A ile başlayan ilaçlar » Bayer Turk » ALKA-SELTZER 324 MG 10 TABLET

ALKA-SELTZER 324 MG 10 TABLET

 • İlaç Firması :
  BAYER TURK
 • Barkod :
  8699546070879
 • Fiyatı :
  9,35TL

  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  N02BA01
 • Etkin madde :
  asetilsalisilik asit + sodyumbikarbonat
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.

 • ATC SINIFLAMASI - N - SİNİR SİSTEMİ
  N02 ANALJEZİKLER
  N02B DİĞER ANALJEZİK VE ANTİPİRETİKLER
  N02BA Salisilik asit ve türevleri
  N02BA51d asetilsalisilik asit + sodyumbikarbonat

asetilsalisilik asit + sodyumbikarbonat etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Asetilsalisilik asit (Analjezik, antipiretik ve antienflamatuar) ve antiasit kombinasyonu.
Doz içerdiği asetilsalisilik asite göre ayarlanabilir.

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Prospektüs

Formülü : Bir efervesan tablet 324 mg Asetilsalisilik asit, 965 mg Sitrik asit, 1625 mg Sodyum bikarbonat, tadlandırıcı olarak Sakkarin sodyum ve koruyucu olarak Sodyum benzoat içerir.

Farmakolojik Özellikler : Alka-Seltzer efervesan tablet suda eritildiğinde sodyum asetilsalisilat, sodyum sitrat ve sodyum bikarbonat oluşur. Solüsyon içerdiği sodyum asetilsalisilat nedeniyle analjezik, antipiretik ve sodyum sitrat tampon sistemi nedeniyle antasit etkiye sahiptir.

Alka-Seltzer içerdiği sodyum sitrat tamponu nedeniyle mide asidini nötralize edip mide pH'sını 5-7 arasında tutar ve bu pH değerini mideden boşalıncaya kadar korur. Ayrıca sodyum sitrat gastrik boşalma hızını da arttırır.

Asetilsalisilat suda çözünme özelliğinden dolayı gastrik mukoza hücrelerinden absorbe olmaz, duodenumdan hızla ve hemen tamamen absorbe edilir. Maksimum plazma asetilsalisilik asit düzeyine 30 dakika içinde erişilir. Asetilsalisilik asit etkisini siklooksijenaz enziminini asetilasyon ile dönüşümsüz olarak inhibe ederek gerçekleştirir. Siklooksijenaz (prostaglandin sentetaz) enziminin inhibisyonu ile ağrı, ateş ve enflamasyondan sorumlu prostaglandin sentezi önlenmektedir.

Asetilsalisilik asit, plazma proteinlerine % 80 - 90 oranında bağlanır. Hidroliz ve asetilasyonla metabolize olur. Salisilik asit ve metabolitleri şeklinde idrarla atılır.

Endikasyonları : Alka-Seltzer, mide rahatsızlığı ve/veya hiperasiditenin başağrısı ile birlikte görüldüğü, örneğin aşırı yeme ve içme sonrasında, hızlı ve etkili bir tedavi sağlar. Alka-Seltzer'in etkinliği, yatarken alınan dozun sabahleyin tekrarlanması ile artar.

Alka-Seltzer, ayrıca migren, adet sancıları, soğuk algınlığı ve griple birlikte olan ağrı ve rahatsızlıklar ile diğer ağrıların giderilmesinde kullanılır.

Kontrendikasyonları : Salisilatlar ve diğer non-steroidal antienflamatuar ilaçlara karşı hassasiyet durumlarında, kanama eğiliminin arttığı kanama bozukluklarında, bronşial astmada, gebeliğin son 3 ayında kullanılmamalıdır.

Uyarılar / Önlemler : Gebelik esnasında, doktor kontrolü altında ve ilacın sağlayacağı yarar taşıdığı muhtemel riskten fazla ise kullanılmalıdır. Emziren anneler tarafından yüksek dozda alınmamalıdır. Konjestif kalp yetmezliği ve renal yetmezlik gibi sodyum kısıtlı diet uygulaması gerektiren hastalıklarda, Alka-Seltzer'in içerdiği sodyum miktarı (her tablet 567 mg sodyum içerir) dikkate alınmalıdır. Asetilsalisilik asit, kortikosteroidler veya alkolle beraber alındığında gastrointestinal kanama riskini artırabilir. Çocuklarda ve gençlerde yüksek ateşte hekime danışılmadan kullanılmamalıdır.

Yan Etkiler / Advers Etkiler : Aşırı hassasiyete bağlı reaksiyonlar (deri reaksiyonları, nefes darlığı) ve kanama zamanı uzaması gibi yan etkiler nadiren görülebilir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İlaç Etkileşimleri : Bütün non-steroidal antiromatizmal ilaçların etkilerini ve yan etkilerini, kortikosteroide bağlı gastrointestinal kanama ihtimalini, antikoagülanların (örn. kumarin türevleri ve heparin) etkilerini ve metotreksatın istenmeyen etkilerini arttırır.

Diyabetli hastalarda kullanıldığında, insulin veya oral antidiyabetiklerin dozunun ayarlanması gerekebilir. Furosemid, spironolakton benzeri diüretiklerin ve ürikozürik ilaçların etkilerini azaltır.

Kullanım Şekli ve Dozu : Doktor tarafından başka türlü önerilmediği takdirde, erişkinlerde ve 12 yaşından büyük çocuklarda 1 defada 2 tablet Alka-Seltzer suda eritilerek alınır. Gerektiğinde doz, günde 8 tabletten fazla olmamak kaydıyla, 4 saatte bir tekrarlanır. (Semptomların devamı halinde, bu dozda 3 günden fazla kullanılmamalıdır, hekime danışılmalıdır).

12 yaşından küçük çocuklarda hekim tavsiyesi ile kullanılır. Alka-Seltzer efervesan tablet daima 1 bardak suda eritilerek içilir. Tablet ılık suda daha çabuk erir.

Doz Aşımı ve Tedavisi : Asetilsalisilik asit aşırı dozda alındığında baş dönmesi, tinnitus, terleme, bulantı, kusma, konfüzyon, hiperventilasyon, hipertermi ve dehidratasyon gibi salisilizm belirtilerine rastlanabilir. Çok yüksek dozlarda merkezi sinir sistemi depresyonuna bağlı olarak koma, kardiyovasküler kollaps ve solunum yetmezliği görülebilir. Akut intoksikasyonlarda gastrik lavaj yapılır. Ciddi intoksikasyonlarda kuvvetli alkali diürez sağlanmalıdır (örn. i.v. sodyum bikarbonat). Bazı ciddi durumlarda hemodiyaliz gerekli olabilir.

Ticari Takdim Şekli : 10 efervesan tabletlik ambalajlarda.

Ruhsat sahibi ve ithal eden: Bayer AG, Almanya lisansı ile Bayer Türk Kimya San Ltd. Şti. Şişli - İstanbul Üretim yeri: Bayer Bitterfeld GmbH, Almanya Ruhsat Tarihi: 18.03.1991 Ruhsat No.: 90/21

Reçete ile satılır. Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız. Hekime danışılmadan kullanılmamalıdır. 25oC'yi geçmeyen, kuru ve serin bir yerde saklayınız.
KAYNAK: Bayer Türk Kimya San.

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlaç Eşdeğerleri (asetilsalisilik asit + sodyumbikarbonat etkin maddesini içeren ilaçlar)


İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.