C ile başlayan ilaçlar » Munir Sahin » CALCIDINE 75 GR GRANUL

CALCIDINE 75 GR GRANUL

 • İlaç Firması :
  MUNIR SAHIN
 • Barkod :
  8699523200039
 • Fiyatı :
  4,39TL
 • SB.atc:
  A11JB
 • Etkin madde :
  vitamin d2 içeren kombinasyonlar
 • ATC SINIFLAMASI - A - SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA
  A11 VİTAMİNLER
  A11C VİTAMİN A VE D
  A11CC Vitamin D ve analogları
  A11CCx1 vitamin d2 içeren kombinasyonlar

vitamin d2 içeren kombinasyonlar etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Vitamin d2 (ergokalsiferol) ve mineral kombinasyonları.
Günlük d vitamini gereksinimi 400-800IU.

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Prospektüs

FORMÜL : 5 gram granülde ;
Vitamin D2........................................................3000 ü.i.
Kalsiyum glukonat.............................................375 mg
Kalsiyum magnezyum inositohekzafosfat.........125 mg
Yardımcı Maddeler : Şeker, vanilin

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ :
Farmakodinamik Özellikler :
Calcidine nütrisyonel vitamin D eksikliğine bağlı raşitizm ve osteomalasinin tedavisi ve
profilaksisi için hazırlanmış bir müstahzardır. Vitamin D’nin fizyolojik etkisi için kalsiyum ve
fosfor bulunması gerekli olduğundan ve nütrisyonel D avitaminozunda hemen daima kalsiyum ve
fosfor eksikliği görüldüğünden, preparata bir kalsiyum ve fosfor bileşiği de eklenmiştir.
Ergokalsiferol (Vitamin D2) sindirim kanalından kalsiyum ve fosfat absorpsiyonu ve normal
kemik kalsifikasyonu için gereklidir. Paratiroid hormon ve kalsitonin ile birlikte serum kalsiyum
ve fosfat konsantrasyonlarını düzenler. Bu konsantrasyonların düşmesi halinde ince barsaktan
kalsiyum ve fosfat absorpsiyonunu stimüle eder ve kemiklerdeki kalsiyumu mobilize eder.
Farmakokinetik Özellikler :
Ergokalsiferol proksimal ve distal ince barsaktan kolayca absorbe olur. Bunun için safra tuzlarının
bulunması gereklidir. Absorbe olan Vitamin D2 spesifik alfa globuline bağlanarak karaciğere
taşınır. Orada kalsifediol (25-hidroksikolekalsiferol)’e dönüşür. Bu madde böbreğe taşınarak
kalsitriol ve 24, 25-dihidroksi kolekalsiferol’e çevrilir. Ergokalsiferol’un yarı ömrü 19-48 saattir.
Hiperkalsemik etkisi 12-24 saatte başlar, terapötik etkisi 10-14 günde görülür. Oral dozun etkisi
6 aya kadar sürebilir. Tekrarlanan dozlar kümülatif etki gösterebilir. Eliminasyon, safra ve böbrek
yoluyladır. D2 vitamini vücutta karaciğer ve yağ dokusunda depo edilir. Kalsiyum glukonat barsak
mukozasında irritasyon yapmadan kolay absorbe olan Ca2+ iyonları sağlar. 1 gramında 4.5 mEq
Ca2+ bulunur. Kalsiyum barsaktan Ca2+ / Mg2+-ATP ase enzimiyle alınır. Plasmada
konsantrasyonu 5 mEq / L (10 mg/dL) olup bunun % 50’si fizyolojik olarak aktiftir. Parathormon
ve vitamin D barsaktan kalsiyum absorpsiyonunu arttırır.
Kalsiyum magnezyum inositohekzafosfat (Fitin) - Bitkisel dokularda bulunan,
inositolhekzafosfatın kalsiyum, magnezyum ve az miktarda manganez ile teşkil ettiği bir
kompleks tuzudur. İnorganik fosfor, magnezyum ve kalsiyum kaynağı olarak kullanılır.

ENDİKASYONLARI :
Vitamin D eksikliğinin tedavi ve profilaksisinde ; malabsorpsiyon sendromları, kronik diyare,
gastrektomi, genel olarak yağ absorpsiyonunun bozulduğu bütün hallerde (steatore).

KONTRENDİKASYONLARI :
Hiperkalsemi, hipervitaminozis D, hiperfosfatemi, hiperparatiroidizm.

UYARILAR / ÖNLEMLER :
* Aşırı dozda ve uzun süre alındığında D vitamini entoksikasyonu yapabilir.
1) Nütrisyonel nedenlere bağlı olmayan raşitizm ve osteomalasinin (familial hipofosfatemi, renal
osteodistrofi, metabolik asidoz, Fanconi Sendromu) yüksek dozda ergokalsiferol, kalsifediol
veya calsitriol ile tedavisi gereklidir.
2) Barbiturat, fenitoin, kolestiramin, kolestipol, likid parafin alanlarda vitamin D eksikliği
görülebilir.
3) Gebelikte ; ihtiyacın ötesinde yüksek dozlarda D vitamini kullanmaktan kaçınmalıdır.
4) Laktasyonda ; vitamin D metabolitleri çok az miktarda süte geçer. Emziren annelerde bu
husus dikkate alınmalıdır.
5) Pediatrik hastalar : Bazı bebekler vitamin D etkisine daha yüksek hassasiyet gösterebilir.
6) Hiperfosfatemi metastatik kalsifikasyon riskini arttırır. Hiperfosfatemik hastalarda Vitamin D
tedavisi uygulanacaksa oral AI(OH)3 preparatları ile plasma fosfat seviyeleri normale
getirilmelidir.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER :
Ergokalsiferol ancak hiperkalsemiye bağlı olarak yan etkiler oluşturur. Bu nedenle hiperkalsemi
belirtileri mevcutsa vitamin D entoksikasyonu başlamış demektir.
Hiperkalseminin erken belirtileri-Konstipasyon, diyare, baş ağrısı, anoreksi, ağızda metalik tat,
bulantı, kusma, susama, ağızda kuruluk, yorgunluk, kuvvetsizlik.
Hiperkalseminin geç belirtileri – Kemik ağrısı, bulanık idrar, konvülsiyonlar, hipertansiyon, ışığa
karşı duyarlılık, aritmiler, kaşıntı, mental değişmeler, kas ağrısı, akut pankreatit, bulantı, kusma,
zayıflama, sık idrar etme.
Genelde plasmada 25(OH) D’nin 200 ng/ml’nin üstüne çıkması, hiperkalsemi ve hiperkalsiüri
vitamin D entoksikasyonunu gösterir. D vitamini toksisitesi günde 60000 ünite veya daha fazla D
vitaminini uzun süre alanlarda görülür.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ :
1) Barbiturat, fenitoin gibi hepatik mikrozomal enzim endüksiyonu yapan maddeler
ergokalsiferol yıkımını arttırabilir.
2) Tiazid sınıfı diüretiklerin kalsiyum bileşikleri ve vitamin D ile kullanılması hiperkalsemi
riskini arttırabilir.
3) Kolestiramin, kolestipol ve likid parafin D vitamini absorpsiyonunu azaltabilir.
4) Hiperkalsemi miyokardı digitalis glikosidlerinin etkisine sensitize ederek aritmilere sebep
olabilir.

DİAGNOSTİK TEST ETKİLEŞİMLERİ :
D vitamini yüksek dozlarda kullanıldığında ;
- Serum kalsiyum, magnezyum, fosfat ve kolesterolü yükselebilir.
- İdrarla kalsiyum ve fosfat çıkışı artabilir.
- Hiperkalsemiden önce serum alkalin fosfatazı azalabilir.

KULLANIM ŞEKLİ ve DOZAJ :
Nütrisyonel D vitamini eksikliği, raşitizm ve osteomalasi tedavisi için ;
- Büyüklerde günde 1000 – 2000 ünite (1/4 ölçek – 1/2 ölçek)
- Çocuklarda günde 1000 – 4000 ünite (1/4 ölçek – 1 ölçek)
Tedaviye aylarca devam gereklidir. Klinik, radyolojik ve biyoşimik iyileşme saptandıktan sonra,
vitamin D eksikliğini doğuran şartlar sürüyorsa büyüklerde ve çocuklarda günde 400 ünite ile
tedavi sürdürülür.
Uzun süre antikonvulsan alanlarda görülen osteomalasinin tedavisi için ;
- Büyüklerde günde 1000 – 4000 ünite (1/4 – 1 ölçek)
- Çocuklarda günde 1000 ünite (1/4 ölçek)
D vitamini içeren besin alamayanlarda raşitizm ve osteomalasi profilaksisi için günde 400 ünite
(1 kahve kaşığı)
Vitamin D etkisine duyarlık değişik olabileceğinden dozaj klinik cevaba göre ayarlanmalıdır.
Genel bir kural olarak serumda CaxP çarpımı (mg/dL) 58’i geçmemelidir.

DOZ AŞIMI ve TEDBİRLERİ :
Hiperkalsemi belirtileri ortaya çıkarsa ilaç kesilir, düşük kalsiyum rejimi, bol su alımı, idrarın
asidifikasyonu ve kortikosteroidler uygulanır. Gün ışığından kaçınmalıdır. Hiperkalsemik
krizlerde serum fizyolojikle i.v. sıvı yüklemesi yapılır ve furosemid verilir. Ayrıca kalsitonin ve
steroidler kullanılır. Gerekirse hemodiyaliz uygulanabilir.

SAKLAMA KOŞULLARI :
Çocukların ulaşamayacakları yerlerde, ambalajında ve 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında
saklayınız. Işıktan koruyunuz.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ ve AMBALAJ MUHTEVASI :
75 gramlık plastik kutularda
RUHSAT SAHİBİ ve İMAL YERİ :
BİOFARMA İLAÇ SAN.ve TİC.A.Ş.
Samandıra/İSTANBUL
RUHSAT TARİH ve NO : 24.05.1968 – 89/68
Reçete ile satılır.

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlaç Eşdeğerleri (vitamin d2 içeren kombinasyonlar etkin maddesini içeren ilaçlar)


İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.