,6-ksilidin hidroklorür olan lokal anestezik bir maddedir. Minimum etkin konsantrasyonu üzerinden değerlendirildiğinde prokaine göre aşağı yukarı üç kez daha güçlü lokal anestezik etkiye sahiptir.
Lidokainin kalpteki otomatisite ile ilgili önemli bir elektrofizyolojik etkisi spontan diyastolik depolarizasyonun hızını yavaşlatmasıdır. Bunun, taban sodyum akımını azaltmasına ve potasyum akımını arttırmasına bağlı olduğu sanılmaktadır. Bu etki sinoatriyal düğüm hücrelerinde belirgin değildir. İstinahat membran potansiyelini ve aksiyon potansiyeli oluşması için gerekli voltaj eşiğini değiştirmez, fakat eksitabiliteyi azaltır. Faz 0’daki hızlı depolarizasyonu etkilemediği bildirilmişse de bu invitro deneylerin düşük K+ konsantrasyonu kullanılarak yapıldığı ve K+ konsantrasyonu normal düzeyde tutularak yapılan deneylerde terapötik konsantrasyona uygun sınırlarda uygulanan lidokainin aksiyon potansiyelinin fırlama hızını azalttığı görülmüştür.
Aksiyon potansiyeli süresini atriyum miyokardinda değiştirmez. Purkinje lifleri ve ventrikül miyokardinda çok belirgin bir biçimde kısaltır. Son iki yerde refrakter periyodu daha az derecede kısaltır. Bu etki sonucu, patolojik durumlarda, anılan iki yerde depolarizasyon-repolarizasyon olaylarında gelişen asenkronluğu kısmen düzeltir. EKG’de Q-T mesafesini kısaltır.
Difenhidramin güçlü bir H1-reseptör antagonistidir. Aşırı duyarlılık reaksiyonlarının semptomatik tedavisinde kullanılır. Vücutta salıverilen histaminin H1 reseptörlerinin aktivasyonuna bağlı vazodilasyon kapiler permeabilite artışı, hipotansiyon gibi etkilerini antagonize eder. Kapiler permeabilitenin artmasına bağlı ürtiker veya anjiyo ödemi kaldırır.
Hafif lokal anestezik etkiye sahiptir. Topikal olarakta uygulanabilir.

Farmakokinetik Özellikler :
Lidokalin HCI’in lokal anestezik etkisi uygulandıktan 3-5 dakika sonra başlar. 10-15 dakikada maksimuma erişir. Lidokainin %10 - 20’si değişmemiş olarak idrarla atılır, geri kalanı ise karaciğerde metabolize olur. Karaciğerden ilk geçiş sırasında %70 oranında inaktive edilir. Vücutta geniş bir sıvı hacmine dağılır. Etkisi kısa sürer. Etkin plazma konsantrasyonu 2-6 µg/ml’dir. Bu sınır aşılırsa önce SSS ile ilgili yan tesirleri ve sonradan kalp ile ilgili yan tesirler ortaya çıkar. Diğer amid türü lokal anestezikler gibi; kandaki kolinesterazlar tarafından parçalanmaz. Sadece karaciğerde hidroliz edilerek parçalanır.
Difenhidramin oral yoldan alındığı zaman GI kanaldan iyi absorblanan etanolamin türevidir. Ancak karaciğerde ilk geçiş de eliminasyona uğrarlar. Bu nedenle sistemik biyoyararlanımı düşüktür. 1-4 saatte pik plazma seviyesine ulaşır. Ağızdan alınan 4 kez 50 mg dozdan sonra tespit edilen doruk plazma seviyesi 110mg/ml’dir. Difenhidramin SSS dahil tüm vücuda hızla dağılır. Plasentaya geçer ve sütte tespit edilir. Plazma proteinlerine bağlanır. Yarılanma ömrü 3-4 saattir. Başlıca idrarla metabolitler yoluyla atılır. Küçük bir kısmı değişmeden atılır. 24 saat içinde vücuttan tamamen atılmıştır.

ENDİKASYONLARI :
Böcek, sinek ve arı sokmalarında ve hafif güneş yanıklarında kullanılır.

KONTRENDİKASYONLARI :
Difenhidramin’e karşı hipersensitivite gelişebilir. Daha önceden Difenhidramine hassasiyet gelişmiş kişilerde ve lokal anestezik maddelere karşı hassasiyeti bilinen kişilerde kontrendikedir.

UYARILAR / ÖNLEMLER :
Fotoallerjik reaksiyona yol açabileceğinden açık deri alanlarına uygulanmamalıdır. Aşırı ya da kısa aralıklarla doz alımında yüksek plazma konsantrasyonu ve sonuçta ciddi yan etkiler ortaya çıkabilir, ancak topikal uygulamada yüksek doza ulaşmak zordur. Ancak çok geniş yüzeylere, çok sık uygulamaktan kaçınmalıdır.
Cildin hasar gördüğü bölgelerde uygulama sırasında mikrop üremesine karşı dikkatli olunmalıdır. Çocuklarda özellikle suçiçeği vakalarında geniş alanlara oral difenhidramin ile kombine kullanılmamalıdır.
Gebelikte ve Laktasyonda Kullanım (Kategori B) : Zorunluluk olmadıkça gebelikte kullanılmamalıdır.

ARAÇ VE MAKİNE KULLANMAYA ETKİSİ :
Difenhidramin HCI'in meydana getirdiği bir etki bildirilmemekle birlikte, Lidokain HCI'in az miktarda bulunmasına rağmen, uygulandığı bölgede lokal bir uyuşma meydana getirdiğinden, araç ve makine kullanırken dikkatli olunması tavsiye edilir.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER :
Kontakt duyarlanmaya ve fotoallerjik reaksiyonlara yol açabilir. Antihistaminiklerde yan etkiler genellikle plazma konsantrasyonu ile orantılı olarak artar. Topikal kullanımda ve önerilen dozlarda sistemik yan etki oldukça azdır. Ancak kullanım sıklığına ve yüzeyin genişliğine bağlı olarak, uyku hali, uyuşukluk, bilinçte zayıflama, taşikardi aritmi, antimuskarinik etkiler, solunum güçlüğü, midriyazis, halusinasyonlar gibi sistemik belirtiler ortaya çıkabilir.
Lokal anesteziklerde görülen yan etkiler genellikle aşırı dozaj sebebi ile ortaya çıkar. Lidokainin tavsiyesi edilen dozlarda yan tesiri oldukça azdır. Paraamino benzoik asit ve onun türevlerine (Prokain, tetrakain, benzokain vb.) alerjik hassasiyet gösteren hastalar lidokaine hassasiyet göstermezler, çok nadir olarak baş dönmesi, bulanık görme, titreme, ihtilaç ve uykusuzluk hali görülebilir. Kardiovasküler reaksiyonlar bradikardi, miyokardial depresyon ve hipotansiyon şeklinde karakterize edilebilir.
Özellikle çocuklarda geniş deri alanlarına uygulandığında santral sinir sistemi toksisitesine yol açabilir.

Zehirlenme halinde : Nefes yolunu açık bulundurmak gerekir. Konvülsiyonlara karşı antikonvülsif ajanlar kullanılabilir. Deri testi yapılarak gizli duyarlılık ortaya çıkabilir.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU :
Böcek sokması durumunda, acı kaşıntı görülen cilt bölgesine jel yedirilerek sürülür. Günde bu işlem birkaç kez tekrarlanır. Bir günde bir tüpten fazla jel kullanılmamalıdır.
Doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

SAKLAMA KOŞULLARI :
Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. Oda sıcaklığında (25oC’nin altında) muhafaza ediniz.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ :
%2 Lidokain HCI
%1,2 Difenhidramin HCI içeren
30 g.lık Alüminyum Tüpte
RUHSAT SAHİBİ VE İMAL YERİ :
Münir Şahin İlaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Çavuşoğlu Mah. Sanayi Cad. No:22 Kartal / İstanbul
http://www.munirsahin.com.tr
RUHSAT TARİH VE NO : 27.11.2006 - 209/76
Reçete ile satılır.
Onay Tarihi : 05.12.2006

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlaç Eşdeğerleri (difenhidramin -topikal etkin maddesini içeren ilaçlar)


İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.