A ile başlayan ilaçlar » Ali Raif » ALDACTAZIDE 50 MG 30 TABLET

ALDACTAZIDE 50 MG 30 TABLET

 • İlaç Firması :
  ALI RAIF
 • Barkod :
  8699543010168
 • Fiyatı :
  17,26TL

  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  C03EA01
 • Etkin madde :
  spironolakton + hidroklorotiazid
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.

 • ATC SINIFLAMASI - C - KALP DAMAR SİSTEMİ
  C03 DİÜRETIKLER
  C03A LOW-CEILING DİÜRETİKLER, THIAZIDLER
  C03AX Thiazid, diğer kombinasyonlar
  C03AX01 spironolakton + hidroklorotiazid

spironolakton + hidroklorotiazid etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Aldosteron antagonisti spironolakton ile diüretik hidroklorotiazid kombinasyonu.
Yetişkinde 1-8 talet/gün. Çocukta 1.65 - 3.3mg/gün spironolakton olacak şekilde.

Gebelik kategorisi C. Anne sütüne geçer.

Kontrendikasyon; akut böbrek yetmezliği, böbrek fonksiyonunun çabuk bozulması, anuri, hiperkalemi veya tiazidlere, sülfonamidlere ve spironolaktona karşı aşırı duyarlılık.

Etkileşim; diğer diüretik ve antihipertansifler, norepinefrin, digoksin, alkol, barbitürat, narkotik analjezikler, tübokürarin, kortikosteroidler, lityum.

Yan etkiler; gastrik kanama, ülserasyon, kusma, diyare, uyuşukluk, uyku hali, halsizlik, baş ağrısı, mental konfüzyon, ilaç ateşi, kadınlarda menstrüasyon bozuklukları, hirşutizm, erkeklerde jinekomasti, hiponatremi, hiperkalemi, allerjik reaksiyonlar...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Prospektüs

FORMÜLÜ:
Bir tablet, 50mg spironolakton, 50mg hidroklorotiazid (tatlandırıcı : peppermint) içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:
Aldactazide’in bileşiminde bulunan Spironolakton, distal konvolut tubuluslarda natriüretik ve diüretik etki gösterir. Hidroklorotiazid ise, kortikal distal tubuluslarda Na+ ve su reabsorbsiyonunu azaltır. Birlikte kullanımında her iki maddenin diüretik ve antihipertansif etkileri potansiyalize olur. Ayrıca spironolakton, K+ kaybını minimum düzeye indirir.

Spironolakton, oral yoldan alındıktan sonra hızla emilir, hızlı ve yaygın bir metabolizasyona uğrar. Primer metaboliti canrenone’dir. Canrenone 2-4 saat içinde serumda maksimum konsantrasyona erişir, plazma konsantrasyonu ilk 12 saatte hızlı, 12-96 saat içinde yavaş bir şekilde azalır. Sürekli kullanımda canrenone’un log-linear faz yarı-ömrü 13-24 saattir.

Spironolakton ve canrenone, plazmada > %90 oranında proteinlere bağlı olarak bulunur.

Metabolitleri başlıca idrarla, bir kısmı da safra yolu ile atılır.

Hidroklorotiazid oral uygulamadan sonra hızla emilir. Etkisi 1 saat içinde ortaya çıkar ve 6-12 saat devam eder. Plazma pik konsantrasyonuna 1-2 saat içinde ulaşır. Az düzeyde metabolizasyona uğrar ve idrarla atılır.

ENDİKASYONLARI:
Diğer yaklaşımların yetersiz kaldığı ya da uygun görülmediği esansiyel hipertansiyon vakaları, diğer tedavilere cevap vermeyen ya da hastanın bu tedavileri tolere edemediği konjestif kalp yetmezliğine bağlı ödem ve sodyum retansiyonu, diğer yaklaşımların uygun olmadığı diüretiğe bağlı hipokalemi vakaları, ödem ve asit ile birlikte ortaya karaciğer sirozu, diğer yaklaşımların yetersiz kaldığı nefrotik siroz tedavisi.

KONTRENDİKASYONLARI:
Anüri, akut böbrek yetmezliği, böbrek fonksiyonunun ileri derecede bozuk olması, hiperkalemi, tiazid diüretikleri veya sülfonamid türevlerine karşı aşırı duyarlılık. Aldactazide ayrıca akut veya ileri derecede karaciğer yetmezliğinde kontrendike olabilir.

UYARILAR / ÖNLEMLER:
Aldactazide tedavisi sırasında potasyumdan zengin bir diyet veya potasyum tabletleri kullanılmamalıdır.

Aşırı potasyum alımı hiperkalemiye neden olabilir. Aldactazide , potasyum tutucu diğer diüretiklerle birlikte kullanılmamalıdır. Sülfonamid türevlerinin, tiazid’ler de dahil olmak üzere lupus eritematosus’u aktive edebildiği bildirilmiştir. Spironolakton’un, sıçanlar üzerinde yapılan kronik toksisite çalışmalarında, endokrin organlarda ve karaciğerde proliferatif etki göstererek tümör oluşumuna yol açabileceği gösterilmiştir. Aldactazide kullanmakta olan ve özellikle böbrek yetmezliği, aşırı potasyum alımı olan hastalar, hiperkalemi riskinden dolayı sıvı ve elektrolit düzeyi yönünden kontrol altında tutulmalıdır. Aldactazide ’in loop diüretikleri glukortikoidler ve ACTH ile birlikte kullanımı, hipokalemiye neden olabilir. Aldactazide tedavisi sırasında BUN yükselmesi, dilüsyonel hiponatremi, jinekomasti, hiperürisemi, glukoz toleransında azalma, digoxin yarıömründe artma ve dolayısıyla serum digoxin düzeylerinde yükselme görülebilir.

Dekompanse karaciğer sirozu olan bazı hastalarda hiperkalemi ve hiperkloremik metabolik asidoz ortaya çıkabilir.

Hamilelikte kullanımı: Spironolakton veya metabolitleri, tiazid’ler, plasenta duvarını geçebilirler. Bu yüzden hamile kadınlarda Aldactazide kullanımı gerektiğinde elde edilecek fayda ile anne ve fetus’a yapacağı muhtemel zarar tartılmalıdır.

Süt veren anneler: Tiazid’ler ve Spironolakton’un bir metaboliti olan canrenone, anne sütünde görülebilir. İlaç kullanılacaksa, çocuğun beslenmesi için başka bir metot seçilmelidir.

TIBBİ ZORUNLULUK DIŞINDA GEREKMEDİKÇE GEBELERDE KULLANILMAMALIDIR.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER:
Seyrek olarak jinekomasti, gastrointestinal belirtiler (kramplar ve diyare), başdönmesi, başağrısı, deri döküntüleri, ilaca bağlı ateş, ereksiyon güçlüğü, menstruasyon bozukluğu, gastritis ve ülserasyon, birkaç vakada agranülositoz, trombositopeni ve lökopeni, parestezi, kas spazmı görülebilir. Genellikle ilaç kesildiğinde bu etkiler kaybolur..

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE DOKTORUNUZA DANIŞINIZ.

İLAÇ ETKİLEŞMELERİ:
Potasyum tabletleri veya potasyumdan zengin bir diyet, potasyum tutucu preparatlar, hiperkalemiye neden olabileceğinden Aldactazide tedavisi ile birlikte verilmemelidir.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:
Tabletler oral yoldan alınmalıdır.

Yetişkinler:
Hipertansiyon: Tedavi 2 hafta veya daha uzun süreli olacak ise, çoğu hasta için bölünmüş dozlar halinde veya tek doz olarak günde 1-2 tablet. Eğer başka bir antihipertansif ilaç ile birlikte Aldactazide 50 verilecekse, alınmakta olan antihipertansifin dozu %50 azaltılmalıdır, daha sonra gerekirse tekrar ayarlanabilir.

Ödem vakaları:
Tedavi iki hafta veya daha uzun süreli olacak ise, çoğu hasta için bölünmüş dozlar halinde veya tek doz olarak günde 2 tablet verilmesi endikedir, fakat dozaj günde ½ ila 4 tablet arasında değişebilir.

Çocuklar:
Günlük dozaj, bölünmüş dozlar halinde kilo başına 1.65-3.3mg spironolakton olacak şekilde ayarlanmalıdır.

DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ:
Akut dozaşımında uyku hali, zihinsel bulanıklık, makulopapular deri döküntüleri, bulantı, kusma, başdönmesi ve diyare görülebilir. Nadiren ciddi karaciğer rahatsızlığı olan hastalarda hiponatremi, hiperkalemi veya hepatik koma durumları ortaya çıkabilir, ancak bunlar akut dozaşımına bağlı olmayabilir.

Spesifik bir antidotu yoktur. İlacın kesilmesinden sonra düzelme görülebilir. Sıvı kaybı ve elektrolit dengesizliği meydana gelirse tedavi edilmelidir. Hiperkalemi halinde potasyum alımı azaltılır. Potasyum atıcı diüretikler verilir. İntravenöz glukoz ile birlikte reguler insülin veya oral iyon değiştirici reçineler verilir.

SAKLAMA KOŞULLARI:
30° C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI:
Bir yüzünde Searle, öteki yüzünde Aldactazide 50 yazan beyaz yuvarlak tabletler halinde, blister ambalaj içinde 30 tablet içeren kutularda satışa sunulmuştur.

PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ:
Aldactazide 25 mg tablet.
Doktora danışmadan kullanılmamalıdır.

Reçete ile satılır.

RUHSAT TARİHİ VE NO.: 29.06.1993 – 164/88

RUHSAT SAHİBİ VE İMAL YERİ:
ALİRAİF İLAÇ SANAYİA.Ş.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi
Haseyad II.Kısım No: 228
İkitelli- İST
Tel:0212 549 25 42 (pbx)

LİSANS SAHİBİ:
Pharmacia Limited

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlaç Eşdeğerleri (spironolakton + hidroklorotiazid etkin maddesini içeren ilaçlar)


İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.