A ile başlayan ilaçlar » Sanofi Saglik Urunleri » ARAVA 100 MG 3 FİLM TABLET

ARAVA 100 MG 3 FİLM TABLET

 • İlaç Firması :
  SANOFI SAGLIK URUNLERI
 • Barkod :
  8699809090484
 • Fiyatı :
  48,93TL

  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  L04AA13
 • Etkin madde :
  leflunomid
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.

 • ATC SINIFLAMASI - L - ANTİNEOPLASTİK VE İMMÜNOMODÜLATÖR AJANLAR
  L04 İMMÜNOSÜPRESANLAR
  L04A İMMÜNOSÜPRESANLAR
  L04AA Selektif immünosüpresanlar
  L04AA13 leflunomid

leflunomid etkin maddesi hakkında kısa bilgi

İmmunosüpresan.
3 gün 1 x 100mg, idame 1 x 10-20mg.

Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık, karaciğer fonksiyon bozukluğu, ağır immün yetmezlik, ağır anemi, nötropeni, trombositopeni, ciddi enfeksiyonları olan hastalar, böbrek yetmezliği, ağır hipoproteinemi, gebelik, emzirme, 18 yaş altı.

Etkileşim; kolestramin, aktif kömür, diğer hepatotoksik ilaçlar, diklofenak, ibuprofen, tolbutamid, rifampin.

Yan etkiler; ateş, kas ağrıları, albuminüri, hematüri, vajinal monoliazis, hipertansiyon, taşikardi, diyare, bulantı, kusma, iştahsızlık, oral aft, monoliazis, karaciğer fonksiyon bozukluğu, baş ağrısı, anksiete, allerjik reaksiyonlar...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Kısıtlamalar

SGK SUT EK-4/F Ayakta tedavide sağlık kurulu/uzman hekim raporu ile verilebilecek ilaç.

4.2.1- Leflunomid, altın preparatları, Anti-TNF ilaçlar, rituksimab (romatoid artritte), abatasept, ustekinumab, tofacitinib, kanakinumab ve tosilizumab kullanım ilkeleri

4.2.1.A - Leflunomid
(1) Romatoid artritli veya psoriatik artritli (bu endikasyonda sadece leflunomid 20-100 mg) hastaların tedavisinde; hastalığın diğer hastalık modifiye edici ilaçlardan sulfasalazin veya methotrexat ile kontrol altına alınamadığı veya bu ilaçların kullanımının kontrendike olduğu veya yan etki nedeniyle kullanılamadığı durumlarda, bu durumun belirtildiği iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen bir yıl süreli uzman hekim raporuna dayanılarak bu uzman hekimlerce reçete edilir.

4.2.1.B- Altın preparatları
(1) Romatoid artritli hastalarda, hastalığın diğer hastalık modifiye edici ilaçlardan sulfasalazin veya methotrexat ile kontrol altına alınamadığı veya bu ilaçların kullanımının kontrendike olduğu veya yan etki nedeniyle kullanılamadığı durumlarda, bu durumun belirtildiği fiziksel tıp ve rehabilitasyon, klinik immunoloji ve romatoloji uzman hekimlerinden biri tarafından düzenlenen bir yıl süreli uzman hekim raporuna dayanılarak bu uzman hekimlerce reçete edilir.

4.2.1.C- Biyolojik ajanlardan Anti-TNF ilaçlar, rituksimab, abatasept, ustekinumab, tofacitinib, kanakinumab ve tosilizumab kullanım ilkeleri

4.2.1.C-1 - Anti-TNF (tümor nekrözis faktör) ilaçlar

(1) Erişkin ve Juvenil Romatoid Artrit;
a) Romatoid artritli erişkin hastalarda; biri methotrexat olmak üzere en az 3 farklı hastalık modifiye edici antiromatizmal ilacı, en az üçer ay kullanmış olmasına rağmen hastalık aktivitesinin kontrol altına alınamadığı (Hastalık Aktivite Skoru (DAS) 28 > 5,1) hallerde, 3 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak ilaca başlanır. İlaca başlandıktan 3 ay sonra yapılan değerlendirmede DAS 28 skorunda 0,6 (sertolizumab için 1,2) puandan fazla düşme olması halinde, bu durumun yeni düzenlenecek 3 ay (sertolizumab için 6 ay) süreli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşulu ile 3 ay (sertolizumab için 6 ay) daha tedaviye devam edilir. Bu raporun süresi sonunda DAS 28 skorunda toplam 1,2 puandan fazla düşme olması halinde bu durumun yeni düzenlenecek 6 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşulu ile hastaların tedavisine devam edilebilir. Tedavinin devamında DAS 28 kriterine 6 ayda bir bakılır, başlangıç ve yeni DAS 28 skorları her sağlık kurulu raporunda belirtilir. Tedaviye rağmen hastanın DAS 28 skorunda, başlangıç DAS 28 skoruna göre, 1,2 puandan fazla düşme olmaması halinde tedavi sonlandırılır.
b) Juvenil romatoid artritli (poliartiküler -idiyopatik-kronik) hastalarda NSAİ ve/veya methotrexat ile 3 aylık tedavi sonunda ACR pediatrik 30 yanıtı alınamamış ise bu durumun belirtildiği 3 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak Anti-TNF ilaçlarla tedaviye başlanabilir. İlaca başlandıktan 3 ay sonra yapılan değerlendirmede ACR pediatrik 30 yanıtının alınması halinde, bu durumun yeni düzenlenecek 3 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşulu ile tedaviye devam edilir. Bu raporun süresi sonunda hastanın ACR pediatrik cevap kriteri 50 ve üzerinde olması halinde bu durumun yeni düzenlenecek 6 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşulu ile hastaların tedavisine devam edilebilir. Tedavinin devamında ACR pediatrik cevap kriterine 6 ayda bir bakılır, başlangıç ve ACR pediatrik cevap kriteri her sağlık kurulu raporunda belirtilir. Tedaviye rağmen ACR pediatrik cevap kriteri 50’ye ulaşmayan hastalarda anti-TNF tedavisine devam edilmez.

(2) Aksiyel tutulumlu ankilozan spondilitli ve radyografik olarak ankilozan spondilit (AS) kanıtı olmayan aksiyel spondilartritli hastalarda; biri maksimum doz indometazin olmak üzere en az 3 nonsteroid antiinflamatuar ilacı maksimum dozunda kullanmasına rağmen yeterli cevap alınamayan (Bath Ankilozan Spondilit Hastalık Aktivite İndeksi (BASDAİ) >5), bununla birlikte eritrosit sedimetasyon hızı >28 mm/s veya normalin üst sınırını aşan CRP değeri veya MR/sintigrafi ile gösterilmiş aktif sakroilit/spondiliti olan durumlarda, bu durumun 3 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşuluyla ilaca başlanır.

(3) Periferik eklem tutulumlu ankilozan spondilitli hastalarda; maksimum dozda NSAİ ile birlikte sulfasalazin veya methotrexattan birinin kullanılmasına rağmen yeterli cevap alınamayan (BASDAİ >5) ve bununla birlikte eritrosit sedimentasyon hızı >28 mm/s veya normalin üst sınırını aşan CRP değeri olan durumlarda, bu durumun 3 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşuluyla ilaca başlanır.

(4) Aksiyel tutulumlu ankilozan spondilitli, periferik eklem tutulumlu ankilozan spondilitli ve radyografik olarak ankilozan spondilit (AS) kanıtı olmayan aksiyel spondilartritli hastalarda ilacın etkinliği, ilaca başlandıktan 3 ay sonra değerlendirilir. Yeterli cevap alınamamışsa (BASDAİ’de 2 birimden daha az düzelme olması), ilaca devam edilmesi durumunda ilaç bedeli ödenmez. Tedaviye cevap alınmış ve ilaca devam edilecek ise bu durum 6 ay süreli yeni düzenlenecek sağlık kurulu raporunda belirtilir.

(5) Psöriyatik artritli hastalarda; en az 3 farklı hastalık modifiye edici antiromatizmal ilacı uygun dozunda en az üçer ay olmak üzere kullanmış olmasına rağmen hastalık aktivitesinin kontrol altına alınamadığı (bir ay arayla yapılmış iki ayrı muayenede en az üç hassas eklem ve en az üç şiş eklem olması) durumlarda, bu durumun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşuluyla ilaca başlanır. İlacın etkinliği, ilaca başlandıktan 3 ay sonra değerlendirilir. Yeterli cevap alınamamışsa (psöriyatik artrit yanıt kriterlerine (PSARC) göre yanıt alınamaması) ilaca devam edilmesi durumunda ilaç bedeli ödenmez. Tedaviye cevap alınmış ve ilaca devam edilecek ise bu durum 6 ay süreli yeni düzenlenecek sağlık kurulu raporunda belirtilir.

(6) Anti-TNF ilaçlar, tüm romatoloji uzman hekimleri veya üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerindeki klinik immunoloji veya fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimlerinden birinin yer aldığı en fazla 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak, bu uzman hekimlerden biri veya iç hastalıkları veya çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimleri tarafından reçete edilebilir. Tedaviye uzun süre ara veren (3 ay ve daha uzun süre) hastalarda yeniden başlangıç kriterleri aranır.

(7) Bu ilaçların intravenöz formları, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, iç hastalıkları veya çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekiminin bulunduğu sağlık kurumunda uygulanır. Subkütan formlarının ilk dozları fiziksel tıp ve rehabilitasyon, iç hastalıkları veya çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekiminin bulunduğu sağlık kurum/kuruluşlarında hekim gözetiminde yapılır. Uygun enjeksiyon tekniği konusunda hastaya veya hasta yakınına eğitim verildikten sonra ilgili uzman hekim uygun gördüğü ve sağlık kurulu raporunda “Mahallinde tedavisi sürdürülebilir” ibaresine yer verdiği taktirde hastane dışında uygulanmak üzere üç aylık dozlar halinde reçete edilebilir.

(8) Anti-TNF ilaçlar diğer antiromatizmal ilaçlar ile kombine olarak da kullanılabilir.

(9) Psoriyazis vulgaris /plak tip psoriyazis /plak psoriyaziste anti-TNF ilaçlar; üniversite hastaneleri veya eğitim ve araştırma hastanelerinde dermatoloji uzman hekiminin yer aldığı, diğer hastalık modifiye edici ilaçlara dirençli olduğunu, kullanılacak ilacın günlük doz ve süresini belirten 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak dermatoloji uzman hekimlerince reçete edilebilir.

(10) Fistülize, şiddetli veya aktif luminal Crohn hastalığında adalimumab , sertolizumab ve infliksimab; sistemik kortikosteroidler ve/veya klasik immunsupresifler ile 12 haftalık tedaviye yeterli yanıt vermeyen veya tolere edemeyen hastalarda bu durumun ve söz konusu ilaçların günlük kullanım dozu ve kullanım süresini belirten 4 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tedaviye başlanır. Tedavinin 4 üncü ayında tedaviye cevap alınamaması (hastalığa yanıt kriteri: Crohn Hastalık Aktivite İndeksi’nde 70 puanlık düşüşün olmaması) durumunda tedavi kesilir. Crohn Hastalık Aktivite İndeksi’nde 70 puan üzerinde düşüş olması halinde, bu durum ile adalimumab, sertolizumab ve infliksimab etken maddeli ilaçların kullanılacak dozu ve süresinin belirtildiği 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tedaviye devam edilebilir. Sağlık kurulu raporunda, gastroenteroloji, çocuk cerrahisi veya genel cerrahi uzman hekimlerinden en az biri yer almalıdır. Sağlık kurulu raporlarına dayanılarak, bu hekimler ile iç hastalıkları veya çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilir ve sağlık kurum/kuruluşlarında klinik koşullarda uygulanır.

(11) Ülseratif kolit hastalığında infliksimab veya adalimumab; kortikosteroidler ve 6-MP veya AZA ile uygun dozlarda ve en az 8 haftalık sürede yapılan konvansiyonel tedaviye yetersiz yanıt veren ya da tolere edemeyen veya bu terapiler için tıbbi kontrendikasyonları olan hastalarda; şiddetli aktif ülseratif kolit bulgularının devam etmesi halinde, üçüncü basamak sağlık kurumlarında bu durumun belirtildiği gastroenteroloji uzman hekimi veya genel cerrahi uzmanı tarafından düzenlenecek 6 ay süreli uzman hekim raporuna dayanılarak, bu uzman hekimler ve iç hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilir.


4.2.1.C-2 – Rituksimab

(1) Romatoid artritli hastalarda;
a) Methotreksat ile kombinasyon halinde, aktif romatoid artriti bulunan ve bir veya daha fazla anti TNF tedavilerine rağmen hastalığı kontrol edilemeyen (DAS 28 SKORU >5.1 olan) veya TNF inhibitörü başlanması uygun olmayan/görülmeyen veya TNF inhibitörlerine karşı intoleransı olan erişkin hastalarda, bu durumun belirtildiği sağlık kurulu raporuna dayanılarak romatoloji veya klinik immunoloji veya fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimleri tarafından reçetelenir.
b) Sağlık kurulu raporları 6 aylık olarak düzenlenir. İlk raporun süresi sonunda DAS 28 skorunda toplam 1,2 puandan fazla düşme olması halinde bu durumun yeni düzenlenecek 6 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşulu ile hastaların tedavisine devam edilebilir. Tedavinin devamında DAS 28 kriterine 6 ayda bir bakılır, başlangıç ve yeni DAS 28 skorları her sağlık kurulu raporunda belirtilir. Tedaviye rağmen hastanın DAS 28 skorunda, başlangıç DAS 28 skoruna göre 1,2 puandan fazla düşme olmaması halinde tedavi sonlandırılır.
c) Sağlık kurulu raporları aşağıdaki şekilde düzenlenir:
1) Romatoloji uzman hekiminin bulunduğu sağlık kurum/kuruluşlarında, en az bir romatoloji uzman hekiminin bulunduğu sağlık kurulu raporu.
2) Üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinde ise en az bir romatoloji veya klinik immunoloji uzmanı veya fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekiminin bulunduğu sağlık kurulu raporu.

(2) Siklofosfamide dirençli veya siklofosfamid tedavisi verilemeyen ciddi, aktif granulamatoz polianjitis (GPA/ Wegener granülomatozu) ve mikroskobik polianjitis (MPA) hastalarının tedavisinde glukokortikoidlerle kombine olarak;
a) Romatoloji, klinik immunoloji veya nefroloji uzman hekimlerinden en az birinin bulunduğu 1 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak bu uzman hekimler tarafından reçetelenir. 6 aydan önce tekrar kullanılamaz.
b) Her 6 aydan sonraki kullanım için tedaviye gerekliliğinin belirtildiği yeni sağlık kurulu raporuna dayanılarak aynı koşullarda reçetelenebilir.

4.2.1.C-3 -Abatasept

(1) Romatoid artritli erişkin hastalarda;
a) Aktif romatoid artriti bulunan, biri methotrexat olmak üzere en az 3 farklı hastalık modifiye edici antiromatizmal ilacı, en az üçer ay kullanmış olmasına veya en az bir anti TNF tedavisine rağmen hastalığı kontrol edilemeyen (DAS 28 SKORU >5.1 olan) erişkin hastalarda methotrexat ile birlikte, tüm romatoloji uzman hekimleri veya üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinde klinik immunoloji veya fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimlerinden birinin yer aldığı 3 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak bu uzman hekimler tarafından reçetelenir.
b) İlaca başlandıktan 3 ay sonra yapılan değerlendirmede DAS 28 skorunda 0,6 puandan fazla düşme olması halinde, bu durumun yeni düzenlenecek 3 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşulu ile 3 ay daha tedaviye devam edilir.
c) Bu raporun süresi sonunda DAS 28 skorunda toplam 1,2 puandan fazla düşme olması halinde bu durumun yeni düzenlenecek 6 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşulu ile hastaların tedavisine devam edilebilir.
ç) Tedavinin devamında DAS 28 kriterine 6 ayda bir bakılır, başlangıç ve yeni DAS 28 skorları her 6 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilir. Tedaviye rağmen hastanın DAS 28 skorunda, başlangıç DAS 28 skoruna göre, 1,2 puandan fazla düşme olmaması halinde tedavi sonlandırılır.

(2) Juvenil romatoid artritli (poliartiküler-idiyopatik) hastalarda;
a) 3 aylık anti-TNF tedavisine rağmen ACR pediatrik 30 cevap kriterine ulaşamayan çocuk hastalarda methotrexat ile kombinasyon halinde, yalnızca üniversite veya eğitim ve araştırma hastanelerinde içinde en az bir çocuk romatoloji uzmanının bulunduğu 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak bu uzman hekimler veya çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimleri tarafından reçete edilir.
b) İlk 3 aylık abatasept kullanımı sonunda ACR pediatrik 30 cevabına ulaşmış hastalar için bu durum raporunda belirtilmek koşuluyla tedavi devam ettirilir. Bu raporun süresi sonunda hastanın ACR pediatrik cevap kriterinin 50 ve üzerinde olması halinde bu durumun ve 3 üncü aydaki ACR pediatrik cevap kriterinin yeni düzenlenecek 6 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşulu ile hastaların tedavisine devam edilebilir. Tedavinin devamında 6 ayda bir ACR pediatrik cevap kriterine bakılır, başlangıç ve ACR cevap kriterleri her sağlık kurulu raporunda belirtilir. Tedaviye rağmen ACR pediatrik cevap kriteri 50’ye ulaşmayan hastalarda abatasept tedavisine devam edilmez.

4.2.1.C-4 -Ustekinumab

(1) Sistemik tedaviye yanıt vermeyen, kontrendike olan veya bu tedaviyi tolere edemeyen
yetişkinlerde orta ile şiddetli plak tip psoriyazis tedavisinde;
a) Üniversite hastaneleri veya eğitim ve araştırma hastanelerinde dermatoloji uzman hekiminin yer aldığı, 1 yıl süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak dermatoloji uzman hekimlerince reçete edilebilir.
b) Raporda, başlangıç psoriyazis Alan Şiddet İndeksi (PASI) değeri ve tedavi şeması belirtilir.
c) İlaca başlandıktan sonra 28. haftada yapılan değerlendirmede PASI değerine bakılır, başlangıç PASI değerine göre PASI 75 yanıtını sağlamayan (başlangıca göre en az %75 PASI iyileşmesi görülmeyen) hastalarda tedavi sonlandırılır. 28.haftada bakılan PASI değeri reçete/raporda belirtilir.
ç) 28. haftada yapılan değerlendirmede başlangıç PASI değerine göre PASI 75 yanıtının sağlanması halinde, bu durumun sağlık kurulu raporunda/reçetede belirtilmesi koşulu ile tedaviye devam edilir.
d) Tedaviye başlandıktan 1 yıl sonra yeni düzenlenecek raporda yukarıdaki kriterlerle, hastanın tedaviden fayda gördüğünün belirtilmesi koşulu ile tedaviye devam edilir.

4.2.1.C-5 -Tosilizumab
(1) Romatoid artritli erişkin hastalarda;
a) Aktif romatoid artriti bulunan, biri methotrexat olmak üzere en az 3 farklı hastalık modifiye edici antiromatizmal ilacı, en az üçer ay kullanmış olmasına veya en az bir anti TNF tedavisine rağmen hastalığı kontrol edilemeyen (DAS 28 SKORU >5.1 olan) erişkin hastalarda, tüm romatoloji uzman hekimleri veya üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinde klinik immunoloji veya fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimlerinden birinin yer aldığı 3 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak bu uzman hekimler tarafından reçetelenir.
b) İlaca başlandıktan 3 ay sonra yapılan değerlendirmede DAS 28 skorunda 0,6 puandan fazla düşme olması halinde, bu durumun yeni düzenlenecek 3 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşulu ile 3 ay daha tedaviye devam edilir.
c) Bu raporun süresi sonunda DAS 28 skorunda toplam 1,2 puandan fazla düşme olması halinde bu durumun yeni düzenlenecek 6 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşulu ile hastaların tedavisine devam edilebilir.
ç) Tedavinin devamında DAS 28 kriterine 6 ayda bir bakılır, başlangıç ve yeni DAS 28 skorları her 6 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilir. Tedaviye rağmen hastanın DAS 28 skorunda, başlangıç DAS 28 skoruna göre 1,2 puandan fazla düşme olmaması halinde tedavi sonlandırılır.

(2) Poliartiküler juvenil idiopatik artriti bulunan 2 yaş ve üzeri çocuklarda;
a) NSAİ ve/veya methotrexat veya anti-TNF ile 3 aylık tedavi sonunda ACR pediatrik 30 yanıtı alınamamış ise bu durumun belirtildiği 3 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak ilaca başlanabilir. İlaca başlandıktan 3 ay sonra yapılan değerlendirmede ACR pediatrik 30 yanıtının alınması halinde, bu durumun yeni düzenlenecek 3 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşulu ile tedaviye devam edilir. Bu raporun süresi sonunda hastanın ACR pediatrik cevap kriteri 50 ve üzerinde olması halinde bu durumun yeni düzenlenecek 6 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşulu ile hastaların tedavisine devam edilebilir. Tedavinin devamında ACR pediatrik cevap kriterine 6 ayda bir bakılır, başlangıç ve ACR pediatrik cevap kriteri her sağlık kurulu raporunda belirtilir.
b) Sağlık Kurulu raporları; yalnızca üniversite veya eğitim ve araştırma hastanelerinde en az bir çocuk romatoloji uzmanı yer alacak şekilde düzenlenir ve bu rapora dayanılarak çocuk romatoloji veya çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimleri tarafından reçete edilir.

(3) Sistemik juvenil idiyopatik artriti (SJİA) bulunan 2 yaş ve üzeri çocuklarda;
a) Sistemik bulguların ön planda olduğu tip;
1) Tedaviye nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar ve sistemik kortikosteroidler ile başlanır.
2) Nonsteroid antiinflamatuvar ilaç ve sistemik steroid tedavisi ile üçüncü ayın sonunda remisyona girmemiş hastalarda tosilizumab veya anakinra tedavisine geçilebilir.
3) Tosilizumab veya anakinra ile tedaviye başlandıktan 3 ay sonra yapılan değerlendirmede ACR pediatrik 50 yanıtının alınması halinde bu durumun yeni düzenlenecek 3 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşulu ile tedaviye devam edilir.
4) Tedavinin devamında ACR pediatrik yanıt kriterine 3 ayda bir bakılır, başlangıç ve ACR pediatrik yanıt kriteri her sağlık kurulu raporunda belirtilir.
5) Tedaviye rağmen ACR pediatrik yanıt kriteri 50’ye ulaşmayan hastalarda tedaviye devam edilmez.

b) Artrit bulgularının ön planda olduğu tip;
1) Tedaviye nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar ve sistemik kortikosteroidler ile başlanır.
2) Nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar ve sistemik kortikosteroidler ile üçüncü ayın sonunda ACR pediatrik 50 yanıtının elde edilemediği durumlarda tosilizumab veya anakinra tedavisine geçilebilir.
3) Tosilizumab veya anakinra ile tedaviye başlandıktan 3 ay sonra yapılan değerlendirmede ACR pediyatrik 50 yanıtının alınması halinde bu durumun yeni düzenlenecek 3 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşulu ile tedaviye devam edilir.
4) Tedavinin devamında ACR pediatrik yanıt kriterine 3 ayda bir bakılır, başlangıç ve ACR pediatrik yanıt kriteri her sağlık kurulu raporunda belirtilir.
5) Tedaviye rağmen ACR pediatrik yanıt kriteri 50’ye ulaşmayan hastalarda tedaviye devam edilmez.

c) Üniversite veya eğitim ve araştırma hastanelerinde bu durumların belirtildiği çocuk romatoloji uzmanının yer aldığı en fazla 3 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak çocuk romatoloji uzman hekimlerince reçete edilir.

4.2.1.C-6 – Tofacitinib

(1) Romatoid artritli erişkin hastalarda; biri methotrexat olmak üzere en az 3 farklı hastalık modifiye edici antiromatizmal ilacı, en az üçer ay kullanmış olmasına rağmen hastalık aktivitesinin kontrol altına alınamadığı (Hastalık Aktivite Skoru (DAS) 28 > 5,1) hallerde, 3 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak ilaca başlanır. İlaca başlandıktan 3 ay sonra yapılan değerlendirmede DAS 28 skorunda 0,6 puandan fazla düşme olması halinde, bu durumun yeni düzenlenecek 3 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşulu ile 3 ay daha tedaviye devam edilir. Bu raporun süresi sonunda DAS 28 skorunda toplam 1,2 puandan fazla düşme olması halinde bu durumun yeni düzenlenecek 6 ay süreli sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşulu ile hastaların tedavisine devam edilebilir. Tedavinin devamında DAS 28 kriterine 6 ayda bir bakılır, başlangıç ve yeni DAS 28 skorları her sağlık kurulu raporunda belirtilir. Tedaviye rağmen hastanın DAS 28 skorunda, başlangıç DAS 28 skoruna göre, 1,2 puandan fazla düşme olmaması halinde tedavi sonlandırılır.

(2) Tofacitinib, tüm romatoloji uzman hekimleri veya üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerindeki klinik immunoloji veya fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimlerinden birinin yer aldığı en fazla 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak, bu uzman hekimlerden biri veya iç hastalıkları uzman hekimleri tarafından reçete edilebilir.

4.2.1.C-7 – Kanakinumab

(1) Sistemik juvenil idiyopatik artriti (SJİA) bulunan 2 yaş ve üzeri çocuklarda;
a) Sistemik bulguların ön planda olduğu tip;
1) Nonsteroid antiinflamatuvar ilaç ve sistemik steroid tedavisi ile üçüncü ayın sonunda remisyona girmemiş olup, tosilizumab veya anakinra tedavisi alan hastalardan; anakinra veya tosilizumab ile 3 aylık tedaviye rağmen ACR pediatrik 50 yanıtına ulaşamayan hastalarda kanakinumab tedavisine geçilebilir.
2) Tedavinin devamında ACR pediatrik yanıt kriterine 3 ayda bir bakılır, başlangıç ve ACR pediatrik yanıt kriteri her sağlık kurulu raporunda belirtilir, ACR pediatrik 70 yanıtı elde edilemeyen hastalarda tedavi sonlandırılır.

b) Artrit bulgularının ön planda olduğu tip;
1) Nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar ve sistemik kortikosteroidler ile toplam 3 aylık tedavi sonrasında ACR pediatrik 50 cevabının elde edilemediği ve tosilizumab veya anakinra tedavisine geçilen hastalardan; tosilizumab veya anakinra ile 3 aylık tedaviye rağmen ACR pediyatrik 50 ulaşamayan hastalarda kanakinumab tedavisine geçilebilir.
2) Tedavinin devamında ACR pediatrik yanıt kriterine 3 ayda bir bakılır, başlangıç ve ACR pediatrik yanıt kriteri her sağlık kurulu raporunda belirtilir, ACR pediatrik 70 yanıtı elde edilemeyen hastalarda tedavi sonlandırılır.

c) Üniversite veya eğitim ve araştırma hastanelerinde bu durumların belirtildiği çocuk romatoloji uzmanının yer aldığı en fazla 3 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak çocuk romatoloji uzman hekimlerince reçete edilir.

ç) Kanakinumab, bu koşullarda Sağlık Bakanlığınca hasta bazında verilen onaya dayanılarak kullanılabilecektir.

Prospektüs

ARAVA® 100 mg
Filmtablet
FORMÜLÜ
Bir filmtablet etkin madde 100 mg leflunomid ve boyar madde titanyum dioksit
(E 171) içerir.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Farmakodinamik özellikleri:
Leflunomid antienflamatuar ve antiproliferatif özellikleri olan, hastalığı modifiye edici
bir antiromatizmal ajandır. Leflunomid dihidroorotat dehidrogenaz enzimini (novo
pirimidin sentezinde yer alan bir enzim) inhibe eden bir izoksazol immün modulatör
ajandır.
Farmakokinetik özellikleri:
Leflunomid barsak duvarında ve karaciğerde ilk geçiş metabolizmasıyla hızla aktif
metaboliti olan A771726’ya dönüşür. Bu metabolit, esas olarak Arava’nın bütün in
vivo aktivitesinden sorumludur.
Absorpsiyon
Leflunomid, tokluk ve açlık durumlarındaki absorpsiyon derecesi benzer olduğundan
yemeklerle birlikte alınabilir.
Dozun yaklaşık olarak en az %82-95’i absorbe edilir. A771726’nın doruk plazma
konsantrasyonlarına ulaşması için geçen süre çok değişkendir; doruk plazma
düzeyleri, tek uygulamadan sonra 1 saat ile 24 saat arasında elde edilir.
Dağılım
A771726 yüksek oranda albumine bağlanır. A771726’nın bağlanmamış fraksiyonu
yaklaşık %0.62’dir. Terapötik konsantrasyon sınırında A771726’nın bağlanması
lineerdir. A771726’nın yüksek proteine bağlanma oranına bağlı olarak görünürdeki
dağılım hacmi düşüktür (yaklaşık 11 litre).
Metabolizma
Leflunomid, bir primer (A771726) ve TFMA (4-trifluorometilanilin) dahil olmak üzere
birçok minör metabolite dönüşür. Leflunomidin A771726’ya metabolik
biyotransformasyonu ve bunu izleyen A771726 metabolizması tek bir enzimle kontrol
edilmemektedir ve mikrozomal ve sitozolik hücresel fraksiyonlarda oluştuğu
gösterilmiştir. Simetidin (non-spesifik sitokrom P450 inhibitörü) ve rifampisin (non-
spesifik sitokrom P450 indükleyicisi) ile yapılan etkileşim araştırmaları in vivo CYP
enzimlerinin leflunomid metabolizmasıyla ancak küçük bir oranda ilişkili olduğunu
göstermektedir.
Eliminasyon
A771726’nın eliminasyonu yavaş ve klirensin yaklaşık 31 ml/saat olmasıyla
karakterizedir. Hastalardaki eliminasyon yarılanma ömrü yaklaşık 2 haftadır.
Radyoaktif-işaretli leflunomid dozunun uygulanmasından sonra, radyoaktivite
muhtemelen biliyer eliminasyonla feçes ve idrarla eşit olarak atılmıştır. İnsanlarda,
oral süspansiyon formunda aktif kömür tozu ya da kolestiramin uygulamasının,
A771726 eliminasyon hızında hızlı ve anlamlı bir artışa ve plazma
konsantrasyonlarında düşüşe yol açtığı gösterilmiştir.
Böbrek yetmezliği olan hastalarda farmakokinetik parametreler sağlıklı gönüllülerdeki
değerlerle uyumlu bulunmuştur. Karaciğer bozukluğu olan hastalardaki tedaviye ilişkin
veri bulunmamaktadır. 18 yaşın altındaki bireylerde ve yaşlılardaki (> 65 yaş)
farmakokinetik veriler sınırlıdır, ancak genç erişkinlerdeki farmakokinetik ile
uyumludur.
ENDİKASYONLARI
Arava, aktif romatoid artrit ve psöriatik artritli hastalarda methotrexate veya
salozopyrin’in yeterli doz ve sürede kullanılmasına rağmen etki elde edilemeyen
hastaların tedavisinde hastalığı modifiye edici antiromatizmal ilaç (DMARD) olarak;
Belirti ve semptomlarının azaltılmasında
Radyolojik erezyonlar ve eklem aralığı daralmasıyla belirgin yapısal hasarın
inhibisyonunda
Fiziksel fonksiyonlarının düzeltilmesinde endikedir.
Hepatotoksik ya da hematotoksik DMARD’larla (örn. metotreksat) yapılan yakın
tarihli veya eş zamanlı tedaviler ciddi yan etki riskinde artışla sonuçlanabilir; bu
nedenle Arava tedavisine başlanırken yarar/risk oranı göz önüne alınarak
dikkatle değerlendirilmelidir.
Bunun yanı sıra, Arava’dan diğer bir DMARD’a geçerken ilacın organizmadan arınma
(wash-out) prosedürünün izlenmemesi, bu değişiklikten uzun bir süre sonra dahi ciddi
yan etki riskini arttırabilir.
KONTRENDİKASYONLARI
Arava, leflunomid ya da tabletlerdeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı
duyarlılığı olan hastalarda (özellikle daha önce geçirilmiş Stevens-Johnson sendromu,
toksik epidermal nekroliz, eritema multiforme) kullanılmamalıdır.
Leflunomid aşağıdaki durumlarda kontrendikedir:
• Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalar;
• Ağır immün yetmezlik durumları (örneğin AIDS hastaları);
• Kemik iliği fonksiyonu belirgin biçimde bozulmuş olan ya da romatoid artrit veya
psöriatik artrit dışındaki nedenlerle belirgin anemisi, lökopenisi, nötropenisi ya da
trombositopenisi olan hastalar;
• Ciddi enfeksiyonları olan hastalar;
• Yeterli klinik deneyim bulunmadığından, orta dereceli-ağır böbrek yetmezliği olan
hastalar;
• Nefrotik sendromdaki gibi ağır hipoproteinemisi olan hastalar;
• Gebe kadınlar ya da leflunomid ile tedavi sırasında ve sonrasında aktif metabolitin
plazma düzeyleri 0.02 mg/l olduğu sürece güvenilir bir kontrasepsiyon yöntemi
uygulamayan çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar (Bakınız
“Uyarılar/Önlemler);
• Leflunomid ile tedaviye başlanmadan önce gebelik elimine edilmelidir.
Laktasyon dönemindeki kadınlar, leflunomid kullanımı sırasında çocuklarını
emzirmemelidir (bakınız “Uyarılar/Önlemler).
Erkek hastalar, erkeğe bağlı fetal toksisite olasılığından haberdar olmalıdır (bakınız
“Uyarılar/Önlemler). Leflunomid tedavisi sırasında yine güvenilir bir kontrasepsiyon
sağlanmalıdır.
Bu yaş grubunda güvenilirliği ve etkinliği araştırılmamış olduğundan, Arava’nın
18 yaşın altındaki hastalarda kullanımı önerilmemektedir.
UYARILAR/ÖNLEMLER
Arava ile tedaviye başlanmadan önce gebelik dışlanmalıdır. Arava gebelerde veya
güvenilir bir kontraseptif yöntem uygulamayan çocuk doğurma potansiyeli olan
kadınlarda kontrendikedir. Arava tedavisi sırasında veya Arava kullanımının
kesilmesinden sonra arınma prosedürü tamamlanmadan gebe kalınmamalıdır.
İmmunosupresyon potansiyeli:
Arava şiddetli immün yetmezliği, kemik iliği displazisi veya şiddetli, kontrol edilemeyen
enfeksiyonları olan hastalara önerilmemektedir.
Arava kullanan hastalarda nadir olarak pansitopeni olguları bildirilmiştir. Bu olguların
bir çoğunda, hastalar metotreksat veya diğer immünsupresif ajanları birlikte kullanmış
veya yakın zamanda bu tür tedavileri kesmişlerdi. Bazı durumlarda hastalarda,
önceden belirgin hematolojik anomali mevcut idi. Bu grup hastalarda Arava dikkatli
bir şekilde kullanılmalı ve sıklıkla klinik ve hematolojik açıdan izleme yapılmalıdır.
Metotreksat ile Arava’nın kombine olarak kullanılmaları kontrollü araştırmalarda
yeterince çalışılmamıştır. Başka bir ilaca geçişten sonra başlangıç fazında yakın takip
önerilmektedir.
Arava kullanan hastalarda kemik iliği supresyonu tespit edildiğinde, Arava ile tedavi
kesilmelidir.
Arava’dan, hematolojik süpresyon potansiyeli olan başka bir anti-romatizmal ajana
geçiş kararı verildiğinde, her iki ilacın sistemik maruziyeti artacağından, hematolojik
toksisite açısından hastalar izlenmelidir. Kolestiramin veya aktif kömür ile arınma bu
riski azaltabilir.
Deri reaksiyonları:
Arava kullanan hastalarda çok nadir olarak Stevens-Johnson sendromu ve toksik
epidermal nekroliz olguları bildirilmiştir. Böyle bir durum geliştiğinde Arava ile tedavi
kesilmeli ve ilaç arınma prosedürü başlatılmalıdır.
Enfeksiyonlar:
İmmünosupresif ilaç - leflunomid gibi- tedavilerinin hastaların fırsatçı enfeksiyonları da
içeren enfeksiyonlara daha duyarlı hale gelmesine yol açabileceği bilinmektedir. Bu
nedenle, enfeksiyonlar daha şiddetli olabilir ve erken ve ciddi tedavi gerektirebilir.
Ağır, kontrol edilemeyen enfeksiyonlar oluşması durumunda, leflunomidin kesilmesi
ve aşağıda tanımlandığı şekilde arınma uygulaması gerekebilir. Tüberküloz
reaktivasyonu riski nedeniyle tüberkülin reaktivitesi bulunan hastalar dikkatle
izlenmelidir.
Solunum Yolu Enfeksiyonları:
Leflunumid ile tedavide interstisyel akciğer hastalığı bildirilmiştir (Bakınız Yan
etkiler/Advers etkiler). İnterstisyel akciğer hastalığı tedavisi sırasında akut olarak
gelişebilen ve potansiyel olarak ölümcül bir hastalıktır.
Öksürük ve nefes darlığı gibi pulmoner semptomların görülmesi tedaviye devam
etmemek ve ileri bir araştırma yapmak için bir neden olabilir.
Hepatotoksisite ve enzim yükselmelerinde doz ayarlaması:
Yapılan klinik çalışmalarda, Arava ile tedavide başlıca ALT ve AST olmak üzere
karaciğer enzimlerinde yükselmeler görülmüştür. Bu etkiler genellikle geri dönüşümlü
olmuştur. Çoğu transaminaz yükselmeleri hafif (normalin üst sınırının iki katına eşit
veya daha az) olmuş, genellikle tedavi sırasında düzelmiştir. Belirgin yükselmeler
(normalin üst sınırının üç katından fazla) az sıklıkla görülmüş, dozun azaltılmasıyla
veya tedavinin kesilmesiyle düzelme sağlanmıştır.
ALT (SGPT), tedaviye başlamadan önce ve tedavinin ilk 6 ayı boyunca (2 haftada bir)
tam kan sayımı ile aynı sıklıkta ve daha sonra her 8 haftada bir kontrol edilmelidir.
ALT yükselmelerinin ciddiyetine ve devamlılığına bağlı olarak doz ayarlaması ve
tedavinin kesilmesi ile ilgili yönergeler aşağıda yer alan şekildedir:
Normalin üst sınırının 2 katının üstündeki ALT yükselmelerinde dozun 10 mg’a
düşürülmesi ile Arava tedavisi sürdürülebilir. Dozun azaltılmasına karşılık ALT
yükselmeleri normalin üst sınırının 2 katından fazla ve 3 katından küçük veya 3 katına
eşit olmaya devam ettiğinde ve tedaviye devam edilmek istendiğinde karaciğer
biyopsisi yapılması önerilir. Dozun azaltılmasına karşılık ALT yükselmeleri normalin
üst sınırının üç katından fazla olursa Arava ile tedavi kesilmeli ve kolestiramin
kullanılmalıdır. Karaciğer enzim düzeyleri normale dönene kadar, leflunomidin
kesilmesinden sonra karaciğer enzimlerinin takibi tavsiye edilmektedir.
Alkalen fosfataz ve bilirubin yükselmeleri nadiren gözlenmiştir.
Daha önceden karaciğer hastalığının varlığı:
Hepatit B veya C virüs enfeksiyonu veya belirgin karaciğer yetmezliği olan
hastalarda, hepatotoksisite riski olasılığı arttığından ve ilacın aktivasyonunda,
eliminasyonunda ve metabolizasyonunda karaciğerin rolünden dolayı Arava
kullanılması önerilmez.
Malignite:
Başlıca lenfoproliferatif bozukluklar olmak üzere malignite riski, bazı immunsüpresif
ilaçların kullanımı ile artmaktadır. Arava ile immunsüpresyon için bir potansiyel vardır.
Arava ile yapılan klinik çalışmalarda malignitelerin ve lenfoproliferatif bozuklukların
insidansında görünür bir artış olduğu belirtilmemiştir ancak maligniteler ve
lenfoproliferatif bozukluklarla ilgili artan bir risk olup olmadığını belirlemek için daha
fazla ve uzun dönemli klinik çalışmalara ihtiyaç vardır.
Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlarda kullanımı:
Gebelik kategori: X
Arava’nın gebelerde kullanımı ile ilgili yeterli ve kontrollü çalışma yoktur Ancak,
hayvan çalışmalarına dayanarak, gebelerde leflunomid fetal ölüm riskini veya
teratojenik etkileri arttırabilir. Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlarda Arava ile
tedaviye başlanmadan önce gebelik dışlanmalı ve güvenilir bir kontraseptif yöntem
uygulandığı doğrulanmalıdır. Arava ile tedaviye başlanmadan önce hastalar, fetus
üzerindeki ciddi risk potansiyeli konusunda bilgilendirilmelidir.
Arava’nın kesilmesinden sonra, tüm çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlara arınma
prosedürünün uygulanması tavsiye edilir. Gebe kalmak isteyen Arava kullanan
kadınlarda, Arava ile tedavi kesilmeli ve arınma prosedürü uygulanmalı, leflunomidin
aktif metabolitinin plazma düzeylerinin 0.02 mg/l’nin altında olduğu doğrulanmalıdır.
Arınma Prosedürü:
Arava ile tedavi bırakıldıktan sonra 0.02 mg/l’den düşük tayin edilemeyen plazma
düzeylerini sağlamak için aşağıda belirtilen arınma prosedürü önerilir.
1-) 11 gün süreyle günde 3 kez 8 g kolestiramin verilir. (Plazma düzeyini hızlı bir
şekilde düşürme gerekliliği yoksa bu süre birbirini takip eden 11 gün olmak zorunda
değildir.)
2-) En az 14 gün arayla iki ayrı testle plazma düzeylerinin 0.02 mg/l’in altında olduğu
doğrulanır. Plazma düzeyleri 0.02 mg/l’den yüksek ise ilave kolestiramin uygulaması
düşünülmelidir.
Arınma prosedürü uygulanmazsa, leflunomidin aktif metabolitinin plazma düzeyleri
yaklaşık 2 yıl sonra 0.02 mg/l’nin altına düşebilir.
Genel:
İlaçtan arınma için gereklilik:
Leflunomidin aktif metaboliti plazmadan yavaş yavaş elimine olur. Arava’dan
kaynaklanan ciddi herhangi bir toksisite (hipersensitivite dahil) durumunda, ilacın
kesilmesinden sonra ilaç konsantrasyonunun hızlı bir şekilde düşürülmesi için
yukarıda belirtilen şekilde arınma prosedürünün uygulanması tavsiye edilir.
Hipersensitivite şüpheli klinik bir mekanizma ise hızlı ve yeterli klirens elde etmek için
uzatılmış kolestiramin veya aktif kömür uygulaması önemli olabilir. Süre hastanın
klinik durumuna göre değiştirilebilir.
Klinik açıdan gerekirse, arınma prosedürleri tekrar edilebilir.
Dializ hastalarında yapılan tek-doz çalışmaları, Leflunomidin aktif metabolitinin
plazma serbest fraksiyonunun iki katına çıktığını göstermiştir. Böbrek yetmezliği olan
hastalarda, Arava’nın kullanımı ile ilgili olarak klinik deneyim yoktur. Bu grup
hastalarda ilacın kullanımı sırasında dikkatli olunmalıdır.
Aşılama:
Arava tedavisi altındayken aşılamanın etkinlik ve güvenilirliğine ilişkin klinik veriler
mevcut değildir. Bununla birlikte canlı aşılarla yapılan aşılama önerilmemektedir.
Arava bırakıldıktan sonra canlı aşı uygulanması planlandığında, Arava’nın uzun
yarılanma ömrü dikkate alınmalıdır.
Laboratuar Testleri:
ALT (SGPT), tedaviye başlamadan önce ve tedavinin ilk 6 ayı boyunca (2 haftada bir)
tam kan sayımı ile aynı sıklıkta ve daha sonra her 8 haftada bir kontrol edilmelidir.
Artmış hematolojik toksisite riski olan hastalar daha ihtiyatlı bir şekilde izlenmelidir
(hematolojik izlenme dahil). Arava’nın renal proksimal tübül üzerindeki spesifik
etkisine bağlı olarak ürikozürik bir etkisi vardır. Bazı hastalarda ayrıca hipofosfatemik
bir etki de görülmüştür. Bu etkiler beraber görülmemekte ve renal fonksiyonda
değişikliğe sebep olmamaktadır.
Gebelik:
Kategori X (Bakınız “Kontrendikasyonlar”)
Laktasyonda Kullanım:
Arava emziren kadınlarda kullanılmamalıdır. Arava’nın anne sütüne geçip geçmediği
bilinmemektedir. Birçok ilaç anne sütüne geçer ve Arava kullanan emziren annelerin
bebeklerinde ciddi yan etkilerin görülme potansiyeli vardır. Bundan dolayı ilacın anne
için önemi dikkate alınarak, emzirmeye devam edilmesi veya Arava ile tedaviye
başlanması konusunda karar verilmelidir.
Erkeklerde Kullanımı:
Erkeğe bağlı fetal toksisite riskinin artmasına ilişkin spesifik veriler bulunmamaktadır.
Bununla birlikte, bu spesifik riski değerlendirmek üzere hayvan araştırmaları
yapılmamıştır. Olası herhangi bir riski en aza indirgemek için, çocuk sahibi olmak
isteyen erkekler leflunomid kullanımının kesilmesi ve arınma prosedürü uygulanması
gerektiğini dikkate almalıdırlar.
Pediatrik Kullanım:
Bu yaş grubunda güvenilirliği ve etkinliği araştırılmamış olduğundan, Arava’nın 18
yaşın altındaki hastalarda kullanımı önerilmemektedir.
YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER
Genel olarak
Yaygın: ağrı, ateş
Ürogenital sistem
Yaygın: albuminüri, hematüri, vajinal monoliazis
Kardiyovasküler sistem
Yaygın: kan basıncında artış (genellikle hafif), palpitasyon, taşikardi
Nadir: Hipertansiyon
Gastrointestinal sistem, karaciğer
Yaygın: diyare, bulantı, kusma, iştahsızlık, oral mukozadaki rahatsızlıklar (örn. aftöz
stomatit, ağız ülserasyonu, oral monoliazis), abdominal ağrı, karaciğer
parametrelerinin yükselmesi (transaminazlar [özellikle ALT], daha az sıklıkla gamma-
GT, alkalen fosfataz, bilirubin).
Nadir: Hepatit, sarılık/kolestazis ve çok nadir, ölümcül olabilen karaciğer yetmezliği ve
akut hepatik nekroz gibi çeşitli karaciğer hasarı. Çok nadir: pankreatit
Enfeksiyonlar
Nadir: Öldürücü olabilen sepsisi içeren şiddetli enfeksiyonlar
Diğer immünosupresif ajanlarda olduğu gibi, leflunomid fırsatçı enfeksiyonları
içeren enfeksiyonlara karşı duyarlılığı arttırabilir (bkz. Uyarılar/Önlemler). Bu
nedenle, genel enfeksiyon insidansı artabilir (özellikle rinit, bronşit ve
pnömoni).
Metabolik ve beslenme bozuklukları
Yaygın: kilo kaybı (genellikle önemsiz), periferik ödem. Yaygın olmayan: hipokalemi.
Sinir sistemi
Yaygın: baş ağrısı, sersemlik, asteni, parestezi
Yaygın olmayan: tad bozuklukları, anksiyete.
Çok nadir görülen: periferik nöropati
İskelet ve kas sistemi
Yaygın: tenosinovit, miyalji. Yaygın olmayan: tendon yırtılması.
Cilt ve ekleri
Yaygın: saç dökülmesinde artma, ekzema, fungal dermatit, herpes simpleks, herpes
zoster, ciltte kuruluk. Çok nadir: Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal
nekroliz, eritema multiforme.
Solunum yolu, torasik (göğüs), mediastinal bozukluklar
Nadir: ölümle sonuçlanabilen interstisyel akciğer bozukluğu (interstisyel pnömoni
dahil)
Alerji
Yaygın: hafif alerjik reaksiyonlar (makülopapuler kızarıklıklar ve kaşınma dahil).
Yaygın olmayan: ürtiker. Çok nadir: ağır anafilaktik/anafilaktoid reaksiyonlar
Kan ve lenf sistemi
Yaygın: lökopeni (lökositler > 2 G/l)
Yaygın olmayan: anemi, hafif trombositopeni (trombositler < 100 G/l)
Nadir görülen: eozinofili, lökopeni (lökositler< 2 G/l), pansitopeni (muhtemelen
antiproliferatif mekanizma ile)
Çok nadir görülen: agranülositoz, vaskülit
Potansiyel olarak miyelotoksik ajanların yakın zamanda, birlikte ya da daha sonra
kullanımı daha yüksek hematolojik etki riskiyle ilişkili olabilir.
Bazı immünosupresif ilaçların kullanımı ile malignensi, özellikle de lenfoproliferatif
hastalık riski artmaktadır.
Hafif hiperlipidemi oluşabilir. Ürik asit düzeyleri genellikle azalır.
Klinik anlamı saptanamamış olan laboratuvar bulguları LDH ve KK’da (kreatinin kinaz)
hafif artışlardan oluşur. Hafif hipofosfatemi sık olarak ortaya çıkmaz.
Sperm konsantrasyonunda, total sperm sayısında ve hızlı ilerleyici motilitede marjinal
(geri dönüşümlü) azalmalar göz ardı edilemez.
Leflunomidin aktif metaboliti olan A771726’nın genellikle 1-4 haftalık uzun bir
yarılanma ömrü vardır. Leflunomidin şiddetli bir istenmeyen etkisi oluştuğu ya da diğer
herhangi bir nedenle A771726’nın hızla vücuttan arındırılması gerektiği taktirde Bölüm
Uyarılar/Önlemler’de tanımlanan arınma prosedürü izlenmelidir. Bu prosedür klinik
olarak gerekli olduğu şekilde tekrarlanabilir. Stevens-Johnson sendromu ya da toksik
epidermal nekroliz gibi ağır immünolojik/alerjik reaksiyonlardan kuşkulanıldığında tam
bir arınma şarttır.
Hastalara, olağan dışı yorgunluk, karın ağrısı ya da sarılık gibi semptomların
gelişmesi halinde doktorlarını bilgilendirmeleri gerektiği söylenmelidir.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER
Kolestiramin ve Aktif Kömür:
Yapılan araştırmalarda, kolestiramin veya aktif kömür kullanımının leflunomidin aktif
metabolitinin plazma konsantrasyonlarında hızlı ve önemli düşüşe yol açtığı
gösterilmiştir (Bakınız “Uyarılar/Önlemler”).
Hepatotoksik İlaçlar:
Leflunomid, hepatotoksik maddelerle birlikte kullanıldığında yan etkiler artabilir. Bu
durum hepatotoksik ilaçların kullanılmasından sonra bir arınma dönemi olmadan,
leflunomid ile tedaviye başlandığında da olabilir. Bu nedenle, başka bir ilaca geçişten
sonra başlangıç fazında karaciğer ve hematolojik parametrelerin sıkı takip edilmesi
önerilmektedir.
Yapılan çalışmalarda, Arava’nın metotreksatla birlikte kullanımında karaciğer
enzimlerinde 2-3 kat yükselme görülmüştür. Farmakokinetik bir etkileşim tespit
edilmemiştir.
NSAİİ’lar:
Klinik çalışmalarda leflunomid NSAİİ’larla birlikte kullanılmış ve farklı bir etki
gözlenmemiştir.
Tolbutamid:
Yapılan çalışmalarda, leflunomidin aktif metabolitinin, %13-%50 oranlarında,
tolbutamidin serbest fraksiyonunun klinik aralıktaki konsantrasyonlarında artışlara
sebep olduğu gösterilmiştir.
Varfarin:
Varfarin ile birlikte uygulandığında, nadir olarak etkileşim bildirilmiştir.
Rifampin:
Çoklu dozlarda Arava düzeylerinin artmaya devam etmesi potansiyelinden dolayı,
Arava ile rifampini birlikte kullanan hastalar dikkatle izlenmelidir.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
ALT (SGPT), tedaviye başlamadan önce ve tedavinin ilk 6 ayı boyunca (2 haftada bir)
tam kan sayımı ile aynı sıklıkta ve daha sonra her 8 haftada bir kontrol edilmelidir.
Arava tedavisine başlamadan önce, tedavinin ilk 6 ayı boyunca 2 haftada bir ve daha
sonra da 8 haftada bir ALT ile birlikte lökosit formülü ve trombosit de dahil olmak
üzere tam kan sayımı yapılmalıdır.
Arava tedavisine 3 gün süreyle günde bir kez 100 mg’lık bir yükleme dozu ile başlanır.
Yükleme doz rejiminin uygulanmaması advers olay riskini azaltabilir. Bu, metotreksat
veya diğer immünosupresif ajanlarla birlikte tedavi almakta olan ya da yakın geçmişte
bu tedavileri almış olan hastalar gibi, artmış hematolojik veya hepatik toksisite riski
altında bulunan hastalar için özellikle önemli olabilir (bkz. UYARILAR –
Hepatotoksisite).
Önerilen idame dozu, methotrexate veya salozopyrin’in yeterli doz ve sürede
kullanılmasına rağmen etki elde edilemeyen hastalarda, romatoid artrit için günde bir
kez 10 mg ila 20 mg leflunomid psöriatik artrit için günde bir kez 20mg leflunomiddir
(bkz. Farmakolojik Özellikleri).
Psöriatik artritli hastalarda, günde bir kez verilen 20 mg leflunomid, artrit
semptomlarını belirgin olarak düzeltir. Cilt lezyonları ve fiziksel fonksiyon üzerine
etkisi orta derecededir.
Terapötik etki genel olarak 4 ila 6 hafta sonra başlar ve 4-6 aylık bir süreye kadar
daha da artabilir.
Hafif böbrek yetmezliği olan hastalarda önerilen bir doz ayarlaması yoktur.
65 yaşın üzerindeki hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.
Bu ürün romatoid artrit ve psöriatik artrit hastalıkların tedavisinde deneyimli uzmanlar
tarafından reçete edilmelidir.
Arava tabletler yeterli sıvı ile ve bütün olarak yutulmalıdır. Yemekle birlikte kullanım
Arava emilimini etkilemez.
DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ
Semptomlar
Önerilen günlük dozun beş katına varan günlük dozlarda ARAVA alan hastalarda
kronik doz aşımı bildirimleri ve erişkin veya çocuklarda akut doz aşımı bildirimleri
yapılmıştır. Doz aşımı olgu bildirimlerinin büyük çoğunluğunda hiçbir advers olay
bildirilmemiştir. Advers olaylar leflunomidin güvenilirlik profili ile tutarlılık göstermiştir;
en sık gözlenen advers olaylar diyare, abdominal ağrı, lökopeni, anemi ve karaciğer
fonksiyon testlerinde yükselme olmuştur.
Tedavi
İlgili doz aşımı veya toksisite durumunda, kolestiramin veya aktif kömür verilmelidir.
• Oral yolla ya da nazogastrik tüp ile (24 saat süre ile her 6 saatte bir 50 g)
verilen aktif kömürün (süspansiyon haline getirilmiş toz), aktif metabolit
A771726’yı 24 saatte % 37 ve 48 saatte % 48 azalttığı gösterilmiştir.
• Üç sağlıklı gönüllüye 24 saat süreyle oral yoldan günde üç kez 8 g dozda
verilen kolestiramin, A771726 plazma düzeylerini 24 saatte yaklaşık %40 ve 48
saatte %49-65 oranında azaltmıştır.
Bu işlemler, klinik olarak gerekirse tekrarlanabilir.
Hem hemodiyaliz hem de KAPD (kronik ambulatuvar periton diyalizi) ile yapılan
araştırmalar, leflunomidin aktif metaboliti olan M1’in diyalize edilemediğini
göstermektedir.
SAKLAMA KOŞULLARI
30oC 'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız ve ambalajında saklayınız.
ÇOCUKLARIN ERİŞEMEYECEĞİ VE GÖREMEYECEĞİ YERLERDE VE
AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.
TİCARİ ŞEKLİ VE AMBALAJ İÇERİĞİ
Arava 100 mg filmtablet, 3 filmtablet içeren blister ambalajlarda.
Piyasada mevcut diğer farmasötik dozaj şekilleri
Arava 10 mg filmtablet, 30 filmtablet içeren plastik şişelerde.
Arava 20 mg filmtablet, 30 filmtablet içeren plastik şişelerde.
Ruhsat sahibi: Sanofi aventis İlaçları Ltd. şti.
No: 209 4. Levent, Istanbul
Üretim yeri: Aventis Pharma Specialites
56, route de Choisy au-Bac 60205 Compiegne Fransa
Ruhsat no.: 01.02.2002 -111/86
Reçete ile satılır.
Prospektüs onay tarihi: 21.07.2006

İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.