B ile başlayan ilaçlar » Sanofi Aventis » BALYA YUMUŞAK 50 JELATİN KAPSÜL

BALYA YUMUŞAK 50 JELATİN KAPSÜL

 • İlaç Firması :
  SANOFI AVENTIS
 • Barkod :
  8699809190016
 • Fiyatı :
  7.93TL

  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  A11CB
 • Etkin madde :
  vitamin a ve d
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.

 • ATC SINIFLAMASI - A - SİNDİRİM SİSTEMİ VE METABOLİZMA
  A11 VİTAMİNLER
  A11C VİTAMİN A VE D
  A11CB Vitamin A ve D kombinasyonu
  A11CB vitamin a ve d

vitamin a ve d etkin maddesi hakkında kısa bilgi

A ve D vitamini kombinasyonu.
Yetişkinde 1-3 kapsül.

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Prospektüs

Balya®
Yumuşak Jelatin Kapsül
FORMÜLÜ
Bir kapsülde:
A vitamini 5000 IU
D3 vitamini 400 IU
Yardımcı maddeler: Nipajin M ve Nipasol
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Farmakodinamik özellikler:
Balık yağı (Halibut Liver Oil), zengin bir A ve D vitamini kaynağı olup aynı zamanda
vitamin bileşiklerinde bulunmayan esansiyel besin faktörleri olan birçok doymamış yağ
asidini de içerir.
A vitamini yağda çözünen bir vitamindir.
A vitamini, retinanın normal fonksiyonunun temel unsurlarından biridir. Retinal biçiminde,
karanlığa görsel olarak uyum için gerekli olan rodopsini (görsel mor) oluşturmak üzere
opsinle (retinadaki kırmızı pigment) birleşir. Diğer formları (retinol, retinoik asit) kemik
büyümesi, testis ve ovaryum fonksiyonu ve embriyonik gelişme ve büyümenin
düzenlenmesi ve epitel dokularının farklılaşmasının düzenlenmesi için gereklidir. Retinol
ve retinoik asid biyokimyasal reaksiyonlarda kofaktörler olarak etkinlik gösterebilirler.
D vitamini yağda çözünen bir vitamindir.
D vitamini kalsiyum ve fosfatın emilimi ve kullanımını artırmada ve kemiğin normal
kalsifikasyonunun temel unsurlarından biridir. Paratiroid hormonu ve kalsitoninin yanı sıra,
ihtiyaca göre serum kalsiyum ve fosfat konsantrasyonlarını artırarak serum kalsiyum
konsantrasyonlarını düzenler. D vitamini ince bağırsaktan kalsiyum ve fosfat emilimini
uyarır ve kemikten kalsiyumu mobilize eder.
Farmakokinetik özellikler:
A vitamini sağlıklı gastrointestinal sistemden (duodenum ve jejunum) kolayca emilir.
Retinolün emilmesi safra tuzları, pankreatik lipaz, protein ve diyette yağın bulunmasını
gerektirir. Yağ malabsorpsiyonu, düşük düzeyde protein alımı, karaciğer ya da pankreas
fonksiyon bozukluğu varsa emilim düşük düzeyde olabilir. Emilmemiş olan vitamin fazlası
feçesle atılır.
Dolaşımdaki A vitamininin %5’den azı lipoproteinlere bağlıdır. Karaciğerden salındığında A
vitamini retinol bağlayan proteine (RBP) bağlanır ve dolaşımdaki A vitamininin çoğu
RBP’ye bağlı retinol biçimindedir; aynı zamanda prealbümine de bağlanır.
Karaciğerde – çoğunlukla retinil palmitat olarak- depolanırken (yaklaşık 2 yıllık yetişkin
ihtiyacı), böbrek ve akciğer dokularında da az miktarda depolanır. Karaciğerdeki A vitamini
kaynaklarının mobilizasyonu için çinko gerekir.
Biyotransformasyonu karaciğerde olur; fekal ve renal yoldan elimine edilir.
A vitamini eksikliği, karanlığa uyumu bozup gece körlüğüne, konjonktiva ve korneanın
kserozisine, kseroftalmi ve keratomalasiye, akciğer, gastrointestinal sistem ve üriner
sistem epitelinin keratinizasyonuna ve enfeksiyonlara ve hastalıklara karşı artmış
hassasiyete ve bazen de ölüme neden olabilir. Derinin foliküler hiperkeratozu yaygındır.
D vitamini ince bağırsaktan kolayca emilir ve özgün alfa globülinlere bağlanarak taşınır;
başlıca karaciğer ve diğer yağ depolarında bulunur. Bağırsaktan yeterli emilimi için
safranın bulunması gerekir; emilim oranı yağ emilimi azalmış olan hastalarda daha düşük
olabilir.
D3 vitamini (kolekalsiferol) karaciğere taşınarak kalsifediole (25-hidroksikolekalsiferol)
dönüştürülür, bu da böbreklere taşınır ve orda kalsitriole (1,25-dihidroksikolekalsiferole) ve
24,25-dihidroksikolekalsiferole dönüştürülür.
Kalsitriol bağırsak mukoza hücrelerinin sitoplazmasındaki özgün bir reseptöre bağlanıp,
bunun ardından çekirdeğe dahil edilip, muhtemelen kalsiyum bağlayan proteinin
oluşumuna yol açar; bu da bağırsaklardan kalsiyum emiliminin artmasıyla sonuçlanır. Aynı
zamanda kalsitriol kalsiyum iyonunun kemikten taşınmasını düzenleyebilir ve distal böbrek
tübülüsünden kalsiyum geri emilimini uyarabilir; böylece de ekstraselüler sıvıda kalsiyum
homeostazisini etkiler.
Kolekalsiferolün metabolik etkinleşmesi 2 basamakta gerçekleşir: önce karaciğerde, sonra
da böbreklerde. Bozunma da kısmen böbreklerde yer alır; eliminasyon safra ve böbrek
yoluyladır.
D vitamini eksikliğinden kaynaklanan metabolik kemik hastalığına çocuklarda raşitizm,
erişkinlerde de osteomalazi adı verilir.
ENDİKASYONLAR
A ve D vitaminlerinin vücuda girişini kısıtlayan ve/veya ihtiyacının arttığı bilinen
durumlarda, çocukların büyüme geriliğinde, raşitizme karşı çocukları korumak amacıyla,
gebelikte ve emzirme-loğusalık devresinde kullanılır.
KONTRENDİKASYONLARI
A vitamini içeren preparatların A vitamini hipervitaminozu olan hastalara verilmesi
önerilmez.
D vitamini içeren preparatların D vitamini hipervitaminozlu ve ya hiperkalsemili
hastalara verilmesi önerilmez.
Renal osteodistrofiyle birlikte hiperfosfatemisi olan hastalarda metastatik kalsifikasyon
riski nedeniyle serum fosfat düzeyleri dengeli hale gelmeden D vitamini tedavisine
başlanmamalıdır.
UYARILAR/ÖNLEMLER
Uzun süreli ve yüksek dozda A ve D vitamini kullanımı hipervitaminoza neden olabilir (bkz.
“Doz Aşımı”).
A vitamini kullanımı söz konusu olduğunda aşağıdaki tıbbi sorunlar mevcutsa risk/yarar
değerlendirilmelidir:
• Kronik alkolizm
• Siroz
• Karaciğer hastalığı
• Viral hepatit
• Kronik böbrek yetmezliği
• A vitaminine karşı duyarlılık
D vitamini kullanımı söz konusu olduğunda aşağıdaki tıbbi sorunlar mevcutsa risk/yarar
değerlendirilmelidir:
• Ateroskleroz
• Kardiyak fonksiyon bozukluğu
• Hiperfosfatemi
• D vitamininin etkilerine karşı aşırı duyarlılık
• Böbrek fonksiyon bozukluğu
• Sarkoidoz ve muhtemelen diğer granülomatöz hastalıklar
Çocuklar
Tavsiye edilen normal günlük A vitamini miktarları alındığı takdirde çocuklarda herhangi bir
sorun belgelenmemiştir. Bununla birlikte, tavsiye edilenden daha yüksek dozlar ve/veya
uzun süreli A vitamini kullanımından dolayı toksisite geliştirme olasılığı daha yüksek olan
küçük çocuklarda dikkatli olunması önerilir (bkz. “Doz Aşımı”).
Bazı çalışmalar, özellikle de koyu renk tenli annelerin yalnızca anne sütüyle beslenen ve
çok az güneş ışığı gören bebeklerinin D vitamini eksikliği riski altında olabileceğini
göstermiştir.
D vitaminine karşı duyarlılık değişken olduğundan, bazı bebekler düşük dozlara bile
duyarlı olabilirler.
Yaşlılar
Tavsiye edilen normal günlük A vitamini miktarları alındığı takdirde yaşlılarda herhangi bir
sorun belgelenmemiştir. Bununla birlikte, yaşlılarda uzun süreli A vitamini kullanımı
gecikmiş retinil ester klirensine bağlı olarak A vitamini aşırı yüklenmesi riskini artırabilir
(bkz. “Doz Aşımı”).
Çalışmalar derinin D3 vitamini üretme kapasitesindeki olası bir azalma ya da güneş ışığı
görme süresindeki bir azalma ya da bozulmuş böbrek fonksiyonu ya da bozulmuş D
vitamini emilimine bağlı olarak yaşlıların D vitamini ihtiyacının artmış olabileceğini
göstermiştir.
Dişlerle ilgili
Yüksek dozda ya da uzun süreli A vitamini kullanımı diş etlerinden kanama, ağız kuruluğu
ya da ağız içi hassasiyeti ya da dudaklarda kuruma, çatlama ya da soyulmaya neden
olabilir.
Gebelik ve laktasyonda kullanım:
A vitamini için gebelik kategorisi: A
Gebelikte tavsiye edilen normal günlük A vitamini miktarları alındığı takdirde insanlarda
herhangi bir sorun belgelenmemiştir. Potansiyel fötal toksisite nedeniyle gebelerde vitamin
preparatlarıyla günlük olarak 5000 IU’nun üzerinde A vitamini alınması önerilmez. A
vitamini plasentaya sınırlı ölçüde geçer. Anneleri gebelik sırasında aşırı miktarda A
vitamini almış olan çocuklarda fötal anormallikler (üriner sistem malformasyonları dahil
olmak üzere), gelişme geriliği ve erken epifiz kapanması bildirilmiştir.
A vitamini anne sütüne geçer; bununla birlikte tavsiye edilen normal günlük miktarlar
alındığı takdirde insanlarda herhangi bir sorun belgelenmemiştir.
D vitamini için gebelik kategorisi: A
Gebelikte tavsiye edilen normal günlük D vitamini miktarları alındığı takdirde insanlarda
herhangi bir sorun belgelenmemiştir. Gebe kadınlarda akut ve kronik D vitamini
toksisitesine dair yeterli bilgi mevcut değildir.
D vitamini anne sütünde çok küçük miktarlarda bulunur.
Araç ve makine kullanmaya etkisi:
Bildirilmemiştir.
YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER
Uzun süreli ve yüksek dozda A ve D vitamini kullanımı toksisiteye neden olabilir.
Akut A vitamini doz aşımı semptomları
Diş eti kanaması ya da ağız içi hassasiyeti, konfüzyon ya da olağandışı heyecan, diyare,
baş dönmesi ya da sersemlik hali, çift görme, şiddetli baş ağrısı, şiddetli huzursuzluk,
özellikle dudaklar ve avuç içlerinde derinin soyulması, şiddetli kusma.
Toksisite genellikle A vitamininin aşırı dozlarının akut olarak alınmasından 6 saat sonra
ortaya çıkar. Akut doz aşımı aynı zamanda çocuklarda ve erişkinlerde kafa içi basıncının
artmasıyla (pseudotumor cerebri) sonuçlanır. A vitamini kesildiğinde akut toksisite geri
dönüşümlüdür.
Kronik A vitamini doz aşımı semptomları
Kemik ya da eklem ağrısı, deri ya da dudakların kuruması ya da çatlaması, ağız kuruluğu,
ateş, genel bir rahatsızlık ya da hastalık ya da halsizlik hissi, baş ağrısı, cildin güneş
ışığına karşı hassasiyetinin artması, özellikle geceleri olmak üzere idrar yapma sıklığında
artış ya da idrar miktarında artış, sinirlilik, iştahsızlık, saç dökülmesi, nöbetler, mide ağrısı,
aşırı yorgunluk hissi, kusma, ayak tabanlarında, avuç içlerinde ya da burun ve dudak
çevresinde sarı-turuncu lekeler.
Kronik doz aşımı aynı zamanda aşağıdakilerden herhangi biriyle sonuçlanabilir: Karaciğer
toksisitesi, papilla ödemi, intrakraniyal hipertansiyon, hipomenore, portal hipertansiyon,
hemoliz ve anemi, radyografik kemik değişimleri ve çocuklarda epifizlerin vaktinden önce
kapanması. Kronik toksisite A vitamini kesildikten sonra yavaş yavaş düzelir, ama bu
birkaç hafta alabilir.
D vitamininin tetiklediği kronik hiperkalsemi genel vasküler kalsifikasyon, nefrokalsinozis
ve hipertansiyon ve böbrek yetmezliğine yol açabilecek diğer yumuşak doku
kalsifikasyonlarıyla sonuçlanabilir. Hiperkalsemiye hiperfosfatemi eşlik ettiğinde bu etkilerin
ortaya çıkma olasılığı artar.
D vitamini toksisitesinin neden olduğu böbrek yetmezliği ya da kardiyovasküler yetmezlik
sonucu ölüm ortaya çıkabilir.
Toksisiteye yol açabilecek doz bireysel duyarlılığa bağlı olarak değişir, ama
malabsorpsiyon sorunları olmayan kişilerde, birkaç hafta ya da aydan daha uzun bir süre
boyunca günde 10.000 IU maksimum dozdur.
Hiperkalsemiyle birlikte D vitamini toksisitesinin erken semptomları
Kemik ağrısı, konstipasyon -genellikle çocuklar ve ergenlerde daha sık görülmek üzere-,
diyare, sersemlik hali, ağız kuruluğu, sürekli baş ağrısı, artmış susuzluk, özellikle geceleri
olmak üzere idrar yapma sıklığında artış ya da idrar miktarında artış, düzensiz kalp atışı,
iştahsızlık, ağızda metalik tat, kas ağrısı, - genellikle çocuklar ve ergenlerde daha sık
görülmek üzere - bulantı ya da kusma, kaşıntı, olağandışı yorgunluk hissi ya da halsizlik.
Hiperkalsemiyle birlikte D vitamini toksisitesinin geç semptomları
Kemik ağrısı, idrarda bulanıklık, -kalsifik- konjonktivit, azalmış libido, ektopik kalsifikasyon,
yüksek ateş, kan basıncı yüksekliği, gözlerin ışığa hassasiyetinin artması ya da gözde
rahatsızlık, düzensiz kalp atışı, ciltte kaşıntı, bitkinlik (uyuşukluk hissi), iştahsızlık, kas
ağrısı, bulantı ya da kusma ve pankreatit (şiddetli mide ağrısı), nadiren psikoz tablosu,
rinore, kilo kaybı.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER
Başka bir A ve/veya D vitamini preparatı kullanılıyorsa, eşzamanlı uygulama halinde
hipervitaminoz ortaya çıkabilir.
A vitaminiyle etkileşimler
• Kalsiyum preparatları
• Kolestiramin, kolestipol, mineral yağ, oral neomisin
• Oral kontraseptifler
• Etretinat, izotretinoin
• Tetrasiklin
• E vitamini
D vitaminiyle etkileşimler
• Alüminyum içeren antasidler
• Magnezyum içeren antasidler
• Antikonvülzanlar; hidantoin, barbitüratlar, pirimidon
• Kalsitonin, etidronat, galyum nitrat, pamidronat, plikamisin
• Yüksek dozlarda kalsiyum içeren preparatlar, tiazid diüretikleri
• Kolestiramin, kolestipol, mineral yağ
• Kortikosteroidler
• Digital glikozidleri
• Yüksek dozda fosfor içeren preparatlar
• D vitamini ve diğer analogları
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Hekim tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde:
Preparatın farmasötik şekli dikkate alınarak Balya kapsülleri yutabilecek çocuklarda,
yetişkinlerde ve yaşlılarda önerilen doz günde 1 kapsüldür.
DOZ AŞIMI
Aşırı yüksek dozda A vitamininin, akut olarak (yetişkinlerde 1.500.000 IU’dan ve
çocuklarda yaşa bağlı olarak 75.000 ila 350.000 IU’dan yüksek dozlarda) ya da uzun bir
zaman dilimi boyunca (yetişkinlerde sekiz ay boyunca günde 25.000 IU’dan ve çocuklarda
yaşa bağlı olarak birçok ay boyunca 18.000 ila 50.000 IU’dan yüksek dozlarda)
kullanılması ciddi toksisiteyle ve hatta ölümle sonuçlanabilir.
Aşırı yüksek dozda D vitamininin uzun bir zaman dilimi boyunca (erişkinlerde birkaç
hafta ya da ay boyunca günde 20.000 ila 60.000 IU ve fazlası, çocuklarda birkaç ay
boyunca günde 2000 ila 4000 IU) kullanılması ciddi toksisiteyle sonuçlanabilir. Aşırı
yüksek dozda D vitamininin, akut olarak alınması da ciddi toksisiteyle sonuçlanabilir, ama
bunun hangi dozda gerçekleşeceğini belirlemek için veriler yeterli değildir.
SAKLAMA KOŞULLARI
25°C’nin altındaki oda sıcaklığında, ışık ve nemden uzakta ve ambalajında saklayınız.
ÇOCUKLARIN ERİŞEMEYECEĞİ VE GÖREMEYECEĞİ YERLERDE VE
AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI
50 kapsüllük blister ambalajlarda.
Ruhsat sahibi : Sanofi aventis İlaçları Ltd. Şti.
No: 209 4. Levent - İstanbul
Ruhsat tarih ve numarası: 04.07.2007 – 211/93
Üretim yeri : Biofarma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İSTANBUL
Reçetesiz satılır.

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlaç Eşdeğerleri (vitamin a ve d etkin maddesini içeren ilaçlar)


İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.