A ile başlayan ilaçlar » Recordati » AKNETRENT 20 MG YUMUŞAK JELATİN 30 KAPSÜL

AKNETRENT 20 MG YUMUŞAK JELATİN 30 KAPSÜL

 • İlaç Firması :
  RECORDATI
 • Barkod :
  8699559190045
 • Fiyatı :
  58,57TL

  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

 • SB.atc:
  D10BA01
 • Etkin madde :
  isotretinoin
 • KT :
  Kullanım talimatı henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.
 • KUB :
  Kısa ürün bilgisi henüz eklenmedi. Eklenmesini istiyorsanız tıklayınız.

 • ATC SINIFLAMASI - D - DERMATOLOJİKLER
  D10 AKNE İLAÇLARI
  D10B SİSTEMİK AKNE İLAÇLARI
  D10BA Retinoids for treatment of acne
  D10BA01 isotretinoin

isotretinoin etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Aknede antiseboreik etkili retinoid.
0.5mg/kg.

Kontrendikasyon; gebelik, böbrek veya karaciğer yetmezliği, A hipervitaminozu, hiperlipidemi, aşırı duyarlılık.

Etkileşim; a vitamini, tetrasiklinler.

Yan etkiler; A hipervitaminozu gibi, mukozada kuruluk, fotofobi, karanlıkta görme güçlüğü, lentiküler katarakt, vaskülitt, anemi, lökopeni, trombositopeni, karaciğer fonksiyonlarında bozulma, intrakranial basınç artışı, hiperlipidemi..

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !

Prospektüs

FORMÜLÜ
Her bir yumuşak jelatin kapsül,
Etkin madde : 20 mg izotretinoin
Yardımcı maddeler : Titanyum dioksit (E 171), Kırmızı demir oksit (E 172), Sarı demir oksit (E
172) içermektedir.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER
Farmakodinamik Özellikler:
Farmakoterapötik grubu: Akne tedavisinde kullanılan retinoidler
ATC kodu: D10BA01
İzotretinoin bir retinoid olup, retinoik asitin (tretinoin) bir steroizomeridir. İzotretinoinin mutlak etki
mekanizması henüz detaylı olarak açıklanmamış olmakla birlikte 0.5–1.0 mg/kg/gün dozlarında
verildiğinde, şiddetli aknenin klinik görüntüsündeki iyileşmenin sebaköz bez (yağ bezi) aktivitesinin
baskılanması ile sebum üretiminin azalması ve yağ bezlerinin boyutunda histolojik olarak gösterilmiş
azalma ile ilişkili olduğu saptanmıştır. Sebum sekresyonunun azalması geçicidir ve izotretinoin dozu
ve tedavi süresine bağlıdır.
İzotretinoin, sebositlerin proliferasyonunu inhibe eder ve aknedeki düzenlenmiş farklılaşma
programını değiştirmek yoluyla etki gösterir.
Farmakokinetik Özellikler:
Absorpsiyon:
İzotretinoin yüksek lipofilitesi nedeniyle yağlı yemeklerle birlikte verildiğinde absorbsiyonu
güçlenmektedir. Açlık ve tokluk şartlarında yapılan bir çalışmada, izotretinoinin hem Cmaks hem de
EAA değerleri, açlık durumuna göre yüksek oranda yağlı yiyeceklerle birlikte alanlarda iki kattan
yüksek değerlere ulaşmıştır. Eliminasyon yarı ömrünün değişmediği görülmüştür. Bu durum
yiyeceklerin ilacın dispozisyonunu değiştirmeden biyoyararlanımını arttırdığını göstermektedir. Tmaks
da yiyeceklerle birlikte artmaktadır. Bu nedenle her zaman yiyeceklerle birlikte alınmalıdır.
Nodüler akneli hastalarla sağlıklı bireyler karşılaştırıldığında izotretinoin farmakokinetiği açısından
farklılık yoktur.
Dağılım:
İzotretinoin başlıca albumin olmak üzere (%99.9) plazma proteinlerine yüksek oranda bağlanır.
Epidermisteki izotretinoin konsantrasyonları serumda olanın sadece yarısıdır. İzotretinoinin kırmızı
kan hücrelerine zayıf penetrasyonundan dolayı, plazma konsantrasyonları tüm kanda olanın 1.7
katıdır.
Metabolizma:
İzotretinoinin oral alımını takiben plazmada en az üç ana metabolit tanımlanmıştır: 4-okso-
izotretinoin, retinoik asit (tretinoin) ve 4-okso retinoik asit (4-okso-tretinoin).
80 mg izotretinoin oral dozundan sonra, yiyeceklerle birlikte verildiğinde metabolit oluşumunun aç
karnına uygulanmaya göre arttığı gözlenmiştir.
Tüm metabolitler çeşitli in vitro testlerde biyolojik retinoid aktivite göstermiştir. Buna karşılık bu
modellerin klinik anlamlılığı bilinmemektedir. 18 yaş üstü kistik akneli hastalarda, tekrarlanan dozlar
sonrasında kararlı durumda izotretinoine oranla 4-okso izotretinoin, 3.4 kat daha fazla maruziyet
olmuştur.
İn vitro çalışmalarda P450 enzimlerinden 2C8, 2C9, 3A4 ve 2B6’nın izotretinoin metabolizmasından
sorumlu başlıca izoformlar olduğu saptanmıştır.
İzotretinoin ve tretinoin tersinir olarak metabolize olduğundan tretinoin metabolizması
izotretinoininki ile bağlantılıdır. İzotretinoin dozunun %20-30’unun izomerizasyon ile metabolize
olduğu düşünülmektedir.
Eliminasyon:
80 mg izotretinoin oral dozundan sonra izotretinoin yarılanma ömrü 90 saat olmuştur. Radyoaktif
işaretli izotretinoinin oral alımını takiben, idrar ve dışkıda yaklaşık olarak eşit miktarlarda doz
değişmeden atılmıştır. 74 sağlıklı yetişkin bireye tek doz 80 mg izotretinoin oral yolla uygulandıktan
sonra t1/2 sırasıyla izotretinoin 21 saat, 4-okso-izotretinoin 24 saat olmuştur.
İzotretinoin bir fizyolojik retinoiddir ve izotretinoin tedavisi sonlandırıldığında endojen retinoid
konsantrasyonlarına yaklaşık olarak iki hafta içinde ulaşılır.
Özel hasta popülasyonlarında farmakokinetik
Pediyatrik hastalar: Yapılan tek ve çoklu doz çalışmalarında pediyatrik hastalarla yetişkin hastalar
karşılaştırıldığında izotretinoin farmakokinetiği istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermemiştir.
Karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda farmakokinetik:
İzotretinoin, karaciğer bozukluğu olan hastalarda kontrendike olduğundan, bu hasta grubunda
izotretinoin kinetiği üzerine sınırlı bilgi bulunmaktadır. Böbrek yetmezliği izotretinoinin ya da 4-
okso- izotretinoinin plazma kleransını önemli bir şekilde düşürmez.
ENDİKASYONLARI
AKNETRENT, sistemik antibakteriyeller ve lokal olarak yapılan tedaviye cevap vermeyen şiddetli
akne formlarının (nodülo-kistik ya da küre şeklinde akne ya da kalıcı iz bırakma riski taşıyan akne
gibi) tedavisinde endikedir.
KONTRENDİKASYONLARI
AKNETRENT gebelikte kesinlikle kontrendikedir. (Bkz. Gebelik ve Laktasyon)
AKNETRENT,
- Karaciğer yetmezliği olan hastalarda,
- Böbrek yetmezliği olan hastalarda,
- Kan lipid değerleri aşırı şekilde yükselmiş olan hastalar,
- Hipervitaminoz A hastaları,
- Tetrasiklinlerle eş zamanlı tedavi alan,
- İzotretinoin ya da yardımcı maddelerinden herhangi birine aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda
(ilaç hidrojenlenmiş soya fasulyesi yağı ve rafine soya yağı içermektedir) kontrendikedir.
UYARILAR/ÖNLEMLER
Bu tıbbi ürün TERATOJENİKTİR.
AKNETRENT, aşağıda belirtilen şartların tümü yerine getirilmedikçe, çocuk doğurma potansiyeline
sahip kadınlarda kontrendikedir:
Sistemik antibakteriyeller ve lokal yapılmış yeterli standart terapi kürlerine dirençli şiddetli aknesi
(nodüler ya da küre şeklinde akne veya kalıcı iz bırakma riski taşıyan akne gibi) olmalıdır.
Teratojenik riski anlamalıdır.
Aylık düzenli tedavi sonrası kontrollere gelmenin gerekliliğini anlamalıdır.
Tedaviye başlamadan 1 ay önce, tedavi başladıktan 1 ay sonra, tedavi sırasında ve tedaviden sonraki
1 aya kadar kesintisiz bir şekilde etkili bir kontraseptif kullanılmasının gerektiğini anlamalı ve kabul
etmelidir. En az bir ya da birinin bariyer yöntemi olduğu tercihen iki tamamlayıcı korunma yöntemi
kullanmalıdır.
Adetleri anormal olarak kesilse de, etkin bir korunma hakkındaki tüm tavsiyelere uymalıdır. Etkin
korunma yöntemlerine uyabilmelidir.
Hamileliğin potansiyel sonuçlarını ve bir hamilelik riski durumunda danışmanın gerekliliğini bilmeli
ve anlamalıdır.
Tedaviden önce, tedavi sırasında ve tedavinin bitiminden 5 hafta sonra hamilelik testi yapması
gerektiğini anlamalıdır.
İzotretinoinin zararlarını ve kullanımı ile ilgili gerekli tedbirleri anladığını beyan etmelidir.
Reçeteyi yazan eğer bir hamilelik riskinin olmadığına işaret eden makul sebepler olduğunu
düşünmedikçe, bu şartlar aynı zamanda hali hazırda seksüel olarak aktif olmayan kadınları da kapsar.
Reçeteyi yazan doktor,
- Hastanın, yeterli anlama seviyesine sahip olduğunun doğrulanması da dahil olmak üzere, yukarıda
listelenmiş gebelik önleme koşullarına uyduğundan,
- Hastanın daha önce bahsedilen koşulları kabul ettiğinden,
- Hastanın tedavinin başlangıcından en az 1 ay önce bir bariyerli olmak üzere en az bir tercihen iki
etkin korunma yöntemi kullandığından ve etkili bir korunma yöntemini tedavi sırasında ve tedavinin
kesilmesini takiben en az 1 ay süre için devam ediyor olduğundan,
- Tedaviden önce, tedavi sırasında ve tedavinin kesilmesinden 5 hafta sonra negatif hamilelik testi
sonuçlarının alındığından emin olmalıdır. Tarihler ve hamilelik testi sonuçları belgelenmelidir.
Gebelikten korunma
Kadın hastalara gebelik önleme hakkında kapsamlı enformasyon sağlanmalı ve etkin bir korunma
yöntemi kullanmıyorlarsa, korunma hakkında tavsiyeler verilmelidir.
Asgari gereklilik olarak, potansiyel hamilelik riski altındaki kadın hastalar en az bir etkin korunma
yöntemi kullanmalıdır. Hastalar, tercihen biri bariyerli yöntem olmak üzere iki tamamlayıcı korunma
formu kullanmalıdır. Adetleri normal zamanda kesilmeyen hastalarda dahi korunma AKNETRENT
tedavisinin bitiminden 1 ay sonrasına kadar sürdürülmelidir.
Hamilelik testinin yapılması
Lokal uygulamaya göre, minimum 25 mIU/mL hassaslıktaki medikal olarak izlenen hamilelik
testlerinin, aşağıda bahsedildiği şekilde, menstrual siklusun ilk 3 günü içinde yapılması tavsiye
edilmektedir:
Tedaviye başlamadan önce
Başlangıçta, medikal olarak izlenen bir hamilelik testi yapılmalı ve bu testin tarihi ve sonucu
kaydedilmelidir. Bu test, hastanın izotretinoin ile tedaviye başlamadan önce hamile olmadığından
emin olmasını sağlamalıdır. Düzenli kanamaları olmayan hastalarda, bu hamilelik testinin
zamanlaması hastanın seksüel aktivitesini yansıtmalı ve hastanın son olarak girdiği cinsel ilişkiden
yaklaşık olarak üç hafta sonra yapılmalıdır. Doktor, hastayı korunma yöntemleri hakkında
eğitmelidir.
Tedavi sonrası muayeneler
Tedavi sonrası muayeneler 28 günlük aralıklarla ayarlanmalıdır. Her ay tekrar yapılacak medikal
olarak denetlenmiş hamilelik testlerine ihtiyaç olup olmadığı, hastanın seksüel aktivitesi ve o anki
menstrual hikayesi (anormal menstrüasyonlar, gecikmiş periyod ya da anormal zamanlı adet
kesilmesi) göz önüne alınarak yapılmalıdır.
Tedavinin sonu
Tedavinin durdurulmasından 5 hafta sonra, hamilelik ihtimalini ortadan kaldırmak için kadınlar son
bir hamilelik testi yapmalıdır.
Reçeteleme ve ilaç verme sınırlamaları
Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlarda izotretinoinin reçetelenmesi 30 günlük bir tedavi ile
sınırlandırılmalı ve tedaviye devam için ilacın yeniden reçetelenmesi gerekmelidir. İdeal olarak,
hamilelik testi, reçete hazırlama ve izotretinoinin verilmesi aynı gün olmalıdır. İzotretinoinin
verilmesi, reçete tarihinden maksimum 7 gün sonra tamamlanmış olmalıdır.
Erkek hastalar
Erkek hastaların üreme fonksiyonlarının izotretinoin almakla etkileneceği yönünde bir kanıt yoktur.
Ek önlemler
Hastalara bu tıbbi ürünü asla başkalarına vermemeleri ve tedavi sonunda kullanılmamış tüm
kapsülleri eczacılarına geri götürmeleri direktifi verilmelidir.
Erkek ve kadın hastalar tedavi sırasında ve izotretinoinin kesilmesinden 1 ay sonrasına kadar
kan vermemelidir.
Tedavi sırasında A vitamini içeren diğer ilaçlar kullanılmamalıdır.
Psikiyatrik rahatsızlıklar
İzotretinoin ile tedavi edilen hastalarda depresyon, psikotik semptomlar ve nadiren intihar girişimleri
ve intihar rapor edilmiştir. Depresyon hikayesi olan ve diğer tüm hastalar depresyon işaretleri
açısından izlenmeli ve gerekirse uygun terapi için ilgili bölümlere havale edilmelidirler.
Psödotümör serebri (benign intrakraniyel hipertansiyon)
İzotretinoin kullanımı ile bazen de tetrasiklinlerle eş zamanlı kullanıldığında benign intrakraniyel
hipertansiyon vakaları rapor edilmiştir. Benign intrakraniyel hipertansiyonun belirti ve semptomları
baş ağrısı, bulantı ya da kusma, görme bozuklukları ve papilödemdir. Benign intrakraniyel
hipertansiyon geliştiren hastalarda izotretinoin en kısa sürede kesilmelidir.
Pankreatit
İzotretinoin ile yüksek ya da normal serum trigliseridleri olan hastalarda akut pankreatit
raporlanmıştır. Nadir olarak da fatal hemorajik pankreatit raporlanmıştır.
Deri ve deri altı doku rahatsızlıkları
Aknenin akut şekilde kötüleşmesi seyrek olarak başlangıç döneminde görülür ancak tedaviye devam
edildikçe 7-10 gün içinde kaybolur ve genelde bir doz ayarlaması gerektirmez.
Yoğun güneş ışığına ya da UV ışınlarına maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. Gerekli görülürse, bir
güneş koruma ürünü kullanılmalıdır.
Atipik bölgelerde izlerin kalması ve daha nadir olarak tedavi edilen alanlarda hiper- ya da
hipopigmentasyon oluşma riskinden dolayı, izotretinoin alan hastalarda tedavinin bitiminden sonraki
5-6 aya kadar derinin kimyasal olarak aşırı şekilde aşındırılmasından ve deri altı lazer tedavisinden
kaçınılmalıdır. Epidermal soyulma riskinden dolayı, izotretinoin alan hastalarda tedavinin bitiminden
sonraki 6 ay ağda ile tüylerin alınmasından kaçınılmalıdır.
İzotretinoin deri ve dudaklarda kuruluğa sebep olabileceğinden, hastaların bir deri nemlendirici
merhem ya da krem ve bir dudak balsamı kullanmaları tavsiye edilmelidir.
Göz bozuklukları
Göz kuruması, korneal opasiteler, gece görmede azalma ve keratit genellikle tedavinin kesilmesinden
sonra düzelir. Göz kuruması, bir yağlı göz merheminin uygulanması ya da damla tedavisi ile
giderilebilir.
Gece görmede azalma rapor edilmiştir ve bazı hastalarda hastalığın başlangıcında oluşur.
İzotretinoinin kullanımının bırakılması gerekebilir. Görme problemleri dikkatlice izlenmelidir.
Kas-iskelet ve bağ dokusu rahatsızlıkları
Kemik mineral yoğunluğu
Tek kür izotretinoinin iskeletin çeşitli bölümlerinde oluşturduğu değişikliklerin incelenmesi
sonucunda kemik yoğunluğunda anlamlı değişiklik gözlenmemiştir. Bununla birlikte 13–18 yaş arası
10 hastada bel omuru kemik yoğunluğunda %3.25’lik azalma kaydedilmiştir.
İzotretinoin alan hastalarda, özellikle etkin fiziksel aktivite gösterenlerde, miyalji, artralji ve yüksek
serum kreatin fosfokinaz değerleri ile spontan osteoporoz, osteopeni, kemik kırıklarının geç
iyileşmesi bildirilmiştir.
Keratinleşme tedavisi için çok yüksek dozlarda yapılan bir kaç yıllık uygulamalardan sonra, prematür
epifiz kapanma dahil kemik değişimleri ve tendonların ve bağların kireçlenmesi görülmüştür. Bu
hastalardaki doz seviyeleri, genellikle akne tedavisi için tavsiye edilen dozun oldukça üzerindedir.
Hepatotoksisite
İzotretinoine bağlı olduğu düşünülen klinik hepatit bildirilmiştir. Ek olarak izotretinoin kullanan
hastaların %15’inde hafiften orta şiddete karaciğer enzimlerinde yükselme gözlenmiştir. Bunlardan
bazıları dozun azaltılmasıyla ya da ilacın kesilmesiyle normale dönmüştür. Normale hemen dönüş
sağlanmazsa ya da hepatitten şüphelenilirse AKNETRENT tedavisi kesilmelidir.
Böbrek yetmezliği
Böbrek yetmezliği olan hastalarda tedaviye düşük bir dozda başlanması ve dozun asgari tolere
edebilecekleri doza titre edilmesi önerilir.
Lipid metabolizması
Serum lipidleri (trigliserid ve kolesterol) (açlık değerleri), tedaviden önce, tedavinin başlangıcından 1
ay sonra ve daha sonra daha sık izleme klinik olarak gerekmedikçe 3 aylık aralıklarla kontrol
edilmelidir. Yüksek serum lipid değerleri genellikle dozun azaltılması ile ya da tedavinin kesilmesi
ile normale döner.
Hipertrigliseridemi kabul edilebilir bir seviyede kontrol edilemezse ya da pankreatit semptomları
görülürse izotretinoin kesilmelidir. 800 mg/dL ya da 9 mmol/L seviyesini aşan değerler kimi zaman,
ölümcül olabilen akut pankreatit ile ilişkilidir.
Gastrointestinal rahatsızlıklar
İzotretinoin, daha önceden barsak rahatsızlığı hikâyesi olmayan hastalarda iltihabi barsak hastalığı
(bölgesel kıvrım barsak iltihabı dahil) ile ilişkilidir. Şiddetli (hemorajik) diyaresi olan hastalar en kısa
sürede izotretinoini kesmelidir. Az görülen kalıtsal fruktoz intolerans problemi olan hastalar bu ilacı
almamalıdırlar.
Alerjik reaksiyonlar
Daha önceden lokal olarak retinoidlere maruz kalmış bazı vakalarda nadiren anaflaktik reaksiyonlar
rapor edilmiştir. Alerjik deri reaksiyonları seyrek bir şekilde rapor edilmiştir. Genellikle el ve
ayaklarda üst deride görülen purpura ile beraber (ezikler ve kırmızı lekeler) ciddi alerjik vaskülit
vakaları rapor edilmiştir. Şiddetli alerjik reaksiyonlar terapinin kesilmesini ve dikkatli gözlem altına
almayı gerektirir.
A hipervitaminozu ile ilişkili semptomlar
AKNETRENT kullanımıyla deride kuruma, mukozalarda kuruma (ör. dudaklarda kuruma, burun
mukozasında kuruluk), burun kanaması, ses kısıklığı, konjonktivit, reversibl kornea opaklığı ve
kontakt lenslerde intolerans sıklıkla görülebilen istenmeyen yan etkilerdir (Bkz. Yan etkiler/advers
etkiler).
Yüksek riskli hastalar
İzotretinoin tedavisi gören, diyabet, obez, alkolik ya da bir lipid metabolizma bozukluğu olan
hastalarda, lipidlerin ve/veya kan glukozu serum değerlerinin daha sık kontrol edilmesi gerekli
olabilir.
Yüksek açlık kan şekerleri rapor edilmiş ve izotretinoin tedavisi sırasında yeni diyabet vakaları teşhis
edilmiştir.
Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanımı:
Gebelikte kullanım: Gebelik kategorisi: X
Hamilelik izotretinoin tedavisi için mutlak bir kontrendikasyondur. AKNETRENT tedavisi
sırasında ya da takip eden ay içerisinde bu önlemlere rağmen hamilelik oluşursa, fetüsün
şiddetli ve ciddi şekilde sakat kalması bakımından çok büyük bir risk vardır.
AKNETRENT, gebelikte kesinlikle kontrendikedir.
İzotretinoine maruz kalma ile ilişkili fetal kusurlar merkezi sinir sistemi anomalileri (beyinde ödem,
serebellar malformasyonlar/anormallikler, mikrosefali), yüz şekil bozuklukları, yarık damak, dış
kulak anormallikleri (dış kulağın olmaması, küçük ya da olmayan dış ses kanalları), göz
anormallikleri (mikroftalmi), kardiyovasküler anormallikler (Fallot tetralojisi, büyük damarların
transpozisyonu, septal defektler gibi konotrunkal kusurlar), timüs bezi anormalliği ve paratiroid bezi
anormalliklerini içerir. Aynı zamanda kendiliğinden çocuk düşürme insidansında bir artış vardır.
AKNETRENT ile tedavi sırasında hamilelik görülürse, tedavi derhal kesilmeli ve teratoloji
değerlendirmesinde uzman bir hekime başvurulup tavsiye alınmalıdır.
Emzirme döneminde kullanım
İzotretinoinin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemekle birlikte oldukça lipofilik olması nedeniyle
insan sütüne geçme olasılığı yüksektir. Annedeki ve maruz kalacak çocuktaki advers etki potansiyeli
nedeniyle, emzirme döneminde AKNETRENT kullanımı kontrendikedir.
Araç ve makine kullanma yeteneği üzerine etkisi
İzotretinoin tedavisi sırasında bir kaç gece görüşünde azalma vakası görülmüş ve bu durum nadir
olarak tedaviden sonra da devam etmiştir. Hastalar AKNETRENT tedavisi sırasında bu potansiyel
problemden haberdar olmalı ve araç ya da makine kullanırken dikkatli olmaları konusunda
uyarılmalıdırlar.
YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER
Aşağıdaki istenmeyen etkiler, izotretinoin ile en yaygın olarak rapor edilmiş istenmeyen etkilerdir:
Yan etkilerin bir çoğu yüksek doz vitamin A alanlardakilerle benzerdir.
İzotretinoin kullanımı ile ilişkili yan etkilerin bazıları dozla ilgilidir (Keilit ve hipertrigliseridemi).
Yan etkiler dozun değiştirilmesinden sonra ya da tedavinin kesilmesi ile tersinirdir; ancak bazıları
tedavi kesildikten sonra da devam edebilir.
Sıklıkları belirlenmemiş olmakla birlikte karşılaşılabilecek yan etkiler aşağıdaki gibidir:
Tüm vücut: Vaskülit, sistemik aşırı duyarlılık gibi alerjik reaksiyonlar, ödem, yorgunluk,
lenfadenopati, kilo kaybı
Kardiyovasküler: Çarpıntı, taşikardi, vasküler trombotik hastalık, inme, sırt ağrısı, senkop, yüzde
kızarma (flushing)
Endokrin/metabolik: Hipertrigliseridemi (%25), kan şekeri düzeylerinde değişiklikler, HDL artışı
Gastrointestinal: İnflamatuar barsak hastalığı, hepatit, pankreatit, dişeti kanamaları ve inflamasyon,
kolit, özofajit/özofajial ülserasyon, ileit, bulantı, diğer spesifik olmayan gastrointestinal semptomlar
Hematolojik: Alerjik reaksiyonlar, anemi, trombositopeni, nötropeni, agranülositoz, piyojenik
granülom
Kas-iskelet: Hiperostoz, ligament ve tendon kalsifikasyonu, prematür epifizyal kapanma, kemik
mineral yoğunluğunda azalma,bazen şiddetli olabilen sırt ağrısı, miyalji ve artralji gibi kas-iskelet
sistemi semptomları, geçici sırt ağrısı (pediyatrik hastalarda %29), artrit, tendonit, diğer tip kemik
anormallikleri, rabdomiyoliz (nadir)
Nörolojik: Psödotümör serebri, sersemleme, uyuklama, baş ağrısı, uykusuzluk, letarji, malazi,
sinirlilik, parestezi, nöbet, zayıflık
Psikiyatrik: İntihar düşüncesi ve girişimi, depresyon, psikoz, agresyon, saldırgan davranışlar,
duygusal dengesizlik
Üreme sistemi: Menstrüasyon bozukluğu
Solunum: Bronkospazm (astım öyküsü ile birlikte ya da değil), solunum yolu infeksiyonları, ses
değişiklikleri, Wegener’s granulomatoz
Cilt ve ekleri: Akne fulminans, alopesi, morluklar, keilit (dudaklarda kuruluk), ağız kuruluğu, burun
kuruluğu, cilt kuruluğu, burun kanaması, eruptif ksantomlar, kızarıklık, ciltte hassasiyet, saç
anormallikleri, hirsutizm, hiper- ve hipopigmentasyon, infeksiyonlar (yaygın herpes simpleks), tırnak
distrofisi, avuç içi ve tabanlarda soyulma, kaşıntı, kızarıklık (fasiyal eritem, sebore ve ekzama dahil),
güneş yanıklarında artma, terleme, ürtiker, yara iyileşmesinde anormallik
Özel duyular:
İşitme: Duyma bozukluğu, kulak çınlaması
Görme: Korneal opasite, gece görüşünün azalması, katarakt, göz kapağı inflamasyonu, renk görme
bozuklukları, konjonktivit, göz kuruluğu, keratit, optik nörit, fotofobi, görme bozukluğu.
Üriner sistem: Glomerulonefrit, spesifik olmayan ürogenital bulgular
Laboratuvar bulguları: Plazma trigliseridlerinde yükselme, serum yüksek dansiteli
lipoproteinlerinde azalma (HDL), tedavi süresince serum kolesterol düzeylerinde artış, alkali fosfataz
artışı SGOT (AST), SGPT (ALT), GGTP ya da LDH’da artış
Kırmızı kan hücrelerinde azalma, beyaz kan hücrelerinde azalma (şiddetli nötropeni ve nadiren
agranülositoz), sedimentasyon hızında yükselme, platelet miktarında artış, trombositopeni
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER
Vitamin A: Toksik etkiler artabileceğinden hastalar, hipervitaminoz A geliştirme riskinden dolayı eş
zamanlı olarak A vitamini içeren vitaminler kullanmamaları konusunda uyarılmalıdırlar.
Tetrasiklinler: İzotretinoin ve tetrasiklinlerin eş zamanlı kullanımında, benign intrakraniyal
hipertansiyon (psödotümör serebri) vakaları rapor edilmiştir. Bu nedenle, tetrasiklinlerle eş zamanlı
tedaviden kaçınılmalıdır.
Mikro-doz progesteron preparatları: Östrojen içermeyen progesteron preparatları AKNETRENT
kullanımı süresince yeterli bir kontrasepsiyon olmayabilir. Gebelik potansiyeli olan kadınların eş
zamanlı olarak kullanacakları 2 kontrasepsiyonun en az birinin temel formda olması önemlidir.
Noretindron/etinil östrodiol: İzotretinoin, etinil östrodiol ve noretindronun farmakokinetiklerini ve
serum progesteron, folikül stimüle edici hormon (FSH) ve luteinizan hormon (LH) düzeylerini klinik
olarak indüklememektedir. Doktorlar bazı kontraseptiflerin etkinliğinin AKNETRENT ile eş
zamanlı kullanıldığında azaldığını hastalara bildirmelidirler.
St.John’s Wort: İzotretinoin bazı hastalarda depresyona neden olmaktadır. St.John’s Wort
kullanımına başlanmasından kısa süre sonra hormonal kontraseptiflerle ani kanamalar
raporlanmıştır. Ayrıca bazı form St.John’s Wort ile kombine kontraseptif kullanan hastalarda
istenmeyen gebelikler raporlanmıştır.
Laboratuvar testleri ile etkileşim
Gebelik testi: Çocuk doğurma potansiyeli olan kadın hastalarda, AKNETRENT tedavisine
başlanmadan önce mutlaka üre ya da serum gebelik testlerinin negatif (-) olduğu 2 test ile
görülmelidir. İki test arasındaki süre en az 19 gün olmalıdır.
Tedavi sırasında da ayda 1 kez üre ya da serum testlerinin negatif (-) olduğu tekrarlanmalıdır.
Lipidler: Tedavi öncesinde ve süresince kan lipidleri açlık şartlarında izlenmelidir. Önerilen, bu
testlerin haftalık ya da iki haftalık intervallerle AKNETRENT’e yanıt belirleninceye kadar
yapılmasıdır. İzotretinoin tedavisinde hipertrigliseridemi her 4 hastadan 1’inde görülmektedir.
Karaciğer fonksiyon testleri: Klinik çalışmalar süresince karaciğer enzimlerinde yükselmeler
görülmesi ve hepatit raporlanması nedeniyle AKNETRENT tedavisi süresince haftalık ya da iki
haftalık intervallerle ilaca yanıt tespit edilinceye kadar karaciğer fonksiyon testlerinin yapılması
önerilir.
Glukoz: İzotretinoin tedavisi sırasında bazı hastalarda kan şekerinin kontrolünde problemler
gözlenmiştir. Bununla birlikte diyabet raporlanmış; ancak izotretinoin ile ilişki kanıtlanmamıştır.
CPK: Bazı hastalarda ağır fiziksel egzersiz sonrası oluşan CPK yükselmeleri raporlanmıştır. Bu
yükselmeler 2 hafta içinde normal limitlere dönmüştür. Rabdomiyoliz vakası bildirilmemiştir.
Fenitoin: Fenitoinin osteomalaziye neden olduğu bilinmektedir. Bu nedenle izotreonin ile birlikte
kullanımları sırasında dikkatli olunmalıdır.
Sistemik kortikosteroidler: Sistemik kortikosteroidlerin osteoporoza neden olduğu bilinmektedir. Bu
nedenle izotretinoin ile birlikte kullanımları sırasında dikkatli olunmalıdır.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
AKNETRENT, yalnız şiddetli akne tedavisinde sistemik retinoidlerin kullanımında uzman ve
izotretinoin tedavisinin risklerini ve izleme gereksinimlerini bilen hekimlerin gözetimi altında ve bu
hekimlerin reçetelemesi ile kullanılmalıdır.
AKNETRENT ile tedaviye bir sonraki adet döneminin ikinci ya da üçüncü gününden önce
başlanmalıdır.
AKNETRENT ile tedaviye başlamadan önceki iki hafta içinde mutlaka negatif gebelik testi sonucu
alınmalı ve gebelik süresince her ay bu testlerin yapılması önerilir.
AKNETRENT ile tedaviye başlanmadan önce hekim gebe kalma potansiyeli olan hastalara, alınacak
önlemler, bebekte ciddi malformasyon riski, tedavi sırasında ya da kesildikten sonra gebe kalmanın
neden olabileceği sonuçlar konusunda yazılı ve sözlü bilgi vermelidir.
Kapsüller günde bir ya da iki defa yiyeceklerle birlikte alınmalıdır. Günde bir kez izotretinoin
dozunun kullanım güvenilirliği kanıtlanmamıştır ve günde tek doz önerilmez.
Tüm kapsül dolu bir bardak sıvı ile alınmalıdır.
Ergenler dahil olmak üzere erişkinler ve yaşlılar
İzotretinoin terapisi günlük 0.5 mg/kg’lık bir doz ile başlatılmalıdır. İzotretinoine terapötik cevap ve
advers etkilerden bazıları dozla ilişkilidir ve hastalar arasında değişiklik gösterir. Pek çok hasta için,
günlük doz, ikiye bölünmüş olarak verilen 0.5–1.0 mg/kg aralığındadır. Şiddetli nodüler aknelerde 2
mg/kg’a kadar bölünmüş dozlar halinde kullanılmaktadır.
Hastaların büyük bir çoğunluğunda, aknelerin tamamen temizlenmesi 15–20 haftalık tedavi ile
sağlanmıştır. Eğer bu süreden önce toplam nodülün %70’inden fazlası düzeldiyse tedaviye devam
edilmeyebilir. Mutlak bir kötüleşme durumunda, aynı günlük ve kümülatif tedavi dozunu kullanarak
yapılacak bir ileri izotretinoin kürü düşünülebilir. Tedavinin kesilmesinden sonraki 8 haftaya kadar
aknede bir iyileşme gözlenebilirse, bu dönem bitene kadar yeni bir tedavi kürü düşünülmemelidir.
Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalar
Ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda tedavi daha düşük bir doz ile başlatılmalıdır (ör: 10
mg/gün). Doz daha sonra 1 mg/kg/gün’e ya da hastanın tolere edebileceği maksimum doza
yükseltilebilir.
Karaciğer yetmezliği olan hastalar
Bu hastalarda dozun deneysel olarak azaltılması önerilmektedir.
Çocuklar
İzotretinoin, ergenlik çağı öncesi aknelerinin tedavisinde endike değildir ve 12 yaşın altındaki
çocuklarda kullanılması tavsiye edilmez.
Tolere edemeyen hastalar
Tavsiye edilen doza şiddetli dayançsızlık gösteren hastalarda tedavi, beraberinde getirdiği daha uzun
bir tedavi süresi ve daha yüksek bir kötüleşme riski ile, daha düşük bir dozda devam ettirilebilir. Bu
hastalarda mümkün olan azami etkinliğe ulaşmak için, tedaviye en yüksek tolere edilen dozda devam
edilmelidir.
DOZ AŞIMI
Belirti ve semptomlar: İzotretinoin bir A vitamini türevidir. Akut vitamin A toksisitesinin belirtileri
baş ağrısı, bulantı ya da kusma, yüzde kızarma, karın ağrısı, ataksi, sersemleme, tahriş ve kaşıntıdır.
İzotretinoin ile kazara ya da kasıtlı doz aşımının işaretleri ve semptomları muhtemelen aynı
olacaktır.
Tedavi: Bu semptomların tersinir olduğu ve tedaviye gerek olmaksızın kaybolacağı beklenmektedir.
Tüm belirti ve semptomlar geçicidir.
İzotretinoin her dozda ciddi doğum defektlerine neden olur. Çocuk doğurma çağındaki kadınlarda
doz aşımı durumunda hamilelik bertaraf edilmelidir. İzotretinoin ile doz aşımı olan erkeklerde de
semende izotretinoin bulunacağından 30 gün süreyle hamilelik riskinin önlenmesi için kondom
kullanılmalıdır. Yine aşırı doz durumunda 30 gün süresince kan verilmemelidir.
SAKLAMA KOŞULLARI
25°C’nin altındaki oda sıcaklığında nemden ve ışıktan koruyarak, orijinal ambalajında saklayınız.
Çocukların göremeyecekleri ve erişemeyecekleri yerlerde saklayınız.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ ve AMBALAJ İÇERİĞİ
AKNETRENT® 20 mg Yumuşak Jelatin Kapsül, 30 yumuşak jelatin kapsül içeren blisterler
ambalajlarda sunulmuştur.
PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ
AKNETRENT® 10 mg Yumuşak Jelatin Kapsül, 30 yumuşak jelatin kapsül içeren blister
ambalajlarda sunulmuştur.
RUHSAT SAHİBİ
DR.F.FRİK İLAÇ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Aydınevler Mah. Sanayi Cad. 42 34854 Küçükyalı-İSTANBUL
RUHSAT TARİH VE NUMARASI
30.10.2008-125/88
ÜRETİM YERİ
Pharmathen Pharmaceutics S.A
Dervekinon 6, Pallini 15351, Attiki, Yunanistan
REÇETE İLE SATILIR.
Prospektüs Onay Tarihi: 31.10.2008

Aradığınız bilgiye ulaşamadıysanız, etkin maddesi aynı olan aşağıdaki ilaçların prospektüs, kullanım talimatı ve kısa ürün bilgilerinden faydalanabilirsiniz.

İlacabak.com - Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

Sitemizde yaptığınız ziyaretten memnun kalmadıysanız bizimle iletişime geçerek gelişmemize katkıda bulunabilirsiniz.