A ile başlayan ilaçlar » Sanofi Ilac San. » ARTRIL 600 MG 20 FİLM TABLET

ARTRIL 600 MG 20 FİLM TABLET

 • İlaç Firması :
  SANOFI ILAC SAN.
 • Barkod :
  8699502092303
 • Fiyatı :
  12,43TL

  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  M01AE01
 • Etkin madde :
  ibuprofen
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.

 • ATC SINIFLAMASI - M - KAS-İSKELET SİSTEMİ
  M01 ANTİENFLAMATUAR VE ANTİROMATİKLER
  M01A ANTİENFLAMATUAR VE ANTİROMATİKLER (NONSTEROİD)
  M01AE Propiyonik asit türevleri
  M01AE01 ibuprofen

ibuprofen etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Analjezik, antipiretik ve antienflamatuar.
Yetişkin 1200-3200mg/gün 4-6 saatlik dozlara bölünerek.
6 ay- 12 yaş arası çocuklar 5-10mg/kg gün 6-8 saatlik dozlara bölünerek.
Juvenil artritte dozlar 30-40mg/kg/güne yükseltilebilir.
Günlük doz 40mg/kg.ı aşmamalıdır.
Şurup form 100mg/5ml. etkin madde içerir.

Gebelik kategorisi C. Anne sütüne geçer.

Kontrendikasyon; ibuprofen veya diğer nonsteroid antienflamatuarlara allerji.
Koroner cerrahi ağrılarında kullanılmamalı.Fetusta duktus arteriosus'un erken kapanmasına yol açabileceğinden gebeliğin son döneminde kullanılmamalı.

Etkileşim; ACE inhibitörleri, Anjiyotensin II antagonistleri, aspirin, furosemid, thiazidler, lityum, methotreksat, nonsteroid antienflamatuarlar, oral antikoagulanlar, H2 reseptör antagonistleri.

Yan etkiler; bulantı, kusma, dispepsi, karın ağrısı, diare, konstipasyon, somnolans, insomni, baş dönmesi, baş ağrısı, sersemlik, kulak çınlaması, allerjik reaksiyonlar (ürtiker-anaflaksi), peptik ülser, gastrointestinal kanama, hepatik kolestaz, trombositopeni, hemolitik anemi, agranülositozis, proteinüri, interstisyel nefrit, ödem, kalp yetmezliği, hipertansiyon, aritmi, trombo emboli riskinde artış.

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Prospektüs

BİLEŞİM
Artril Tablet : 400 mg ibuprofen içerir.
Artril Tablet : 600 mg ibuprofen içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Bileşiminde ibuprofen bulunan Artril, analjezik, anti-enflamatuvar ve antipiretik etkinliğe sahip bir preparattır ve romatizmal hastalıkların tedavisinde kullanılır. İbuprofennin, prostoglandin sentezini inhibe ederek anti-enflamatuvar etki gösterdiği kabul edilmektedir.

ENDİKASYONLARI
Artril , akut ve kronik romatoid artrit , osteoartrit ve benzeri durumların tedavisinde kullanılır.

KONTRAENDKASYONLARI
İbuprofene aşırı duyarlı olduğu bilinen ya da asetil salisilik asit ve diper non-steroid anti-enfalamatuvar bileşikleri kullandıklarında bronkospaz , anjiyo-ödem , burun polipi sendromu gibi reaksiyonlar görülenlerde kullanılmamalıdır.

UYARILAR/ÖNLEMLER
Artril, peptik ülseri olan hastalarda, kanama zamanının uzaması gibi kanama anomalileri olan kişilerde, böbrek yetmezliği olanlarda, hipertansiyon durumlarında ve dekompanse kalp yetmezliği olanlarda dikkatle kullanılmalıdır.
Artril başlıca böbrekler yoluyla atıldığından, böbrek yetmezliği olan hastalarda ilacın birikmesini önlemek amacıyla dozun azaltılması önlenir. Uzun süreli tedavilerde , karaciğer fonksiyonları düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir. İbuprofen'in 6 aylıktan küçük çocuklarda etkinliği ve güvenilirliği gösterilmemiş olduğundan kullanılması önerilmez. İbuprofen, duyarlı kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Her ne kadar laboratuvar araştırmalarında herhangi bir teratojen etkisi saptanmamışsa d , ibuprofenin gebelerde kullanımı ile ilgili yeterli veri yoktur. Ancak Artril prostoglandin sentezini inhibe ettiğinden, doğum süreci üzerinde olumsuz etkiler yapabilir. Ayrıca, prostoglandin inhibitörleri fetusta ductus arteriozusun erken kapanmasına yol açmaktadır. Bu özellikleri göz önüne alındığında, ibuprofenin gebelerde , özellikle son 3 ayda kullanılması önerilmez. Her ne kadar ibuprofenin anne sütüne geçtiği bildirilmemişse de, prostoglandin inhibitörlerinin yeni doğanlar üzerindeki olası olumsuz etkileri bilindiğinden, emzirenlerde kullanılması önerilmez. Tartrazin boyar maddesi, hassas kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

YANETKİLER
Artril kullananlarda en sık görülen yan etkiler sindirim kanalıyla ilgilidir. Bu yan etkiler , ilacın süt ya da yemeklerle alınmasıyla azaltılabilir. Ender olarak peptik ülser , gastro-intestinal kanama görülebileceği bildirilmiştir. Ayrıca merkezi sinir sistemi üzerindeki etkilerine bağlı olarak baş dönmesi, baş ağrısı, sinirlilik, halsizlik görülebilir.

ETKİLEŞİMLER
Kumarin ve türevleriyle kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

KULLANIM ŞEKLİ ve DOZU
Doz her hastanın gereksinimine göre düzenlenmeli ve en düşük etkili doz kullanılmalıdır.
Akut ve kronik romatoid artrit ve osteoartritin semptomatik tedavisinde, erişkinler için ortalama doz günde 3-4 kez 400 mg ' dır. Hastanın gösterdiği tolerans ve alınan yanıta göre doz düzenlenmeli ve günde 3200 mg aşılmamalıdır.
Gastro-intestinal yan etkiler ortaya çıktığında, ilaç, süt ya da yemekle birlikte alınmalı ya da doz azaltılmaktadır.
Juvenil romatoid artrit tedavisinde dozlar:
20 kg dan aşağı olan çocuklarda , günde maksimum 400 mg
20-30 kg arası çocuklarda 600 mg /gün
30-40 kg arası çocuklarda 800 mg / gün
40 kg ' dan ağır olan çocuklarda erişkin dozu uygulanır.

DOZ AŞIMI
Artril' in aşırı doz alınımıyla ilgili olarak elde fazla veri yoktur Aşırı doz durumlarında, eğer ilaç yutulalı 1 saati geçmemişse , mide yıkanarak ya da hasta kusturularak boşaltılmalı ve idrar çıkışını izlemek için gerekli önlemler alınmalıdır. İbuprofen asidik bir bileşik olduğundan ve büyük oranda idrarla atıldığından , zorlu alkali diürez ilacın atılmasını hızlandırabilir.
SAKLAMA KOŞULLARI
Oda sıcaklığında , ışık ve nemden koruyarak saklanmalıdır.
TİCARİ ŞEKLİ
Artril 400 : 30 drajelik ambalajlarda.
Artril 600 : 30 film tabletlik ambalajlarda

Ruhsat sahibi ve üretim yeri
Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş.
Büyükdere Cad Ali Kaya Sok No:7
80640 Levent İstanbul

Ruhsat Tarihi :24.12.1990
Ruhsat no: 154/81

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlaç Eşdeğerleri (ibuprofen etkin maddesini içeren ilaçlar)


İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.