A ile başlayan ilaçlar » Assos » ANTI-POTASIUM 20 GRANÜL POŞET

ANTI-POTASIUM 20 GRANÜL POŞET

 • İlaç Firması :
  ASSOS
 • Barkod :
  8699708240218
 • Fiyatı :
  204,88TL

  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  V03AE01
 • Etkin madde :
  polistiren sülfonat
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.

 • ATC SINIFLAMASI - V - ÇEŞİTLİ
  V03 DİĞER TÜM TERAPÖTİKLER
  V03A DİĞER TÜM TERAPÖTİKLER
  V03AE Hiperkalemi ve hiperfosfatemi ilaçları
  V03AE01 polistiren sülfonat

polistiren sülfonat etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Hiperkalemide potasyum emilimini azaltan iyon değiştirici reçine.
1 poşet (15 gram) Anti-potasium, 100 ml su, süt, çay veya kahve içinde karıştırılarak hemen içilmelidir.

Gebelik kategorisi B.

Kontrendikasyon; hipopotasemi ve hiperkalsemi.

Yan etkiler; bulantı, kusma, konstipasyon...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Prospektüs

Anti-potasium Granül

FORMÜLÜ
1 gram granül, etken madde olarak 880 mg polistiren sulfonat kalsiyum tuzu içerir. Yardımcı maddeler olarak Metil sellüloz, Sodyum siklamat, Vanilya bulunur.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Farmakodinamik Özellikleri
Hiperkalemi, serum potasyum seviyesinin 5.0 mmol/l’nin üzerine çıkmasıdır. Hiperkalemi, şiddetli hemoliz, azalmış potasyum sekresyonu sonucunda (adrenal yetersizlik, şok böbrek, diabetik ketoasidoz) veya artmış potasyum alımı sonucu oluşabilir. Semptomlar, hallüsinasyonlar, kas güçsüzlüğü ve kalp yetmezliğine yol açabilen kardiyak aritmi şeklindedir.

Anti-potasium ile tedavi, intestinal potasyum emilimini azaltarak serum potasyum seviyesini düşürür. Anti-potasium, iyon değiştiriciler ailesine aittir. Çözünmeyen ve rezorbe olmayan bir reçine’dir (polisteren sulfonat) ve kalsiyum ile bağlıdır. Bu zayıf bağlı iyon, çevrede bulunan diğer iyonlarla değiştirilir. 1 gram Anti-potasium barsakta 40 - 60 mg potasyum bağlar. Böylece, diyet kaynaklı potasyum, barsak geçişi sırasında kalsiyum ile değiştirilmiş olur. Polistiren sulfonat ile bağlı bu form artık rezorbe olamaz ve feçes ile itrah edilir. Bu nedenle serum potasyumundaki düşüş genellikle yalnızca 24 saat sonra gerçekleşir.

Farmakokinetik Özellikleri
Anti-potasyum bir iyon değiştirici reçinedir. Oral alımından sonra bu reçine, midenin asidik ortamına (hidrojen iyonlarından zengin) ulaşır. Kalsiyum iyonları serbestleşir ve hidrojen iyonları bu reçineye bağlanır. Daha sonraki barsak pasajı sırasında bu kez hidrojen iyonları, potasyum iyonları ve diğer iyonlarla değişir.

Teorik iyon değiştirme kapasitesi Polistiren sulfonat için 3.1 mval (=3.1 mmol)/g'dır. Ancak in- vivo kapasite daha düşüktür. Çünkü değişim kapasitesinin bir bölümü amonyum, sodyum, magnezyum ve organik iyonlarla işgal edilmiştir. Gerçekçi iyon değişim kapasitesi, Anti-potasium için yaklaşık olarak 0,6-1,2 mval potasyum/g'dır.

Anti-potasium, granül formunda hazırlanmakta ve bu amaçla metilsellüloz kullanılmaktadır. Bu madde, suda kolayca çözünür. Böylece aktif maddenin biyoyararlanımı, bitmiş ürünün biyoyararlanımına eştir.

ENDİKASYONU
Renal yetmezlikli diyaliz hastalarında, dializ seansları arasında serum potasyum yüksekliğinin tedavisi ve proflaksisi amacıyla kullanılır.
Ayrıca potasyum intoksikasyonunun tedavisi için de endikedir.

KONTRENDİKASYONLARI
Düşük serum potasyumu (hipopotasemi) ve yüksek serum kalsiyumu (hiperkalsemi) mevcudiyetinde kontrendikedir.

UYARILAR/ÖNLEMLER
Serum potasyum düzeyi ile kalsiyum düzeylerinin düzenli olarak kontrol edilmesi gerekir.
Hipokalemi (serum potasyum seviyesinin 4.1 mmol/L altına düşmesi) oluşumunu önlemek için serum potasyum seviyesinin günlük takibi önerilmektedir.
Uzun dönemli tedavi sırasında yüksek kalsiyumlu diyet alınması veya kalsiyum içeren diğer ilaçların alınması durumunda yüksek serum kalsiyum (hiperkalsemi) riski nedeniyle hasta kontrol altında tutulmalıdır. Bu nedenle serum kalsiyum seviyesinin de düzenli olarak kontrolü gereklidir (normal serum kalsiyum seviyesi 2.1 – 2.8 mmol/L’dir ).

Gebelik ve Laktasyonda kullanımı
Gebelik kategorisi: B
Bugüne kadar bu ilacın embriyotoksik ve teratojenik herhangi bir etkisi bildirilmemiş olmasına rağmen, gebelerde ve emziren kadınlarda bu ilaçla ilgili yapılmış kontrollü çalışmalar bulunmamaktadır. Polistiren sulfonat’ın anne sütü ile itrah edilip edilmediği bilinmemektedir Diğer tüm ilaçlarda olduğu gibi gebelik döneminde kullanımı önerilmemektedir. Bütün ilaçlarda olduğu gibi bu dönemde herhangi bir ilaç kullanımı fayda/risk ilişkisinin dikkatle değerlendirildiği doktor kararı iledir.

YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER
Uygun bir moniterizasyon ile yan etkiler oldukça nadirdir.
Ara sıra bulantı ve kusma rapor edilmektedir. Bazen konstipasyon ortaya çıkabilir. Bu aynı miktarda sorbitol alınarak önlenebilir.
Hipokalemi (serum potasyum seviyesinin 4.1 mmol/L altına düşmesi) oluşumunu önlemek için serum potasyum seviyesinin günlük takibi önerilmektedir.
Uzun dönemli tedavi durumunda veya yüksek kalsiyumlu diyet alınması veya kalsiyum içeren diğer ilaçların alınması durumunda yüksek serum kalsiyum (hiperkalsemi) riski nedeniyle hasta kontrol altında tutulmalıdır. Bu nedenle serum kalsiyum seviyesinin de düzenli olarak
kontrolü gereklidir (normal serum kalsiyum seviyesi 2.1 – 2.8 mmol/L’dir ).
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İLAÇ ETKİLEŞMELERİ
Anti-potasium ile beraber Dijital preparatları alınıyorsa kandaki potasyum seviyesinin düşmesi kalp glikozidlerinin toksik etkilerini artırabilir.
Potasyum atılımına neden olan diüretiklerle Anti-potasium'un birlikte kullanımı hipopotasemi riskini artırır.
Anti-potasium, tetrasiklin içeren ilaçların etkinliğini azaltır. Bu ilaçlardan herhangi biri ile beraber Anti-potasium kullanılıyorsa en az 2 saat ara ile alınmalıdır.
Antikolinerjikler barsak motilitesini değiştirdikleri için yan etki riskini artırırlar.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Anti-potasium oral yolla veya rektal yolla uygulanabilir. 1 poşet, 15 gram Anti-potasium granül içerir.

Oral Yolla
Yetişkinlerde:Yetişkinlerde teşhis edilmiş hiperkaleminin tedavisi için 2-4 x 1 poşet (15 gram) Anti-potasium bir miktar sıvı içinde karıştırılarak uygulanır.
Çocuklarda: Gün içinde birkaç parçaya bölünmüş halde 0.5-1 gram/kg vücut ağırlığı şeklinde hesaplanarak uygulanır.

Rektal Yolla
Ortalama günlük doz, 1-2 x 2 poşet (30 gram)’ın retansiyon lavmanı şeklinde uygulanması ile gerçekleştirilir.

Metod ve Uygulama Süresi
Oral Yolla : 1 poşet (15 gram) Anti-potasium, 100 ml su, süt, çay veya kahve içinde karıştırılarak hemen içilmelidir (granüllerin dış kaplamaları bozulmadan önce). Meyve suyu fazla miktarda potasyum içerdiği için hazırlık amacıyla kullanılmamalıdır ve uygulama sonrasında tüketilmemelidir. Tadı iyileştirmek için bal, şurup, şeker, tatlandırıcı ilave edilebilir.

Rektal Yolla : 2 poşet (30 gram) granül 100 – 200 ml sıvı (su veya %5 glükoz solüsyonu) içinde çözünmeli ve vücut ısısına getirilerek rektal yolla, lavman olarak uygulanmalıdır.
Konstipasyona yatkın olan hastalarda çözücü olarak kullanılan sıvı %70 sorbitol olabilir. Lavman ile uygulanan sıvı en azından 4 saat içeride tutulmalıdır.

Daha fazla etkinlik nedeniyle oral yol tercih edilir.
Tedavinin süresi, potasyum seviyesine bağlıdır. Potasyum seviyesi düzenli olarak kontrol edilmelidir: Serum potasyum seviyesi 4-5 mmol/L seviyesine düşünce tedavi kesilmelidir. Tedavi süresince düşük potasyum içerikli bir diyet tavsiye edilir.

DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ
İntoksikasyon Semptomları : Anti-potasium aşırı dozundan sonra tipik olarak hipokalemi oluşur. Bu da kendini yorgunluk, kas güçsüzlüğü, gastroiliak atoni, ileum paralizisi veya metabolik asidozis ile belli eder. Çok şiddetli vakalarda hipokalemiye bağlı koma oluşabilir.

Potasyum’un şiddetli eksikliği EKG’de T dalgalarının yassılaşması, ST çökmesi, T negatifleşmesi ve U dalgalarına rastlanması şeklinde tanınabilir. Mevcut böbrek hasarı olan hastalarda hiperkalemiye ait şiddetli böbrek yetersizliği bulguları klinik tabloyu maskeleyebilir.

Tedavi :Fazla dozun uygulanmasına ilişkin intoksikasyonun erken dönemlerinde tedavi, toksinin gastrik lavaj ile alınmasıdır (veya Ipeka şurubunun kullanılması). Sonrasında lavman uygulanmalıdır. Serum kalsiyum ve potasyum seviyelerinin sıkıca takibi ile hipokaleminin semptomatik tedavisi de yapılır.

İntoksikasyon durumunda hemodiyaliz uygulanması ile beraber, kalsiyum kaybını azaltmak için kortikosteroidler de kullanılabilir.

SAKLAMA
25oC’nin altındaki oda sıcaklığında ve ambalajında muhafaza edilmelidir.
Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

TİCARİ ŞEKLİ
Her biri 15 gram Anti-potasium içeren poşetlerde, 20 poşetlik kutularda


İMALATÇI
Medice Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG, Almanya

RUHSAT SAHİBİ
ASSOS İlaç, Kimya, Gıda Ürünleri Üretim ve Tic. Ltd. Şti.
ÜMRANİYE 34773, İSTANBUL

Ruhsat Numarası: 6.11.2002, 113/23

Reçete ile satılır.

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.