A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - Y - Z - Ana sayfa - Tanı Tedavi Rehberi - İletişim
TANSİYON - HİPERTANSİYON İLAÇLARI

ANTİHİPERTANSİF İLAÇLAR

1. DİÜRETİK İLAÇLAR

A) Primer etkileri proksimal tübül üzerine olanlar:

Karbonik anhidraz inhibitörleri
Asetazolamid
Metazolamid
Etokzolamid
Diklorfenamid
Mafenid

Osmotik etkili diüretikler
Mannitol, üre, izosorbid, glukoz, gliserin

Ksantin türevleri
aminofilin, kafein

B) Primer etkileri henle kıvrımı üzerine olanlar:

Furosemid
Torasemid
Bumetanid
Etakrinik asid
Civalı diüretikler

C) Primer etkileri distal tübül üzerine olanlar:

Tiyazid

Tiyazid benzerleri :
İndapamid
Klorotiazid
Politiazid
Klortalidon : klortalidon + rezerpin - atenolol + klortalidon
Klopamid
Kinetazon
Mefrusid
Metazolon
Benztiazid
Hidroflumetiazid
Bendroflumetiazid
Methyclotiazid
Metiklotiazid
Triklormetiazid

D) Primer etkileri toplayıcı tübül üzerine olanlar:

Triamteren : triamteren hidroklortiazid
Amilorid : amilorid hidroklorotiazid

Aldosteron antagonistleri;
spironolakton - spironolakton + hidroklorotiazid
Kanrenon


2. ADRENERJIK NÖRON BLOKÖRLERİ

Reserpin : klortalidon + rezerpin
Guanetidin
Guanadrel
Bethanidin
Debrisoquin
Bretilyum


3. ALFA1-RESEPTÖR BLOKÖRLERİ

Prazosin
doksazosin mesilat
terazosin
alfuzosin hcl
Urapidil


4. BETA-RESEPTÖR BLOKÖRLERİ

A) Non-selektif olanlar:
propranolol hcl
metipranolol
Oksprenolol
pindolol
sotalol hcl
Nadolol
timolol maleat
Tertatolol
karteolol hcl
Penbutolol
Labetolol

B) Beta1-selektif olanlar:
Bisoprolol : bisoprolol fumarat - bisoprolol fumarat + hidroklortiazid
Atenolol : atenolol - atenolol + klortalidon
asebutolol
metoprolol
esmolol
betaksolol hcl
Celiprolol

C) Beta2-selektif olanlar:
Butoksamin
Alfa-metilpropranolol

D) Beta3-selektif olanlar:
Bupranolol


5. SANTRAL ETKILI SEMPATOLITIKLER (SANTRAL ALFA2-AGONISTLER)

Klonidin
rilmenidin
moksonidin
Guanfasin
Guanabenz
Lofeksidin
metildopa

6. KALSİYUM KANAL BLOKÖRLERİ

1) Dihidropiridin (DHP) türevleri
nifedipin
nimodipin
amlodipin besilat - amlodipin ,atorvastatin
Nizoldipin
Nikardipin
felodipin
nitrendipin
lacidipin
isradipin
lerkanidipin hcl
2) Fenilalkilamin türevleri
verapamil hcl - trandolapril + verapamil hcl
Gallopamil
3) Benzotiazepin türevleri:
diltiazem hcl
4) Bepridil
5) Mibefradil


7 ACE INHIBITÖRLERI

kaptopril
enalapril maleat - enalapril + nitrendipin - enalapril maleat + hidroklorotiyazid
fosinopril - fosinopril hctz
lisinopril - lisinopril dihidrat + hidroklorototiazid
benazepril hidroklorür - benazepril hidroklorür + hidroklorotiazid
perindopril - perindopril + indapamid
ramipril - ramipril + hidroklortiazid
silazapril - silazapril+hidroklorotiazid
kinapril hcl - kinapril hcl + hidroklorotiazid
trandolapril - trandolapril + verapamil hcl


8. POTASYUM KANAL AÇICI İLAÇLAR

Minoksidil
Kromokalim


9. DİREKT ETKİLİ VAZODİLATÖRLER

Hidralazin


10. HİPERTANSİF KRİZ SIRASINDA KULLANILANLAR

sodyum nitroprusid
sodyum nitroprusid Trimetafan kamsilat
Diazoksit

Error in my_thread_global_end(): 1 threads didn't exit